1/8/2016. Ανατολική Θράκη

1/8/2016. Ανατολική Θράκη

Η πρόβλεψη είναι έργο των Σ ο φ ώ ν,  και ιδιαίτερα των πολιτικών, στρατιωτικών  ή Ταγών του Έθνους.  Είναι προτιμότερο να λαμβάνονται μέτρα για αποφυγή δυσάρεστων για την πατρίδα μας συνεπειών παρά να ακολουθούμε  τα γεγονότα που πολλές φορές επιφέρουν ανεπανόρθωτες για το Έθνος καταστροφές, πρέπει να είμεθα προμηθείς και όχι επιμηθείς.

ΕΔΩ! η συνέχεια.

Αφήστε μια απάντηση