Blog

Πέντε μεγάλες ἀλλαγές στρατηγικῆς στίς σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία (Εφημερίς Εστία)

Πέντε μεγάλες ἀλλαγές στρατηγικῆς στίς σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία (Εφημερίς Εστία)

Πέντε μεγάλες λλαγές στρατηγικς στίς σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία

Εφημερίς Εστία 

https://www.estianews.gr/wp-content/uploads/2023/06/kentriki_estia1506.jpg

 

1 μφασις στήν ριοθέτηση ΑΟΖ μέ Λιβύη, Αγυπτο καί Κύπρο ντί τν 12 μιλίων Οονεί ΑΟΖ λιείας στά Δωδεκάνησα

2 «χι» στήν Χάγη Διεθνής μεσολάβησις μέ τήν συμμετοχή Προέδρου Διεθνος Δικαστηρίου, βάσει το Πρωτοκόλλου Διαιτησίας το λληνοτουρκικο Συμφώνου το 1930

 3 γορά βαλλιστικν πυραύλων καί χι μαχητικν εροσκαφν

4 πανεγκατάστασις πληθυσμο σέ κρίσιμες βραχονησδες γιά τήν ΑΟΖ καί στήν Θράκη –

 5 Κύπρος στό ΝΑΤΟ ξιοποίησις το νέου κεκτημένου τν μυντικν σχέσεων ΗΠΑ Λευκωσίας

O κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ πρξε στενός συνεργάτης το πρώην Πρωθυπουργο Κώστα Καραμανλ. χει διατελέσει φυπουργός ξωτερικν, καί καθώς κατάγεται πό τά Δωδεκάνησα, χει καί καλή γνώση γιά τά ζητήματα το λληνικο ρχιπελάγους, λλά καί διαίτερες εαισθησίες γιά τά τεκταινόμενα.

Τήν συμπυκνωμένη περά του, μαζί μέ σειρά πό προτάσεις γιά λλαγή στρατηγικς στίς σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία, παρουσίασε  στήν θηναϊκή Λέσχη, πρό κλεκτο κροατηρίου στό ποο περιελαμβάνετο καί Κώστας Καραμανλς. φο τόν προσεφώνησε πρόεδρος τς Λέσχης, πόστρατος ξιωματικός τς εροπορίας Κυριάκος Κουκουλομμάτης, κ. Βαληνάκης προέβη σέ μπεριστατωμένη παρουσίαση τς καταστάσεως.

Τό πρτο συμπέρασμά του ταν τι βαδίζουμε πρός ναν κόσμο βίαιου ναθεωρητισμο συνόρων μέ πικίνδυνες συνέπειες γιά τόν λληνισμό, τό ποο ξειδίκευσε: «Ποτέ στή μεταπολεμική περίοδο μφισβήτηση το δυτικο κόσμου καί τν ξιν του δέν ταν μεγαλύτερη. Κατά ξύμωρο τρόπο λλάδα ποφάσισε νά συνδεθε στενότερα μέ τίς ΗΠΑ ταν σύμφωνα μέ λες τίς νδείξεις διεθνής πιρροή τους βρίσκεται σέ πτωτική τροχιά. χώρα μας θά πρεπε δη νά τοιμάζεται γιά ναν πολυπολικό, καί γι’ ατό πιό ναρχο καί τελικά πολύ πιό πικίνδυνο κόσμο, μέ νησυχητικότερο χαρακτηριστικό του τήν βίαιη μφισβήτηση συνόρων».

Γιά δέ τόν Ταγίπ ρντογάν πεσήμανε τι «μέσα πό τίς πυκνές του παφές μέ τόν Πρόεδρο Πούτιν σταδιακά ντιγράφει τήν τιμωρητί μφισβήτηση διεθνν συνόρων, κανόνων καί Συνθηκν. διδάχθη στό πλαίσιο ατό τήν πειλή χρήσεως βίας λλά καί τό νά ψηφ πιέσεις καί κυρώσεις σχυρότερων παραγόντων πως Δύσις. Γιατί;

Γιατί ο Τορκοι εναι βέβαιοι τι ο δυτικές δημοκρατίες προσπαθον μέν νά ποτρέψουν, λλά τελικά δέν ποφασίζουν τήν πολεμική ναμέτρηση μέ σχυρούς καί ποφασισμένους βιαστές τς διεθνος νομιμότητος. Προεξοφλον συνεπς καί ο δύο ς ντιμετωπίσιμα τά ντίμετρα τς Δύσης καί ποτολμον παραβιάσεις συνόρων.»

τόνισε δέ διαίτερα τι Τουρκία χει πλέον στρατιωτικοποιήσει πλήρως τήν ξωτερική πολιτική της καί δέν προτίθεται νά γκαταλείψει τό καθαρά πεκτατικό δόγμα τς «Γαλάζιας Πατρίδος», τό ποο θέλει νά πιβάλλει πειλντας «θρθω μιά νύχτα ξαφνικά νά τίς πιβάλω στό πεδίο.» Σημείωσε δέ μέ μφαση τι «θά ταν διαίτερα νησυχητικό ν Τουρκία χει προεξοφλήσει τι οσιαστικά ποια πρόκληση κι ν πιχειρήσει, πάντηση το λληνισμο θά στερεται δυναμισμο καί θά εναι μελητέου κόστους γιά τήν δια.»

Δεδομένου τι τό μυντικό δόγμα τς λλάδος βασίζεται στήν ποτροπή, προέβη σέ μιά σύντομη τοποθέτηση πογραμμίζοντας τι ποτελεσματικότης τς ποτροπς δέν κρίνεται πό μς λλά πό τόν ντίπαλο. Καί δέν εναι ποτρεπτική μας στρατηγική σχυρή ταν Τουρκία κλιμακώνει τίς πειλές καί τίς παιτήσεις της ναντίον τς λλάδος καί κανένα σχέδιό της ες βάρος μας δέν μποδίσθηκε, ν «σχεδόν κάθε κρίση μς δηγε σέ ποδυνάμωση τν θέσεών μας.» «Τά δεδομένα διεκδικήσιμα δικαιώματά μας χι μόνο δέν σκήθηκαν, λλά καί δέν ξασφαλίστηκαν μέ νταλλάγματα!» τόνισε.

σημείωσε ξ λλου τι δη Τουρκία χει προχωρήσει σέ περιφερειακή περικύκλωση το λληνισμο μέ βάσεις καί στρατιωτική παρουσία στήν Λιβύη, στά Κατεχόμενα καί προοπτικά στήν λβανία.

κ. Βαληνάκης νεφέρθη καί στόν θρυλούμενο διάλογο μέ τήν Τουρκία γιά νά τονίσει: « προσέλευση μις χώρας σέ διάλογο ριοθέτησης χωρίς νά γνωστοποιε δημόσια πί χάρτου πς ρίζει τά γεωγραφικά ρια τν θαλασσίων ζωνν πού διεκδικε, ποτελε σπάνια ν χι μοναδική περίπτωση.

»Οτε εναι εκολα κατανοητή πικέντρωσή μας πί δεκαετίες ποκλειστικά στό θέμα τν 12 ν.μ. Τά χωρικά δατα γεννον περιορισμένα φέλη σέ σχέση μέ ατά μις ΑΟΖ πού ναπτυσσόμενη στίς 4 θάλασσές μας μπορε νά καταλάβει μιά κταση μέχρι 500.000 τ.χ. (τέσσερεις φορές μεγαλύτερη πό τήν κατά ξηρά πικράτειά μας.) Μετά τίς πρωτοβουλίες πρός ατήν τήν κατεύθυνση τς περιόδου 2004-2009, κρυφτήκαμε ς κράτος πίσω πό τόν σχετικό Χάρτη τς Σεβίλλης πού κπονήθηκε γιά λογαριασμό τς ΕΕ καί ναγνωρίζει πόλυτα λες σχεδόν τίς θνικές μας θέσεις.

μως μετά τήν κρίση το 2020 τόν ποκηρύξαμε πισήμως μέ πιστολή στόν ΟΗΕ ς πλά να διωτικό πόνημα”. γείρεται τσι νας νησυχητικός προβληματισμός –παράλληλα μέ λλες ξελίξεις– γιά πιθανή γκατάλειψη ποιασδήποτε διεκδίκησης θαλάσσιων δικαιωμάτων νατολικά τς Ρόδου».

πεγράμμισε πίσης τι χώρα μας δέν χει ξιοποιήσει ποτελεσματικά τήν συμμετοχή στήν ΕΕ, ν πορία προκαλε καί διαφαινόμενη προτίμησίς μας γιά τόν π’ εθείας διάλογο, «χωρίς τρίτους μεσολαβητές», «σάν δύο καλοί γείτονες» –πως δηλ. τόν παιτε ρντογάν.

Καταλήγοντας μέ τήν πισήμανση, τι « ναβολή στή λήψη κρίσιμων ποφάσεων εναι μέν βολική γιά τούς κάστοτε πολιτικούς χειριστές, λλά ταν τό σοζύγιο σχύος χειροτερεύει σέ βάρος μας, κληροδοτεται στούς διαδόχους τους μιά διαπραγματευτικά μειονεκτικότερη θέση», διετύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις γιά νίσχυση τς θνικς ποτροπς. τσι προτείνει ριοθέτηση ΑΟΖ μέ τούς γείτονες πρός ξιοποίηση το δυτικο νδιαφέροντος γιά τήν νέργεια τς ν. Μεσογείου πρός παγκίστρωση πό τήν ρωσσική ξάρτηση. Πρός τοτο, μέ ξιοποίηση τς μερικανικς καί λλων φιλικν πιρρον σέ Τρίπολη καί Βεγγάζη, θά μποροσαν νά ποδεχθον (στω σιωπηρά) τήν μονομερ ριοθέτησή μας νότια τς Κρήτης (χάρτης Μανιάτη) καί στά νοτιανατολικά τήν συμφωνία Δένδια-Σούκρι.

λλάς θά πρέπει πίσης νά ξηγήσει μέ σαφήνεια στούς ταίρους μας, γιά ποιούς λόγους δέν μπορον νά χουν θέση στήν ΕΕ χρεςναθεωρητές συνόρων ξιοποιντας τίς μοιότητες Πούτινρντογάν μετά τήν ρωσσική εσβολή. πίσης θά πρεπε νά προωθηθε οονεί ποκλειστική Ζώνη λιείας τς Δωδεκανήσου πού κληρονομήσαμε πό τήν ταλοκρατία καθώς καί ο μηχανισμοί προστασίας τς λιείας τς ΕΕ καί νταξις σέ δη πάρχοντα ερωπαϊκά προγράμματα γιά πομακρυσμένα νησιά, μιά νάλογη στήριξις το Καστελλορίζου καί λλων νησιν.

σο γιά τόν διάλογο μέ τήν Τουρκία, κ. Βαληνάκης πισημαίνει τι πρέπει νά τεθε σέ διαφορετική βάση καθώς «πάρχουν πιό συμφέρουσες διαδικασίες διαλόγου πό τίς διερευνητικές.»

ναλλακτικές προσεγγίσεις μπορε νά εναι παναφορά τς νταξιακς διαδικασίας ν ρντογάν κινηθε πρός τά κε, νδεχόμενη ξιοποίησις το λληνοτουρκικο Συμφώνου Φιλίας Οδετερότητος καί Διαιτησίας το 1930. Προτιμητέος θά ταν συνδυασμός νός νέου διαλόγου μέ μιά σχυρή καί δίκαιη διεθν μεσολάβηση, φ’ σον θέσουμε μες πλαίσιο διαδικασίας καί βασικν ρχν καί μέ τούς μεσολαβητές νά πλαισιώνονται ε δυνατόν πό τόν Πρόεδρο ντιπρόεδρο το Διεθνος Δικαστηρίου τς Χάγης.

Γιά τούς, οτως λλως δαπανηρούς ξοπλισμούς τς χώρας μας, πισημαίνει τι ποτρεπτική σχύς μας θά νισχύετο μέ τήν πόκτηση βαλλιστικν πυραύλων γιά τούς ποίους ναφέρει: «Ο βαλλιστικοί πύραυλοι προσφέρουν φθηνότερη (cost-effective) ναλλακτική λύση σέ σύγκριση μέ τά εροσκάφη. Μέ τό κόστος νός δύο σύγχρονων εροσκαφν, μπορε νά γοραστε σημαντικός ριθμός βαλλιστικν πυραύλων, χωρίς κν συγκρίσιμες δαπάνες γιά κπαίδευση, γκατάσταση καί συντήρηση. ποκαλούμενο καί “πυρηνικό πλο τν φτωχν”, να ξιόλογο πλοστάσιο βαλλιστικν πυραύλων νισχύει τά μέγιστα τήν θνική ποτροπή λόγ τς κανότητάς του νά καταστρέψει στρατηγικούς στόχους πό μακρινές πολύ μακρινές ποστάσεις».

Γιά τήν Κύπρο τονίζει τι πρέπει νά ποσκοπομε στήν ποχρεωτική ναγνώριση τς Κυπριακς Δημοκρατίας πό τήν Τουρκία, στήν πανάληψη τς ποφάσεως το Ερωπαϊκο Συμβουλίου το κτωβρίου 2020 γιά διαπραγματεύσεις ριοθετήσεως ΑΟΖ μεταξύ Λευκωσίας καί γκύρας. Ταυτοχρόνως Λευκωσία «ξιοποιντας τό νέο κεκτημένο τς μυντικς σχέσης ΗΠΑΚΔ» θά πρεπε μέ τήν σύμπραξη τς θήνας, νά εχε ποβάλει ατηση ντάξεως στό ΝΑΤΟ μέ τήν θέση « ντάσσονται λοι ο ποψήφιοι, κανένας.» Τό τουρκικό βέτο πού ναμφίβολα θά προεβάλλετο, οδόλως σημαίνει τι δέν θά ξησφαλίζοντο λλα σημαντικά κέρδη γιά τόν λληνισμό.

Τέλος, νεφέρθη στό Αγαο γιά νά ναδείξει τό μεζον ζήτημα τς, πως τήν χαρακτήρισε, «ερηνικς μάχης», στήν ποία πρέπει νά πικρατήσουμε. Πρός τοτο εναι σημαντικό νά υοθετηθον πολιτικές γιά πανεγκατάσταση πληθυσμν στά νησιά καί τήν Θράκη. Γιά τά νησιά διαίτερα πεσήμανε: « πιστροφή τν πογόνων τν παλαιότερων κατοίκων στίς πατρογονικές μικρονησιωτικές στίες πού γκατέλειψαν τά μεταπολεμικά χρόνια.

Πρόκειται γιά μικρά νησιά πού γιά νά δικαιονται ΑΟΖ τριγύρω τους, πρέπει νά εναι κανά γιά ατόνομη οκονομική ζωή. Συνεπς, πιστροφή τν παλαιν κατοίκων σέ κάθε μικρό νησί καί βραχονησδα το Αγαίου, πρέπει νά ποστηριχθε ντί νά παγορεύεται δόμηση, πειδή, θνικά σφαλμένα, νακηρύχθηκαν τό 1996 προστατευόμενες περιοχές Natura»