Blog

Ίμια πριν 26 χρόνια: Αποσπάσματα από το υπό έκδοση βιβλίο του τότε Διοικητή 80 ΑΔΤΕΑ

Ίμια πριν 26 χρόνια: Αποσπάσματα από το υπό έκδοση βιβλίο του τότε Διοικητή 80 ΑΔΤΕΑ

Α.Νικολοδήμου, Αντιστρατήγου εα- Η 80 ΑΔΤΕΑ επί ποδός πολέμου

 

Το σήμα της τελευταίας στιγμής από ΓΕΕΘΑ που άφησε τη δυτική νησίδα χωρίς στρατιωτικό τμήμα φύλαξης

Του Γεωργίου Δ. Δρόσου

Συμπληρώνονται σήμερα Κυριακή 30 Ιανουαρίου 202226 χρόνια από το βράδυ της 30/31 Ιανουαρίου 1996, όταν κορυφώθηκε η  «κρίση των Ιμίων».

Πολλά έχουν γραφεί, διάφορα έχουν ακουστεί, αρκετά βιβλία έχουν εκδοθεί για την περίοδο εκείνη.

Το kalymnos–news.gr, παρουσιάζει όπως κάθε χρόνο ένα  αφιέρωμα για το πολυσυζητημένο θέμα που διαδραματίσθηκε στην περιοχή μας.

Φέτος ,26 χρόνια μετά, η παρουσίαση μας θα είναι κάπως διαφορετική.

Θα παρουσιάσουμε αποσπάσματα από το υπό έκδοση βιβλίο “ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ: Το χρονικό της κρίσης των Ιμίων-Η 80 ΑΔΤΕΑ επί ποδός πολέμου” που συνέγραψε ο Αντιστράτηγος εα Αθανάσιος Νικολοδήμος, ο τότε Διοικητής (Ταξίαρχος τότε) της 80 ΑΔΤΕΑ στη ΖΕ της οποίας ανήκουν οι μικρονησίδες Ίμια και που πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσει.

Όπως αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου του ο Αντιστράτηγος εα Αθανάσιος Νικολοδήμος, απεφάσισε τη σύνταξή του, µε την πεποίθηση ότι θα µπορέσει να παρουσιάσει αξιόλογες συµπληρωµατικές πληροφορίες και εποικοδοµητικές αναλύσεις και απόψεις χωρίς καµία διάθεση κριτικής και βέβαια χωρίς καµία διάθεση καταλογισµού ευθυνών, οι οποίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της λιαν σοβαρής «Κρίσεως των Ιμίων» από στρατιωτικής πλευράς και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Η παρουσίαση των ενεργειών περιορίζεται στα κλιµάκια των Επιπέδων Μονάδας και του Επιτελείου της 80 Α∆ΤΕΑ. Σε ορισµένες περιπτώσεις περιγράφονται και ενέργειες µικροτέρων κλιµακίων ή και προσώπων, εάν έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο στο πλαίσιο των ευρυτέρων φάσεων της κρίσεως.

Η σύνταξη του βιβλίου, πέραν των πηγών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία,  βασίστηκε κυρίως στην προσωπική γνώση του συγγραφέα, ∆ιοικητή τότε της 80 Α∆ΤΕΑ και των ενεργειών του Επιτελείου και των ∆ιοικήσεων αυτής.

Το βιβλίο 140 σελίδων, ο Αθανάσιος Νικολοδήμος το αφιερώνει στο Επιτελείο, τους ∆ιοικητές, Αξιωµατικούς, Υπαξιωµατικούς, Οπλίτες και Εθνοφύλακες των Μονάδων της 80 Α∆ΤΕΑ.

Από το βιβλίο αυτό θα περιοριστούμε και θα παραθέσουμε αποσπάσματα από τα όσα διαδραματίστηκαν κυρίως από στρατιωτικής πλευράς στις 30 και 31 Ιανουαρίου 1996 στην περιοχή μας  και που αφορούν και αναδεικνύουν πρωτοβουλίες και προτάσεις της 80 ΑΔΤΕΑ προς τα προϊστάμενα της κλιμάκια για χειρισμό συγκεκριμένων καταστάσεων ,αλλά και το σήμα της τελευταίας στιγμής από το ΕΘΚΕΠΙΧ, που άλλαξε τον αρχικό τόπο της εγκατάστασης της ομάδας καταδρομών που ήταν η Δυτική νησίδα των Ιμίων και να μεταφερθεί και εγκατασταθεί στην Καλόλιμνο.

Αντιστράτηγος εα Αθανάσιος Νικολοδήμος

Πριν ξεκινήσουμε την παράθεση των εν λόγω αποσπασμάτων λίγα λόγια για τον Αντιστράτηγο εα Αθανάσιο Νικολοδήμο συγγραφέα του βιβλίου:

Ο Αθανάσιος Νικολοδήμος γεννήθηκε στο χωριό Γαρδίκι Ομιλαίων του Νομού Φθιώτιδας.

Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1962 και αποφοίτησε το 1966 ως Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού. 

Φοίτησε σε όλα τα Σχολεία του όπλου του,καθώς και σε άλλα Σχολεία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι απόφοτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου,της Σχολής Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας και της Ακαδημίας Πολέμου της Γερμανίας.

Κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής του σταδιοδρομίας υπηρέτησε σε πολλές και σημαντικές θέσεις ως Επιτελής και Διοικητής σε Επιτελεία, Μονάδες, Συγκροτήματα, Σχηματισμούς και στο Γενικό Επιτελείο Στρατού και στο ΓΕΕΦ(Κύπρος)

Διετέλεσε Διοικητής 80 ΑΔΤΕΑ, Διοικητής 95 ΑΔΤΕΑ(Ρόδος)-Διοικητής ΑΣΔΕΝ- Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ-Διοικητής ΣΕΘΑ και από το 2002 μέχρι και το 2006 Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς(ΓΕΕΦ) στην Κύπρο. Τιμήθηκε με πολλά παράσημα και διακρίσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟ

Στοιχεία για 80 ΑΔΤΕΑ

Η 80 Α∆ΤΕΑ (Ανώτατη ∆ιοίκηση Τµηµάτων Εθνοφυλακής Αστυνοµίας) αποτελεί συνέχεια της 125 ∆ιοίκησης Τµηµάτων Εθνοφυλακής – Χωροφυλακής (Α∆ΤΕΧ), που συγροτήθηκε το έτος 1964. Είναι Σχηµατισµός επιπέδου Ταξιαρχίας και υπάγεται διοικητικά στην ΑΣ∆ΕΝ (Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Εσωτερικού και Νήσων).

Η 80 Α∆ΤΕΑ µετά από διαδοχικές αναδιοργανώσεις, συµπληρώσεις και ενισχύσεις έλαβε τη σηµερινή της µορφή και έγινε ένας ευέλικτος, αυτάρκης και δυναµικός Σχηµατισµός, που ανταποκρίνεται απόλυτα στην εκτέλεση της αποστολής της, που είναι η άµυνα στη ΖΕ της (Βόρειο Συγκρότηµα ∆ωδεκανήσου).

ΖΕ 80 ΑΔΤΕΑ

Το Βόρειο Συγκρότηµα των νήσων της ∆ωδεκανήσου αποτελεί τη Ζώνη ευθύνης (ΖΕ) της 80 Α∆ΤΕΑ.

Στο γεωγραφικό αυτό συγκρότηµα υπάρχουν:

–   Ένδεκα (11) κύρια νησιά που κατοικούνται (Κώς, Νίσυρος, Αστυπάλαια, Ψέριµος, Κάλυµνος, Τέλενδος, Λέρος, Πάτµος, Λειψοί, Αρκοί, Αγαθονήσι).

–   Επτά (7) µικρονήσια (Φαρµακονήσι, Πλάτη, Γιάλι, Σύρνα.ΚαλόλιμνοςΛέβιθα ,Κίναρος).

–   Σαράντα πέντε (45) ακατοίκητα συγκροτήµατα νησίδων που περιλαµβάνουν συνολικά εξήντα επτά (67) µικρονησίδες µεταξύ των οποίων και οι µικρονησίδες Λίμνια (Ίµια).

–   Πλέον των παραπάνω υπάρχουν πενήντα (50) περίπου βράχοι – ύφαλοι – σκόπελοι χωρίς ιδιαίτερη σηµασία λόγω µεγέθους, από στρατιωτικής πλευράς.

Η απόσταση των νησίδων – µικρονησίδων ποικίλλει από τα αντίστοιχα κατοικηµένα νησιά.

Ειδικότερα για το συγκρότηµα Λίμνια (Ίµια) αναφέρονται τα εξής:

 

–   Πρόκειται για δύο (2) µικρονησίδες «Ανατολική» (µικρή) και «∆υτική» (µεγάλη) που βρίσκονται ανατολικά της Ν. Καλύµνου. Εγγύς των θαλασσίων ορίων µε την Τουρκία.

–   Η επίσηµη ονοµασία τους είναι Ν. ΛΙΜΝΙΑ και όχι ΙΜΙΑ όπως επεκράτησε να λέγονται σήµερα.

–Είναι βραχώδεις και έχουν έκταση και οι δύο 30.000 τ.µ. (30 στρέµματα , 12 η µικρή και 18 η µεγάλη). ∆εν διαθέτουν όρµους προσεγγίσεως σκαφών και πεδία προσγειώσεως Ε/Π. Απέχουν µεταξύ τους 300 µέτρα. Λόγω εκτάσεως και εδαφικής διαµορφώσεως είναι χωρίς ιδιαίτερης οικονοµικής σηµασίας (ξερονησίδες). Παρά ταύτα υπήρχε ένα μικρό ποίµνιο από κατσίκια, ιδιώτη από την Ψέριµο (Βεζυρόπουλος Αντώνης).

 

Διοίκηση-Επιτελείο 80 ΑΔΤΕΑ κατά την περίοδο της κρίσης των Ιμίων

Πριν από  την παράθεση των γεγονότων  κατά χρονολογική σειρά,αναφέρουμε τη σύνθεση της Διοίκησης –Επιτελείου της 80 ΑΔΤΕΑ εκείνης της εποχής:

1.Διοικητής 80 ΑΔΤΕΑ: Ταξίαρχος Αθανάσιος Νικολοδήμος – μετά την 80 ΑΔΤΕΑ υπηρέτησε σε νευραλγικές θέσεις και ανήλθε στα υψηλότερα κλιμάκια της στρατιωτικής ιεραρχίας , Μέραρχος στην 95 ΑΔΤΕ (Ρόδος), Διοικητής ΑΣΔΕΝ, Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ ,Διοικητής ΣΕΘΑ, Αρχηγός ΓΕΕΦ (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς) στην Κύπρο

2. Υποδιοικητής 80 ΑΔΤΕΑ: Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Χρονόπουλος Υπηρέτησε στη συνέχεια ως Διοικητής στην 23 ΤΘΤ (Αλεξανδρούπολη) επανήλθε στην Κω ως Διοικητής 80 ΑΔΤΕΑ, Μέραρχος στην Ι Μεραρχία)

3. Επιτελάρχης 80 ΑΔΤΕΑ: Συνταγματάρχης (ΠΖ) Ιωάννης Χασακιοϊλης

4. Διοικητής Πυροβολικού: Συνταγματάρχης (ΠΒ) Παναγιώτης Βελιζιώτης,

5. Διευθυντής 3ου ΕΓ-Αξιωματικός επιχειρήσεων: Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Γεώργιος Δρόσος

– Επιτελής 3ου ΕΓ : Ταγματάρχης (ΠΖ) Αθανάσιος Ζάχος

6. Διευθυντής 1ου ΕΓ:  Ταγματάρχης (ΠΖ) Ανδρέας Ιακώβου ,από Κύπρο.

7. Διευθυντής 2ου-7ου ΕΓ: Ανχης (ΠΒ) Νικόλαος Φουρτούνης

8. Διευθυντής 4ου ΕΓ: Ανχης (ΤΘ) Κωνσταντίνος Αβραμόπουλος

 Φυσικά εκτός των παραπάνω αξιωματικών τόσο το Επιτελείο,όσο και οι Μονάδες ήταν στελεχωμένες με Αξιωματικούς και προσωπικό, που με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα αντιμετώπισαν την κρίση των Ιμίων.

Η φωτογραφία είναι από την επίσκεψη  του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου στο Στρατηγείο της 80 ΑΔΤΕ.5 μήνες μετά την κρίση, Τον υποδέχθηκε ο τότε Ταξίαρχος Διοικητής της 80 ΑΔΤΕ Αθανάσιος Νικολοδήμος και το Επιτελείο. Διακρίνονται  επίσης ο Υποδιοικητής της 80ΑΔΤΕ Συνταγματάρχης Γεώργιος Χρονόπουλος, η Συνταγματάρχης Νοσηλευτικής Καλλιόπη Βράκα, ο Επιτελάρχης Γεώργιος Δρόσος, οι επιτελείς Δημήτριος Σιφναίος και Ανδρέας Ιακώβου

Ιστορικό κρίσης

Η«Κρίση των Ιμίων » ως σύνολο µε κριτήρια τη χρονική κλιµάκωσή της µπορεί να χωρισθεί σε τρία στάδια ή περιόδους:

–   Την περίοδο πριν από την Κυρία Κρίση, δηλαδή από το ∆εκέµβριο 1995 µέχρι 28 Ιανουαρίου 1996. (1η περίοδος)

–   Την περίοδο της κορύφωσης της Κρίσεως, δηλαδή από 28 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου 1996. (2η περίοδος)

–   Την περίοδο µετά την Κυρία Κρίση, δηλαδή από 1 Φεβρουαρίου 1996 µέχρι και τις αρχές Μαρτίου του 1996. (3η περίοδος)

Η παρουσίαση αποσπασμάτων θα περιοριστεί στην περίοδο της κορύφωσης της Κρίσεως και πιο συγκεκριμένα στο διήμερο 30 και 31 Ιανουαρίου 1996

30 Ιανουαρίου 1996 (Τρίτη)

1. Η ένταση και οι προετοιμασίες στην περιοχή ξεκινούν από τις πρωινές ώρες. Στις (4.00 πμ ) διετάχθη από ΓΕΕΘΑ “Γενική επιφυλακή του Επιτελείου και των Μονάδων της 80 ΑΔΤΕΑ” από τις 6.00πμ

2. Έρχεται στη δημοσιότητα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο οι Τούρκοι διεκδικούν το σύνολο των βραχονησίδων οι οποίες βρίσκονται κοντά στα Τουρκικά παράλια.

3. Με διαταγή αυξήθηκε η ετοιμότητα των Α/Α μέσων της ΑΔΤΕΑ με μία χρονική κλιμάκωση «ποσοστών όπλων σε ετοιμότητα» που κυμαινόταν  από 10 λεπτά έως τρεις ώρες.

4. Με πρωτοβουλία του Διοικητή της 80 ΑΔΤΕΑ το σύνολο των Α/Α μέσων τέθηκε σε ετοιμότητα 10 λεπτών που πρακτικά σήμαινε, ότι το  προσωπικό ήταν επί των όπλων. Το μέτρο αυτό εφαρμόσθηκε σε όλη τη ΖΕ της 80 ΑΔΤΕΑ Κω ,Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Αστυπάλαια.

5. Στις 7.00 πμ Ε/Π UΗ-1Η στο οποίο επέβαινε επιτελής της 80 ΑΔΤΕΑ πραγματοποίησε πτήση στο δρομολόγιο Κως– Ψέριμος-Καλόλιμνος-Ίμια–Φαρμακονήσι-Αγαθονήσι και επιστροφή για επιτήρηση-αναγνώριση και αναφορά αποτελεσμάτων.

 6. Στις 8.30 πμ δόθηκε εντολή από ΓΕΕΘΑ-ΑΣΔΕΝ η Ομάδα Καταδρομών από προσωπικό του 5ου ΕΤΕΑ να βρίσκεται σε ετοιμότητα για μετακίνηση 15 λεπτών. Αυτό επέβαλε τα υλικά και πυρομαχικά της Ομάδας να φορτωθούν επί των ελικοπτέρων και η ομάδα να βρίσκεται πλησίον αυτών για επιβίβαση και άμεση αναχώρηση μόλις διαταχθεί. Τη συγκρότηση, οργάνωση και έλεγχο της ετοιμότητας επιλήφθηκε προσωπικά ο Διοικητής  80 ΑΔΤΕ Ταξίαρχος Αθανάσιος Νικόλοδήμος που μαζί με το Διευθυντή του 3ου ΕΓ Ανχη(ΠΒ) Γεώργιο Δρόσο και τον επιτελή 3ου ΕΓ Ταγματάρχη Αθανάσιο Ζάχο προέβησαν στην επιθεώρηση της ομάδας επί του ελικοπτέρου και έδωσαν στους  επικεφαλής Λοχαγό και βοηθό του Υπολοχαγό, αλλά και στους κυβερνήτες των Ελικοπτέρων λεπτομερείς οδηγίες για την αποστολή τους.

7. Στις 8.45 πμ ο Αρχηγός ΓΕΣ Κωνσταντίνος  Βούλγαρης επικοινώνησε με το Διοικητή 80 ΑΔΤΕΑ και ζήτησε στοιχεία για την επάνδρωση των Μονάδων.

8.Στις 10.00 πμ ζητήθηκε από το ΕΘΚΕΠΙΧ και προσωπικά από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Χρήστο Λυμπέρη πλήρης ενημέρωση για την τακτική ναυτική κατάσταση και τη διάταξη στην περιοχή (φίλια και εχθρική) και μάλιστα σημείωσε το χρόνο έκδοσης της διαταγής, Άμεσα ο Διοικητής 80 ΑΔΤΕΑ υπέβαλε την «απεικόνιση» τακτικής καταστάσεως επί χάρτου και ακολούθησε αναλυτική έγγραφη αναφορά, Για την ταχεία αυτή αντίδραση της 80 ΑΔΤΕΑ, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξέδωσε συγχαρητήρια διαταγή (ΣΗΜΑ)

9. Στις 10.45 πμ ώρα εκχωρήθηκε από την ΑΣΔΕΝ στην 80 ΑΔΤΕΑ ο επιχειρησιακός έλεγχος της  Μονάδας Καταδρομών (5ο ΕΤΕΑ)

10. Την ίδια ώρα ενημερώθηκε η ΑΔΤΕΑ από το ΕΘΚΕΠΙΧ-ΑΣΔΕΝ για τη διάθεση δύο Ε/Π APATCHE (Επιθετικά ελικόπτερα)

11.Στις 2.00 μμ δόθηκε εντολή (ΣΗΜΑ) από το ΕΘΚΕΠΙΧ-ΑΣΔΕΝ  για σχεδίαση –μεταφοράς και εγκαταστάσεως της Ομάδας Καταδρομών (από 5ο ΕΤΕΑ) που βρισκόταν σε ετοιμότητα 15 λεπτών στη δυτική νησίδα των Ιμίων. Ώρα αναχώρησης από Κω στις 3.00 μμ

12. Άμεσα από την 80 ΑΔΤΕΑ εξεδόθη έγγραφη διαταγή  για την επιβίβαση της ομάδας στα  δύο Ε/Π UΗ-1Η και κίνηση στις 3.00 μμ και εγκατάσταση στη Δυτική νησίδα Ίμια (Λιμνιά). Στην ανατολική νησίδα θα ήταν η Ομάδα ΟΥΚ επτά ανδρών. Την έγγραφη διαταγή παρέλαβε ο Επιτελής του 3ου ΕΓ Ταγματάρχης (ΠΖ) Αθανάσιος Ζάχος που μετέβη στο Ελικοδρόμιο την επέδωσε στον Ομαδάρχη της Ομάδας Καταδρομών και τους κυβερνήτες των Ελικοπτέρων

 13. Στις 2.45 μμ ο Ταγματάρχης (ΠΖ) Αθανάσιος  Ζάχος ανέφερε τηλεφωνικά στην Αίθουσα Επιχειρήσεων της 80 ΑΔΤΕΑ, ετοιμότητα αναχώρησης των δύο ελικοπτέρων με την ομάδα καταδρομών για εκτέλεση της αποστολής. Έλαβε οδηγία ότι η αναχώρηση θα γίνει με νέα προφορική εντολή στις 3.00 μμ

ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΝΗΣΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ. 

Στις 2.50 μμ ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγος  Νικόλαος Σταμπουλής επικοινωνεί τηλεφωνικά με την Αίθουσα Επιχειρήσεων της 80 ΑΔΤΕ και ζητά το Διοικητή της 80 ΑΔΤΕ. Συνομιλεί με τον υπεύθυνο της αίθουσας Επιχειρήσεων Διευθυντή 3ου ΕΓ Ανχη (ΠΒ) Γεώργιο Δρόσο που του αναφέρει, ότι τόσο ο Διοικητής όσο  και ο Υποδιοικητής ευρίσκονται εκτός Στρατηγείου για επιθεώρηση Μονάδων.

Ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος. Υπ’ όψιν ότι ο Υπαρχηγός γνώριζε το Γεώργιο Δρόσο από προηγούμενη συνυπηρέτηση στην Κω όταν ήταν Ταξίαρχος  Διοικητής 80 ΑΔΤΕ το 1991.

Υπαρχηγός: Γιώργο, τι γίνεται με την ομάδα καταδρομών;

Δντης 3ου ΕΓ: Κύριε Υπαρχηγέ έχει επιβιβαστεί στα ελικόπτερα και στις 3.00 θα δοθεί εντολή για αναχώρηση.

Υπαρχηγός: Επικοινώνησε άμεσα και ενημέρωσε να μην αναχωρήσουν τα Ελικόπτερα γιατί αλλάζει η αποστολή αναφορικά με τον τόπο εγκατάστασης της Ομάδας. Αντί στα Ίμια θα εγκατασταθεί στην Καλόλιμνο στο Φάρο. Θέλεις και έγγραφη διαταγή ή αρκεί η προφορική;

Δντης 3ου ΕΓ: Κύριε Υπαρχηγέ οπωσδήποτε θέλουμε τη διαταγή αυτή εγγράφως, πρόκειται για σημαντική αλλαγή και  τροποποίηση αποστολής.

Υπαρχηγός:  Σε λίγο θα την λάβετε. Ενημέρωσε τον Ταξίαρχο να επικοινωνήσει μαζί μου.

Άμεσα ο Διευθυντής 3ου ΕΓ επικοινωνεί με τον επιτελή του 3ου ΕΓ  Ταγματάρχη (ΠΖ)Αθανάσιο Ζάχο στο ελικοδρόμιο και τον ενημερώνει ότι δεν θα αναχωρήσουν τα ελικόπτερα και θα αναμένουν νέα διαταγή.

Επίσης ενημερώνει το Διοικητή 80 ΑΔΤΕ που άμεσα επιστρέφει το Στρατηγείο.

Στο ενδιάμεσο, ο Υπαρχηγός  επικοινωνεί τηλεφωνικά με το Διοικητή της 80 ΑΔΤΕΑ και διημείφθη ο εξής διάλογος:

ΥπαρχηγόςΘανάση το Τμήμα που έχεις έτοιμο, να πάει, αντί στα Ίμια στην Καλόλιμνο.

Διοικητής 80 ΑΔΤΕΑΚλείστε και θα σας πάρω εγώ για τηλεφωνική επιβεβαίωση-αναγνώριση.

Ο Διοικητής της 80 ΑΔΤΕΑ επικοινωνεί με Υπαρχηγό.

Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ:Ο ίδιος. Να ενεργήσεις όπως σου είπα προηγουμένως.

Διοικητής 80 ΑΔΤΕΑΘέλω έγγραφη επιβεβαίωση

ΥπαρχηγόςΑκολουθεί αμέσως τροποιητική διαταγή (ΣΗΜΑ)

 Στις 3.20μμ τοπική ώρα (13.20 Ζ) λαμβάνεται το Σήμα από ΕΘΚΕΠΙΧ που αναφέρει:

«Διαταχθείσα και συγκροτηθείσα με(α) σχετικό Ομάδα 5ου ΕΤΕΑ μεταφερθεί και εγκατασταθεί νησίδα Καλόλιμνο.

Αποστολή αποτροπή-αναχαίτιση ενέργειας αποβίβασης ξένων στο νησί.

Μεταφορά με δύο Ε/Π UH-1H

Ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ΔΜ (Πυρομαχικά,τροφή, νερό)για 4 ημέρες.

Αναφερθεί εκτέλεση»

Ήδη από του 3οΕΓ έχει συνταχθεί η νέα διαταγή προς την Ομάδα Καταδρομών . Ο Επιτελής -αγγελιοφόρος Τχης Αθανάσιος Ζάχος επέδωσε τη νέα διαταγή με τελικό προορισμό της Ομάδας στην Καλόλιμνο αντί στα Ίμια.
 
 Στις 3.45 μμ τα 2 ελικόπτερα αναχωρούν για Φάρο Καλολίμνου όπου εγκαθίσταται η Ομάδα. Στις 5.15 αναφέρεται πέρας εγκατάστασης της Ομάδας των 12 ανδρών στην Καλόλιμνο.

 

Το κρίσιμο ερώτημα

Αυτό ήταν το τρίτο κρίσιµο σηµείο της Κρίσεως:

Ποιοι ήταν οι παράγοντες και τα δεδομένα που επέδρασαν στην απόφαση του ΓΕΕΘΑ να προβεί σε αυτή  τη σημαντική τροποποίηση αποστολής την τελευταία  στιγμή και στη Δυτική Νησίδα να μην εγκατασταθεί στρατιωτικό τμήμα για φύλαξη και να μην επανδρωθεί όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί ;

Ήταν μία ενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα το βράδυ της κορύφωσης της κρίσης, Τούρκοι κομάντος να διαφύγουν της προσοχής των πλοίων του ΠΝ που επιτηρούσαν την περιοχή και να ανέβουν σ’ αυτή που δεν υπήρχε κανένα στρατιωτικό τμήμα

Είναι το εύλογο και κρίσιμο ερώτημα  που τίθεται όλα αυτά τα χρόνια, αλλά περνά στα ψιλά.

Αρμόδιοι για  να δώσουν απάντηση σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα  πιστεύουμε ότι είναι οι τότε ηγεσίες του ΓΕΕΘΑ και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας .

Βέβαια στα 26 χρόνια που πέρασαν έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις που μπορεί να φαίνονται λογικές, αλλά το τελικό αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι η απόφαση δεν δικαιώνει αυτούς που την έλαβαν και την σχεδίασαν.

Ειπώθηκε. ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό η  Δυτική νησίδα που δεν επανδρώθηκε θα επιτηρείτο και θα φυλασσόταν από το Τμήμα ΟΥΚ που βρισκόταν στην Ανατολική νησίδα και τα πλοία ΠΝ που επιχειρούσαν στην περιοχή ,ενώ υπήρχε και οπτική επαφή και επιτήρηση από το Τμήμα που μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε στο Φάρο της Καλολίμνου.

Επίσης διατυπώθηκε η δικαιολογία ότι στο ΕΘΚΕΠΙΧ και στην πολιτική ηγεσία έφθασαν πληροφορίες από διπλωµατικές πηγές ότι οι Τούρκοι σχεδίαζαν απόβαση τµήµατος στη Ν. Καλόλιµνο.

  Βέβαια ο αντίλογος στην πληροφορία αυτή µπορούσε να είναι ο εξής: η διαφορά ή η διαµάχη µας είναι για τα Ίµια και για κανένα άλλο νησί ή µικρονησίδα. Αν αυτό συµβεί θα έχουµε όλο το δικαίωµα ν’ απαιτήσουµε αµέσως την άµεση αποχώρησή του. Άλλωστε αυτό θα µπορούσε να συµβεί και σ’ οποιαδήποτε άλλη µικρονησίδα από τις  125   που υπάρχουν στην ΖΕ/80 Α∆ΤΕΑ ή τις 3000 σ’ ολόκληρο το Αιγαίο. Οι δύο µικρονησίδες ∆υτική – Ανατολική Ίµια αποτελούν το ίδιο συγκρότηµα, στην ουσία είναι ένας ενιαίος χώρος. Ότι και να οδήγησε στην απόφαση αυτή εκ του αποτελέσματος, ο σχεδιασμός αυτός αποδείχθηκε λανθασμένος, αφού  το σκότος, η μηδενική ορατότητα, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ,που επικρατούσαν στη περιοχή καθιστούσαν αδύνατη την επιτήρηση εξ αποστάσεως

Η ΚΡΙΣΗ ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ- Η 80 ΑΔΤΕΑ ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ

Λόγω της διαφαινόμενης κλιμάκωσης της καταστάσεως από 12.00 το μεσημέρι η 80 ΑΔΤΕΑ προέβη με δική της πρωτοβουλία και στις παρακάτω ενέργειες:

-Έταξε ανά μία  πυροβολαρχία Πεδινού Πυροβολικού (105 χιλιοστών) μέσου (155 χιλιοστών) και Βαρέως (8 ιντσών) αρχικά . Στη συνέχεια ολόκληρες τις Μοίρες στις προβλεπόμενες θέσεις μάχης με  προωθημένες από μία Πυροβολαρχία 155 χιλιοστών και 8 ιντσών ώστε να δύνανται να  καλύψουν την ευρύτερη περιοχή και ει δυνατόν και τα Ιμια με χρήση «βελτιωμένων βλημάτων»

-Σε προωθημένες θέσεις μετακινήθηκαν 3 Πολλαπλοί Εκτοξευτές Πυραύλων (ΠΕΠ), της 80 ΤΕ, όπως και Αυτοκινούμενα Πυροβόλα 8” της 148 ΤΕΑ που είχαν στοχοποιήσει τις δύο νησίδες των Ιμίων.

-Έταξε όλα τα βαρέα όπλα των Μονάδων της στις θέσεις μάχης καθώς και τα Α/Α Μέσα της

-Επάνδρωσε τα ήδη ταγμένα Α/Τ όπλα στις ακτές.

-Προώθησε στην Κάλυμνο με ιδιωτικό φεριμπότ προσωπικό (Αξιωματικούς και Οπλίτες) οχήματα και πυρομαχικά για ενεργοποίηση της εκεί Πυροβολαρχίας 105 χιλιοστών στην περιοχή Χαλί ,στο ανατολικότερο ακρωτήρι ώστε με το μέγιστο βεληνεκές της να καλύπτει δια πυρών τη θαλάσσια περιοχή των Ιμίων

-Ενίσχυσε με αξιωματικούς το ΤΕ Καλύμνου για να ανταποκριθεί στη αποστολή του.

 Για τις παραπάνω ενέργειες της η ΑΔΤΕΑ ζήτησε την έγκριση της ΑΣΔΕΝ η οποία και δόθηκε στις 6.00 μμ αφού είχαν ολοκληρωθεί ήδη οι ενέργειες της.

 Στις 4.15 μμ δόθηκε εντολή από ΕΘΚΕΠΙΧ και ΑΣΔΕΝ επιτήρησης των μικρονησίδων  ΚΟΥΝΕΛΟΝΗΣΙ  (περιφερειακή Αγαθονησίου) και ΠΙΤΤΑ(περιφερειακή Καλόλίμνου) από το Φυλάκιο Αγαθονησίου και της Ομάδας Καταδρομών από την Καλόλιμνο αντίστοιχα

Στις 9.00 μμ διετάχθη από ΓΕΕΘΑ-ΑΣΔΕΝ “οι Μονάδες να τεθούν υπό προειδοποίηση δύο(2) ωρών για κίνηση στους χώρους τελικού προορισμού”

 Στις 11.00 μμ δόθηκε διαταγή κινήσεως όλων των Μονάδων στους χώρους τελικού προορισμού. Ήδη το σύνολο σχεδόν των Μονάδων της ΑΔΤΕΑ βρισκόταν από το μεσημέρι στις θέσεις μάχης.

Στις 11.15 μμ διετάχθη η επιστράτευση της τοπικής εφεδρείας όλων των μονάδων και η επιστράτευση των Ταγμάτων Εθνοφυλακής,

 Η 80 ΑΔΤΕΑ εξέδωσε άμεσα διαταγή επιστράτευσης . Κλήθηκαν στην Αίθουσα Επιχειρήσεων ο Διευθυντής της αστυνομικής Διεύθυνσης Κω ,ο Δήμαρχος Κω ,ο Λιμενάρχη Κω και άλλοι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον Ταξίαρχο Διοικητή Αθανάσιο Νικολοδήμο και από τον Υποδιοικητή Συνταγματάρχη (ΤΘ) Γεώργιο Χρονόπουλο και δόθηκαν οδηγίες για το συντονισμό και τη διευκόλυνση της επιστράτευσης.

Άμεσα ξεκίνησε η επίδοση των Φύλλων Ατομικής Προσκλήσεως (ΦΑΠ) στους εφέδρους και τους Εθνοφύλακες

Το έργο της ΑΔΤΕΑ ήταν πολύ δύσκολο στον τομέα αυτό για δύο λόγους:

Πρώτον διότι την ίδια ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη η κίνηση  Μονάδων στις θέσεις μάχης. Η έγκαιρη βέβαια έξοδος των μονάδων ,η τάξη των βαρέων όπλων, Α/Α μέσων και Α/Τ μέσων ,η ενεργοποίηση έγκαιρα των Σταθμών Διοικήσεως και του στρατηγείου διευκόλυναν το έργο της επιστράτευσης των Μονάδων

Δεύτερο ,οι καιρικές συνθήκες τη νύχτα 30/31 Ιανουαρίου 1996 ήταν εξαιρετικά δυσμενείς, καταρρακτώδης βροχή, ισχυροί άνεμοι, τρικυμιώδης θάλασσα και το σημαντικότερο ορατότητα σχεδόν μηδενική. Φαινόμενα που επικρατούσαν καθ΄όλη τη νύχτα.

Παρά ταύτα η προσέλευση των Εφέδρων και Εθνοφυλάκων ήταν αυθόρμητη ,άμεση, συγκινητική.

Μάλιστα σε ορισμένες μονάδες δημιουργήθηκαν μικροπροβλήματα  και υπήρξαν κάποια παράπονα από Εφέδρους και Εθνοφύλακες κατά την κατάταξη που γινόταν υπό καταρρακτώδη βροχή.

 Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάστηκε και θα πρέπει να αναφερθεί,  ήταν η παρουσία συνεργείων αθηναϊκών τηλεοπτικών μέσων στην Κω που επιχειρούσαν κατά ανορθόδοξο τρόπο, στήνοντας κάμερες σε δωμάτια ξενοδοχείου απέναντι από το Διοικητήριο της 80 ΑΔΤΕΑ στην πόλη της Κω,  να καταγράφουν κινήσεις, δημιουργώντας προβλήματα ασφάλειας.  Άμεση ήταν η αντίδραση του Υποδιοικητού της 80 ΑΔΤΕΑ Συνταγματάρχη (ΤΘ) Γεωργίου Χρονόπουλου που μόλις αντιλήφθηκε στο τι συμβαίνει, ανέβηκε στο Ξενοδοχείο και απομόνωσε το συνεργείο. Βέβαια το πρόβλημα ήταν γενικότερο και μεγαλύτερο, όταν τηλεοπτικά μέσα στην Αθήνα μετέδιδαν απευθείας την έξοδο του στόλου από το Ναύσταθμο. Δυστυχώς τα φαινόμενα αυτά συνεχίστηκαν και μετά την κρίση ,όταν συνεργεία τηλεοπτικών μέσων από Αθήνα “κατασκήνωσαν” σε Κω  και Κάλυμνο και έφταναν στο σημείο ακόμη και να στήνουν “διάφορα σκηνικά” που καμία σχέση δεν είχαν με την πραγματικότητα

Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

-Η κλιμάκωση συνεχίστηκε καθ’ όλη την ημέρα της 30ης Ιανουαρίου 1996  και μέχρι το απόγευμα οι ναυτικές δυνάμεις τόσο οι Ελληνικές, όσο και οι Τουρκικές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και σε διάταξη μάχης στην ευρύτερη περιοχή των ΙΜΙΩΝ.

Από πλευράς Πολεμικού Ναυτικού ,βρισκόντουσαν στην περιοχή, μια φρεγάτα (Ναβαρίνο) που αποτελούσε και τη ναυαρχίδα και είχε το συντονισμό των ναυτικών δυνάμεων,1 αντιτορπιλικό (Θεμιστοκλής), 2 κανονιοφόροι (Πυρπολητής, Πολεμιστής), 3 Πυραυλάκατοι (Μυκόνιος, Ξένος,Σταράκης), 3 περιπολικά (Αντωνίου,Παναγόπουλος ΙΙ,Παναγόπουλος ΙΙΙ).

Από τουρκικής πλευράς υπήρχαν 11 πλοία

Υπήρχε μία συγκέντρωση πολεμικών πλοίων και από τις δύο πλευρές στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Ιμίων που εγκυμονούσε κινδύνους εμπλοκής, ακόμη και από μία τυχαία πρόσκρουση.

Αν και αριθμητικά τα τουρκικά σκάφη ήταν κατά ένα περισσότερα, την υπεροχή και την υπέρτερη μαχητική ισχύ διέθετε το Πολεμικό μας ναυτικό.

Μεταξύ των τουρκικών σκαφών  υπήρχαν και ακτοφυλακίδες που δεν διέθεταν μέσα και οπλισμό αντιμετώπισης των ελληνικών πολεμικών σκαφών.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ξημερώματα 31ης Ιανουαρίου 1996. Ώρα 2.04 το πρωί, Ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ιωάννης Στάγκας απέστειλε  προς όλες τις μονάδες του Στόλου σήμα που  είχε ως εξής: «Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι αν χρειαστεί όλοι σας θα φανείτε αντάξιοι της ενδόξου ιστορίας του ΠΝ. Καλή τύχη και ο Θεός Μαζί σας»….

 

ΝΥΚΤΑ  30 / 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1996

 Οι καιρικές συνθήκες δυσμενείς. Συνεχής και έντονη βροχόπτωση και ορατότητα στην κυριολεξία μηδέν. Την 24:00 ώρα διετάχθη από το ΓΕΕΘΑ – ΑΣ∆ΕΝ η επάνδρωση της τοποθεσίας αµύνης µε το 1/3 των δυνάµεων. Ήδη όµως το σύνολο των Μονάδων ευρίσκετο επί των τοποθεσιών αµύνης από πολύ ενωρίς και υφίστατο ετοιµότητα αποκρούσεως κάθε εχθρικής ενέργειας.

Την 01:30 ώρα ο Α/ΓΕΣ και εν συνεχεία ο ∆κτης ΑΣ∆ΕΝ ενηµέρωσαν τον ∆κτη της Α∆ΤΕΑ ότι «σε µία (1) ώρα επίκειται εχθρική επίθεση» χωρίς να προσδιορίζεται ο ΑΝΣΚ . Ο ∆ιοικητής της 80 ΑΔΤΕΑ ανέφερε ότι στα κύρια νησιά της περιοχή του δεν υπάρχει καµία τέτοια ένδειξη ούτε πληροφορία για άλλες εχθρικές δυνάµεις, πλήν αυτών που ευρίσκονταν πέριξ των Ιµίων και ότι ένα Τουρκικό αρµαταγωγό που κινήθηκε νωρίς το βράδυ από βόρεια προς νότια (Χίος – Σάµος – Κως) ελλιμενίστηκε  στον Κόλπο της Αλικαρνασσού (Μπόντρουµ) έναντι της Κω και ήταν ως «στόχος» εντός του βεληνεκούς του Πυροβολικού και στο Σχέδιο πυρός του.

Την 02:00 ώρα είχε περατωθεί πλήρως η διασπορά όλων των Μονάδων, η επάνδρωση των τοποθεσιών αµύνης, η τάξη και η επάνδρωση όλων των Όπλων, η επάνδρωση και η λειτουργία των Ε∆ και του Πολεµικού Στρατηγείου, η ανάπτυξη των επικοινωνιών και υφίστατο ετοιµότητα εφαρµογής του σχεδίου πυρός και αποκρούσεως κάθε εχθρικής ενέργειας. Η επιστράτευση και η κατάταξη των Εφέδρων και Εθνοφυλάκων συνεχιζόταν κανονικά.

Προηγουμένως στις 01:30 ώρα πέταξαν για 20΄- 25΄ λεπτά περίπου, στην περιοχή επάνω από τις µικρονησίδες Ίµια, δύο (2) εχθρικά Ε/Π. Το γεγονός αναφέρθηκε αµέσως από τον ∆ιοικητή της Α∆ΤΕΑ στον Α/ΓΕΣ και τον ∆κτη της ΑΣ∆ΕΝ και µε την πληροφορία ότι πρόκειται για Ε/Π τύπου «BLACK HAWK». Στην ερώτηση του Α/ΓΕΣ πώς διαπιστώθηκε ο τύπος των Ε/Π, δόθηκε η απάντηση ότι τη νύχτα και µε αυτές τις ακραίες καιρικές συνθήκες µόνο αυτά τα Ε/Π µπορούν να πετάξουν. Αργότερα εξακριβώθηκε και από το ΕΘΚΕΠΙΧ ότι πράγµατι ήταν Ε/Π  BLACK HAWK, πράγµα που ο Α/ΓΕΣ ενηµέρωσε τον ∆κτη της Α∆ΤΕΑ.

Ποιος ήταν όµως ο σκοπός πτήσεως των Ε/Π αυτή την ώρα; Αναγνώριση; Παραπλάνηση; Την ίδια ώρα η Τουρκική Φ/Γ ΓΙΑΒΟΥΖ που ευρίσκετο και αυτή στον ίδιο χώρο των Ιµίων, απέναντι από την Ελληνική Φ/Γ ΝΑΥΑΡΙΝΟ έκανε ένα ελιγµό και κάλυψε µε το σκάφος και µικρονησίδες από Νότια. Εικάζεται ότι εκείνη την ώρα άρχιζε η επιχείρηση αποβιβάσεως των Τούρκων Κοµάντος στη ∆υτική Ίµια.

Τελικά όπως αποδείχθηκε αργότερα, Τούρκοι κομάντος με φουσκωτό σκάφος διαφεύγουν της προσοχής των πλοίων ΠΝ που επιτηρούν τις μικρονησίδες ΛΙΜΝΙΑ (ΙΜΙΑ) και αποβιβάζονται στη δυτική νησίδα των Ιμίων η οποία  δεν είναι επανδρωμένη από Ελληνικά τμήματα.

Εν τω µεταξύ άρχισαν να έρχονται πληροφορίες που μεταδιδόντουσαν και από ξένα ΜΜΕ  ότι στη ∆υτική Ίμια έχουν αποβιβασθεί Τούρκοι Κοµάντος. Σε συνεχείς και επίµονες ερωτήσεις προς το Ν. Κλιµάκιο Κω και µέσω αυτού προς τα πλοία της περιοχής και ειδικότερα προς τη Φ/Γ ΝΑΥΑΡΙΝΟ που ήταν η ναυαρχίδα  στην περιοχή, οι Κυβερνήτες απέρριπταν κατηγορηµατικά τις πληροφορίες αυτές ως ασαφείς και ανυπόστατες.

Η εκτίµηση της 80 ΑΔΤΕΑ ήταν ότι “πιθανόν να έχουν αποβιβασθεί Τούρκοι ΟΥΚ στη ∆υτική (µικρή) Ίµια που δεν ήταν απανδρωμένη” και ενηµέρωσε τον ∆κτη της ΑΣ∆ΕΝ Η εκτίµηση – πληροφορία αυτή διαβιβάσθηκε στο ΕΘΚΕΠΙΧ και στην στρατιωτική – πολιτική ηγεσία.

Πράγµατι δέκα λεπτά (10΄) αργότερα επιβεβαιώθηκε από τον Κυβερνήτη του ΠΠ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ότι «είδε την Τουρκική σηµαία στη νησίδα» χωρίς να του επιτραπεί  να κάνει χρήση όπλων. Αναφέρθηκε αµέσως η πληροφορία στον ∆κτη της ΑΣ∆ΕΝ και από εκεί στο ΕΘΚΕΠΙΧ.

Η πτώση του Ελικοπτέρου

Στις 04.30 πμ μετά την επιβεβαίωση της δυσάρεστης αυτής πληροφορίας δόθηκε εντολή από το ΕΘΚΕΠΙΧ στην Φ/Γ ΝΑΥΑΡΙΝΟ να απονηωθεί  το Ε/Π 21 της Φ/Γ να πετάξει πάνω από τη νησίδα και µε τον προβολέα του ν’ ανιχνεύσει την ύπαρξη προσωπικού επ’ αυτής.

Ο καιρός που επικρατούσε την ώρα αυτή στην περιοχή ήταν πολύ άσχηµος, βροχή – ισχυροί άνεµοι, θάλασσα τρικυµιώδης τουτέστιν αν όχι απαγορευτικός, λίαν επικίνδυνος για πτήση αυτού του τύπου Ε/Π.

Παρά ταύτα η αποστολή εξετελέσθη και το Ε/Π απονηώθηκε και κατευθύνθηκε προς το στόχο του. Ο ∆κτης της Α∆ΤΕ ήταν σε συνεχή επικοινωνία µε τον 5Ο ΣΑ RADAR της Αεροπορίας στην Κω το οποίο παρακολουθούσε την πτήση και άκουγε τη συνοµιλία του Κυβερνήτη µε τη Φ/Γ.

 Σις 04:50 πμ το πλήρωμα του ελικοπτέρου αναφέρει ότι εντόπισε περί τους 10 Τούρκους κομάντος με τη σημαία τους. Δίνεται εντολή να επιστρέψει στη βάση του κι ενώ πετά μεταξύ των βραχονησίδων Πίτα και Καλόλιμνος ανέφερε ότι  άναψε το «Master Gοatiun» (λαµπάκι emergency (κίνδυνος)). Μετά από λίγο χάνεται από τα ραντάρ. Το Ε/Π κατέπεσε στη θάλασσα ΒΔ της νησίδας Καλολίμνου αύτανδρο. Ο επίλογος της «Κρίσης» και της τραγωδίας δυστυχώς  είχε ήδη γραφεί με την απώλεια των τριών αξιωματικών  του ΠΝ Χριστόδουλου Καραθανάση ,  Παναγιώτη Βλαχάκου και  Έκτορα Γιαλοψού πληρώματος του Ελικοπτέρου

Ο Διοικητής της 80 ΑΔΤΕΑ που βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον 5ο ΣΑ (Σταθμό Αναφοράς) της Αεροπορίας στην Κω πληροφορείται το τραγικό συμβάν, την πτώση του Ελικοπτέρου. Πιθανή αιτία πτώσεως η χαμηλή του πτήση, περίπου 30 πόδια πάνω από τη θάλασσα, οι άσχημες καιρικές συνθήκες, το περιορισμένο οπτικό πεδίο.

Περίπτωση  κατάρριψης  του ελικοπτέρου δεν υπάρχει και η φημολογία που καλλιεργήθηκε  μετά την ανέλκυση του για δήθεν  σημάδια από πυροβολισμούς δεν έχουν βάση . Οι «τρύπες» που υπάρχουν στην άτρακτο ,προέρχονται από τα ξεκολλημένα πριτσίνια

Είναι αδιανόητο να πιστεύει κανείς ότι  οι αξιωματικοί που διεξήγαγαν τη σχετική έρευνα αν είχαν διαπιστώσει έστω και στο ελάχιστο ότι το ελικόπτερο προσβλήθηκε από πυρά όπλων να συγκάλυπταν το θέμα . Με οποιοδήποτε τίμημα ή με οποιαδήποτε εγκληματική καθοδήγηση απ’ όπου κι αν προερχόταν αυτή, δεν  θα διέπρατταν ποτέ  τέτοια ατιμία σε βάρος των νεκρών συναδέλφων τους.

Η εσφαλμένη διατύπωση ¨περί διάτρητης¨ατράκτου

Όταν ανασύρθηκε η άτρακτος του ελικοπτέρου ,ειπώθηκε ότι αυτή ήταν «διάτρητη». Η διατύπωση αυτή ήταν λανθασμένη όπως μεταφέρθηκε και αναπαράχθηκε  δημιουργώντας  εσφαλμένες εντυπώσεις..

Πράγματι υπήρχαν τρύπες αλλά όχι από πυρά πυροβόλου όπλου Τα κομμάτια  της ατράκτου ενός ελικοπτέρου ενώνονται με πιρτσίνια και όχι με οξυγονοκόλληση, για να  υπάρχει ελαστικότητα, λόγω των συνεχών κραδασμών που έχει,

Η αρχική διατύπωση  ότι η άτρακτος ήταν «διάτρητη» χωρίς τη διευκρίνηση ότι πρόκειται από την αποκόλληση των λαμαρινών,έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους άθελα ή ηθελημένα,  να παρανοήσουν την αιτία που προκλήθηκαν ή να εκμεταλλευθούν το γεγονός και να δημιουργήσουν ανυπόστατες ιστορίες  για κατάρριψη του ελικοπτέρου από πυρά πυροβόλων όπλων.Τα παραπάνω στοιχεία και διευκρινήσεις περιλαμβάνονται και στο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων.

Ο επίλογος της Κρίσης

   Το ΚΥΣΕΑ συνεδριάζει στη Βουλή και όχι στον φυσικό του χώρου που σε παρόμοιες κατάστάσεις ήταν το ΕΘΚΕΠΙΧ και ύστερα από Μαραθώνια σύσκεψη απορρίπτει το ενδεχόμενο ανακατάληψης της δυτικής νησίδας  των ΙΜΙΩΝ  ή τον βομβαρδισμό της όπως εισηγήθηκε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ  Ναύαρχος Λυμπέρης μιας και κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε πολεμική σύρραξη.

Στις 06:10 το πρωί οι Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών Γ. Αρσένης και Θ. Πάγκαλος  ανακοινώνουν την συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας με τη μεσολάβηση της Αμερικής. Στο πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών Ελλάδας και Τουρκίας και με την καθοριστική συμβολή του Αμερικανικού παράγοντα είχε επέλθει συμφωνία τερματισμού της κρίσεως ,απεμπλοκής, απαγκιστρώσεως και αποχωρήσεων των δυνάμεων  γνωστή ως: “ No ships,no troops,no flags” όχι πλοία, όχι στρατιώτες όχι σημαίες

 

   Ο επίλογος της Κρίσης και της τραγωδίας είχε ήδη γραφεί.

Την 06:00 ώρα δόθηκε διαταγή:

–   Να σταµατήσει η επιστράτευση.

–   Να απολυθούν οι ήδη καταταγέντες Έφεδροι και Εθνοφύλακες.

–   Οι Μονάδες να επιστρέψουν στις έδρες τους (στα στρατόπεδά τους).

Στο πολιτικό και διπλωµατικό επίπεδο µεταξύ των δύο χωρών Ελλάδας και Τουρκίας και µε την καθοριστική συµβολή του Αµερικανικού παράγοντα είχε επέλθει συµφωνία τερµατισµού της Κρίσεως και απαγγιστρώσεως και αποχωρήσεως των δυνάµεων µε τη γνωστή λιτή απόφαση «No ships, no forces, no flags» (όχι πλοία, όχι στρατιώτες, όχι σηµαίες».

Ο ∆κτης της 80 ΑΔΤΕΑ ενηµέρωσε αµέσως το Επιτελείο και τις Μονάδες για υλοποίηση της διαταγής και άρχισε η αντίστροφη κίνηση, αποστράτευση, επιστροφή στα Στρατόπεδα ωσάν να µην είχε συµβεί τίποτα.

Όµως το σηµαντικότερο απ’ όλα, στο άκουσµα αυτής της εξέλιξης ήταν η κατακόρυφη πτώση του ηθικού του Προσωπικού (Αξκων, Οπλιτών, Επιστράτων, Εθνοφυλάκων).

∆εν µπορούσε να πιστέψει το προσωπικό που µε τόσο ενθουσιασµό, καταβολή υπεράνθρωπων προσπαθειών μέσα σε αντίξοες συνθήκες και ύστερα από την πλήρη επιχειρησιακή ετοιµότητα χωρίς να συµβεί κανένα απολύτως ατύχηµα ή άλλη παρενέργεια να επιστρέψει στα Στρατόπεδα µε την αίσθηση του «ηττηµένου».

Η αντίστροφη αυτή ενέργεια έγινε µε απόλυτη τάξη και πειθαρχία και µέχρι την 12:00 ώρα το μεσημέρι τα πάντα ευρίσκοντο µε ασφάλεια στη θέση τους. Την 14:00 ώρα αναφέρθηκε από την Α∆ΤΕΑ «πέρας επανόδου όλων των Μονάδων στα Στρατόπεδά τους και απόλυση των Εφέδρων Εθνοφυλάκων».

Στη Ν. Καλόλιµνο διετάχθη να παραµείνει η Οµάδα των 12 Καταδροµέων που είχε μεταφερθεί την 30  Ιανουαρίου 1996 µέχρι νεωτέρας διαταγής από το ΕΘΚΕΠΙΧ.

Για την εφαρµογή του Σχεδίου ανακατάληψης της ∆υτικής Ίµια που είχε συζητηθεί στο ΕΘΚΕΠΙΧ ως ενέργεια και που τελικά δεν υιοθετήθηκε αλλά προτιµήθηκε η διπλωµατική λύση, η Α∆ΤΕΑ δεν έλαβε καµία διαταγή. Υπήρχε όµως η ετοιµότητα εφαρµογής του για το µέρος που της αναλογούσε.

Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

Κλείνοντας την παρουσίαση του κεφαλαίου αυτού, οφείλουμε να παραθέσουμε μία μικρή αλλά σημαντική διαπίστωση για το κλίμα που επικρατούσε εκείνη την περίοδο:

Η  Διοίκηση και το προσωπικό της  80 ΑΔΤΕΑ που είχε φτάσει σε υψίστη ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει  με επιτυχία κάθε εχθρική επιβουλή, στο άκουσμα αυτής της εξέλιξης προβληματίστηκε  και απογοητεύτηκε. Η πτώση του ηθικού του προσωπικού (Αξιωματικών, οπλιτών ,εφέδρων ,εθνοφυλάκων) ήταν φανερή.

Το προσωπικό που με τόσο ενθουσιασμό, με καταβολή υπεράνθρωπων προσπαθειών κάτω  από αντίξοες συνθήκες  και μετά από την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα επιστρέψει στα στρατόπεδα με την αίσθηση του «ηττημένου».

Η θυσία των τριών Αξιωματικών του ΠΝ Χριστόδουλου Καραθανάση ,  Παναγιώτη Βλαχάκου και  Έκτορα Γιαλοψού, κατά την εκτέλεση του υπέρτατου καθήκοντος στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, σε συνδυασμό με την απόφαση συμφωνίας που λήφθηκε σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, παρά τις όποιες αντιρρήσεις υπήρξαν από την τότε στρατιωτική ηγεσία, είναι σίγουρο ότι προβλημάτισαν και ενόχλησαν τα στελέχη και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και ιδιαίτερα αυτών που έζησαν από κοντά τα γεγονότα.

 

Κλείνοντας ευχαριστούμε το Αντιστράτηγο εα Αθανάσιο Νικολοδήμο για την παραχώρηση αποσπασμάτων του υπό έκδοση βιβλίου του, για να τα δημοσιεύσουμε.

 

Αφήστε μια απάντηση