Blog

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΕΡΕΥΝΑ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΕΡΕΥΝΑ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Κατεβάστε ΕΔΩ το φυλλάδιο.

Ο σκοπός του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. είναι η αδέσμευτη και αξιόπιστη άρθρωση δημοσίου λόγου επί θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος γεωπολιτικής (γεωστρατηγική, γεωοικονομία), διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής, άμυνας ασφάλειας και συσχετισμών ισχύος, καθώς και εσωτερικών θεμάτων εθνικής εμβέλειας  με σκοπό την συμβουλευτική συμβολή στην εκπλήρωση των εκάστοτε Εθνικών Συμφερόντων.
Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. μεταξύ άλλων ασκεί ερευνητικό έργο υπό μορφή μελετών, εκτενών εργασιών και κάθε άλλης σχετικής μορφής πονημάτων, προκειμένου να μελετήσει σε βάθος θέματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα Εθνικά μας Συμφέροντα.
Το Ινστιτούτο δέχεται την εθελοντική συνεργασία και ενθαρρύνει την έρευνα εκ μέρους μη μελών όπως ερευνητών, αναλυτών, αρθρογράφων, πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ενεργών πολιτών κ.λπ. Κρίνεται ότι η ανάληψη ερευνητικού έργου από εξωτερικούς συνεργάτες με την βοήθεια και επίβλεψη του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., αποφέρει αμοιβαία οφέλη, αφού το Ινστιτούτο διευρύνει και επιταχύνει την έρευνα και ανάλυσή του σε τομείς ενδιαφέροντος ενώ οι ερευνητές αποκτούν σχετική εμπειρία, συναφή με τις σπουδές τους, έχουν την ευκαιρία δημοσιεύσεως μίας εργασίας τους και προσθέτουν στο βιογραφικό τους μία αξιόλογη προσπάθεια, η οποία επιβεβαιώνεται  με την χορήγηση σχετικού πιστοποιητικού.
 Με την πεποίθηση ότι ο ερευνητικός αυτός θεσμός δημιουργεί μία σημαντική δεξαμενή παραγωγικής σκέψεως, το Ινστιτούτο προτρέπει υποψηφίους ερευνητές των προαναφερθεισών κατηγοριών να συνδράμουν στο έργο της έρευνας, αναλαμβάνοντας και συντάσσοντας, αμισθί, άρθρα, μελέτες, αναλύσεις και εργασίες. Το Ινστιτούτο  δεσμεύεται για την προβολή, ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του και δημοσίευση στο περιοδικό που εκδίδει του έργου των καθώς και χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων, εφ’ όσον του ζητηθούν.
Για τους ενδιαφερομένους υποψηφίους ερευνητές το Ινστιτούτο διαθέτει εκατοντάδες θέματα ενδιαφέροντος προς επιλογή. Πέραν αυτών υπάρχει δυνατότητα συνδιαμορφώσεως και επιπλέον ερευνητικών θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικοί τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου έχουν ως ακολούθως:

1.    Εσωτερικά Θέματα

Πολιτική οικονομία. Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Εθνική οικονομία.Εθνική ανάπτυξη. Ανάπτυξη ακριτικών περιοχών.Ενεργειακή Εθνική ασφάλεια. Υποθαλάσσια Εθνικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Ενεργειακοί αγωγοί εθνικού ενδιαφέροντος. Εναλλακτική ενέργεια. Ναυτιλία. Τουρισμός. Δημογραφικό. Μετανάστευση. Ισλάμ. Παραγωγή και ανταγωνιστικότητα. Έρευνα. Τεχνολογία. Καινοτομία. Κοινωνικό σύστημα. Δημογραφικό πρόβλημα.

2.    Άμυνα, ασφάλεια και εθνική ταυτότητα.

Συσχετισμοί στρατιωτικής ισχύος εθνικού ενδιαφέροντος. Επιπτώσεις γεωπολιτικών εξελίξεων στην Εθνική άμυνα και ασφάλεια. ΚΕΠΠΑ και ευρωπαϊκός στρατός. ΝΑΤΟ. Διατλαντικές σχέσεις. Το φαινόμενο του πολέμου. Στρατηγική σκέψη. Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Κομματικό σύστημα και ΕΔ. Σχέσεις πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Χειρισμός κρίσεων. Ανταρτοπόλεμος. Υβριδικός πόλεμος. Ασύμμετρες απειλές. Κυβερνοάμυνα. Στρατιωτικές απαιτήσεις Ελλάδος σε σχέση με τις απειλές, την αποστολή των ΕΔ, την γεωγραφία και τις συμμαχικές υποχρεώσεις. Στρατιωτική υψηλή τεχνολογία. Αμυντική βιομηχανία. Στρατιωτική Ηγεσία. Συμμαχίες. Άμυνα και ασφάλεια κυπριακού ελληνισμού. Ενδιαφέρουσες ιστορικές περίοδοι από πλευράς στρατηγικής των συγκρούσεων. Τρομοκρατία. Οργανωμένο έγκλημα. Πολιτική Άμυνα. Άμυνα και ασφάλεια λιμένων, ακτών και θαλασσίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Παιδεία. Πολιτισμός. Απόδημος ελληνισμός.

3.    Εξωτερική Πολιτική. Γεωπολιτικές Εξελίξεις. Διεθνές Δίκαιο. Διεθνείς Οργανισμοί.

Εθνικά Συμφέροντα. Εθνικοί Σκοποί. Εθνική Στρατηγική. Παγκοσμιοποίηση και Ελλάς. Παγκόσμιες δημογραφικές και οικολογικές τάσεις εθνικού ενδιαφέροντος. Θεωρία και εφαρμογή Διεθνών Σχέσεων. Διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις εθνικού ενδιαφέροντος. Παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και Ελλάς. Γεωπολιτική αγωγών. Συσχετισμός ισχύος και σχέσεις μεταξύ Μεγάλων και αναδυομένων Δυνάμεων. ΕΕ και Ελλάς. Γεωπολιτικές σχολές σκέψεως και η θέση της Ελλάδος. Γεωπολιτικές εξελίξεις σε ΕΕ, Βαλκάνια, Α. Μεσόγειο, Μ. Ανατολή, Β. Αφρική, καθώς και σε Ηπείρους και περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος. Συμμαχίες. Διεθνείς Οργανισμοί εθνικού ενδιαφέροντος. Διεθνές Δίκαιο. Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης. Το Ισλάμ. Εθνικά θέματα. Τουρκία. Σκόπια. Αλβανία.
 

Επικοινωνία και Δηλώσεις Συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν στην γραμματεία του Ινστιτούτου (τηλ. 210-8211025, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από 09.30 έως 14.00. Το Ινστιτούτο είναι κλειστό από 29/7 έως 5/9 ή ηλεκτρονικά στο elisme@elisme.gr.  Περισσότερα για το ιστορικό, τους σκοπούς και την δραστηριότητα του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., αναγράφονται στην ιστοσελίδα του www.elisme.gr.

 

Το Ινστιτούτο πιστεύοντας ότι ο θεσμός αυτός διασφαλίζει μια βαθειά και πλατειά δεξαμενή παραγωγικής σκέψης: Προτρέπει και Προσκαλεί εθελοντές ερευνητές, αναλυτές, φοιτητές, ενεργούς πολίτες να συνδράμουν στο έργο της έρευνας, ανάλυσης και άρθρωσης του δημόσιου λόγου του αναλαμβάνοντας και συντάσσοντας, αμισθί, άρθρα, μελέτες, αναλύσεις και εργασίες. Το Ινστιτούτο  δεσμεύεται για την προβολή, ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του και δημοσίευση στο περιοδικό που εκδίδει του έργου των καθώς και χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων, όταν και από όποιους ζητούνται.

 
Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών

Αφήστε μια απάντηση