Blog

2016-02-29. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΛΙΣΜΕ KATA TO ETOΣ 2015

2016-02-29. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΛΙΣΜΕ KATA TO ETOΣ 2015

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο χρόνος που πέρασε αποδείχθηκε πολύ γόνιμος για το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ αφού όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητές μας πραγματοποιήθηκαν και μάλιστα πολύ ικανοποιητικά όπως αυτό επιβεβαιώνεται από τις αυστηρές κριτικές του Δ.Σ., των φορέων με τους οποίους συνεργαστήκαμε και τις δικές σας εντυπώσεις.

2. ΜΕΛΗ 
Το 2015 ενεγράφησαν 26 νέα μέλη και επιπλέον 31, οι Σπουδαστές του Σεμιναρίου. Επίσης το προηγούμενο έτος οι συνδρομητές του περιοδικού αυξήθηκαν κατά 2.

Υπενθυμίζεται ότι το πλήρες μέλος λαμβάνει το περιοδικά, αλλά υπάρχουν και οι απλοί συνδρομητές αυτού. Διαγραφές μελών ευτυχώς δεν είχαμε για το 2015, αν και δυστυχώς πολλά μέλη μας δεν ήσαν συνεπή στη συνδρομητική τους υποχρέωση, παρά την σχετική επιστολή που τους απεστάλη.

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ε Ε

3.1. Οργάνωση
Το οργανωτικό σχήμα δεν άλλαξε, ισχύει κανονικά το Καταστατικό, συντάχθηκε  ο   Κανονισμός Εσωτερικής  Λειτουργίας του Ινστιτούτου, ο οποίος μετά από ενδελεχή συζήτηση των άρθρων του από τα μέλη του Δ.Σ., τελικά εγκρίθηκε  προ μηνός.

Στο  Δ.Σ. δεν είχαμε κάποια αλλαγή, ενώ συγκροτήθηκαν 2 Επιτροπές η μία για Θέματα «Αποδήμου Ελληνισμού» και η άλλη για «‘Ανίχνευση Εντυπώσεων των Μελών μας από τη Δράση του Ινστιτούτου»   

3.2. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ε.Ε.
3.2.1. 1η ΕΕ  (Επιτροπή εσωτερικών-πολιτικών-οικονομικών-αναπτυξιακών & οργανωτικών θεμάτων ) με  Επίτροπο τον κ. Ζακοντίνο διεξέρχεται  εσωτερικά θέματα που σχετίζονται κατά βάση, με την Πολιτική και την Οικονομία γενικότερα, όπως επίσης αξιολογεί και αντίστοιχα Διεθνή θέματα που μπορούν να επηρεάσουν την Ελληνική πραγματικότητα.

Στα πλαίσια αυτά, η δραστηριότητά της για το 2015 εστιάσθηκε στην εκπόνηση δύο εργασιών που αφορούσαν η πρώτη στην ίδρυση – σκοπό και τρόπο λειτουργίας της Ε.Κ.Τ.  (Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας )  και του Δ.Ν.Τ. (Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου) η δεύτερη.

Οι ως άνω δύο εργασίες  λόγω ουσιαστικών δυσκολιών του προέδρου της επιτροπής δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν μέσα στο 2015.
Επίσης στο τομέα των διερευνητικών επαφών με θεσμικούς φορείς γιά την επίτευξη συνεργασιών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση και συζήτηση με φορείς της Περιφέρειας  Δυτ. Μακεδονίας.

3.2.2.2. Η ΕΕ (Επιτροπή Εσωτερικής Άμυνας -Ασφάλειας και Εσωτερικής Ταυτότητας) με Επίτροπο τον κ. Μπασαρά.
Τα μέλη της πραγματοποίησαν 5 συναντήσεις και διαχειρίσθηκαν τα εξής 4 θέματα (Φακέλους):
ΦΑΚΕΛΟΣ  «Διαχείριση Κρίσεων», ο οποίος έκλεισε.
Οι 2 ΦΑΚΕΛΟΙ «Κοινή Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας» και  «’Εφεδρεία – Θητεία», ‘Εθνική Ταυτότητα, Παιδεία, Πολιτισμός» ευρίσκονται σε εξέλιξη.
Άλλοι 2 ΦΑΚΕΛΟΙ «’Εθνικά Συμφέροντα, Σκοποί και  Στρατηγική», και «’Ασύμμετρες Απειλές (Κρίσιμες Υποδομές- Πληροφορικά Συστήματα &Δίκτυα-  Κυβερνοχώρος – Κυβερνοπόλεμος», δεν άνοιξαν ακόμη.

3.2.3. Η 3η ΕΕ (Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων &Διεθνούς Δικαίου Εθνικού Ενδιαφέροντος στο Εξωτερικό) με Επίτροπο τον  κ.  Δουδούμη.
Παρακολούθησε  σταθερά τις διεθνείς εξελίξεις και ενημέρωνε σχετικά το ΔΣ στις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις του.
Ανέλαβε πρωτοβουλία για τη συγγραφή συλλογικού Τόμου από δώδεκα συντάκτες (9 μέλη του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., 2 πανεπιστημιακούς καθηγητές και 1 Ακαδημαϊκό) με θέμα «Η γεωπολιτική αξία των βαλκανικών χωρών στη διένεξη Δύσης – Ρωσίας». Εκτιμάται ότι  αυτός ο  Τόμος θα είναι έτοιμος για εκτύπωση εντός των προσεχών εβδομάδων. Η εργασία αυτή πρόκειται να αξιοποιηθεί προς όφελος του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. δεδομένου ότι η συγγραφή των επί μέρους κεφαλαίων προσφέρεται δωρεάν.

4. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4.1. Η Βιβλιοθήκη  εμπλουτίσθηκε με 11 νέα βιβλία, δωρεά προς το Ινστιτούτο, προσετέθησαν σ’ αυτά και πολλές  Μελέτες, Ημερίδες και Συνέδρια της ΕΛΕΣΜΕ καθώς και ένας αριθμός 30 CD, περατώθηκε η αριθμοδότηση των βιβλίων , με αποτέλεσμα ο αριθμός αυτών από 800 το 2014 να φθάσει αισίως τα 1187 ως το τέλος του 2015.. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να τα δει ο επισκέπτης στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο των βιβλίων  από την Ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.

4.2 Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ. Δασκαλάκη,  Κολομβάκη,  Κουτρουμάνη  και  Πολίτη αρμόδια για τη μηχανογράφηση των δεδομένων της Γραμματείας, με σκοπό την πληρέστερη διακίνηση της αλληλογραφίας, προχώρησε στην καταγραφή των στοιχείων που απαιτούνται να περιληφθούν σε κάθε φάκελο (δομή φακέλου). Οι εργασίες αυτής συνεχίζονται με τη σύνταξη προγράμματος για τη διασύνδεση καθώς και τη συμπλήρωση των πεδίων.

5. ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΙΣΜΕ
Πραγματοποιήθηκαν 13 oμιλίες μελών μας και 5 αντίστοιχες φίλων του Ινστιτούτου.

6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Εκδόθηκε μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΙΣΜΕ ανοικτή πρόταση για ανάληψη ερευνητικού έργου από υποψήφιους ερευνητές. Υπήρξε ενδιαφέρον από 8 συνολικά άτομα εκ των οποίων ήδη τα δύο έχουν εγγραφεί και ως μέλη μας. Η πρώτη είναι η κ. Αριστέα Τσαμαδιά η οποία ανέλαβε το έργο «Η χρηματοπιστωτική κρίση και η αντιμετώπισή της σε ΗΠΑ & Ε/Ε». Το  θέμα υπάγεται στη 1η Ε Ε επιβλέπων ορίσθηκε ο κ. Βουτσινάς  και η  εργασία θα περατωθεί τον Απρίλιο.
Η δεύτερη ερευνήτρια  είναι η κ. Βασιλική Κουντουρόγιαννη με το θέμα «Παγκοσμιοποίηση και Εθνική ταυτότητα» της 2ης ΕΕ, με επιβλέποντα τον κ. Δασκαλάκη και πέρας το μήνα Μάιο.
Για δύο ακόμη ερευνητές έχουν γίνει οι σχετικές επαφές και εντός του πρώτου τριμήνου θα ανατεθούν  τα θέματα των σχετικών εργασιών και θα καθοριστούν οι επιβλέποντες

7. ΧΟΡΗΓΟΙ
Επίσης μετά τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του Ιδρύματος Λάτση περί χορηγήσεως σε Ιδρύματα –Ινστιτούτα, υποβλήθηκε  πλήρης Φάκελος με τα αιτούμενα στοιχεία για επιχορήγηση ποσού 5000 Ε, προς κάλυψη αναγκών γραμματειακής υποστηρίξεως. Η σχετική απόφαση του Ιδρύματος αναρτήθηκε στο διαδίκτυο προ 10ημέρου και ήταν απορριπτική για το ΕΛΙΣΜΕ, όπως και για όλα τα παρεμφερή Ινστιτούτα  

8. ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

8.1. Την 30 Απρ. συνδιοργανώθηκε με το Ίδρυμα Κρίσπη Ημερίδα με θέμα «Το Σκοπιανό ζήτημα και οι θέσεις της Ελλάδας», με Συντονιστή τον κ. Στεργίου και ομιλητές τους  κ. Δασκαλάκη, Δουδούμη , και Μαρτζούκο  από πλευράς ΕΛΙΣΜΕ.

8.2. Την 30 Οκτ. συνδιοργανώθηκε με την Ακαδημία Αθηνών Ημερίδα με θέμα «Η εσωτερική ασφάλεια της Χώρας, παρούσα κατάσταση και προοπτικές», με Συντονιστή τον κ. Βρεττό και 2 ομιλητές μας  τους κ. Αργυρόπουλο και Δασκαλάκη.
Τα πεπραγμένα και των 2 Ημερίδων εστάλησαν στους αρμόδιους φορείς για ενημέρωση και τις εκ μέρους τους ενέργειες.

8.3. Από 12 Οκτ. έως 14 Δεκ. πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο στα γραφεία του Ινστιτούτου με θέμα «Άμυνα και Στρατηγική». Από τους 45 δηλώσαντες  το παρακολούθησαν 32 σπουδαστές, αριθμός πολύ ικανοποιητικός. Η αξιολόγηση και τα σχόλια από αυτούς ήσαν ιδιαίτερα θετικά και κολακευτικά για το Ινστιτούτο. οι δε 10 εισηγητές  μέλη του Ινστιτούτου ανεδείχθησαν άριστοι εκπαιδευτές, σύμφωνα και με την κρίση των σπουδαστών .Οι Σπουδαστές με το πέρας του Σεμιναρίου έλαβαν σχετικό Πιστοποιητικό παρακολούθησης καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα κείμενα των Εισηγητών.

9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
7 μέλη μας προσεκλήθησαν ως ομιλητές σε εκδηλώσεις άλλων φορέων και 4 μέλη μας συμμετείχαν σε εκδηλώσεις του ΙΔΙΣ.

10. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
   
Υποβλήθηκε στο ΓΕΕΘΑ η συνταχθείσα Μελέτη με θέμα «Βελτιστοποίηση της Δομής Διοίκησης και του Οργανωτικού Σχήματος του ΓΕΕΘΑ και των Γ.Ε. των Κλάδων των Ε.Δ». και αναμένεται η έγκριση για ανάθεση νέας Μελέτης από τον ίδιο φορέα με θέμα «Ενεργειακή Διπλωματία»

11. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ‘ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ’
Συνεχίστηκε η έκδοσή του το 2015 με μέριμνα, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, του κ. Αργυρόπουλου. Τα εκδοθέντα αντίτυπα απεστάλησαν προς τα μέλη μας, τους συνδρομητές, καθώς και  σε Στρατιωτικούς Σχηματισμούς, στο Υπουργείο Εξωτερικών και στα Πανεπιστήμια.
Επίσης, στις 4 εκδόσεις του 2015 δημοσιεύθηκαν όλες οι ομιλίες των ομιλητών που κλήθηκαν στις δικές μας ημερίδες αλλά και στις εκδηλώσεις άλλων φορέων στους οποίους είχαμε διαθέσει ομιλητές.

12. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – FACEBOOK – TWITTER

12.1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

12.1.1. Παρουσιάσθηκαν 36 Δράσεις οι οποίες ήσαν 6 Ημερίδες,22 ομιλίες στα μέλη και τους φίλους του Ινστιτούτου, 19 απόψεις προτάσεις μελών μας και 23 φίλων του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ και 8 Βιβλιοπαρουσιάσεις                                                                           

12.1.2. Αναρτήθηκαν 225 Άρθρα. Αναλυτικά 4 σε μελέτες, 14 σε διεθνείς εξελίξεις και στρατηγικές εκτιμήσεις, 96 σε εθνικά θέματα εξωτερικής πολιτικής, 68 σε θέματα εθνικού ενδιαφέροντος, 14 σε θέματα άμυνας-Ασφάλειας, 1 στη διεθνή οικονομία, 3 σε θέματα γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος και 23 σε άλλα διάφορα θέματα. Ιδιαιτέρως πρέπει να αναφερθεί ότι σχετικά με το Κυπριακό ζήτημα εξεδόθησαν επανειλημμένως ανακοινώσεις, σχετικές με τις θέσεις μας για το μέγα αυτό Εθνικό θέμα.                                  

12.1.3. Τέλος αναρτήθηκαν 35 Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις και Δελτία Τύπου.                                                                                                          

12.1.4. Η επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας ξεπέρασε τους 364500 επισκέπτες, 105 άρθρα είχαν αντίστοιχη άνω των 1000 επισκεπτών και 16 άρθρα άνω των 2000.

12.1.5. Στα πλαίσια της βελτίωσής της υπήρξε ριζική αναμόρφωσή της με βασικά χαρακτηριστικά, όπως θα έχετε διαπιστώσει, η απλότητα, η εργονομία, η ελκυστικότητα, η περιεκτικότητα, η επικαιρότητα,, η εύκολη αναζήτηση, προσπέλαση και επεξεργασία ενός πράγματι θησαυρού άρθρων, δράσεων, απόψεων, κειμένων, βιβλίων, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Επίσης από το τέλος του έτους άρχισε μία σοβαρή προσπάθεια της Ιστοσελίδας, για τη  βελτίωση του Μάρκετινγκ του Ινστιτούτου, μέσω προβολής, αγγελιών, βιβλιοπαρουσιάσεων, διαφημίσεων, κλπ. 

12.1.6. Τέλος ως σχόλιο για την Ιστοσελίδα μπορούμε να πούμε ότι το ΕΛΙΣΜΕ θα πρέπει για το 2016 να επιδιώξει αύξηση της αρθρογραφίας στα θέματα της Εμπορικής Ναυτιλίας, του Τουρισμού, του Απόδημου Ελληνισμού, της Κοινωνίας, της Δικαιοσύνης ,της Εργασίας και της Υγείας. 

12.2. FACEBOOK
Ουσιαστικά στο πρώτο έτος του λειτούργησε με ιδιαίτερη επιτυχία με περισσότερες από 300 αναρτήσεις και πλέον των 350 Like  την ημέρα.                                                 

12.3. TWITTER
Στα τέλη Σεπτεμβρίου σχεδιάσθηκε, αναπτύχθηκε και ενεργοποιήθηκε  η λειτουργία του με διαχειριστή τον κ. Μυρογιάννη. Ήδη τους 3 μήνες του 2015 ανέβηκαν περισσότερα από 200 Tweets, ενώ το παρακολουθούν μέχρι τώρα 330 Follοwers. 

13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ T/Ο ΚΑΙ Ρ/Φ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Συνολικά υπήρξαν 8 συμμετοχές μελών μας σε εκπομπές τηλεοπτικών και διαδικτυακών καναλιών, στις οποίες και παρουσιάσθηκαν κατά τον καλύτερο τρόπο οι θέσεις και οι απόψεις του Ινστιτούτου.

14. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ
Ο κ. Δασκαλάκης  συμμετείχε με 4 άρθρα σε αντίστοιχες εκδόσεις του «Νέα πολιτική», 4 άρθρα στην «Εθνική Ηχώ» και 37 άρθρα στην ιστοσελίδα του «Νέα Πολιτική»

15. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Εκδόθηκαν από τον οίκο ΚΑΔΜΟΣ 2 βιβλία μας το 1ο με τίτλο «Η Θράκη μας Ψυχορραγεί» και το 2ο με το παραποιημένο τίτλο «Η Ελλάδα κινδυνεύει, σώστε την».

Αφήστε μια απάντηση