ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ‘ Ενέργεια από το Φώς του Ήλιου’

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ  ΠΗΓΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
‘ Ενέργεια από το Φώς  του  Ήλιου’

 

 

ΓΕΝΙΚΑ.

    Οι Καθαρές, περιβαλλοντικά,  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ενέργειας, είναι ο Ήλιος / Φωτοβολταϊκά συστήματα (ΦΒ Σ.),  ο Άνεμος / Αιολική Ενέργεια  Ανεμογεννητριών (ΑΓ), Υδροηλεκτρικών  Σταθμών (Υ.Σ), η Γεωθερμικές πηγές, οι  Κυψέλες  Υδρογόνου (Η2) από το ηλιακό φως, τεχνολογία υπό  ανάπτυξη και ο κυματισμός / παλίρροιες της θαλάσσης, σε ορισμένες περιοχές και περιορισμένη έκταση.

      Οι χρησιμοποιούμενες, σήμερα, μη καθαρές μορφές ενέργειας εκπέμπουν ή αφήνουν κατάλοιπα, από τα οποία ορισμένα είναι άμεσα επικίνδυνα, όπως η πυρηνική ακτινοβολία  και κατάλοιπα πυρηνικής καύσης, το Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2) από την καύση των υδρογονανθράκων, που  επιτείνει την κατάσταση θερμοκηπίου της ατμόσφαιρας στην Υδρόγειο αλλά και τοπικά σε επιβαρυμένες κλειστές περιοχές και  άλλα λίγο ή πολύ τοξικά κατάλοιπα.

Οι επιστήμονες κρούουν τον «κώδωνα του κινδύνου» και οι εισηγήσεις τους είναι πολλές υψηλού  κόστους, που όμως είναι σχετικά μικρό, έναντι των απωλειών / καταστροφών από την εναλλαγή ξηρασίας, πλημμυρών πόλεων και μεγάλων παραθαλάσσιων περιοχών (μηδενικής ή ελάχιστης υψομετρικής διαφοράς από την επιφάνεια της θαλάσσης), ως συνέπεια των αναμενόμενων δραματικών κλιματικών αλλαγών. Όπως είναι το φαινόμενο  El Ninio, ΟΙ τυφώνες, το  λιώσιμο των παγετώνων (Β. και Ν. Πόλων), εξουδετέρωση του Gulf Stream  του Ατλαντικού Ωκεανού.

Δυστυχώς οι μεγάλες χώρες (G8), υπεύθυνες κατά το μεγαλύτερο ποσοστό ρύπανσης της ατμόσφαιρας, παρά τις συμφωνίες (Κυότο, …) και τις εξαγγελίες για  την σωτηρία του περιβάλλοντος, δεν έχουν την βούληση να αντιμετωπίσουν με ρεαλισμό την όλη κατάσταση. Οι συνθήκες γίνονται όλο και δυσκολότερες, διότι οι ΗΠΑ αλλά και η Ευρωπαϊκές χώρες η μία μετά την άλλη ολισθαίνουν σε οικονομική ύφεση, οπότε ο αγώνας για την οικονομική ανάκαμψη θα δοθεί, αναμφίβολα, σε βάρος του περιβάλλοντος!

Όχι ότι είναι αναστρέψιμη η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την βιομηχανική ρύπανση, όμως η ανάπτυξη και εκμετάλλευση των ΑΠΕ θα συμβάλλει αναλογικά στην καθαρότητα του περιβάλλοντος, άνοιξε ένα παράθυρο αισιοδοξίας. Πέραν αυτού, οι ΑΠΕ και οι Εναλλακτικές μορφές ενέργειας, σε σχέση με το πετρέλαιο, συμφέρουν οικονομικά.  Η ΕΕ χρηματοδοτεί την αντίστοιχη έρευνα και προωθεί με συγχρηματοδότηση τα προγράμματα ανανεώσιμων, καθαρών περιβαλλοντικά, πηγών ενέργειας, που προαναφέρθηκαν.

   Ο αεικίνητος τροχός με ακτίνες τον Ήλιο, Άνεμο και Νερό, είναι σήμερα πραγματικότητα και μπορεί, ως Υβριδικό Σύστημα, να αντλεί αέναα ενέργεια από την φύση.

   2. Μη καθαρές Εναλλακτικές μορφές Ενέργειες.

    Σ’ αυτήν την κατηγορία  εντάσσονται τα βιοκαύσιμα, η ενέργεια από την ανακύκλωση απορριμμάτων και  το Φυσικό Αέριο (Natural Gas), τα οποία κατά την καύση απελευθερώνουν λιγότερο CO2,  δηλ. είναι σχετικά καθαρές μορφές ενέργειες, εναλλακτικές σε σχέση με  το ρυπογόνο και ακριβό πετρέλαιο.  

   3.  Εκμεταλλευσιμότης  πηγών ενέργειας.

      Όλες οι μορφές ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα τοπικά αλλά για πολλούς χρήστες  κατανεμημένους σε μεγάλη έκταση, χρειάζεται εκτός από τον κεντρικό σταθμό ή σταθμούς παραγωγής και το αντίστοιχο δίκτυο μεταφοράς και διανομής.

Δηλ. η εκμετάλλευση μίας πηγής ενέργειας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, η σχετική ανάλυση είναι αντικείμενο τεχνικοοικονομικής   μελέτης, στο παρόν άρθρο απλά αναφέρονται οι βασικοί, ήτοι:

Το κόστος παραγωγής / άντλησης της ενέργειας,  ασφάλεια μεταφοράς και χρήσης (και διατάξεων χρήστη) και η ρύπανση του περιβάλλοντος, πολύ σημαντικός παράγων, που αν αμεληθεί, η αποκατάσταση ζημιών θα κοστίσει πολύ περισσότερο στο μέλλον.

     4. Σχεδιασμοί της Ελλάδος.

           α.  Το Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) σχεδιάζει μέχρι το 2010, με χρηματοδότηση της ΕΕ, να καλύψει το 20% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της χώρας, από την εκμετάλλευση των ΑΠΕ(1).

          β. Έχουν διαπιστωθεί και επισημάνθηκαν από το ΥΠΑΝ, ότι υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες που δυσχεραίνουν την ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ. Ο πρώτος είναι το ελλιπές δίκτυο σύνδεσης / μεταφοράς της Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις προγραμματιζόμενες θέσεις σταθμών παραγωγής της ενέργειας. Ο δεύτερος, η καθυστέρηση στην διαμόρφωση του αναγκαίου πλαισίου νομοθεσίας και έκδοσης ΠΔ, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ και ο τρίτος η γραφειοκρατία.

 γ. Οι δυσκολίες αυτές διατυπώθηκαν πρόσφατα και από τους εκπροσώπους μεγάλων Ισπανικών εταιρειών (παραγωγής ενέργειας), που συνόδευαν τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, κατά επίσημη επίσκεψη του στην χώρα μας αρχές Ιουλίου τ.ε., δήλωσαν ότι υπάρχει και ένας τέταρτος ανομολόγητος «παράγων…» (2), που εμποδίζει τις εταιρείες να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε ΑΠΕ ύψους 3.5 Δις. Ευρώ, ενώ η χώρα μας επιζητά εναγωνίως αυτού του είδους/ύψους τις επενδύσεις με εισροή ξένων κεφαλαίων.

 

  4. Πλεονεκτήματα των   ΑΠΕ.

      α. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν η κάθε μία τα πλεονεκτήματά της και φυσικά κάποιους περιορισμούς, θα αναφερθούμε στις Υδατοπτώσεις, την Αιολική και ειδικότερα στην Ηλιακή πηγή ενέργειας.

          1) Η δυνατότητα άντλησης ενέργειας από τις ΑΠΕ, εκτός από τις φυσικές περιοδικότητας και διακυμάνσεις, είναι αέναη.

          2) Δεν εξαντλούνται και είναι ελεύθερης χρήσης. Ο ήλιος και ο άνεμος είναι διαθέσιμοι γεωγραφικά χωρίς περιορισμούς.

          3) Το κόστος άντλησης της ενέργειας, εκτός της δαπάνης της αρχικής εγκατάστασης,  είναι σχεδόν μηδενικό και της  ‘εν συνεχεία συντήρησης’ ελάχιστο.

          3) Διατηρούν καθαρό το περιβάλλον έναντι της καύσης γαιανθράκων (κάρβουνο, τύρφη), πετρελαιοειδών και έναντι του Φυσικού αερίου, τα οποία ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Η συνολική παραγόμενη ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας από την ΔΕΗ στην Ελλάδα (μη συνυπολογιζομένων των υδατοπτώσεων), είναι της τάξης των δέκα (10) Gw ή 10.000 Μw, η καύση της τύρφης απελευθερώνει ετησίως 2.800.000  τόνους CO2. (Σημείωση 3)

5. Υδατοπτώσεις.

          α. Πολύ καθαρή πηγή, παρ’ ότι για πολύ μεγάλες μονάδες, πάνω από 20 Mw, είναι απαραίτητη να μελετηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, για την  προστασία της εγγύς περιοχής του έργου και των γειτονικών οικοσυστημάτων.

         β. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας είναι μεγάλου κόστους, ομοίως του δικτύου μεταφοράς της Ηλεκτρικής ενέργειας.

 

  γ. Η διαθεσιμότητα των υδατοπτώσεων είναι σχετικά περιορισμένη και φθίνουσα στην Ελλάδα, λόγω μείωσης αποθεμάτων νερού ετησίως, από τον περιορισμό αντιστοίχως των  βροχοπτώσεων. Όμως, υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης ταμιευτήρων ύδατος, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, με παράλληλη χρήση των υδάτων για άρδευση καλλιεργειών, που το πλείστον σήμερα καταλήγουν ανεκμετάλλευτα στην θάλασσα.

 

   6.  Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)

        α. Πολύ σημαντική πηγή ενέργειας για την Ελλάδα. Ήδη αναπτύσσονται αιολικά πάρκα σε πολλές περιοχές και ιδιαίτερα στα νησιά που τα δίκτυα μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ είναι μεγάλου κόστους και διότι είναι ζωτικής σημασίας η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας τοπικά – αυτόνομα και επιπρόσθετα για την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου.

       β.  Η τεχνολογία, σήμερα, έχει πετύχει  ώστε μία Ανεμογεννήτρια να δίδει 2-3 Mw . Το μέγεθος και η αισθητική  των ανεμογεννητριών, είναι ένας περιορισμός και γι’ αυτό χρειάζεται επιλογή του κατάλληλου χώρου εγκατάστασης των αιολικών πάρκων.

      γ. Ο λόγος κόστος / ισχύς των ανεμογεννητριών είναι μικρός και ως επένδυση συμφέρουσα.   

7. ‘ Ενέργεια από το Φώς  του  Ήλιου’

 

α. Η ενέργεια του Ήλιου είναι ευλογία, ενεργοποιεί όλη την διατροφική αλυσίδα με την φωτοσύνθεση της χλωροφύλλης την εναλλαγή των εποχών για την ζωή της χλωρίδας και πανίδας. Σημαντική για το κλίμα της Ελλάδας η Ηλιακή Ενέργεια μπορεί να αντλείται, με την τεχνολογία των Φωτοβολταϊκών κυψελών και διατάξεων, εύκολα και πέραν της αρχικής δαπάνης, χωρίς κόστος λειτουργίας και ελάχιστο συντηρήσεως για την μακρά διάρκεια ζωής των ΦΒ διατάξεων.

  β. έχει όλα τα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ, που προαναφέρθηκαν, με μόνο τον περιορισμό την νύκτα και τις περιόδους έλλειψης ηλιοφάνειας, λόγω συννεφιάς, γι’ αυτούς τους λόγους τα συστήματα είναι υβριδικά, δηλ. συνδυάζονται , τουλάχιστον, με παράλληλους συσσωρευτές.

  β.. Η τεχνολογία των ΦΒ είναι τριών τύπων:

     1)  Πυριτίου Λεπτών φύλλων(Thin Films) με απόδοση  7-10%

     2) Πυριτίου πολλαπλού τύπου με απόδοση 12-14%, είναι τα γνωστά ως επίπεδες κυψέλες (panels)

     3) Πυριτίου απλού τύπου με απόδοση 14-17%, είναι επίσης επίπεδες κυψέλες (panels)

      4) Πυριτίου και άλλων προσμίξεων, τεχνολογία τριπλο-διασταυρωμένων στοιχείων (Triple Junction) Σειρές (arrays) ανακλαστήρων με συλλέκτες μετατροπής της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική  25% & θερμική ενέργεια 26%, σύνολο (51 %).

         α)  Τα πολύ μικρά στοιχεία Triple Junction, είναι τοποθετημένα στην εστία του παραβολικού κατόπτρου / ανακλαστήρα  και με τον τρόπο αυτόν συλλέγουν την ακτινοβολία του ήλιου, είναι ασφαλή από πτώση θραυσμάτων, ή χαλαζιού σε ανάλογες περιπτώσεις.   

         β) Τα ΦΒ αυτά ονομάζονται και Concentrated (CPV), λόγω της  συγκρότησής τους με  κοίλα κάτοπτρα  και ΦΒ στοιχεία στην εστία του κατόπτρου και προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία πολλαπλασιάζεται 1250 φορές, εξασφαλίζοντας μεγάλη απόδοση. Σε ποσοστά εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, αποδίδει 25% ηλεκτρική & 25% θερμική ενέργεια (ζεστό νερό), συνολικά 50% ενέργεια.

         γ)  Ένα πρόσθετο, αλλά πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι, απαιτείται για μία συγκεκριμένη ηλεκτρική ισχύ το 1/3 του χώρου σε σχέση με  αυτόν που απαιτούν  τα κλασσικά πάννελς (επίπεδοι συλλέκτες). Άνετη   εγκατάσταση μεγάλης ισχύος ΦΒ (CPV)  σε οροφές κτιρίων, κ.λ.π.

   δ. Στην εικόνα (3) απεικονίζεται ο μηχανισμός παραγωγής της τριπλής ενέργειας, που η αναβάθμιση είναι εύκολη και μικρού κόστους, για την υπόψη τεχνολογία, διότι θα αντικατασταθεί το μικρό στοιχείο ‘Triple junction’ πυριτίου.

  

 

 δ. Στο διάγραμμα (4) παρουσιάζεται η καμπύλη αύξησης τα απόδοσης,  όλων των τύπων ΦΒ. Σήμερα η απόδοση των Triple Junction είναι διπλάσια συγκριτικά με τους άλλους τύπους

 

 

 

ε. Meγάλο ΦΒ Σύστημα ΦΒ Triple Junction & ανακλαστήρες

Το σύστημα αυτό, σε οροφή του κτιρίου έκτασης 22 στρεμμάτων, παράγει 1.5 Μw και αποδίδει παράλληλα – πρόσθετα ζεστό νερό ισοδύναμης ενέργειας. Αντίθετα τα κλασικά πάνελ χρειάζονται τριπλάσια έκταση για την ίδια ηλεκτρική ισχύ, χωρίς να δίνουν ζεστό νερό.

 

στ. Υβριδικά ΦΒ συστήματα σε σύζευξη με άλλες ΑΠΕ.

   1) Τα υβριδικά ΦΒ συστήματα σε σύζευξη με  συσσωρευτές, Υδροηλεκτρικούς σταθμούς ή Ανεμογεννήτριες ή και ηλεκτρογεννήτριες, εν ανάγκη, είναι η οικονομικότερη λύση για τις περιοχές, όπου έχουμε εναλλαγές και διακυμάνσεις στην ροή ανέμων, νερού και φυσικά, όταν αντίστροφα δεν υπάρχει ηλιοφάνεια για την απόδοση ενέργειας των ΦΒ. Σε  περίπτωση αυτόνομης λειτουργίας τα ΦΒ συνδυάζονται με διάταξη συσσωρευτών (μπαταριών) μεγάλης χωρητικότητας.

 

 

 2). Υβριδικό  ΦΒ & Γεωθερμικό Σύστημα.

      Είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, διότι στην χώρα μας υπάρχουν πολλές Περιοχές

με γεωθερμικές δυνατότητες. Η τεχνολογία είναι διαθέσιμη, το μόνο που Χρειάζεται

είναι το ενδιαφέρον των τοπικών αρχών.

Στην εικόνα 3, φαίνεται: 1. Διάταξη Power –Spar 2.  Ηλεκτρισμός,  3. Θερμότητα & Ατμός 4. φωτισμός  A.Spar-Net ελεγκτής  B. Δεξαμενές Αποθήκευσης Μικρής Διάρκειας     C.  Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας  D.  Αποθήκευση μακράς διάρκειας  E.  Μονάδα Ψύξης F.  Εξαρτήματα ηλιακού φωτισμού

3) Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης ΦΒ στην οροφή κτιρίου για θέρμανση και κλιματισμό.

7. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΦΒ Σταθμών, του ΥΠΑΝ (ΡΑΕ. σημείωση 4)

    α. Το πρόγραμμα και η χρονική κλιμάκωση στην αδειοδότηση ΦΒ σταθμών, σε ποσοστό % του στόχου που έχει τεθεί, είναι, έως το τέλος των ετών: Του 2007 μέχρι το 50%, του 2008 το 70%, το 2009 το 90% και το 2010, ολοκλήρωση του στόχου

    β. Η σταδιακή εγκατάσταση στοχεύει στην ήπια και ανεκτή αύξηση του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ , ο Επιμερισμός των 500 MWp  και στον χειρισμό της  τρέχουσας κατάσταση αιτήσεων για ΦΒ.

   γ. Αριθμητική ΦΒ στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

       Προβλέπεται η εγκατάσταση 700 MW ΦΒ σταθμών, που σημαίνει:          Επενδύσεις τάξεως  4 δις €, απαιτούμενες επιχορηγήσεις ύψους τουλάχιστον 1,5 δις €, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των 900 GWh   ετησίως, ήτοι περίπου 1,5% της σημερινής κατανάλωσης. Η αξία παραγόμενης ενέργειας για 20 έτη, περί τα 8 δις € με βάση     τις σημερινές τιμές πώλησης (μέση τιμή 450 € / MWh) και σε  σταθερούς όρους.

   δ. Προβληματισμοί και συμπεράσματα (Σημείωση 4)

         1) Η ανάπτυξη των ΦΒ στην Ελλάδα δεν είναι υπόθεση μερικών ετών             αλλά βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδρομής 2) Απαιτείται ωριμότητα στην αναγνώριση και τη ρεαλιστική αποτίμηση   των προοπτικών και των αποδόσεων

        2) Το Πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση τις σημερινές συνθήκες με την προοπτική να αναθεωρείται προσαρμοζόμενο στις εξελίξεις

        3) Η αναμενόμενη μείωση του κόστους εγκατάστασης ΦΒ, η αύξηση του βαθμών απόδοσής τους, οι αυξήσεις των τιμών των συμβατικών καυσίμων και των ρύπων και η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης των καταναλωτών  για περαιτέρω στήριξη των ΑΠΕ, καθιστούν ευοίωνες τις προοπτικές περαιτέρω αύξησης των στόχων, κατόπιν αποτίμησης των παραγόντων αυτών  

        4) Εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής μικρών καταναλωτών. Η εξασφαλισμένη ισχύς τουλάχιστον 70 MW στην Επικράτεια ισοδυναμεί με πρόγραμμα 15.000 φωτοβολταϊκών στεγών, εκτιμώντας μια μέση ισχύ της τάξεως των 4-5 kW ανά καταναλωτή.

        5)Τα κεφάλαια είναι τεράστια ώστε να αναπτυχθεί μια εσωτερική βιομηχανία/βιοτεχνία και υπηρεσίες στη μελέτη, κατασκευή, σχεδιασμό και εγκατάσταση, τη χρηματοδότησή τους κλπ με άμεσο όφελος στην εθνική οικονομία.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

   Σήμερα ζούμε σε μία εποχή υπερκατανάλωσης, ακρίβειας, ρύπανσης του περιβάλλοντος από τις ποικίλες  αναθυμιάσεις και του διοξειδίου του άνθρακα, δηλ. υποβάθμισης της ζωής μας. Όμως, είναι διαθέσιμες οι τεχνολογίες των ΑΠΕ που μπορούν να καταστήσουν το όνειρο της οικολογικής κατοικίας πραγματικότητα. Πολεοδόμοι , μηχανικοί στην Γαλλία προτείνουν, όχι απλά να πάρουμε δωρεάν την καθαρή ενέργεια από τον ήλιο αλλά παράλληλα να του ζητήσουμε να αναλάβει το έργο του «κηπουρού» στο σπίτι μας, είναι ο μόνος που γνωρίζει την τέχνη της φωτοσύνθεσης, γιατί  διστάζουμε ;

   Η Αγγλία δίνει το παράδειγμα, πρόσφατα η κυβέρνηση της, ανακοίνωσε ότι θα συγχρηματοδοτήσει την εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων σε 50.000  κατοικίες προκειμένου να καλύψει ενεργειακές ανάγκες 200 Mw, που τώρα καλύπτονται από εργοστάσια που καίνε πετρέλαιο. Θα ωφεληθούν το περιβάλλον και οι φτωχοί.

   Τι γίνεται στην Ελλάδα ; ο λαός πιέζεται από  την ακρίβεια,   τους  υψηλούς λογαριασμούς των ΔΕΚΟ και ΔΕΗ, πιστεύουμε ότι του αξίζει περισσότερο φως. Θα αφήσουμε την γραφειοκρατία να σκιάζει τον ήλιο ;             Αναμένουμε τα αρμόδια βήματα να γίνουν γρηγορότερα, ήμαστε αισιόδοξοι και περιμένουμε στο τέλος του δρόμου !

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Η Ελληνική Ρυθμιστική αρχή για την Ενέργεια ( ΡΑΕ) , είναι αρμόδια για την πολιτική και τις άδειες παραγωγής Ενέργειας στην χώρα μας αλλά και τον συντονισμό και προώθηση των ενεργειακών σχέσεων στην ΕΕ και στην ευρύτερη περιοχή. Η ιστοσελίδα της είναι πολύ ενημερωτική.

 (2) Στον ημερήσιο Ελληνικό τύπο, που κάλυψαν τα γεγονότα, ο «ανομολόγητος» για το άρθρο παράγων, έχει όνομα….

 (3) Μονάδες ισχύος 1 Μw = 1.000 Kw. και μία (1) Kwh ενέργεια = 1 Kw  ισχύος x 1 Ώρα. Κατά την παραγωγή μίας   (1) Kwh, από καύση πετρελαίου, απελευθερώνεται ετησίως 0,28 Kg.  CO2.

(4 ) Στοιχεία από εργασία του Ν.Γ. Μπουλαξή,  Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ειδικού Επιστήμονα ΡΑΕ, διαδίκτυο. 

Αφήστε μια απάντηση