2015-09-26. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2015-09-26. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η Τράπεζα ΔιεθνώνΔιακανονισμών  (Bank  for International Settlements – BIS *)  προειδοποίησε εδώ και καιρό, ότι στην επόμενη οικονομική κρίση οι Κεντρικές Τράπεζες θα αδυνατούν να επέμβουν  αποτελεσματικά για την αντιμετώπισή της,αποδίδοντας την αδυναμία αυτή, στην μέχρι σήμερα πολιτική διάθεσης του χρήματος που χαρακτηρίζεται από υπερβολικά χαμηλά επιτόκια.
Εξάλλου είναι διαπιστωμένο ότι η οικονομική κρίση δεν έχει ξεπεραστεί και αυτό γιατί οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία κινούνται σε χαμηλά επίπεδα ενώ οι μακροοικονομικές και γεωπολιτικές προοπτικές χαρακτηρίζονται από υψηλή ανασφάλεια.
Αναλύοντας αυτέςτις επισημάνσεις, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι σε κάθε πολιτική οικονομία τα χαμηλά επιτόκια,τροφοδοτούν την ανάληψη υψηλών κινδύνων,(παρατηρούνται στρεβλώσεις τόσο στον χρηματοπιστωτικό κλάδο όσο και στην αγορά ακινήτων) που στη συνέχεια κατά τεκμήριο μετατρέπονται σε ομόλογα και τελικά διατίθενται στις πλείστες των περιπτώσεων σε πολύ χαμηλότερες τιμές.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται το χρέος παρά τα χαμηλά επιτόκια,  η δε ανάπτυξη της οικονομίας να είναι ελαχίστη έως ανύπαρκτη.
Συμπερασματικά και με βάση την διαπίστωση ότι οι περισσότερες οικονομίες βρίσκονται σε φάση ύφεσης η έχουν ελάχιστη πραγματική  ανάπτυξη, η ανεργία είναι υψηλή με κορυφή την ανεργία των νέων, ο δε πλούτος συνεχώς να συγκεντρώνεται σε λιγότερα χέρια, είναι σχεδόν βέβαιο, με κριτήριο την μέχρι σήμερα εμπειρία,ότι το πρόβλημα του παγκόσμιου χρέους συνεχώς θα επιδεινώνεται χωρίς καμμία προοπτική μείωσής του..
Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το παγκόσμιο σύστημα είναι επισφαλές.
Κατά συνέπεια μετην  επισήμανσή της η Τ.Δ.Δ. ότι, οι Κεντρικές Τράπεζες δεν θα έχουν  την δυνατότητα παρέμβασης  στην περίπτωση νέας κρίσης χρέους λόγω των ήδη υπερβολικά χαμηλών επιτοκίων, μάλλον προτείνει ως αντίδοτο για την αντιμετώπιση της κατάστασης,την επιβολή μιάς πολιτικής αύξησης των επιτοκίων που σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου και την αύξηση των εισοδημάτων που θα προκύψουν, θα απομακρύνουν τις αποπληθωριστικές τάσεις της οικονομίας.
Αναμφίβολα στην προοπτική εφαρμογής μιάς τέτοιας πολιτικής υπάρχει σκεπτικισμός,τόσο ως προς τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής, οσο και ως προς το κόστος των  ανατροπών και παρενεργειών που μπορεί να επιφέρει.
Άλλωστε δεν είναι τυχαία η επί σχεδόν ένα χρόνο καθυστέρηση της απόφασης  για αύξηση επιτοκίων από το Ομοσπονδιακό κεντρικό Τραπεζικό σύστημα των  ΗΠΑ (Federal Reserve System -FED) το οποίο μόλις χθές διά της προέδρου του κας Τζανετ Γέλεν επανέφερε το σενάριο αύξησης των επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους..
Όσον αφορά την χώρα μας, σε μία μελλοντική αύξηση των επιτοκίων που δανείζεται ο μηχανισμός στήριξης  ESM, θα προκαλούσε ενδεχομένως σημαντική επιβάρυνση στις δαπάνες του Ελληνικού  Κράτους για την πληρωμή των τόκων .Κατα συνέπεια θα πρέπει να επαναξιολογηθεί και επανασχεδιασθεί ο τρόπος αντιμετώπισης του χρέους, και η προσπάθεια, να επικεντρωθεί σε μακροπρόθεσμη προοπτική δίνοντας περισσότερη βαρύτητα στην εξυγίανση του ισολογισμού (π.χ. περιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους, εξυγίανση δεικτών, βελτίωση ρευστότητος.) και στις δομικές μεταρρυθμίσεις  και λιγότερη σε δημοσιονομικές παραμέτρους..

*Τ.Δ.Δ. Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ( BIS-Bank for International Settlements ) είναι διεθνής οργανισμός αποτελούμενος από κεντρικές τράπεζες που υποβοηθά την διεθνή νομισματική και χρηματοοικονομική συνεργασία . Στην ουσία αποτελεί την κεντρική τράπεζα των κεντρικών τραπεζών. Εδρεύει στην Βασιλεία της Ελβετίας και έχει αντιπροσωπείες στο Χονγκ Κονγκ και στην πόλη του Μεξικού.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΖΑΚΟΝΤΙΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΙΣΜΕ

Αφήστε μια απάντηση