Blog

20/6/2016. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Σε δραματική κατάσταση βρίσκεται η επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των Πυροσβεστικών μας Αεροσκαφών σήμερα, έχοντας αγγίξει το 50 % τα νεώτερης γενιάς CL 415, μετά από ένα μήνα έναρξης της πυροσβεστικής περιόδου. 

Αυτό μπορεί εύκολα να συμπεράνει κάποιος από όσα παρουσίασε η Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ με την Ηγεσία της ΠΑ και του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την επίσκεψη του κ. Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στις 17 Ιουνίου 2016, στην αεροπορική βάση Ελευσίνας, όπου είχε μιλήσει με τα πληρώματα και το τεχνικό προσωπικό των πυροσβεστικών αεροσκαφών. Τη σοβαρότητα της κατάστασης απεικονίζουν, από όσα ανέφερε ο κ. ΑΓΕΑ, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
α. Από τα 8 αεροσκάφη μας CL 415, πετάνε μόνο τα 4 και αυτά μόνο έχουν αποδοθεί για επιχειρησιακή αξιοποίηση σήμερα.
β. Από τα 12 αεροσκάφη CL 215, πετάνε τα 9 και αυτά μόνο έχουν αποδοθεί για επιχειρησιακή αξιοποίηση σήμερα, ενώ τα υπόλοιπα 3 μάλλον δεν θα αποδοθούν ποτέ για επιχειρησιακή αξιοποίηση, μια και αποψιλώνονται ως ανταλλακτικά συμπεριλαμβανομένων και των κινητήρων τους, για την υποστήριξη των υπολοίπων.   

Επιπλέον ενδεικτικά από τα Τεχνικά – Οικονομικά στοιχεία υποστήριξης, αλλά και την όλη ετοιμότητα των μέσων , υλικών και υπηρεσιών, που αναγκαιούν για την απρόσκοπτη υποστήριξη και εξασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας του συνόλου του στόλου των αεροσκαφών CL 215, διαφαίνονται τα ακόλουθα:
α.Από τους 8 εφεδρικούς κινητήρες αεροσκαφών CL 215 που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εξασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των αεροσκαφών κατά την πυροσβεστική περίοδο, η ΠΑ διαθέτει σήμερα μόνο 1 εφεδρικό, με ότι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για την εξασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των αεροσκαφών στο ενδεχόμενο αυξημένων απαιτήσεων αεροπυρόσβεσης.
β.Η ΕΑΒ Α.Ε., όπου συντηρούνται οι κινητήρες των πυροσβεστικών αεροσκαφών, το 2015 και μέχρι σήμερα, δεν υλοποίησε καμία γενική επιθεώρηση κινητήρα, ενώ υλοποίησε μόνο 2 μερικές επισκευές κινητήρων R 2800, λόγω σοβαρότατων ελλείψεων σε ανταλλακτικά αλλά και τεχνικό προσωπικό.
γ.Το τραγικό της κατάστασης φαίνεται από τον παραμένοντα φόρτο πλέον των 30 κινητήρων R 2800  των αεροσκαφών CL 215, που παραμένουν συσσωρευμένοι στην ΕΑΒ, χωρίς να είναι σε θέση να τους επισκευάσει, ένεκα των προαναφερομένων ελλείψεων.
δ.Η τεχνογνωσία γενικής επιθεώρησης κινητήρων R 2800 έχει σχεδόν απολεσθεί από την ΕΑΒ Α.Ε., λόγω συνταξιοδότησης του πιστοποιημένου προσωπικού της  και τούτο σε συνδυασμό με την κακή κατάσταση του δοκιμαστηρίου των υπόψη κινητήρων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αν συνεχισθεί για αρκετό διάστημα η πολύ κακή κατάσταση που διέρχεται σήμερα η ΕΑΒ Α.Ε., μάλλον ΔΕΝ θα υλοποιήσει ποτέ γενική επιθεώρηση των υπόψη κινητήρων και η ΠΑ θα ξεχάσει για πάντα τον προαναφερόμενο παραμένοντα φόρτο στις αποθήκες της ΕΑΒ Α.Ε., με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των αεροσκαφών μας.
ε.Από την έναρξη του 2016 μέχρι και σήμερα, οι ήδη δραματικά μειωμένες πιστώσεις υποστήριξης των υπόψη αεροσκαφών και κινητήρων της ΠΑ, που μεταβιβάζονται στην ΕΑΒ Α.Ε. από την ΠΑ για τη συντήρησή τους, αναλίσκονται από την ΕΑΒ Α.Ε. σχεδόν στο σύνολό τους για τα λειτουργικά της έξοδα, φορολογικές υποχρεώσεις και κάλυψη μισθών των υπαλλήλων της.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ ελάχιστο μέρος των πιστώσεων αυτών έως καθόλου να διατίθεται από την ΕΑΒ Α.Ε για την προμήθεια των απαιτουμένων ανταλλακτικών και επισκευή των επί μέρους απαρτίων.  Αυτό εξ άλλου μπορεί κάποιος εύκολα να συμπεράνει και από μεγάλο μέγεθος εκκρεμουσών εντολών αγοράς ανταλλακτικών, που παραμένουν ανεκτέλεστες ένεκα αδυναμίας της ΕΑΒ Α.Ε. να πληρώσει το ισόποσο της αξίας των, προς τους προμηθευτές της.

Απευθύνοντας τον λόγο του ο κ. Πρωθυπουργός, είχε πει μεταξύ άλλων:
«Οι πυρκαγιές είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο για να αντιμετωπισθεί χρειάζεται να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, τα σύγχρονα μέσα πυρόσβεσης, πάνω από όλα, όμως, χρειάζεται να αξιοποιήσουμε την ψυχή των ανθρώπων που βρίσκονται στην θέση να διακινδυνεύουν την ίδια τους τη ζωή προκειμένου να υπερασπισθούν το δημόσιο συμφέρον. Και αυτοί είστε εσείς. Και θέλω ειλικρινά από καρδιάς να εκφράσω και την εμπιστοσύνη και τη στήριξη, τον θαυμασμό θα έλεγα, γιατί αυτό που κάνετε δεν είναι λίγο.

 Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο αντιμετωπίζεται με κίνδυνο τη ζωή σας, με μεγάλη επιτυχία όμως, την αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων και μεγάλων πυρκαγιών. Εύχομαι φέτος τα πράγματα να μην είναι όπως τα παλαιότερα χρόνια, που είχαμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες πυρκαγιές.

           Σε μεγάλο βαθμό όμως η ετοιμότητά σας, η δυνατότητα να είστε διαρκώς σε επιφυλακή και να σβήνετε τις φωτιές, πριν αυτές επεκταθούν, είναι, νομίζω, το κρίσιμο εκείνο στοιχείο που προστατεύει το φυσικό πλούτο της χώρας μας, τις περιουσίες των συμπολιτών μας, σε ένα ακήρυχτο πόλεμο κάθε καλοκαίρι με τα στοιχεία της φύσης… Δεν έχω περισσότερα λόγια· νομίζω ότι το σημαντικότερο που έχω να πω απέναντι σας είναι ότι, ειλικρινά, θεωρώ ότι αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Εκ μέρους του ελληνικού Λαού, της ελληνικής Πολιτείας, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου».

Πολύ θετική και σημαντική η παρουσία της Πολιτικής Ηγεσίας κοντά στους Χειριστές και Τεχνικούς μας των Πυροσβεστικών αεροσκαφών, που εν τω μέσω των τραγικών δημοσιονομικών δεδομένων της χώρας που τόσο πολύ έχουν επηρεάσει τον λειτουργικό προϋπολογισμό της Πολεμικής μας Αεροπορίας, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια οι μεν Τεχνικοί μας να συντηρήσουν και να αποδώσουν έγκαιρα για επιχειρησιακή αξιοποίηση τα αεροσκάφη μας, οι δε Χειριστές μας, με περίσσεια θάρρους και αυταπάρνησης, να ανταποκριθούν στο μέγιστο και αποτελεσματικά στις απαιτήσεις αεροπυρόσβεσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στο Κοινωνικό έργο της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Με πολύ ικανοποίηση άκουσα στα ΜΜΕ τον κ. Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι κατέγραψε τις σοβαρότατες ανάγκες και ελλείψεις σε απαιτήσεις συντήρησης των αεροσκαφών μας,όπως αυτές απεικονίζονται με τα προαναφερόμενα στοιχεία διαθεσιμοτήτων και ελλείψεων σε ανταλλακτικά και κινητήρες και να υπόσχετε ότι θα ανταποκριθεί άμεσα στην ικανοποίησή τους .

Φαντάζομαι ότι ο κ. Πρωθυπουργός θα έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης με τις τραγικές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αξιόπιστους κινητήρες, που του παρουσίασε η Ηγεσία της ΠΑ ένεκα ανυπαρξίας πιστώσεων αλλά και σοβαρότατων ελλείψεων σε Τεχνικό προσωπικό στην ΕΑΒ, που αναγκαιούν τόσο για την αξιοπλοϊμότητα όσο και την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των αεροσκαφών μας.

Αξιολογώντας τη σοβαρότητα των προαναφερομένων εύχομαι και ελπίζω ο κ. Πρωθυπουργός, έχοντας ενημερωθεί και επίσημα από τις Ηγεσίες της ΠΑ και του Πυροσβεστικού Σώματος για τη σοβαρότητα της κατάστασης και καθιστάμενος με τον τρόπο αυτό συνυπεύθυνος της κατάστασης, να συμβάλει καθοριστικά με την επίσκεψή του αυτή, έτσι ώστε να ΜΗ μείνει ως άλλη μία τετριμμένη επίσκεψη Πρωθυπουργού στα αξιόμαχα στελέχη μας και να τους παρέξει όλα τα απαιτούμενα μέσα για να μπορέσουν από την πλευρά τους να επιτελέσουν στο ακέραιο το καθήκον τους, έτοιμοι με όλη τους την ψυχή, να ανταποκριθούν στο μέγιστο των απαιτήσεων του Κοινωνικού τους Έργου και διακινδυνεύοντας την ίδια τους τη ζωή, να υπερασπισθούν το δημόσιο συμφέρον.
Καλώ λοιπόν τον κ. Πρωθυπουργό να αξιοποιήσει το μεγαλείο της ψυχής των Τεχνικών και Χειριστών μας, όπως το έθεσε στο λόγο του, όχι όμως ως «αναλώσιμο» αγαθό αλλά ως δεδομένο και ύψιστο παράγοντα για την επιτυχία της αποστολής τους, εξασφαλίζοντάς τους όλα τα προαπαιτούμενα για αξιόμαχα και αξιοπλόϊμα αεροσκάφη και να δράσει άμεσα και αποτελεσματικάπριν είναι πολύ αργά, προκειμένου:
Να παρέξει τις απαιτούμενες πιστώσεις στην ΠΑ και την ΕΑΒ Α.Ε. για την εξασφάλιση των απαιτουμένων ανταλλακτικών συντήρησης των Πυροσβεστικών αεροσκαφών  και όλων των μέσων υποστήριξης του κοινωνικού έργου των ΕΔ.
Να επιτρέψει στην ΕΑΒ Α.Ε. να προσλάβει το απαιτούμενο Τεχνικό Προσωπικό, έτσι ώστε να μπορέσει να ανακτήσει την απολεσθείσα τεχνογνωσία και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του παραμένοντα φόρτου.
Να παρέξει τη δυνατότητα στην ΠΑ και την ΕΑΒ Α.Ε. να αξιοποιήσουν κάθε αξιόπιστη πηγή προμήθειας υλικών και παροχής επισκευαστικών υπηρεσιών, με προτεραιότητα στις διακρατικές υπηρεσίες, που πληρούν τις αυξημένες απαιτήσεις αξιοπλοϊμότητας των αεροσκαφών μας, όπως αυτές αποτυπώνονται τόσο στα θεσμικά κείμενα της ΠΑ όσο και του κατασκευαστή των αεροσκαφών, χωρίς καμία απολύτως παρέκκλιση, έτσι ώστε γρήγορα να αποκατασταθεί η επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των Πυροσβεστικών αεροσκαφών στα επίπεδα που επιβάλλει η συμβολή τους στο σημαντικό Κοινωνικό Έργο της ΠΑ.

Αφήστε μια απάντηση