Blog

10/2/2017. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ ΕΤΟΥΣ 2016

10/2/2017. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ ΕΤΟΥΣ 2016

Σήμερα 9.2.2017 και ώρα 1800 πραγματοποιήθηκε η Τ.Γ.Σ.του Ινστιτούτου,παρουσία 70 και πλέον μελών του και επακολούθησε η Κοπή της Βασιλόπιτας.

Η ΤΓΣ άρχισε με χαιρετισμό του Προέδρου του Δ Σ κ. Μαρτζούκου, ο οποίος αναφέρθηκε και σε κύριους στόχους του έτους 2017. Ακολούθως μετά την εκλογή των κ. Παπαπροκοπίου και Λέλα ως Προέδρου και Γραμματέα αντιστοίχως της Τ.Γ.Σ,ο Γ Γ του Δ Σ κ. Αργουζής ανέγνωσε τον Απολογισμό του Δ Σ Έτους 2016, ο οποίος επισυνάπτεται. Ακολούθησε ο Ταμίας κ. Σαραντινός με τον Οικονομικό Απολογισμό έτους 2016 και εν συνεχεία ο κ. Κυδωνιεύς της Ελεγκτικής Επιτροπής (ΕΛ. ΕΠ.) ανέγνωσε την Έκθεσή της.
 
Η ΤΓΣ ομόφωνα ενέκρινε τα Διοικητικά πεπραγμένα και τον Οικονομικό  Απολογισμό και απάλλαξε το Δ Σ και την ΕΛ. ΕΠ. από κάθε ευθύνη για τα διοικητικά και τα οικονομικά πεπραγμένα από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

Λόγω μη υπάρξεως υποψηφιοτήτων για τη νέα ΕΛ.ΕΠ., η ΤΓΣ, με πρόταση του Προέδρου της ,  ενέκρινε ομόφωνα τη συνέχιση της παρούσας ΕΛ.ΕΠ. και κατά το έτος 2017. Εδώ έληξαν οι εργασίες της ΤΓΣ.

Ακολούθησε η κοπή της Βασιλόπιτας ,όπου τεμάχια έλαβαν  τα 4 ΔΣ της ΕΛΕΣΜΕ και το 1ο ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ.Το τυχερό νόμισμα,το οποίο αντιστοιχούσε σε 2 νέα βιβλία του ΕΛΙΣΜΕ, το κέρδισε το μέλος η κ. Βλάχου.

Ακολούθησε διάθεση βιβλίων μέσω λαχειοφόρου αγοράς,παράθεση εδεσμάτων και η όλη τελετή έληξε μέσα σε μια πολύ φιλική,χαρούμενη και γιορταστική ατμόσφαιρα.Και του χρόνου να είμαστε καλά!!! 

Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΤΕΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ)
Ο χρόνος που πέρασε αποδείχθηκε πολύ γόνιμος για το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ, αφού σχεδόν όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητές μας πραγματοποιήθηκαν και μάλιστα πολύ ικανοποιητικά, 

2.ΜΕΛΗ 
Το  2016 γράφηκαν 38 νέα μέλη και επιπλέον 45,ως  Σπουδαστές των 3 Σεμιναρίων , για να φθάσουμε τέλος του έτους  συνολικά στα 257 «ενεργά» μέλη. Τονίζεται το «ενεργά»,  διότι πολλά μέλη,  συγκεκριμένα 57,  δεν ήσαν συνεπή στη συνδρομητική τους υποχρέωση, παρά τις σχετικές υπομνήσεις που τους έγιναν. Επίσης ένα μέλος,(ο κ. Καρβούνης, ζήτησε τη διαγραφή του, ενώ  ο Αντιστράτηγος ε. α. Ψαίλας Ιωαν. απεβίωσε το Δεκέμβριο. Παρακαλώ να τηρήσουμε στη μνήμη του 1 λεπτού σιγή.

3.ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
3.1.Οργανωτικά Θέματα
Στις 25 Φεβ. διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη μελών στο νέο  Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και την Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΛ..Ε.Π.).Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε  σε Σώμα στις 2 Μαρτίου και ακολούθως ανατέθηκαν τα καθήκοντα τα καθοριζόμενα από τον Κ.Ε.Λ. σε διάφορα μέλη , για τη εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου. Εντός του Απριλίου είχαμε τη παραίτηση του τακτικού μέλους κ. Δενιόζου  και εν συνεχεία του αντικαταστάτη του κ. Σταβέλα, λόγω  εκτάκτων  επαγγελματικών υποχρεώσεων  και των δύο  και στο ΔΣ εισήλθε ο  αναπληρωματικός κ. Κατσαρός Παν.

Το Σεπτέμβριο ο κ. Δουδούμης υπέβαλε τη παραίτησή του από μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Προβληματισμοί», για λόγους προσωπικούς, η οποία και έγινε αποδεκτή.
Επίσης εγκρίθηκε το αίτημα του μέλους του ΔΣ κ. Βορριά για ορισμό του ως επίσημος εκπρόσωπος του ΕΛΙΣΜΕ στο Βόρειο Αιγαίο.
Το Καταστατικό ισχύει κανονικά, ο δε Κανονισμός Εσωτερικής  Λειτουργίας του Ινστιτούτου (ΚΕΛ) μετά 10 μήνες εφαρμογής του τροποποιήθηκε σε ορισμένα Άρθρα και Παραρτήματά του, με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία.

3.2.ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (Η 1η ΕΕ αρμόδια  για Πολιτικά-Οικονομικά-Αναπτυξιακά και  Οργανωτικά  θέματα στο Εσωτερικό με  Επίτροπο τον κ. Μπασαρά είχε την εξής δραστηριότητα:
13  ΆΡΘΡΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ           
Εξ αυτών η Μελέτη «Σχόλια-Προτάσεις-Επισημάνσεις επί του Σχεδίου Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής’ βοήθησε πολύ το ΥΕΘΑ στην τελική διαμόρφωση της ΕΑΒΣ’’ .
2  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   πραγματοποιηθέντα  και προετοιμασία ενός τρίτου , τα οποία θα αναφερθούν  σε επόμενο κεφάλαιο.                                                                 
1  ΦΑΚΕΛΟ
Ο φάκελος είναι ένα ολοκληρωμένο πόνημα 150 σελίδων, 8 κεφαλαίων με τίτλο ’ «Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της Ε.Ε.», ο οποίος παρουσιάσθηκε στο Ινστιτούτο  και αναρτήθηκε  στην Ιστοσελίδα.

Η 2η ΕΕ (Επιτροπή Εσωτερικής Άμυνας – Ασφάλειας και Εσωτερικής Ταυτότητας) με Επίτροπο τον κ. Ρεκλείτη.

Τον Ιούνιο της ανατέθηκε   η μελέτη ¨Περί Θητείας».                     Τον Αύγουστο έως Σεπτέμβριο συντάχθηκε το περίγραμμα αυτής και έγιναν επαφές με στελέχη του ΓΕΣ  για να διευκρινισθούν διάφορα θέματα περί θητείας. Έως τον Οκτώβριο συμπληρώθηκε το 60% των Μελετητών. Τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο συμπληρώθηκε όλος ο κατάλογος των Μελετητών και έγινε σύμπτυξη 2κεφαλαίων σε  1. Εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί η Μελέτη έως τέλος Μαρτίου 2017.
                                                                                                  
3.2.3. Η 3η  Ε Ε (Επιτροπή  Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαίου Εθνικού Ενδιαφέροντος στο Εξωτερικό) με Επίτροπο τον  κ.  Δουδούμη. Ολοκλήρωσε τη συγγραφή του συλλογικού τόμου με τίτλο “Τα Βαλκάνια μεταξύ Δύσης και Ρωσίας” και πραγματοποίησε τη παρουσίασή του. Επίσης, προχώρησε στην έναρξη συγγραφής του νέου συλλογικού τόμου, ο οποίος εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2017.
Πρόσθετα, έδωσε και συνεχίζει να δίνει το παρόν προβάλλοντας και το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. στις πολλές και διάφορες δημόσιες συζητήσεις, που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα fora και έχουν ως αντικείμενο διεθνή θέματα της επικαιρότητας, κυρίως γύρω από τις εξελίξεις στην Ανατ. Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, στην Τουρκία, στα Βαλκάνια κ.λ.π.

3.3 Λοιπά Λειτουργικά Θέματα 
Μετά αμφιταλαντεύσεις μηνών το Ινστιτούτο μεταστεγάστηκε στο παρόντα χώρο 2πλάσιας έκτασης, αλλά κα σχεδόν 2πλάσιου ενοικίου, για τη καλύτερη λειτουργικότητά του, ενώ  βελτίωσε εντός των δυνατοτήτων του τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του. 
Το ΕΛΙΣΜΕ εφήρμοσε ορισμένες ενέργειες με σκοπό τη προσέγγιση, την εξυπηρέτηση ως και τη πληρέστερη ενημέρωση των, μελών του, όπως:
Καθιέρωση προαιρετικά της Κάρτας –Μέλους.                            
Κοινοποίηση στα μέλη της περίληψης των Πρακτικών της Συνεδρίασης του ΔΣ., του «Σχολιασμού  του 7 ημέρου»  και των  οικονομικών θεμάτων  με επιμέλεια της κ. Τόμπρα.    

4. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
4.1.Έντυπη Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη  εμπλουτίσθηκε με 110 νέα βιβλία, δωρεά προς το Ινστιτούτο κυρίως μελών αλλά και φίλων του,  με αποτέλεσμα ο αριθμός αυτών να φθάσει αισίως τα 1260. 

4.2.Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Αυτή εμπλουτίσθηκε από τη πλούσια συλλογή που δώρισε στο ΕΛΙΣΜΕ ο κ. Σταβέλας, στην οποία προστέθηκαν πολλά βιβλία από το χειριστή του θέματος κ, Τόσιο, για  να φθάσουν τον αριθμό 1850και  ο οποίος  αυξάνεται συνεχώς.

5.ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΙΣΜΕ
5.1. Ημερίδες
5.1.1.Τη 14 Απριλίου  πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα με θέμα «ΙΡΑΝ» σε συνδιοργάνωση με το ΙΔΙΣ, σε αίθουσά του και με 2 Εισηγητές  μας τους κ. Δασκαλάκη και Στεργίου.
5.1.2. Τη 3 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η  Ημερίδα «Μεταναστευτικές  Ροές σε Ελλάδα και Ευρώπη» σε συνδιοργάνωση με  το Ίδρυμα Σαμαρά-Κρίσπη, στην Αίθουσα «Κρανιδιώτης»  στο ΥΠ΅ΕΞ. με Συντονιστή τον κ. Βουτσινά και Εισηγητές τους κ. Δασκαλάκη, Μπαλτζώη και Λαυρέντζο. 
5.1.3.Την 9η Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα «Εθνική Ταυτότητα» σε συνδιοργάνωση με την Ακαδημία στη μεγάλη αίθουσά της με Συντονιστή το μέλος μας κ. Γκαρτζονίκα και  3 εκ των 6 Εισηγητών τους κ. Αργυρόπουλο, Λαυρέντζο και Σαλαβράκο.
5.1.4.Τρεις άλλες Ημερίδες που είχαν προγραμματισθεί για το 2016,σε συνδιοργάνωση με άλλους ιδιωτικούς φορείς, δεν υλοποιήθηκαν όχι με υπαιτιότητα του ΕΛΙΣΜΕ

5.2.ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ              
5.2.1.Από 5 Απριλίου-7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το Σεμινάριο «Διεθνείς Εξελίξεις Εθνικού Ενδιαφέροντος» διαρκείας 30 περιόδων, με Συντονιστή το κ. Δασκαλάκη, Διαλέκτες 9 από το Ινστιτούτο και 2 Συνεργάτες  αυτού, το οποίο παρακολούθησαν 28 Σπουδαστές.                                                                                           
5.2.2. Στις 18 και 19 Μαΐου  διεξήχθη το Σεμινάριο «Στρατιωτική Επιμελητεία» 8 περιόδων, το οποίο συνδιοργανώθηκε από τη Πολεμική Αεροπορία, το ΣΑΣΙ και το ΕΛΙΣΜΕ. το οποίο συμμετείχε με 2 Συντονιστές τους κ. Μπασαρά και Γιαννιτσόπουλο και 4 Διαλέκτες σε 8 θέματα.

Το δεύτερο Σεμινάριο του Ινστιτούτου το «Είναι η Γεω-οικονομία Αγαπητέ μου» διάρκειας 12 περιόδων, πραγματοποιήθηκε 1-22 Οκτωβρίου, με  Συντονιστή τον κ. Στεργίου  Διαλέκτες 6 μέλη του ΕΛΙΣΜΕ και 3 Συνεργάτες αυτού, το οποίο παρακολούθησαν 27 Σπουδαστές.
5.2.4. Τέλος από 11 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Σεμινάριο «Ένοπλες Συγκρούσεις-Στρατηγική-Ηγεσία», διάρκειας 27 περιόδων, με συντονιστή το κ. Ρεκλείτη, 13 Διαλέκτες του ΕΛΙΣΜΕ και 1 Συνεργάτη αυτού, το οποίο παρακολούθησαν 29 Σπουδαστές.
Σημειώνεται ότι σε κάθε Σεμινάριο επιδίδεται Πιστοποιητικό Σπουδών και CD-ROM με όλη την ύλη του Σεμιναρίου..
5.2.5.Το Σεμινάριο «Αμυντική Οικονομία, Διοικητική και Μηχανική της Επιμελητείας» το οποίο  είναι σε εξέλιξη τη  παρούσα περίοδο, συνδιοργανώνεται από το ΣΑΣΙ και το ΕΛΙΣΜΕ στα γραφεία μας, είναι διαρκείας 42 περιόδων, με 12 Διαλέκτες από το ΕΛΙΣΜΕ και 14 από άλλους φορείς και περιλαμβάνει περισσότερα από 20 θέματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξε επίσκεψη  και επικοινωνία με περισσότερες από πενήντα εταιρίες Αμυντικής Βιομηχανίας, Αγοράς Logistics, Φορείς ΕΔ και ΣΑ, Στρατιωτικές Σχολές για την προώθηση και προαγωγή του Σεμιναρίου.

5.3.ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Το Συνέδριο «Υψηλή Τεχνολογία» με εστίαση τα μη επανδρωμένα οχήματα, το οποίο από το Σεπτέμβριο συμφωνήθηκε να συνδιοργανωθεί με το ΓΕΕΘΑ στις αρχές της Άνοιξης 2017 και ενώ από πλευράς ΕΛΙΣΜΕ είχε προχωρήσει  η προετοιμασία του, το ΓΕΕΘΑ το Δεκέμβριο ζήτησε την αναβολή του λόγω διεξαγωγής αντίστοιχου από ιδιωτική εταιρία την ίδια περίοδο.
   
6.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
6.1.Το μήνα Φεβρουάριο περατώθηκε το Ερευνητικό Έργο της κ. Τσαμαδιά με θέμα «Η Χρηματοοικονομική Κρίση 2007-2008.Η εξέλιξή της στις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη», της 1ης Ε.Ε. με Επιβλέποντα τον κ. Βουτσινά. Τούτο  εγκρίθηκε, αξιολογήθηκε, αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα και περίληψη αυτού παρουσιάσθηκε στα πλαίσια των διαλέξεων του Ινστιτούτου.

6.2.Το δεύτερο ανατεθέν Ερευνητικό έργο της κ. Κουντουρόγιαννη  με θέμα   «Παγκοσμιοποίηση και Εθνική ταυτότητα» της 1ης ΕΕ, με επιβλέποντα τον κ. Δασκαλάκη, υποβλήθηκε το Μάιο, επεστράφη με παρατηρήσεις και αναμένεται η επανυποβολή του για τη τελική αξιολόγηση.

6.3.Το τρίτο ήταν  του μέλους μας κ Τσομπάνη με θέμα «Η γερμανική εμπλοκή στα Βαλκάνια το μεσοπόλεμο» και το  οποίο  αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα μας.

6.4.Τέλος η εκπονηθείσα  εργασία της κ. Παπαδοπούλου  «Διεκδικήσεις Ελληνικών Περιουσιών στην Κωνσταντινούπολη – Ένα Κεφάλαιο που παραμένει Ανοικτό», εγκρίθηκε και αυτό.
         
7. ΜΕΛΕΤΕΣ
Τον Ιούνιο ελήφθη πρόταση από το ΓΕΕΘΑ για  σύνταξη Μελέτης και τελικά το Σεπτέμβριο ανατέθηκε με θέμα «Ενεργειακή Διπλωματία» (Επίδρασή της  στη Σχεδίαση της Εθνικής Στρατηγικής- Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας). Συγκροτήθηκε η αρμόδια Επιτροπή Εργασίας με επικεφαλής Επίτροπο τον κ. Μαρζούκο και 9 μέλη-μελετητές.Το Νοέμβριο υπεγράφη η σχετική σύμβαση, αρχές Δεκεμβρίου απεστάλη το Περίγραμμα της Μελέτης, οι εργασίες προχωρούν κανονικά ,με χρόνο παράδοσης αυτής στο τέλος Φεβρουαρίου, εντός χρόνου. 

8.ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ‘ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ’
 Συνεχίστηκε η έκδοσή του και το 2016 με 4 τεύχη ,και απόδέκτες 250 ΕΔ-ΣΑ και 350 σε Μέλη-Συνδρομητές. Από πλευράς συνδρομητών του Περιοδικού το 2016 υπήρξε θεαματική αύξηση του αριθμού αυτών ,από 40 σε 80, χάρις στην υπέρμετρη δραστηριότητα του αρμόδιου σ’ αυτό το Τομέα μέλους μας κ. Μπαρμπούνη,  ο οποίος όμως το Οκτ. παραιτήθηκε από το καθήκον αυτό, για προσωπικούς λόγους..

9.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΗΜΚΔ
9.1.Ιστοσελίδα
Εδώ πρέπει να τονιστεί, ότι για την διαχείριση, ενημέρωση, επικαιροποίηση και βελτίωση της ιστοσελίδας και της αλληλογραφίας της. απαιτείται πολύ δουλειά,  μεγάλη προσπάθεια και κυρίως μεράκι. Όλα αυτά γίνονται κατά τρόπο επαγγελματικό  και κυρίως χωρίς ιδιοτέλεια από τον Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου, το κ. Μπασαρά ,ο οποίος είναι άξιος συγχαρητηρίων για τη πολυετή αυτή προσφορά του, σ’ αυτό το τομέα.

9.1.1Αναλυτικά παρουσιάστηκαν:
42 Δράσεις, (Ημερίδες-Ομιλίες-Βίντεο-Παρουσιάσεις Βιβλίων) 

47 Απόψεις και Προτάσεις (Μελών και Συνεργατών)

370 Αρθρογραφίες, σε τομείς ενδιαφέροντος του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

65 Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις-Δελτία Τύπου

9.1.2.Επισκεψιμότητα
Η επισκεψιμότητα έφτασε τους 513,000 επισκέπτες, μια αύξηση κατά 30% από πέρυσι. 230 άρθρα είχαν επισκεψιμότητα άνω των 1000 επισκεπτών και  55 άρθρα αντίστοιχη άνω των 2000 επισκεπτών.

9.1.3.. Βελτίωση Ιστοσελίδας
Το 2016 στην Ιστοσελίδα  έγινε μία ριζική αναμόρφωσή της με σκοπό την βελτίωση του Μάρκετινγκ του Ινστιτούτου μέσω Προβολής, Αγγελιών, Διαφημίσεων, Βιβλιοπαρουσιάσεων κλπ και βελτίωση της αναζήτησης αναρτήσεων μέσω πινακοποίησης αυτών και τη βελτίωση των προσκλήσεων των ανακοινώσεων.
Γι’ αυτό σας προτείνουμε να διαβάζετε και να ενημερώνεστε από την Ιστοσελίδα μας η οποία είναι μια πραγματική επικαιροποιημένη Βιβλιοθήκη.
Στην Ιστοσελίδα πολλά μέλη ανέβασαν άρθρα με πολλά  πάρα πολλά μέλη

9.1.4.Σχόλια
Μέσα στο 2017 το Ινστιτούτο πρέπει να αυξήσει την αρθρογραφία στην παρακάτω ειδική θεματολογία: Εμπορική Ναυτιλία, Τουρισμός, Απόδημος Ελληνισμός, Κοινωνία , Δικαιοσύνη , Εργασία, Υγεία.
‘Όπως είδατε αφιερώσαμε μεγάλο χρόνο στη ιστοσελίδα μας γιατί αυτή είναι ο καθρέπτης του Ινστιτούτου.   

9.2.Facebook-Twitter
Λειτούργησαν με ιδιαίτερη επιτυχία με  άνω των 250 αναρτήσεων, και με αύξηση της επισκεψιμότητας.

9.3.You Tube
Στο έτος που πέρασε έγιναν δειλά βήματα στο μέσον αυτό, με ανέβασμα μόνο 4 video  ολιγόλεπτων για το Ινστιτούτο,

10.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10 Χορηγοί-Δωρητές 
Θα αναφερθεί ο Ταμίας σ’ αυτούς.

10.1. Επικοινωνία –Προβολή ΕΛΙΣΜΕ 
Και σ’ αυτό το Τομέα δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι.
Η προσπάθεια θα συνεχισθεί και το έτος αυτό πιο συντονισμένα με τους 8 Τομείς που έχουμε συγκροτήσει και ευελπιστούμε σε πιο θετικά αποτελέσματα.

11. ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤO  ΕΛΙΣΜΕ
Πραγματοποιήθηκαν 12 oμιλίες  μελών μας και 6 αντίστοιχες Συνεργατών και φίλων του Ινστιτούτου.

12.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΙΣΜΕ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ
12.1.Διαλέξεις σε Στρ. Φορείς
Μετά από πρόταση του Ινστιτούτου εγκρίθηκε από το ΓΕΕΘΑ ένας αριθμός διαλέξεων προς Στρ. Σχολές με τα  προταθέντα θέματα και ήδη πραγματοποιήθηκαν 7 διαλέξεις  σε ΣΙ, ΣΝΔ και ΣΔΙΕΠ/ΠΑ, οι οποίες και συνεχίζονται κατά το παρόν έτος.
12.2. Διαλέξεις σε λοιπούς φορείς
Τη10η Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα της ΜΚΟ «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»(5ο Θερινό Σχολείο του)  σε αίθουσα του Δήμου Αθηναίων, με 2 Εισηγητές τους κ. Στεργίου και Δενιόζο.

13.ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
13.1.Το Μάρτιο ολοκληρώθηκε ο συλλογικός τόμος «Τα Βαλκάνια μεταξύ Δύσης και Ρωσίας» αρμοδιότητας της 3ης ΕΕ ,με κείμενα από 11 συντάκτες , ο οποίος εκδόθηκε από τον οίκο ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ και παρουσιάσθηκε στις 24 Οκτ. στο Polis Art Cafe με μεγάλη επιτυχία. Αναμένεται να παρουσιασθεί τούτο αυτή την Άνοιξη στη Θεσ/νίκη.
13.2. Στις 5 Δεκ. σε εκδήλωση στη ΛΑΕΔ που συνδιοργανώθηκε από το ΕΛΙΣΜΕ και το Ίδρυμα Σαμαρά-Κρίσπη, παρουσιάσθηκε με επιτυχία το βιβλίο του μέλους μας κ. Αναστ. Λαυρέντζου με το τίτλο «Η Θράκη στο Μεταίχμιο» και με ένα εκ των παρουσιαστών  τον κ. Δασκαλάκη.

14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τον Οικονομικό Απολογισμό του 2016 καθώς και τον Προϋπολογισμό του 2017 θα μας παρουσιάσει ως καθ΄ύλην αρμόδιος ο Ταμίας του Δ Σ  κ. Σαραντινός.

Τέλος μετά την ολοκλήρωση της σημερινής ενημέρωσης παρακαλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα Πεπραγμένα του 2016 , τον Οικονομικό Απολογισμό, τον Προϋπολογισμό του 2017 και να απαλλάξει τα μέλη του Δ.Σ. και της ΕΛ.ΕΠ. από κάθε ευθύνη.

Ο Πρόεδρος        Ο Γεν. Γραμματέας                       
Β. Μαρτζούκος    Σ. Αργουζής                 

Αφήστε μια απάντηση