ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. ανακοινώνει τις νέες Επιτροπές Εργασίας και τους επικεφαλής τους. 

1η  Επιτροπή Εργασίας Εσωτερικών (κ. Πορτοκαλάκης Λεόντιος, τηλ.  6936 500056, e-mail   lportokalakis@yahoo.com)

Είναι αρμόδια  για Πολιτικά-Οικονομικά-Αναπτυξιακά και  Οργανωτικά  θέματα στο Εσωτερικό. 

2η Επιτροπή Εργασίας Άμυνας-Ασφαλείας (κ.  Κατσαρός Παναγιώτης, τηλ. 6983 501397,  e-mail panos.katsaros@yahoo.com)

Είναι αρμόδια για θέματα Εσωτερικής Άμυνας – Ασφάλειας και Εσωτερικής Ταυτότητας.  

3η Επιτροπή Εργασίας Εξωτερικών Θεμάτων (κ. Δουδούμης Γεώργιος, τηλ. 6942 566479,  e-mail   gdoudoumis@yahoo.com)

Είναι αρμόδια για θέματα  Εθνικού Ενδιαφέροντος στο Εξωτερικό και θέματα Διεθνούς  Δικαίου.                                                                                          

Όσα μέλη (ή και μη μέλη) επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά σε κάποια από τις εργασίες των επιτροπών αυτών, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον επικεφαλής της συγκεκριμένης επιτροπής.

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

      

Αφήστε μια απάντηση