ΕΛΙΣΜΕ

Sea Power (Θαλάσσια Ισχύς) – Του Θεόδωρου Κατσουγιαννόπουλου – 2019.08.28

Sea Power (Θαλάσσια Δύναμη)

Του Θεόδωρου Κατσουγιαννόπουλου

Πατήστε εδώ για να δείτε τη Μελέτη

 

2019.08.28

 

Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται η «Ναυτική Ισχύς» ώστε να καταδειχθεί η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει καθώς και η διαφορετικότητα της επίδρασής της σε σχέση με τις υπόλοιπες ΕΔ. Απώτερος στόχος είναι να αναδειχθεί η δυνατότητα χρήσης της από ένα κράτος είτε είναι «ισχυρό» είτε όχι, προκειμένου να ισχυροποιήσει διπλωματικά τις θέσεις του. Προς υποβοήθηση, παρατίθενται τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα στα οποία καταδεικνύονται τα συστατικά, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει αλλά και οι συνέπειες από την εφαρμογή της ή μη.

The article presents the “Sea Power” in order to illustrate the particularity it presents as well as the difference of its influence with respect to the other types of armed forces. The ultimate goal is to show whether a state is able to use this power type, independently it is “strong” or not, in order to diplomatically strengthen its positions. The second part presents three typical examples that illustrate the ingredients, the benefits it offers, and the consequences of applying it or not.

PDF

 

Αφήστε μια απάντηση