Blog

27/2/2017. ΠΡΟΣΟΧΗ – ΟΧΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

27/2/2017. ΠΡΟΣΟΧΗ – ΟΧΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ κ. ΥΕΘΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΠΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΣΥΓΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ F – 16
ΠΡΟΣΟΧΗ – ΟΧΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

To θέμα της εξασφάλισης των απαιτήσεων εφοδιασμού και πληροφοριών ( securityofsupplyandInformation ), θα πρέπει να διασφαλισθούν ταυτόχρονα  και να συμπεριληφθούν από τώρα στην επικείμενη συμφωνία, με εμπλοκή όχι μόνο της ΕΑΒ Α.Ε. αλά και του συνόλου της ιδιωτικής  Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας μας.

Για το θέμα έχω τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη με σχόλιά μου και με Άρθρα μου στο διαδίκτυο ( www.militaire.grwww.ikaros.net.grwww.elisme.gr ), όπου παραπέμπουν οι ακόλουθοι σύνδεσμοι:
Α1Α2,  Α3

Είμαι υποχρεωμένος να ανασκαλίσω μνήμες του παρελθόντος με παθήματά μας και να επισημάνω υποδομές  και Τεχνογνωσία που απέκτησε η ΕΑΒ Α.Ε. από την εμπλοκή της σε ανάλογα προγράμματα αναβάθμισης αεροσκαφών, που όμως απώλεσε στη συνέχεια ως Τεχνογνωσία ή παραμένουν αναξιοποίητες οι υποδομές τους στις εγκαταστάσεις της, χωρίς να συνεισφέρουν στο ελάχιστο όχι μόνο για ανάληψη συμβάσεων άλλων προγραμμάτων άλλων χρηστών αλλά ούτε και στην Εν Συνεχεία Υποστήριξη των αεροσκαφών μας. 

Αναφέρομαι συγκεκριμένα στα ακόλουθα, εκφράζοντας τα εύλογα ερωτήματα του απλού Έλληνα Πολίτη:
α.  Πρόγραμμα Αναβάθμισης Αεροσκάφη F – 4 PI 2000: 
Στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο προγραμμάτων ΑΩ, ενεπλάκει η ΕΑΒ Α.Ε. με αποστολή προσωπικού για εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας EADSστη Γερμανία πλέον των 100 Μηχανικών  και Τεχνικών, με στόχο την απόκτηση Τεχνογνωσίας για την υλοποίηση του προγράμματος στις εγκαταστάσεις της, που το έπραξε με πολύ μεγάλη επιτυχία ομολογουμένως, αλλά που απώλεσε στη συνέχεια, χωρίς να αξιοποιηθεί στο ελάχιστο, ΌΧΙ μόνο για κάποιο άλλο πρόγραμμα άλλου πελάτη, αλλά ούτε για την εξασφάλιση της υποστήριξης των αεροσκαφών μας.
Γιατί δεν αξιοποιήθηκε από την ΕΑΒ Α.Ε. μέχρι σήμερα και   φθάσαμε στο σημείο να παραμένει στοιβαγμένος στις εγκαταστάσεις της  όλος ο εξοπλισμός και το λογισμικό ανάπτυξης και υλοποίησης του προγράμματος ( SILTESTBench ), που με το πέρας του παραδόθηκε από την EADSστην ΕΑΒ Α.Ε. ως ΑΩ, για τους σκοπούς που προανέφερα ? 
Πως φθάσαμε στο σημείο, με τόση Τεχνογνωσία και υποδομή,  να παραμένει για χρόνια καθηλωμένη στην ΕΑΒ Α.Ε. σχεδόν ολόκληρη Μοίρα Αεροσκαφών F – 4 PI 2000,είτε για αποκατάσταση βλαβών είτε για εκτέλεση μειζόνων εργασιών συντήρησης, με ότι αυτό συνεπάγεται στην διαθεσιμότητά τους ?

β.  Πρόγραμμα Αναβάθμισης Αεροσκαφών C – 130:
Τα ίδια και χειρότερα θα έλεγα έχουν συμβεί και με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που ακόμη είναι σε εκκρεμότητα η αναβάθμιση των τελευταίων αεροσκαφών C– 130 και το χειρότερο από όλα να βρίσκονται σήμερα παρκαρισμένα στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε., περισσότερα από 12 αεροσκάφη C – 130, είτε για αποκατάσταση βλαβών είτε για εκτέλεση μειζόνων εργασιών συντήρησης.
Πως αξιοποιείται λοιπόν η Τεχνογνωσία και υποδομή που αποκτήθηκε στην χώρα από την ΕΑΒ Α.Ε. μέσα από προγράμματα ΑΩ, για την εξασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητάς τους, στη συνέχεια για όλο το όριο ζωής τους ?
Αντιλαμβάνομαι ότι σας στεναχώρησα και πάλι με αυτά που σας ανέφερα, δυστυχώς όμως ΔΕΜ μπορώ να κωφεύω , όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ξεκινάμε και πάλι να  επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος και με το υπόψη πρόγραμμα.  Είναι καιρός να αξιοποιήσουμε τα παθήματά μας ( Lessons Learned ) και να πράξουμε ότι απαιτείται έγκαιρα, τώρα που έχουνε το πάνω χέρι και έχουμε την δύναμη του αγοραστή στα χέρια μας (Buying Power).

Μπορούμε να πιέσουμε λοιπόν και να πείσουμε τόσο την Αμερικάνικη Κυβέρνηση όσο και την ανάδοχο εταιρεία,  έτσι ώστε να δεσμευθούν μέσα από την επερχόμενη συμφωνία και να εμπλέξουν όχι μόνο την ΕΑΒ Α.Ε. αλλά και τις υπόλοιπες Αμυντικές Βιομηχανίες της Χώρας μας, όχι μόνο στην υλοποίηση του προγράμματος αλλά και στην εξασφάλιση όλων των απαιτήσεων Εν Συνεχεία Υποστήριξη ( Follow On Support ) με συμμετοχή πηγών εσωτερικού, διασφαλίζοντας όλες τις απαιτήσεις εφοδιαστικής υποστήριξης αλλά και της απαιτουμένης Βιβλιογραφίας και πληροφορίες ( security of supply and Information ) για όλα τα κρίσιμα συστήματα του αεροσκάφους (π.χ.  , Mission Computer, Center Pedestal Display, and Navigation and Electronic equipment upgrades, κ.λ.π ),  όπως αυτά πρέπει πρώτα και έγκαιρα να προσδιορισθούν από την Πολεμική Αεροπορία και τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης – ΔΑΥ, ως καθ’ ύλη αρμόδιος φορέας της ΠΑ.

Μεγιστοποιείστε κ. ΥΕΘΑ την αξιοποίηση των προβλέψεων σχετικού όρου της LOR΄, περί Εγχώριας Βιομηχανικής Συμμετοχής,  που μεταξύ άλλων προβλέπει:
«……In order to maximize the Greek added value to the Program, the Prime Contractor must ensure the utilization of Greek defense industry in both structural life extension and upgrade tasks, for the purposes of establishing capabilities necessary to meet future follow on support requirements and other activities associated with Hellenic Air Force’s upgraded F-16 aircraft fleet sustainment throughout the life-cycle of the system, which are more important for national sovereignty and safeguard the essential security interests………»

Δεν υπάρχει χρόνος διαθέσιμος για καθυστερήσεις κ. ΥΕΘΑ.  Τα αίτημα της χώρας τρέχει ήδη και εμείς θα πρέπει να είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι, έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε όλα όσο προανέφερα  στην επικείμενη συμφωνία για να αποφύγουμε έτσι λάθη του παρελθόντος, στο πλαίσιο συγκεκριμένης Στρατηγικής και όχι τυχαία, ενσωματώνοντας τα διδάγματα από αυτά (Lessons Learned), στις τελικές αποφάσεις και συμβάσεις του επικείμενου προγράμματος αναβάθμισης των F 16.
Η Χώρα και η Πολεμική Αεροπορία έχει αξιολογότατο Επιστημονικό και Τεχνικό προσωπικό με Τεχνογνωσία και Εμπειρία κ. ΥΕΘΑ, έτοιμο να καταθέσει τις γνώσεις του, έτσι ώστε έγκαιρα και με πληρότητα να καλυφθούν όλα τα προαναφερόμενα στην επικείμενη συμφωνία.  Επισημαίνω δε ότι αναφέρομαι όχι μόνο στο Εν Ενεργεία Προσωπικό αλλά και στο Εν Αποστρατεία, που όλοι μαζί με πλήρη ανιδιοτέλεια και πάθος για προσφορά, είναι έτοιμο να συνδράμει στο σημαντικό αυτό έργο. 

Πράξτε το λοιπόν και απευθυνθείτε και στους θεσμικούς φορείς  των Εν Αποστρατεία στελεχών της ΠΑ (ΕΑΑΑ, Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Ικάρων / ΣΑΣΙ, Επιστημονικό Σύλλογο Μηχανικών Αεροπορίας / ΕΣΜΑ, ΣΑΣ, κ.λ.π ) και να είστε βέβαιος ότι θα πετύχουμε το μέγιστο , όλοι μαζί , τούτη τη φορά, για τη Χώρα μας , την Πολεμική μας Αεροπορία, τον Ελληνικό Λαό, τις Οικογένειές μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. 

Στο πλαίσιο αυτό θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση της Πολεμικής Αεροπορίας και του ΥΠΕΘΑ για να συμβάλω από την πλευρά μου, με τις γνώσεις και εμπειρίες που απεκόμισα καθ’ όλη την 35 ετή μου υπηρεσία στην Πολεμική Αεροπορία στη υλοποίηση του σκοπού αυτού. Επιτρέψτε μου κ. ΥΕΘΑ  να βάλω ένα λιθαράκι σε τούτο το έργο, έτσι ως έκφραση ευγνωμοσύνης προς την Πολεμική μας Αεροπορία, στις κόλπους της οποίας γαλουχήθηκα ως προσωπικότητα και ως Αξιωματικός,  εκεί όπου με καταξίωσε να εξαντλήσω την ιεραρχία του Τεχνικού Κλάδου και να αποστρατευθώ ως Επίτιμος Διευθυντής Γ’ Κλάδου του ΓΕΑ.

Μετά τιμής
Αντιπτέραρχος ε.α. (ΜΗ) Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος
Επίτιμος Διευθυντής Γ’ Κλάδου του ΓΕΑ

Αφήστε μια απάντηση