2014-10-28. Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων

2014-10-28. Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων

Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον  η Πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα…[Σωκράτης].

«…Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του Πατρίου εδάφους»…

…Δημήτρης Μπάκας

Αφήστε μια απάντηση