Blog

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΥΠΡΟΥ

Περιληπτικά παρουσιάζεται η συμφωνία που ενέκρινε το EUROGROUP για τη σύναψη της δανειακής σύμβασης με την ΚΥΠΡΟ.

Α. ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Δανεισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας με ποσό € 10 Δις τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για δημοσιονομικές ανάγκες

2. Η Κύπρος θα κλείσει τη μία από τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας και θα αρχίσει αμέσως την αναδιάρθρωση της άλλης

3. Οι καταθέσεις μέχρι ποσού 100.000 ευρώ δε θα υποστούν καμία συνέπεια, αλλά μέρος των καταθέσεων και τοποθετήσεων >100.000 ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας ΚΥΠΡΟΥ, η οποία θα τεθεί σε διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Αυτό σημαίνει οι αποταμιευτές με ποσά >100.000 ευρώ θα δουν τα χρήματά τους πέραν του ποσού αυτού να δεσμεύονται έως ότου σχηματισθεί ποσό που απαιτείται για να μπορέσει η Τράπεζα να επανασυστήσει την κεφαλαιακή της βάση.

4. Όσον αφορά τη ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ θα διασπασθεί σε «καλή» και «κακή» τράπεζα και η μεν κακή θα εκκαθαριστεί και το κόστος της διαδικασίας θα το καλύψουν οι μέτοχοι, και οι καταθέτες ποσού >100.000 ευρώ και όσοι διακρατούν αξιόγραφα της τράπεζας ενώ η «καλή» θα ενσωματωθεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ παίρνοντας μαζί της τις καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ, τα εξυπηρετούμενα δάνεια και τη ρευστότητα των 10 δις ευρώ που την χορήγησε η ΕΚΤ.

ΣΧΟΛΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

α. Δίνεται η δυνατότητα πλέον στο EUROGROUP με την ως άνω μεθοδολογία εάν κρίνει στο μέλλον, ότι απειλείται η νομισματική ένωση να επιβάλει σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε. να χρησιμοποιήσει τις καταθέσεις των πολιτών του, προκειμένου να αποπληρώσει μέρος του χρέους του.

β. Σε περίπτωση που κάποια τράπεζα απολέσει μέρος της κεφαλαιακής της βάσης από κακές τοποθετήσεις να επιλαμβάνονται τα κοινοτικά όργανα και να προτείνουν την επανασύσταση των ιδίων κεφαλαίων που θα γίνεται με την «απαλλοτρίωση» μέρους των καταθέσεων που βρίσκονται στην Τράπεζα αυτή.

γ. Με βάση το αμελητέο μέγεθος της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (0,3 του ευρωπαϊκού ΑΕΠ), αλλά και του δανειακού ποσού που χρειάζεται η Κύπρος καταδεικνύεται ότι το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό αλλά πρωτίστως πολιτικό η δε απόφαση του Euro group εάν δεν περιέχει σκοπιμότητα τότε χαρακτηρίζεται από την πλήρη ανικανότητα των Ευρωπαϊκών οργάνων να ασκήσουν διακυβέρνηση.

δ. Θα ήταν σκόπιμο κάποιοι εντός της ΕΕ «αν υπάρχουν» να ορθώσουν το όποιο ανάστημά τους και να ζητήσουν από τους Υπουργούς των οικονομικών των χωρών του Ευρωπαϊκού Βορρά, όταν επιβάλλουν τέτοιες λύσεις θα έπρεπε πρώτα να έχουν κοιτάξει τα του οίκου τους.

Β. Το Πρακτορείο ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα ενδιαφέροντος μας, ως κάτωθι:

Η απόφαση της Ε.Ε. να επιβάλει κούρεμα στις καταθέσεις που βρίσκονται στην ΚΥΠΡΟ ουσιαστικά καταστρέφει το τραπεζικό της σύστημα με τεράστιες επιπτώσεις στο ΑΕΠ της χώρας. Σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια αποτροπής αυτής της εξέλιξης η Κυπριακή κυβέρνηση ζήτησε βοήθεια από την Μόσχα. Το Πρακτορείο σημειώνει επίσης, ότι τον περασμένο Δεκέμβριο η Κύπρος απέρριψε το αίτημα της Ρωσικής NOVATEK να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για εκμετάλλευση ενός εκ των οικοπέδων στην υφαλοκρηπίδα της χώρας.

ΣΧΟΛΙΑ

Με βάση το γεγονός της απόρριψης του αιτήματος της Κύπρου (ενδεχομένως προσωρινά) η στάση των Ρώσων φαίνεται να υπαγορεύεται από τα κάτωθι:

α. στο αίτημα της Κύπρου για ένταξή της στους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ.

β. ότι το κούρεμα των Ρωσικών καταθέσεων είχε προαποφασισθεί (ΕΕ, Κύπρος)

γ. στο ότι οι Ρώσοι ενδεχομένως να επιθυμούν επαναπατρισμό των Ρωσικών κεφαλαίων από χώρες που είναι φορολογικοί παράδεισοι. (το πάθημα της Κύπρου θα λειτουργήσει υπέρ αυτής της προοπτικής).

δ. στο ότι δεν θα ήθελαν σήμερα, βοηθώντας την Κύπρο, μία σύγκρουση σε πανηγυρικό μάλιστα τόνο με τις ισχυρές οικονομικά Ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες πωλούν το φυσικό τους αέριο.

ε. στο ότι με την στάση τους αυτή στέλλουν ένα ηχηρό μήνυμα στην Ελληνική κυβέρνηση, ότι εάν θέλει την μελλοντική οικονομική και πολιτική στήριξη της Ρωσίας να τηρήσει επακριβώς τα πρότυπα των διεθνών διαδικασιών και τις διαδικασίες πώλησης της ΔΕΠΑ που διεκδικείται και από Ρωσικές εταιρείες, οι οποίες κάνουν την καλύτερη προσφορά (1,9 δις €, έναντι της επόμενης 0,8 δις).

Δηλαδή εννοώντας, ότι η Ελλάδα βλέποντας τις εξελίξεις στην Κύπρο θα πρέπει να σκεφθεί καλά ποιοι είναι πιο αξιόπιστοι για συνεργασία, η Ε.Ε. ή η Ρωσία.

28-3-2013

Αφήστε μια απάντηση