Blog

Η ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΜΥΝΑ Αχιλλεύς Βύρωνος Γεωργίου. Ταξχος ε.α.

Η ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΜΥΝΑ

Αχιλλεύς Βύρωνος Γεωργίου.
Ταξχος ε.α.

Οι γραμμές που ακολουθούν αποκαλύπτουν, αναλύουν σχετικώς, εντός ορισμένου χώρου, και αναδεικνύουν τις σοβαρότατες πτυχές ενός μείζονος Ευρωπαϊκού και εντόνως Ελληνικού προβλήματος, αυτού της Ισλαμικής μεταναστεύσεως. Πολλοί το αντιπαρέρχονται ανυποψίαστοι για τις ενέργειες και τις παρενέργειες που εγκυμονεί και τις επιπτώσεις που θα σωρεύσει. ‘Αλλοι πάλι κατ’ επάγγελμα συνήγοροι πάσης ανωμαλίας αναθεματίζουν κάθε νηφάλια φωνή που τολμά να επισημαίνει το πρόβλημα και να αξιώνει την αντιμετώπισή του.

Ως λαθρομετανάστες στο παρόν άρθρο νοούνται οι αλλοδαποί γενικώς, δηλαδή όχι μόνο όσοι εισέρχονται παράνομα ή διαβιούν δίχως άδεια στη χώρα, αλλά και όσοι βρίσκονται νομίμως στην Ελλάδα.

Κατά την ιστορική πορεία των λαών, οι πληθυσμιακές μετακινήσεις και οι ανακατατάξεις είναι φαινόμενο συνηθισμένο και έχει καταγραφεί ανά τους αιώνες. Βέβαιον είναι ακόμη ότι η πληθυσμιακή ανάπτυξη στον πλανήτη Γή, δεν ήτο δυνατόν να είναι σύμμετρη. Τα τελευταία χρόνια η μετανάστευση έλαβε ένα ιδιότυπο χαρακτήρα αφού είναι ένα αποτέλεσμα οικονομικής ‘αναπτύξεως’ της γηρασμένης πλέον Ευρώπης και της Αφρικής με την Ασία, όπου η υπεργεννητικότητα και η οικονομική ανέχεια παρουσιάζουν έξαρση και οι μετακινήσεις των πληθυσμών αυτών προς βορράν, που ήδη άρχισαν, θα δημιουργήσουν πλείστα όσα προβλήματα για τους ίδιους τους μετακινουμένους, αλλά και για τον εγχώριο κυρίως πληθυσμό. Το γεγονός αυτό θα μας απασχολήσει κατά πρωτεύοντα ρόλο στην ακολουθία της ξυγγραφής αυτής.

Η αφομοίωση δύο διαφορετικών πολιτισμών και προ παντός διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων και η συνύπαρξή τους στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, είναι σχεδόν αδύνατος. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αρχίζει και διαφαίνεται στην Ευρώπη και αγγίζει ουσιαστικώς και την χώρα μας.

Παρενέργειες όμως ακολουθούν όλα αυτά. Παρενέργειες τις οποίες αποκρύπτουν επιμελώς οι θιασώτες της στρεβλής “παγκοσμιοποιήσεως”, αφού η εκκόλαψη μειονοτικών ζητημάτων εις βάρος της χώρας μας, είναι πλέον ορατή εις το εγγύς μέλλον.

Είναι βεβαίως γνωστόν ότι, από το τέλος του 19oυ αιώνα Αλβανοί, Βούλγαροι, Ρουμάνοι ισχυρίζονται ότι έχουν μειονότητες στην Ελλάδα και εν ονόματί τους διεκδικούν εδάφη μας. Σ’ αυτούς προσετέθησαν μετά το 1944 και οι κορυβαντιώντες σκοπιανοί. Το αίτημα των χωρών προέλευσης των εν Ελλάδι λαθρομεταναστών ( όρα κυρίως Αλβανία, που άλλωστε διαθέτει την πλειοψηφία) ξεκινάει από τη νομιμοποίησή τους. Θα περάσει όμως σύντομα στην ιθαγενοποίηση και τότε θα ξεσπάσει η αξίωση της αναγνώρισής τους ως μειονότητας.

Επ’ αυτού Αμερικανοί, Ευρωπαίοι και λοιποί …”φιλέλληνες” είναι έτοιμοι να ασκήσουν πιέσεις στις εκάστοτε κυβερνήσεις μας, οι οποίες θα ενδώσουν χωρίς άλλη πίεση κατά τη συνήθειά τους. Λίγο αργότερα, λαμβανομένης υπ’ όψη της δεινής υπογεννητικότητος των ημετέρων και της εκρηκτικής υπεργεννητικότητος ιδίως των Μουσουλμάνων , οι ‘Ελληνες θα καταστούν μειονότητα στην ίδια τους την πατρίδα. Η διατύπωση αυτή δεν είναι σχήμα υπερβολής. Η Ευρώπη, ως την ώρα σε αδρανούσα φάση, ανέτοιμη και νωχελική, έχει ενώπιόν της ένα απειλητικό φαινόμενο, που η τάση είναι να μετεξελιχθεί σε παγόβουνο, αν δεν αναπτυχθούν αντιστάσεις.

Την ισλαμική μετανάστευση. Η Ευρώπη προς το παρόν, τουλάχιστον, διακατέχεται από επικίνδυνη αμφιθυμία. Από τη μία εξαγγέλλει μέτρα παρεμπόδισης των λαθρομεταναστών και από την άλλη δεν επαναπροωθεί όσους κατάφεραν να εισδύσουν (παρανόμως) στο έδαφός της., όπερ και διαιωνίζει το πρόβλημα.

Εδώ ακριβώς επισημαίνεται η ασυμβατότητα πολιτισμικών βιωμάτων και προτύπων των μεταναστών , ιδίως των προερχόμενων από την ισλαμική παράδοση, με τους λαούς των Ευρωπαϊκών χωρών. Μοντέλα συναφομοίωσης διαφορετικών πολιτισμών δεν απαντώνται στην ιστορία.

Το Ισλάμ υπάρχει ως θρησκεία και ταυτόχρονα ως πολιτιοικονομικό σύστημα ζωής. Ο διαχωρισμός των δύο λειτουργιών είναι αδύνατος. Δεν υπάρχει συγκατοίκηση Χριστιανών με Μουσουλμάνους, με την έννοια μετανάστευσης προς μουσουλμανική χώρα. Συμβαίνει όμως μόνο το αντίστροφο. ‘Οσοι αφελώς πιστεύουν στην ιδέα της συγκατοίκησης και της συνύπαρξης το παράδειγμα της Ινδίας, με τους Ινδουιστές ως υποτεταγμένη μειοψηφία στους ομοεθνείς τους, αλλά Μουσουλμάνους και της εν συνεχεία διασπάσεως του κράτους σε Iνδία – Πακιστάν, όταν οι Ινδουιστές έγιναν πλειοψηφία, είναι κραυγαλέο. Η ταύτιση Ισλάμ – Κράτους είναι ολοφάνερη στο Πακιστάν, στο Ιράν, στην Ινδονησία, στις αραβικές χώρες, στην ίδια την Τουρκία, όπου το επιφαινόμενον είναι διαφορετικό, ενώ στο βάθος του εθνικού υποσυνειδήτου και για την κοινωνία του συνειδητού (πρβλ. Αρχ. Αναοτασίου, Ισλάμ, σελ. 278) το υπόστρωμα είναι ισλαμικό.

Αυτός που θα ήθελε νηφάλια να ψηλαφίσει την τρέχουσα ευρωπαϊκή πραγματικότητα δεν χρειάζεται να είναι σοφός, για να αντιληφθεί δια γυμνού οφθαλμού τί σημαίνει στρατευμένο Ισλάμ. Τί σημαίνει αυτό που ο Μωάμεθ απαιτεί: “διαρκής και αδιάκοπη πάλη κατά των απίστων”. Εάν δεν την κάνει αυτήν την εξοντωτική πάλη, δεν υφίσταται ως Μουσουλμάνος.

Η αποδοχή της μετανάστευσης ( εισαγωγής μεταναστών )

ξεκινάει από την ευρωπαϊκή δημογραφική κατάρρευση. Η αιμοδότηση όμως της Ευρώπης με δυναμικό ξένο προς τις παραδόσεις της και τον πολιτισμό της, και κατά περίπτωση μαχητικά αντίθετο, εγκυμονεί έσχατο κίνδυνο απώλειας της ευρωπαϊκής ταυτότητας και στα επί μέρους έθνη νοθείας της εθνικής τους ιδιοπροσωπίας. Η Γαλλία έχει σήμερα 5.000.000 Μουσουλμάνους, προερχομένους κυρίως από τις παλαιές κτήσεις της και άρα με ορισμένες προϋποθέσεις γαλλικής κουλτούρας. Τα προβλήματα που παρουσιάζει το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει η εικόνα της Γαλλίας είναι δραματικά. Μαζί με τις νεοφανείς αιρέσεις, ιδίως τη Σαϊεντολογία και το Ισλάμ, κάνουν θραύση στην αποδιάρθρωση της γαλλικής νεολαίας. Στα σχολεία της Γαλλίας προβάλλει την εμφάνισή του ένα μαχητικό ισλαμικό κίνημα. Ο μέγας Μουφτής της Μασσαλίας Σαχεϊμπι Μπενσεϊχ λέγει “ οι μουσουλμάνοι πρέπει να αποκτήσουν ανοσία στα έξωθεν ριζοσπαστικά κηρύγματα”.

Στη Γερμανία τα πράγματα δεν είναι καλύτερα, και το εκεί “Ισλαμικό Συμβούλιο” απαιτεί τώρα από την Γερμανική

κυβέρνηση την αναγνώρισή του, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου”. Επι πλέον οι Γερμανοί “τρέμουν’ για τα 3.200.000 Τούρκων μουσουλμάνων, εκτός των άλλων μωαμεθανών που διαβιούν στη χώρα.

Ισλαμικές διεισδύσεις με επικίνδυνες προεκτάσεις και μετεξέλιξή τους σε προβλήματα εθνικής ασφαλείας παρατηρούνται σε πλείστες χώρες της ΕΕ (πρβλ. εκτενώς Ν. Π. Βασιλειάδη: Ορθοδοξία, Ισλάμ και πολιτισμός, σελ. 273 επ.). ‘Ομως όπως συμβαίνει και σε όλες τις θρησκείες ως ένα βαθμό, το Ισλάμ είναι ευάλωτο στις στρεβλώσεις του θρησκευτικού φανατισμού. Επίσης, δεν διαθέτει τις κατάλληλες δομές που θα εμπόδιζαν τους πιο ακραίους υποστηρικτές του. Το 70% των ιμάμιδων στη Γαλλία είναι αυτοδιορισμένοι. Αν μία φονταμενταλιστική οργάνωση θελήσει να επιβάλει δικό της ιμάμη, κανείς δεν είναι εις θέση να την εμποδίσει.

Στην Ελλάδα αυτή την ώρα φιλοξενούνται αναγκαστικά πάνω από 1.500.000 Mουσουλμάνοι. Για πότε ο αριθμός αυτός αυξάνεται κατά γεωμετρική πρόοδο δεν προλαβαίνει κανείς να το σκεφθεί. Η UΝΕSCΟ π.χ. επεσήμανε σε έκθεσή της ότι το 2010 ο ισλαμικός πληθυσμός στο Βέλγιο θα υπερβεί το 51 %.

Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι ο ισλαμιστής υποψήφιος δήμαρχος στη Μασσαλία στις τελευταίες δημοτικές εκλογές έχασε για μόλις 59.000 ψήφους. Εννοείται ότι παρ’ ημίν ουδείς από τους ιθύνοντες καταδέχεται να καταπιασθεί με τέτοια δύσκολα ερωτήματα. Επίσημα η Κυβέρνηση ομιλεί για 700.000 νομιμοποιημένους λαθρομετανάστες. Χωρίς επί μέρους αναφορά στην εθνότητα και τη θρησκεία. Ο πραγματικός όμως αριθμός είναι τριπλάσιος. Κατά τα λοιπά το 2000 συνελήφθησαν και επαναπροωθήθηκαν 250.000 λαθρομετανάστες. Εξ’ ών 150.000 στα χερσαία σύνορα, 10.000 στα θαλάσσια και 90.000 εντός της επικρατείας, ενώ το 2001 πολύ ολιγότεροι. Εφέτος οι απελάσεις έχουν σταματήσει.

Ο Ιρανός Arsbam Mοmeni στο βιβλίο του “Ισλάμ, Ιστορία, Επεκτατισμός και Βία”, γράφει ότι: , (σ.135) ” Αξίζει να μάθουμε για τις πραγματικές διαστάσεις των “αρχών” του Iσλάμ από τις πλέον βασικές πηγές και να γνωρίσουμε ότι ο Ισλαμισμός δεν αστειεύεται, ούτε διαπραγματεύεται, αλλά και δεν διανοείται να υποχωρήσει, εφ’ όσον δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα για την απομόνωσή του με παράλληλη διαφώτιση των εκατομμυρίων θυμάτων του” .

H επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, είναι η επιβεβαίωση των ανωτέρω.

Η Ευρώπη και η Ελλάδα έχουν ήδη πρόβλημα, που θα μεγιστοποιηθεί σε ορατό χρόνο σε μεγάλο παγόβουνο. Η Ελλάδα έχει εν δυνάμει πρόβλημα που σε λίγο θα αρχίσει να εκτυλίσσεται σε ενέργεια.. Θυμηθείτε ότι οι Μουσουλμάνοι της Β. Αφρικής από την Αίγυπτο ως το Μαρόκο είναι ήδη 263 εκατομμύρια και το 50% τους είναι κάτω των 25 ετών.

Η παγκοσμιοποίηση (πληθυσμική) και η δι’ αυτής αποβολή των παραδοσιακών αξιών και υιοθέτηση του αμερικανικού προτύπου, είναι για ορισμένους, η διαδικασία ενσωμάτωσης του Ισλάμ στη Δύση και τις αξίες της. Η Δύση με το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης αποδυναμώνεται, αφοπλίζεται πνευματικά και συμπνίγει τις αξίες της. Το Iσλάμ δεν την παρακολουθεί σ’ αυτό δεν “δυτικοποιείται”. Δεν εισάγει στα εδάφη του παγκοσμιοποίηση δυτικού τύπου, του είναι απεχθής. Αντιθέτως αποκτά στα σπλάχνα της Ευρώπης δυναμική και πολλαπλασιαστικό εργαλείο πίστης, επεκτατικό και ηγεμονιστικό. Εξάγει, με άλλα λόγια, “παγκοσμιοποίηση” Ισλαμικής υπόστασης. Και προπαντός αναφομοίωτη από το δυτικό πολιτισμό. Είναι ένα ξένο σώμα. Πλήρης απόδειξη ο τρόπος διαβιώσεως των Ισλαμιστών, επί σειρά ετών στις Ευρωπαϊκές πόλεις. Κατ’ ουδένα τρόπο αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά και την κουλτούρα του Ισλάμ, όπου και αν ευρίσκονται. Δεν αφομοιώνονται. Θα ήταν λάθος να πιστεύουμε το αντίθετο.

Ορισμένοι επιμένουν ότι διεθνώς εξασθενεί το θρησκευτικό συναίσθημα. Η εκδοχή αυτή είναι εξωπραγματική.

Δέστε π.χ. τις δύο όψεις του αυτού προβλήματος: Οι σκληροί Εβραίοι αντιλαμβάνονται ως “κίνδυνο για την εβραϊκή ταυτότητα του Ισραήλ” την μετανάστευση εκεί πολλών Εβραίων στην εθνικότητα, αλλά Ορθοδόξων Χριστιανών στο θρήσκευμα που πάνε από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και αξιώνουν να σταματήσει ή έλευση αυτού του είδους ομοεθνών τους. Το ποσοστό των Χριστιανών Εβραίων που παλιννόστησαν στη δεκαετία του ’80 ήταν το 30% του όλου αριθμού. Τώρα έχει αυξηθεί στο 70% (Πηγή: AFP 17/12/2001).

Η ισλαμοποίηση της Ευρώπης είναι βεβαίως και αυτοτελές πρόβλημα. Αλλά είναι δεδομένο και ανυπέρβλητο, εάν, με “παρέμβαση” των ΗΠΑ, η Τουρκία γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ. Στις κυβερνήσεις των “15” είναι πολλοί που χαϊδεύουν τα αυτιά των στρατοκρατών της Άγκυρας.

Ισλαμικό άλλωστε “κράτος” δημιουργήθηκε στην “καρδιά” της Ευρώπης εις την Βοζνία – Ερζεγοβίνη, αλλά και οι περιπέτειες του Κοσσόβου και των Σκοπίων, Ισλαμιστάς είχαν ως υποκινητές.

Τούτη η λαίλαπα των μεταναστευτικών μετακινήσεων, για την χώρα μας, αν συνδιαστεί και με το δημογραφικό μας πρόβλημα, τότε δημιουργείται μία εκρηκτική και αρνητική κατάσταση σημαντική δια το μέλλον του Ελληνισμού. Με ποσοστό ηλικιωμένων πλέον του 20% σήμερα η Ελλάδα είναι μία από τις πιό γηρασμένες χώρες της Ευρώπης. Εφιαλτικές διαστάσεις πέρνει και το γεγονός ότι οι θάνατοι πλέον υπερτερούν των γεννήσεων ετησίως. Το 1999 έχουμε 2.800 θανάτους πλέον των γεννήσεων και το 2001 έχουμε 4.105. Θλιβερή εικόνα παρουσιάζουν και τα σχολεία μας. Κάθε χρόνο καταργούνται από έλλειψη μαθητών 30-40 δημοτικά και ανάλογα γυμνάσια και λύκεια. Είναι διαπιστωμένο πως πολλά σχολεία στην ύπαιθρο χώρα διατηρούνται χάριν εις τους αλλοδαπούς μαθητάς οι οποίοι αυξάνουν αλματωδώς. Σε πολλά σχολεία μάλιστα οι αλλοδαποί μαθητές υπερτερούν των Ελληνοπαίδων όπως: στο 22ο δημοτικό της Πλ. Κολιάτσου σε σύνολο μαθητών 191, οι 139 είναι αλλοδαποί. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα σχολεία των περιοχών Βάθης- Πατησίων- Αμερικής- Άρεως κ.α. και εις την επαρχεία και την ύπαιθρο χώρα. Την δεκαετία 1985-1995 έχουμε μια φθίνουσα πορεία και 256.379 μαθητάς ολιγώτερους το 1995 από το 1985. Οι γεννήσεις τον περασμένο χρόνο δεν υπερέβησαν τις 90.000, ( το 33% είναι γεννήσεις αλλοδαπών γυναικών) ενώ οι εκτρώσεις ξεπέρασαν τις 200.000. Το πλέον σημαντικό και ανησυχητικό αυτών των αριθμητικών επιδόσεων της χώρας μας είναι οι αποδόσεις των κλάσεων εις τας Ενόπλους δυνάμεις. Από το έτος 2000 (83.000 στρατεύσιμοι) μέχρι το έτος 2013 (53.000 στρατεύσιμοι), υπάρχει μία υστέρηση 30.000 ανδρών, χωρίς να υπολογισθεί καμία απώλεια (θάνατοι, αναπηρίες, αποδημίες κτλ) μέχρι την ημερομηνία της στρατεύσεως. Αλλά ας μη μας κουράζουν αριθμητικά δεδομένα. Η γενική απογραφή του 2001, επέφερε έναντι της απογραφής του 1991, 679.871 άτομα εις την επικράτεια επί πλέον. Ουσιαστικώς δεν υπάρχει ουδεμία αύξηση διότι στην τελευταία απογραφή έχουν εγγραφεί και λαθρομετανάστες! Εάν αυτή η κατάσταση συνεχισθεί και προεκταθεί, όπως προσδιορίζουν τα στατιστικά στοιχεία, χωρίς την λήψη δραστικών μέτρων, προοιωνίζεται ένα μέλλον αρκετά ζοφερό, εάν όχι εφιαλτικό.

Ναι πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα και μάλιστα αμέσως. Πρέπει να πειστεί η Ελληνίδα μάννα να προχωρήσει στη γέννα και τρίτου παιδιού. Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη εντοπίσει το πρόβλημα και σπεύδουν με μέτρα προς την θεραπεία του. Τα μέτρα που θα παρθούν πρέπει να είναι μία αποδοτική επένδυση για το μέλλον του Ελληνισμού. Πρέπει να είναι γενναία και να επικεντρωθούν στην Εθνική μας Άμυνα. Από την άλλη πλευρά πρέπει να ενισχυθεί η Ελληνική οικογένεια με κάθε τρόπο, διότι μόνο αυτή μπορεί να δώσει το δυναμικό που χρειάζεται η πατρίδα μας δια να αντιμετωπίσει την λαίλαπα που πλησιάζει με γρήγορους ρυθμούς.

Πάντα ταύτα δεν πρέπει να μας αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμούς ή για ρομαντικές θεωρίες περί πολυπολιτισμικού κράτους. Δεν υπάρχουν περιθώρια πλέον. Πλέον των ογδόντα χρόνων τώρα το Ελληνικό κράτος απέτυχε σε οποιαδήποτε προσπάθεια ενσωματώσεως ή αφομοιώσεως της μουσουλμανικής μειονότητος της Θράκης. Στην Ελλάδα ενυπάρχει και ένα άλλο κρυφό πρόβλημα. Εκτός των Ισλαμιστών που προέρχονται από καθαρά Ισλαμικές χώρες, εντρυφούν και χιλιάδες Αλβανών Ισλαμιστών. Τα 3.000.000 των μεταναστών και λαθρομεταναστών που διαβιούν στην Ελλάδα καθώς και η συνεχόμενη ροή εισόδου αυτών, εντός ολίγων ετών θα δημιουργήσουν όχι μόνο οξύ πρόβλημα μουσουλμανικής μειονότητος, αλλά και άλλων διεκδικήσεων, την στιγμή κατά την οποία η πληθυσμιακή τους ποσόστοση στη χώρα μας θα ξεπερνά τους γηγενείς. Η εισαγωγή των μεταναστών στη χώρα μας σε απόλυτους αριθμούς, ξεπερνά κατά πολύ εκείνον που μπορεί να “αντέξει” η πληθυσμική της σύνθεση. Από την άλλη πλευρά η ομάδα αυτή των μεταναστών με διαφορετική πολιτιστική και θρησκευτική συνείδηση τους καθιστούν πρόξενο πολλών δεινών, όπως αυτά τα έζησαν προσφάτως οι βόρειοι γείτονές μας.

Η Αλβανικής υπηκοότητος μετανάστες, σε μερικές δεκαετίες , λόγω της γειτονίας της χώρας των, άλλά και λόγω του μεγαλοϊδεατισμού τους, αλλά και λόγω του νόμου 2910/2001, ο οποίος τους παρέχει όλες τις προϋποθέσεις να νομιμοποιηθούν και αργότερα να λάβουν και την ιθαγένεια, συνεπικουρούμενοι και από άλλους Ισλαμιστάς και την προπαγάνδα “φίλων” και “εχθρών”, δεν πρόκειται να αφήσουν ανεκμετάλλευτο για αυτούς ένα τέτοιο θείο δώρο. Είναι πλέον αυταπόδεικτο και φανερό ότι αν η Ελληνική πολιτεία δεν λάβει γενναία μέτρα για την πάταξη του φαινομένου αυτού, θα ξεφυτρώσουν όσον ούπω νέες “Τσαμουριές” και τεράστια μειονοτικά θέματα . Η Τουρκία τρίβει ικανοποιημένη τα χέρια της για όλα αυτά που συμβαίνουν, με την ανοχή μας, στην χώρα μας. Ειρήσθω εν παρόδω ότι σχετικό είναι και το ζήτημα της εισδοχής της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το δικαίωμα της ελευθέρας εγκαταστάσεως των υπηκόων της στον Ευρωπαϊκό χώρο. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά, για το εφικτό της εισδοχής αυτής, που κάνει ο πρώην Γερμανός καγκελάριος κ. Χέλμουτ Σμίτ στο βιβλίο του “ Απόψεις για την ταυτότητα της Ευρώπης” λέγοντας ότι, κατά την είσοδο της Τουρκίας στην ΕΕ, ο πληθυσμός της θα είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα των πληθυσμών Γερμανίας και Γαλλίας! Αν αυτό συμβεί, η ισλαμοποίηση της Ευρώπης και της Ελλάδος, θα επιταχυνθεί κατά μερικές δεκαετίες, με όλες τις προαναφερόμενες για την χώρα μας συνέπειες. Κάθε σχολιασμός περιττεύει.

Το τίμημα όλων αυτών των μέχρι τώρα αντιμετωπίσεων του μεταναστευτικού προβλήματος, θα κληθούν να το πληρώσουν οι επερχόμενες γενεές και θα είναι οδυνηρά η αποπληρωμή. Από πού άραγε αντλούμε αυτό το ιστορικό δικαίωμα να τους κληροδοτήσουμε μια τέτοια πολιτισμική σύνθεση, εναντίον της οποίας πολέμησαν οι πρόγονοί τους. Υπάρχει ιδεολόγημα αυτής της μορφής ή πρόκειται για ανεξήγητη πολιτική πράξη, η οποία, χωρίς αποχρώντα λόγο, άγεται στη δημιουργία του μεγαλυτέρου στην ιστορία της χώρας μειονοτικού προβλήματος, παρόλο που οι συγκυρίες βοούν για το τι πρόκειται μελλοντικώς να ακολουθήσει., όταν μάλιστα η Αλβανία θα έχει καταστεί ένα ισχυρό βαλκανικό κράτος, η δε γερασμένη πληθυσμιακώς Ελλάδα θα αγωνίζεται να επιβιώσει δημογραφικά.. Εάν υπάρχει στον πλανήτη κάποια χώρα, που οι ιστορικές και γεωγραφικές της δομές δεν επιτρέπουν τέτοιους “πολιτισμικούς” πειραματισμούς, αυτή είναι η Ελλάς. Το ιδεολόγημα της πολυφυλετικής – πολιτισμικής σύμμειξης των λαών (Χριστιανών – Μουσουλμάνων) έχει τις εξαιρέσεις του. Αν η εξαίρεση αυτή δεν τηρηθεί στον τόπο μας, τότε η διχόνοια, που θα έχει ενσυνειδήτως, σπείρει η παρούσα γενεά στη ζωή των επερχομένων Ελλήνων, θα είναι από τις χειρότερες στην ιστορία της. Και αυτό το δικαίωμα δεν το έχουμε.

Αφήστε μια απάντηση