Blog

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ: ΕΝΑΝΙΔΡΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ: ΕΝΑΝΙΔΡΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ

«Η μεγαλύτερη αρετή του Στρατηγού είναι να γνωρίζει και να προβλέπει τις κινήσεις του εχθρού». Θεμιστοκλής

          Στο περιοδικό Harvard Business Review (Nov- Dec 20) δημοσιεύτηκε ένα κείμενο του Συνταγματάρχη Everett Spain, Διευθυντή Ηγεσίας και Επιστημών Συμπεριφοράς του West Point. Στο κείμενο αυτό ο Αμερικανός Συνταγματάρχης αναλύει τη νέα διαδικασία επιλογής Διοικητών Μονάδων του αμερικανικού Στρατού που ξεκίνησε το 2019. Μέχρι τότε η επιλογή γινόταν με βάση τα ατομικά έγγραφα των υποψήφιων Δκτών- εάν πληρούσαν το job description-, διαδικασία που ονομαζόταν «διαδικασία των 90 δευτερολέπτων». Τα γεγονότα που οδήγησαν στην απόφαση αλλαγής ήταν οι έρευνες σε στρατιώτες που απαντούσαν – το 20%- πως υπηρετεί υπό τοξικό Δκτή, ενώ κάτω του 50% των Ταγματαρχών απάντησε πως δεν προάγονται οι καλύτεροι Αξιωματικοί.

          Η νέα διαδικασία επιλέγει 450 Αντισυνταγματάρχες οι οποίοι θα διοικούν, εκπαιδεύουν και αναπτύσσουν σε επιχειρήσεις 500 και παραπάνω Αξιωματικούς και Οπλίτες. Ο Αμερικανός Αρχηγός Γενικού Επιτελείου έδωσε μεγάλη έμφαση στο ταλέντο και τις κλίσεις των Αξιωματικών και κατά πόσο η Υπηρεσία μπορεί να βελτιστοποιήσει τα κέρδη της από τις κλήσεις των Στελεχών της. Άλλωστε ως πατέρας τριών νέων Αξιωματικών αντιλήφθηκε πως οι νέες γενιές (Millennials και Gen Zers) θέλουν περισσότερο έλεγχο στην καριέρα τους. Στη συνέχεια ορίστηκε το ταλέντο ως το σύνολο της γνώσης, ικανότητας, συμπεριφοράς και προτιμήσεων (KSB-Ps). Έπειτα δημιουργήθηκε η Ομάδα Διαχείρισης Ταλέντων Στρατού (ΑΤΜΤF) η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση καινοτόμων ιδεών και πρωτοβουλίας ενώ εξέτασε εκ νέου το Δόγμα του Στρατού. Η ομάδα αυτή είναι επίσης υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής Δκτών, η οποία και ονομάστηκε ΒCAP- Battalion Commander Assessment Program.

          Στην Ομάδα Αξιολόγησης, η οποία λαμβάνει οδηγίες για τη διαδικασία από την ΑΤΜΤF, συμμετέχουν οκτώ Αξιολογητές: τρεις Υποστράτηγοι ή Ταξίαρχοι, δύο Συνταγματάρχες, ένας ψυχολόγος, ένας Αρχιλοχίας και ο συντονιστής. Από τους παραπάνω δικαίωμα ψήφου έχουν οι πέντε πρώτοι ενώ συνεκτιμάται η γνώμη των υπολοίπων. Κανένας από αυτούς δεν πρέπει να γνωρίζει τους υποψήφιους που εξετάζει. Επιπλέον υπάρχει και έτερος ψυχολόγος ο οποίος συζητάει με αυτόν της Ομάδας για να σχηματιστεί μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Στη βαθμολογία ψηφίζουν πρώτα οι νεότεροι σε βαθμό Αξιολογητές ώστε να μην επηρεάζονται από τη βαθμολογία των αρχαιότερων. Επιπλέον λαμβάνει επικουρικά υπόψη τη γνώμη ομοιοβάθμων και υφισταμένων που συνεργάστηκε παλαιότερα ο υποψήφιος Δκτής.

Όσον αφορά τη διαδικασία Αξιολόγησης αυτή περιλαμβάνει τετραήμερη δοκιμασία: τις τρεις πρώτες ημέρες οι υποψήφιοι εξεταζόταν σε τεστ φυσικής κατάστασης, έκδοση διαταγής, ερωτήσεις απόδειξης γνωστικών και στρατηγικών ταλέντων και σε ένα ομαδικό τεστ εμποδίων. Την τέταρτη ημέρα λαμβάνει χώρα η 30λεπτη συνέντευξη των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι απαντούν στις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τη μέθοδο STAR (Situation, Task, Action, Result) και άπαντες οφείλουν να απαντούν μόλις παρέλθουν 30 δευτερόλεπτα. Η καινοτομία στη διαδικασία ήταν η «συνέντευξη τυφλού σημείου». Οι υποψήφιοι έπαιρναν θέση πίσω από μία μαύρη κουρτίνα ώστε να μην τους βλέπουν οι Αξιολογητές και επηρεάζονται από την εμφάνιση τους, τα διακριτικά της στολής, τις αντιδράσεις του προσώπου. Η προφορά βέβαια «πρόδιδε» τους υποψήφιους αλλά ελαχιστοποιεί τους παράγοντες επιρροής της Ομάδας. Σχηματικά μπορούμε να ορίσουμε τα στάδια αξιολόγησης ως εξής:

Αποτελέσματα της διαδικασίας Αξιολόγησης είναι τα παρακάτω:

 • Κόστος $2.5 εκ.
 • Το 34% των επιλεγέντων Δκτών δεν θα είχε επιλεγεί με βάση την προηγούμενη διαδικασία.
 • Δεν επιλέχθηκαν 25 υποψήφιοι που θα επιλεγόταν με βάση την προηγούμενη διαδικασία.
  • Το 96% των υποψηφίων τάχθηκαν υπέρ της διαδικασίας.
  • Οι νέοι Δκτές στο μέλλον θα αποτελέσουν τους νέους Αξιολογητές.
  • Η διαδικασία δύναται να επεκταθεί και σε άλλα επίπεδα διοικήσεως.  
   • Λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των υφισταμένων.

 

Υπλγός (ΕΜ) Μιλτιάδης B. Παρλάντζας, MSc, MSS (c)

 

Αφήστε μια απάντηση