2015-03-20. Τι αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν των οκτώ για την Ελλάδα;

2015-03-20. Τι αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν των οκτώ για την Ελλάδα;

Στην κατεύθυνση της υλοποίησης της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου κινείται το κοινό ανακοινωθέν των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Eurogroup που εκδόθηκε μετά το τέλος της συνάντησης για την Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Αποδεχόμαστε απόλυτα τη συμφωνία του Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου 2015.
Σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, δεσμευόμαστε να επιταχύνουμε το έργο μας και να το ολοκληρώσουμε το ταχύτερο δυνατόν.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου 2015, οι ελληνικές αρχές θα έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και θα παρουσιάσουν έναν πλήρη κατάλογο συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων τις επόμενες ημέρες.
Επιβεβαιώσαμε εκ νέου την πρακτική συμφωνία επί της διαδικασίας: Οι συνομιλίες για θέματα πολιτικής λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες. Οι αποστολές για τη συγκέντρωση πληροφοριών λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα.
Το Eurogroup είναι έτοιμο να συγκληθεί εκ νέου το συντομότερο δυνατόν».

We fully adhere to the agreement of the Eurogroup of 20 February 2015.
In the spirit of mutual trust, we are all committed to speed up the work and conclude it as fast as possible.
Within the framework of the Eurogroup agreement of 20 February 2015, the Greek authorities will have the ownership of the reforms and will present a full list of specific reforms in the next days.
We reconfirmed the practical agreement on the process: The policy talks take place in Brussels. The fact-finding missions take place in Athens.
The Eurogroup stands ready to reconvene as soon as possible.

Αφήστε μια απάντηση