ΡΩΣΙΑ-Α.ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ

ΡΩΣΙΑ-Α.ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα  με  δημοσεύματα  η  Ρωσία:
α- Αναπτύσει  μόνιμη  Ναυτική  Δύναμη  με  16  πλοία  στην  Μεσόγειο
προκειμένου  να  προασπίσει  θέματα  Εθνικής  Ασφάλειας
β- Παράλληλα  θα  αποφασίσει  την  αποστολή  300  στρατιωτών  στην
περιοχή  ΓΚΟΛΑΝ  που  εκτιμάται  ως  αντιστάθμισμα  για  την  αποστολή Αμερικανών  στρατιωτών στην  Ιορδανία  που  προβλέπεται  να χρησιμοποιηθούν  για  τυχόν  επιχειρήσεις  στην  Συρία.

Συμπερασματικά  η  Ρωσία  θέλει πρωταγωνιστικό  ρόλο  στην  Ανατολική
Μεσόγειο  και  τόσο  η  Ελλάδα  όσο  και  η  Κύπρος  πρέπει  να  το
λαμβάνουν  σοβαρά  υπόψιν. Η  εξέλιξη με  την  GAZPROM  εκτιμάται
ότι  μπορεί  να  έχει  τεράστιες  δυσμενείς  συνέπειες  για  εμάς
αλλά  και  την  Κύπρο  αν  δεν  βρούμε  τρόπο  επαναπροσεγγίσεως.

Αφήστε μια απάντηση