Blog

Πλήρης Απαξίωση και «Ελεύθερη Πτώση» του κύριου Πυλώνα της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας,  της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ( ΕΑΒ Α.Ε.)»

Πλήρης Απαξίωση και «Ελεύθερη Πτώση» του κύριου Πυλώνα της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας, της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ( ΕΑΒ Α.Ε.)»

Η ΕΑΒ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη κρατική αμυντική και αεροδιαστημική εταιρεία της Χώρας, η οποία λειτουργεί με τη μορφή Α.Ε., (με μοναδικό  μέτοχο το Υπ. Οικ.) και διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο.

 «Αποστολή της ΕΑΒ είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν συστήματα αέρος, διαστήματος και επιφανείας, προς το Ελληνικό Δημόσιο και άλλους εγχώριους και διεθνείς πελάτες, αφενός στο χώρο άμυνας και ασφάλειας και αφετέρου στον πολιτικό τομέα, εστιάζοντας σε δραστηριότητες, που μπορούν να λειτουργούν ως κέντρα επιχειρηματικής αριστείας.
Επιχειρηματικοί Άξονες Δραστηριότητας:
1.Υπηρεσίες υποστήριξης στρατιωτικών πτητικών μέσων.
2.Υπηρεσίες υποστήριξης πτητικών μέσων πολιτικού νηολογίου.
3.Κατασκευή αεροπορικών δομών
4.Σχεδίαση, Υλοποίηση και Διαχείριση Ολοκληρωμένων Δορυφορικών & Επίγειων Ευρυζωνικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Παροχή Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών.
5.Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων & συστημάτων πληροφορικής με την ανάπτυξη ή παραμετροποίηση του Κατάλληλου Υλικού (H/W) και Λογισμικού (S/W).
6.Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στα πλαίσια δραστηριοτήτων της εταιρείας.
7.Έρευνα & Ανάπτυξη Τεχνολογίας για την Σχεδίαση – Κατασκευή ιδίων προϊόντων στους τομείς της Αεροναυπηγικής και των Ηλεκτρονικών.»

Ειδικότερα για την Πολεμική Αεροπορία, έχει καταστεί ο κύριος φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων Εργοστασιακής Συντήρησης, που εστιάζεται στα παρακάτω τρία (3) κύρια  αντικείμενα:

α. Εργοστασιακή Συντήρηση &Επιθεώρηση Αεροσκαφών (Α/Φ) και Ελικοπτέρων (Ε/Π).
β. Εργοστασιακή Συντήρηση Αεροκινητήρων (Α/Κ).
γ. Εργοστασιακή Συντήρηση παρελκομένων Α/Φ και Ε/Π.

Παρά τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει στην επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των οπλικών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας και ιδιαίτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, λόγω λανθασμένων χειρισμών και γενικότερα πολιτικής όλων των εμπλεκομένων δηλαδή της εκάστοτε κυβέρνησης, του ΔΣ και των εργαζομένων της εταιρείας, των Ε.Δ και ειδικότερα του ΥΠΕΘΑ, τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια, η ΕΑΒ Α.Ε. έχει αφεθεί ουσιαστικά σε «Ελεύθερη Πτώση» και πλήρη διάλυση, ανίκανη ουσιαστικά να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο της, όπως φαίνεται από τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Μεγάλος αριθμός των στελεχών της έχει συνταξιοδοτηθεί, με αντίστοιχη απώλεια σημαντικής Τεχνογνωσίας και κατά συνέπεια της απαιτούμενης Πιστοποίησης για το επίπεδο των εργασιών που επιτελεί, χωρίς καμία εκδήλωση ενεργειών για την έγκαιρη αναπλήρωσή του.
β.  Η Διοίκηση της έχει εγκαταλειφθεί από τον Αύγουστο του 2012 «ΑΚΕΦΑΛΗ»,   χωρίς Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενώ μάλλον απαιτείται και η αντικατάσταση μελών του ΔΣ.
γ.  Η οικονομική πορεία της εταιρείας είναι πολύ κακή και βαίνει διαρκώς επιδεινούμενη τα τελευταία χρόνια, ενώ ταυτόχρονα μεγάλο έργο της από υπογεγραμμένες συμβάσεις με φορείς εξωτερικού και εσωτερικού ( το μεγαλύτερο μέρος αφορά τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων ) παραμένει ανεκτέλεστο, λόγο αντικειμενικής αδυναμίας ( δραματικές ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό )  έγκαιρης υλοποίησής του.
δ.  Διαπιστώνονται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις από την εταιρεία στην απόδοση των κύριων μέσων και επισκευασίμων ιδιαίτερα της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), πέραν των προβλεπομένων συμβατικών ημερομηνιών, που δημιουργούν συσσώρευση φόρτου στην ΕΑΒ Α.Ε., ενώ επηρεάζουν αρνητικά την Επιχειρησιακή Διαθεσιμότητα και κατ’ επέκταση την Μαχητική ικανότητα της ΠΑ.  Ενδεικτικά παραθέτουμε τα ακόλουθα: 

 1/ Διαπιστώνονται καθυστερήσεις απόδοσης Α/Φ και  Ε/Π.  Συγκεκριμένα επί συνόλου αποδόσεων των Α/Φ της ΠΑ από την ΕΑΒ Α.Ε., μόνο το 30% αποδίδεται εντός της  Συμβατικής Ημερομηνίας Παράδοσης.

2/ Διαπιστώνονται καθυστερήσεις απόδοσης Α/Κ πολύ μεγαλύτερες από αυτές των Α/Φ.  Συγκεκριμένα επί συνόλου αποδόσεων των Α/Κ  της ΠΑ από την ΕΑΒ Α.Ε., μόνο το 20% αποδίδεται εντός της  Συμβατικής Ημερομηνίας Παράδοσης, ενώ πολύ μεγάλος αριθμός κινητήρων παραμένουν σε εκκρεμότητα, από τους οποίους περί το 45%  είναι κινητήρες των Α/Φ F -16, μόνο για το έτος 2012. Επισημαίνεται ότι η σημερινή δυνατότητα Γενικής Επιθεώρησης κινητήρων (ΓΕ) Α/Φ F – 16 της ΕΑΒ Α.Ε. καλύπτει μονοψήφιο αριθμό Α/Κ ετησίως και για πλήρη κάλυψη της συγκεκριμένης απαίτησης, ιδιαίτερα μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις της Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ να προχωρήσει στην  προμήθεια των απαιτουμένων συλλογών ανταλλακτικών ΓΕ μέσο συμβάσεων FMS, να απαιτείται η άμεση εκδήλωση ενεργειών στελέχωσής της με προσωπικό αναλόγων ειδικοτήτων.

3/ Διαπιστώνεται τάση αύξησης του παραμένοντα φόρτου συντήρησης των παρελκομένων κατά μέσο όρο 1100 τεμαχίων ανά έτος, ενώ ο συνολικός παραμένων φόρτος παρελκομένων, ενδεχομένως ξεπερνάει τα 10.000 επισκευάσιμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καθήλωση μεγάλου αριθμού Α/Φ λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και τη συσσώρευση του εφεδρικού αποθέματος της Πολεμικής Αεροπορίας στην ΕΑΒ Α.Ε., ως επισκευάσιμα.  Ουσιαστικά έχει ακυρωθεί σταδιακά κάθε πρόβλεψη κάλυψης των προβλεπομένων διαθεσιμοτήτων των οπλικών συστημάτων της ΠΑ,  που εξασφαλιζόταν από την αρχική προμήθεια των απαιτουμένων ανταλλακτικών, ενώ ταυτόχρονα σε πολλές περιπτώσεις έχουν εκδηλωθεί ενέργειες υπεραποθεματοποίησης στην πορεία με προμήθεια επιπλέον,  προκειμένου να εξασφαλισθούν κάποια ανεκτά επίπεδα επιχειρησιακών διαθεσιμοτήτων.

Η σοβαρότητα της κατάστασης, που έχει περιέλθει η ΕΑΒ .Α.Ε και η ουσιαστική αδυναμία της να ανταποκριθεί πλήρως στο έργο της, φαίνεται και από τις ενέργειες που έχει εκδηλώσει μέσω διακήρυξης διαγωνισμών,   προκειμένου να αναθέσει σε προσωπικό εξωτερικών φορέων ( outsourcing ) την υλοποίηση πολύ σημαντικού μέρους των ανωτέρω εργασιών, όπως αποσυναρμολόγησης – συναρμολόγησης Α/Φ και Α/Κ  χωρίς να διασφαλίζεται ουσιαστικά  η  ΑΞΙΟΠΛΟΪΜΟΤΗΤΑ  των Αεροσκαφών της ΠΑ.  Συγκεκριμένοι διαγωνισμοί δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της EAB A.E. (www.haicorp.com).

Κατόπιν τούτου κρίνεται αναγκαίο όπως εκδηλωθούν άμεσα οι ακόλουθες ενέργειες:

Να προχωρήσει άμεσα το ΥΠ. ΟΙΚ. στην τοποθέτηση Διευθύνοντα Συμβούλου καθώς επίσης και στην ριζική ανασύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου (ΔΣ), προκειμένου να αναλάβει ουσιαστική δράσει για υλοποίηση των απαιτουμένων διαρθρωτικών αλλαγών και επαναπροσδιορισμού των στόχων και προτεραιοτήτων της ΕΑΒ Α.Ε. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ Α.Ε. να καταβληθεί προσπάθεια συμμετοχής ανωτάτου στελέχους της ΠΑ, όπως υπήρχε στα πρώτα χρόνια  ίδρυσης και λειτουργίας της, προκειμένου μαζί με την ΥΠΑΕΑΒ να διασφαλίζεται η υλοποίηση του έργου, που της αναθέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις και κύρια η ΠΑ, με προτεραιότητα και σύμφωνα με τις επιχειρησιακές τους ανάγκες ;

Να τεθεί ως πρώτιστος στόχος της ΕΑΒ .Α.Ε η ανάπτυξη συνεργιών – συνεργασιών με άλλες σύγχρονες ιδιωτικές Αμυντικές Βιομηχανίες της χώρας, με αντικειμενικό σκοπό την κατά προτεραιότητα απορρόφηση του συνόλου των απαιτήσεων υποστήριξης των οπλικών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και ιδιαίτερα της ΠΑ, συμβάλλοντας καθοριστικά και διαχρονικά στην εξασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των οπλικών τους συστημάτων, με ανάπτυξη αντίστοιχων δυνατοτήτων στη χώρα, επαύξηση θέσεων εργασίας σε εξειδικευμένο προσωπικό Μηχανικών και Τεχνικών και ελαχιστοποίηση του ποσού των εκροών συναλλάγματος, όπως επιβάλλει η παρούσα δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση.

Να επιτραπεί στην ΕΑΒ Α.Ε. να προβεί στην  εκδήλωση ενεργειών στελέχωσής της, με προσωπικό των απαιτουμένων ειδικοτήτων, προκειμένου να ανακτήσει το ταχύτερο δυνατό την απολεσθείσα  Τεχνογνωσία και κατά συνέπεια την προβλεπόμενη από το επίπεδο των εργασιών  Πιστοποίηση και δυνατότητα έγκαιρης απόδοσης του έργου, που της ανατίθεται.

Να εκδηλωθούν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες από τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς της ΠΑ και της ΓΔΑΕΕ, διασφάλισης,  κάλυψης και τήρηση των πολύ αυστηρών   ποιοτικών προτύπων, από το προσωπικό των εξωτερικών αναδόχων της ΕΑΒ Α.Ε., αυτών που προβλέπονται για τη διασφάλιση της ΑΞΙΟΠΛΟΪΜΟΤΗΤΑΣ  των Αεροσκαφών της ΠΑ και των πτητικών μέσων των λοιπών κλάδων των ΕΔ.

Να εκδηλωθούν από την ΕΑΒ Α.Ε. όλες οι απαιτούμενες ενέργειες έγκαιρης απόδοσης του αριθμού των επιχειρησιακά απαιτουμένων Α/Φ, από την ΠΑ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η δυνατότητα κάλυψης του σημαντικότατου ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ έργου της Πολεμικής Αεροπορίας ( Διακομιδή Ασθενών – Έρευνα / Διάσωση – Δασοπυρόσβεση ).

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των προαναφερομένων  θεμάτων, τον πολύ σημαντικό ρόλο, που παίζει η ΕΑΒ Α.Ε., στην επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των οπλικών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας και ιδιαίτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, την πολύ σοβαρή δημοσιονομική κρίση της Χώρας μας, επιβάλλεται άμεσα η λήψη μέτρων από το αρμόδιο Υπ. Οικ σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ για την επίλυση των προαναφερθέντων προβλημάτων αλλά και η εξέταση από έμπειρους και ειδικούς της γενικότερης πολιτικής της Αμυντικής Βιομηχανίας στην χώρα λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της Αμυντικής Βιομηχανίας, τόσο του Ιδιωτικού  τομέα  (ΣΕΠΚΥ, Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής και Άμυνας – Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α, Ναυπηγεία κλπ), όσο και τις Κρατικές Βιομηχανίες (ΕΑΒ, ΕΑΣ κλπ) και τα εργοστάσια των ΕΔ, για καθορισμό εθνικής στρατηγικής.

10 Απριλίου 2013

Αφήστε μια απάντηση