Blog

13/3/2017. ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ κ. ΥΕΘΑ & ΗΓΕΣΙΑ ΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΣΥΓΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ F – 16 ΠΡΟΣΟΧΗ – ΟΧΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

13/3/2017. ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ κ. ΥΕΘΑ & ΗΓΕΣΙΑ ΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΣΥΓΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ F – 16 ΠΡΟΣΟΧΗ – ΟΧΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

Στις 27/02/2017 αναρτήθηκε στο SITEτου ΕΛΙΣΜΕ το άρθρο μου (http://elisme.gr/gr/2013-01-08-09-49-28/item/27-2-2017 ) με τον ως άνω τίτλο, για το οποίο είχα κάποιες επιστροφές με σχόλια από αναγνώστες, που μου δείχνουν την ανάγκη επαναδιατύπωσης συγκεκριμένων σημείων, προκειμένου να ΜΗ υπάρξει  παρανόηση όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της Ναυαρχίδας της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας μας, της ΕΑΒ Α.Ε. .  Δεδομένου ότι υπήρχε το ενδεχόμενο λάθους και άδικης απόδοσης ευθυνών στην ΕΑΒ Α.Ε., για ΜΗ αξιοποίηση υποδομών που αποκτήθηκαν μέσα από προγράμματα ΑΩ, προβαίνω στην επαναδιατύπωση του άρθρου ως ακολούθως:

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Tα θέματα της εξασφάλισης των απαιτήσεων εφοδιασμού και πληροφοριών (security of supply and Information), θα πρέπει να διασφαλισθούν ταυτόχρονα και να συμπεριληφθούν από τώρα στην επικείμενη συμφωνία για τον εκσυγχρονισμό των Αεροσκαφών F – 16 , με εμπλοκή όχι μόνο της ΕΑΒ Α.Ε. αλλά και του συνόλου της ιδιωτικής  Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας μας.
Για το θέμα έχω τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη με σχόλιά μου και με Άρθρα μου στο διαδίκτυο ( www.militaire.grwww.ikaros.net.gr www.elisme.gr ), όπου παραπέμπουν οι ακόλουθοι σύνδεσμοι  :
1.
2.
3.
Είμαι υποχρεωμένος να ανασκαλίσω μνήμες του παρελθόντος με παθήματά μας και να επισημάνω υποδομές  και Τεχνογνωσία που απέκτησε μέσα από προγράμματα ΑΩ η εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία, κρατική και ιδιωτική, μεταξύ των οποίων η ΕΑΒ Α.Ε., η Siemens Ελλάς ( Θεσσαλονίκη )  με το εργοστάσιο ΤΗ Μέσων της ΠΑ ( ΕΤΗΜ )   από την εμπλοκή τους σε ανάλογα προγράμματα αναβάθμισης αεροσκαφών και απόκτησης του Πυραυλικού συστήματος PATRIOT,   που παραμένουν αναξιοποίητες οι υποδομές τους στις εγκαταστάσεις τους, χωρίς να συνεισφέρουν ούτε και στην Εν Συνεχεία Υποστήριξη των αεροσκαφών μας και των Πυραυλικών μας συστημάτων PATRIOT.Ενδεικτικά αναφέρομαι στα ακόλουθα :
α.  Πρόγραμμα Αναβάθμισης Αεροσκαφών F – 4 PI 2000
Η σύμβαση υλοποίησης του προγράμματος προέβλεπε την εκπαίδευση σημαντικού αριθμού Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΑΒ Α.Ε. στην ανάδοχο εταιρεία, την εμπλοκή του στο πρόγραμμα ανάπτυξης του πρωτοτύπου και την εκπαίδευσή του στο σύστημα Ολοκληρωμένης διασύνδεσης των συστημάτων AVIONICSτου αεροσκάφους (SIL TestBench ), που παραδόθηκε στην ΕΑΒ Α.Ε. ως μέρος προγράμματος Α.Ω.,  με στόχο την απόκτηση Τεχνογνωσίας για την υλοποίηση του προγράμματος με τροποποίηση όλων των αεροσκαφών στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε. , που το έπραξε ομολογουμένως, με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Δυστυχώς όμως ΔΕΝ φροντίσαμε να συμπεριλάβουμε στην σύμβαση και την υποχρέωση του αναδόχου τόσο για εμπλοκή της Αμυντικής Βιομηχανίας της χώρας και στην κατασκευή – παραγωγή όλων των συστημάτων ( LRU’s – SRU’s ) AVIONICS, με προτεραιότητα στα πλέον κρίσιμα από αυτά,  που αποτελούσαν το Kit τροποποίησης, όσο και για παροχή όλης την τεχνογνωσίας και των πληροφοριών εργοστασιακού επιπέδου, έτσι ώστε να είχαμε ταυτόχρονα εξασφαλίσει την υποστήριξη των αεροσκαφών μας και την επίτευξη της επιχειρησιακής τους διαθεσιμότητας στα προβλεπόμενα από τα επιχειρησιακά μας σχέδια επίπεδα.
β.  Πρόγραμμα Αναβάθμισης Αεροσκαφών C – 130
Η σύμβαση υλοποίησης του προγράμματος προέβλεπε την εκπαίδευση αριθμού Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΑΒ Α.Ε. στην ανάδοχο εταιρεία, την εμπλοκή του στο πρόγραμμα ανάπτυξης του πρωτοτύπου, με στόχο την απόκτηση Τεχνογνωσίας για την υλοποίηση του προγράμματος με τροποποίηση των αεροσκαφών στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε. .
Δυστυχώς όμως ΔΕΝ φροντίσαμε να συμπεριλάβουμε και στη σύμβαση αυτή την υποχρέωση του αναδόχου τόσο για εμπλοκή της Αμυντικής Βιομηχανίας της χώρας και στην κατασκευή – παραγωγή όλων των συστημάτων ( LRU’s – SRU’s ) AVIONICS, με προτεραιότητα στα πλέον κρίσιμα από αυτά,  που αποτελούσαν το Kit τροποποίησης, όσο και για παροχή όλης την τεχνογνωσίας και των πληροφοριών εργοστασιακού επιπέδου, έτσι ώστε να είχαμε ταυτόχρονα εξασφαλίσει την υποστήριξη των αεροσκαφών μας και την επίτευξη της επιχειρησιακής τους διαθεσιμότητας στα προβλεπόμενα από τα επιχειρησιακά μας σχέδια επίπεδα, από την Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας  μας.
γ.  Πρόγραμμα PATRIOT
Η σύμβαση υλοποίησης του προγράμματος προέβλεπε την εκπαίδευση αριθμού Μηχανικών και Τεχνικών της Siemens Ελλάς ( Θεσσαλονίκη ) και την παροχή της συσκευής GETS ως ΑΩ στην εταιρεία,  με στόχο την παραγωγή και λειτουργικό έλεγχο συγκεκριμένων Ηλεκτρονικών καρτών των PATRIOT στη Χώρα, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Δυστυχώς όμως με το κλείσιμο της εταιρείας Siemens Ελλάς, απωλέσθηκε η όποια Τεχνογνωσία αποκτήθηκε, ενώ η συσκευή GETS μεταφέρθηκε στο Εργοστάσιο ΤΗ Μέσων της ΠΑ, το ΕΤΗΜ, όπου παραμένει απηρχαιωμένη  και αναξιοποίητη μέχρι σήμερα, χωρίς να έχει ακολουθήσει τις μέχρι σήμερα αναβαθμίσεις του PATRIOTκαι χωρίς έτσι  να μπορεί προσφέρει το ελάχιστο στην εξασφάλιση της υποστήριξης των συστημάτων PATRIOT της Χώρας μας.
Από τα προαναφερόμενα είναι εμφανές ότι ΔΕΝ μπορούν να αποδοθούν ευθύνες στις εμπλεκόμενες εταιρείες της Αμυντικής Βιομηχανίας για την αδυναμία τους στο να εξασφαλίσουν και την Εν Συνεχεία Υποστήριξη των συστημάτων στη Χώρα.
Είναι εμφανές λοιπόν ότι τελικά διαπράξαμε το ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ και αρκεσθήκαμε στο να υλοποιήσουμε απλά την τροποποίηση των αεροσκαφών στη χώρα ή να συμμετάσχουμε στην παραγωγή κάποιων καρτών των συστημάτων PATRIOT, χωρίς δυστυχώς να μεριμνήσουμε να διασφαλίσουμε  μία ολοκληρωμένη και βιώσιμη λύση απ’ αρχής, μέσα από τις συμβάσεις υλοποίησης των προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας και υποχρεώνοντας συμβατικά τους αναδόχους – κατασκευαστές, να παρέξουν όλη την τεχνογνωσία και τις πληροφορίες εργοστασιακού επιπέδου, στην Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας, εμπλέκοντάς την και στην κατασκευή του συνόλου των επισκευασίμων υλικών ( LRU’s – SRU’s ) του Kit αναβάθμισης και ιδιαίτερα των πλέον κρισίμων από αυτά, τόσο από Τεχνικής όσο και από επιχειρησιακής πλευράς, έτσι ώστε να διασφαλίζαμε απ’ αρχής την Τεχνικο –  εφοδιαστική  Υποστήριξη των συστημάτων και την επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα, στα προβλεπόμενα από τα επιχειρησιακά μας σχέδια, επίπεδα.
Αντιλαμβάνομαι ότι σας στεναχώρησα και πάλι με αυτά που σας ανέφερα, δυστυχώς όμως ΔΕΜ μπορώ να κωφεύω , όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ξεκινάμε και πάλι να  επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος και με το υπόψη πρόγραμμα.  Είναι καιρός να αξιοποιήσουμε τα παθήματά μας ( LessonsLearned ) και να πράξουμε ότι απαιτείται έγκαιρα, τώρα που έχουνε το πάνω χέρι και έχουμε την δύναμη του αγοραστή στα χέρια μας ( BuyingPower ) και επιπλέον έχουμε Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική, ως θεσμικό κείμενο, διαθέσιμο επιτέλους στη Χώρα, εγκεκριμένη πρόσφατα από το ΚΥΣΕΑ.
Μπορούμε να πιέσουμε λοιπόν και να πείσουμε τόσο την Αμερικάνικη Κυβέρνηση όσο και την ανάδοχο εταιρεία,  έτσι ώστε να δεσμευθούν συμβατικά, μέσα από την επερχόμενη συμφωνία και να εμπλέξουν όχι μόνο την ΕΑΒ Α.Ε. αλλά και τις υπόλοιπες Αμυντικές Βιομηχανίες της Χώρας μας, όχι μόνο στην υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης των αεροσκαφώνF 16, αλλά και στην εξασφάλιση όλων των απαιτήσεων Εν Συνεχεία Υποστήριξης ( FollowOnSupport ) με συμμετοχή πηγών εσωτερικού, διασφαλίζοντας όλες τις απαιτήσεις εφοδιαστικής υποστήριξης αλλά και της απαιτουμένης Βιβλιογραφίας και πληροφορίες ( security of supply and Information ) για όλα τα κρίσιμα συστήματα του αεροσκάφους (π.χ. AESA Radar, Mission Computer, Center Pedestal Display, and Navigatio and Electronic equipment upgrades, κ.λ.π ),  όπως αυτά πρέπει πρώτα και έγκαιρα να προσδιορισθούν από την Πολεμική Αεροπορία και τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης – ΔΑΥ , ως καθ’ ύλη αρμόδιος φορέας της ΠΑ.
Επιτρέψτε μου κ.κ ΥΕΘΑ – ΑΓΕΑ να απευθύνω σε εσάς προσωπικά ΕΚΚΛΗΣΗ, ως στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας και ως Έλληνας Πολίτης,  έτσι ώστε να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα και να μεγιστοποιήσετε την αξιοποίηση των προβλέψεων σχετικού όρου της LOR, περί   Εγχώριας Βιομηχανικής Συμμετοχής,  που μεταξύ άλλων προβλέπει :
«……In order to maximize the Greek added value to the Program, the Prime Contractor must ensure the utilization of Greek defense industry in both structural life extension and upgrade tasks, for the purposes of establishing capabilities necessary to meet future follow on support requirements and other activities associated with Hellenic Air Force’s upgraded F-16 aircraft fleet sustainment throughout the life-cycle of the system, which are more important for national sovereignty and safeguard the essential security interests………»
Δεν υπάρχει χρόνος διαθέσιμος για καθυστερήσεις.  Τα αίτημα της χώρας τρέχει ήδη και εμείς θα πρέπει να είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι, με έγκαιρη συμμετοχή του συνόλου της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ, έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε όλα όσο προανέφερα  στην επικείμενη συμφωνία, για να αποφύγουμε έτσι λάθη του παρελθόντος, στο πλαίσιο της ισχύουσαςΕθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής και όχι τυχαία, ενσωματώνοντας τα διδάγματα από αυτά ( Lessons Learned ),  στις τελικές αποφάσεις και συμβάσεις του επικείμενου προγράμματος αναβάθμισης των F 16.
Η Χώρα και η Πολεμική Αεροπορία έχει αξιολογότατο Επιστημονικό και Τεχνικό προσωπικό με Τεχνογνωσία και Εμπειρία κ. ΥΕΘΑ, έτοιμο να καταθέσει τις γνώσεις του, εφ’ όσον του ζητηθεί, έτσι ώστε έγκαιρα και με πληρότητα να καλυφθούν όλα τα προαναφερόμενα στην επικείμενη συμφωνία.  Επισημαίνω δε ότι αναφέρομαι όχι μόνο στο Εν Ενεργεία Προσωπικό αλλά και στο Εν Αποστρατεία , που όλοι μαζί με πλήρη ανιδιοτέλεια και πάθος για προσφορά, είναι έτοιμο να συνδράμει στο σημαντικό αυτό έργο.
Πράξτε το λοιπόν και ζητήστε τη συμβολή του Εν Αποστρατεία προσωπικού, απευθυνόμενοι στους θεσμικούς φορείς  των Εν Αποστρατεία στελεχών της ΠΑ ( ΕΑΑΑ, Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Ικάρων / ΣΑΣΙ, Επιστημονικό Σύλλογο Μηχανικών Αεροπορίας / ΕΣΜΑ, ΣΑΣ, κ.λ.π ) και να είστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε το μέγιστο , όλοι μαζί , τούτη τη φορά, για τη Χώρα μας , την Πολεμική μας Αεροπορία, τον Ελληνικό Λαό, τις Οικογένειές μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
Στο πλαίσιο αυτό θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση της Πολεμικής Αεροπορίας και του ΥΠΕΘΑ για να συμβάλω από την πλευρά μου, με τις γνώσεις και εμπειρίες που απεκόμισα καθ’ όλη την 35 ετή μου υπηρεσία στην Πολεμική Αεροπορία στη υλοποίηση του σκοπού αυτού. Επιτρέψτε μου κ. ΥΕΘΑ  να βάλω ένα λιθαράκι σε τούτο το έργο, έτσι ως έκφραση ευγνωμοσύνης προς την Πολεμική μας Αεροπορία, στους κόλπους της οποίας γαλουχήθηκα ως προσωπικότητα και ως Αξιωματικός,  εκεί όπου με καταξίωσε να εξαντλήσω την ιεραρχία του Τεχνικού Κλάδου και να αποστρατευθώ ως Επίτιμος Διευθυντής Γ’ Κλάδου του ΓΕΑ.

Μετά τιμής
Αντιπτέραρχος ε.α. (ΜΗ) Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος
Επίτιμος Διευθυντής Γ’ Κλάδου του ΓΕΑ

Αφήστε μια απάντηση