Blog

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. Η μάστιγα της εποχής μας Του Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ ε.α. Π. ΛΑΓΓΑΡΗ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. Η μάστιγα της εποχής μας

Του Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ ε.α. Π. ΛΑΓΓΑΡΗ
Πρώην Υποδιευθυντού της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ

Ανάλυση Όρου – Περιγραφή

Με τον όρο «Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας», όπως είναι ευνόητο, νομούμε τις εγκληματικές πράξεις εκείνες, οι οποίες στρέφονται κατά του θεσμού της ιδιοκτησίας.
Το απαραβίαστο της ιδιοκτησίας είναι θεσμός προστατευόμενος από το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας και υπάγεται, ως Συνταγματικό ατομικό δικαίωμα, στην οικονομική ελευθερία του ατόμου, μαζί με την ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας (άρθρα 17, 18), και τούτο, διότι ο θεσμός της ιδιοκτησίας αποτελεί μία των βασικοτέρων διαφορών μεταξύ των φιλελευθέρων καθεστώτων της Δύσεως και των ολοκληρωτικών καθεστώτων και το σπουδαιότερο ψυχολογικό κίνητρο κάθε ατομικής και συλλογικής δραστηριότητας μεταξύ των ατόμων, οι οποίοι διαβιούν υπό καθεστώς ελευθερίας.
Το δικαίωμα του ανθρώπου επί της ιδιοκτησίας, αξίζει να αναφερθεί σχετικά, ότι είχε χαρακτηρισθεί από τους οπαδούς της Σχολής του Φυσικού Δικαίου ως «έμφυτον, αναπαλλοτρίωτον και αιώνιον δικαίωμα του ανθρώπου, το οποίο προϋφίσταται του κράτους».
Επομένως, αφού ο ημέτερος νομοθέτης ανεγνώρισε και κατοχύρωσε Συνταγματικά το θεσμό της ιδιοκτησίας, επί της οποίας εδράζεται το οικοδόμημα του Αστικού μας καθεστώτος με όλες τις εκ του φιλελευθέρου τούτου θεσμού απορρέουσες συνέπειες (ευμενείς και δυσμενείς), όφειλε παράλληλα και έλαβε σειρά προστατευτικών της ιδιοκτησίας μέτρων από κάθε προσβολή, δια σειράς νομικών διατάξεων στο Κεφάλαιο 23 του ισχύοντος Ποινικού μας Κώδικα με τον όρο : «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ». Επιπλέον, δια του Κεφαλαίου αυτού προβλέπει ως βασικά κατά της ιδιοκτησίας εγκλήματα την κλοπή, την υπεξαίρεση, τη ληστεία και την φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Έτσι, σύμφωνα με τα άρθρα 372 και επόμενα του Κεφαλαίου 23 του Ποινικού μας Κώδικα, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας είναι δυνατόν να προσβληθεί, είτε δια της ιδιοποιήσεως του αλλοτρίου (ξένου) κινητού πράγματος, ή δια ιδιοποιήσεως της χρήσεως αυτού, είτε δια της βλάβης ή καταστροφής του πράγματος, κινητού ή ακινήτου.

Η σημερινή κατάσταση

Παρά την επαρκή νομική πρόβλεψη και προστασία που υπάρχει στο δίκαιό μας, τα αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας έχουν λάβει επί των ημερών μας ανησυχητικές διαστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ιδιαίτερη έξαρση παρουσιάζουν στις περιοχές του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, των Δυτικών και Βορειοανατολικών συνοικιών της Αττικής, κατά κύριο λόγο, αλλά και του Πειραιά και των Νοτιοανατολικών περιοχών, με έμφαση τις κλοπές-διαρρήξεις, τις ληστείες και τις κλοπές χρήσεως ή μη μεταφορικών μέσων (κλοπές αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών).
α. Κλοπές – Διαρρήξεις
Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τους σχετικούς πίνακες που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, κατά το χρονικό διάστημα των έξη μηνών, από τον Μάϊο έως τον Οκτώβριο του έτους 2004, έλαβαν χώρα γύρω στις 15.000 κλοπές-διαρρήξεις συνολικά.
Συγκεκριμένα καταγγέλθηκαν στις Αστυνομικές Αρχές 14.802 διαρρήξεις και κλοπές, έναντι 19.204 που είχαν καταγγελθεί το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα, γεωγραφικά δε πλήττονται περισσότερο από τους κακοποιούς οι κάτοικοι του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας. Ειδικότερα, από κατοίκους των περιοχών του κέντρου της πόλης, ή από άτομα που βρέθηκαν για λίγο στις εν λόγω περιοχές, καταγγέλθηκαν 6.127 κλοπές-διαρρήξεις, έναντι 8.351 που είχαν καταγγελθεί κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2003 (αισθητή μείωση).
Στη συνέχεια παίρνουν τη σκυτάλη τα Βορειοανατολικά προάστια της Αττικής με 3.248 καταγγελίες, έναντι 4.144 καταγγελιών κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2003. Έπονται κατά σειρά οι κάτοικοι των συνοικιών της Δυτικής Αττικής με καταγγελίες 2.351 κλοπών-διαρρήξεων στο εξάμηνο του 2004, έναντι 2.834 στο αντίστοιχο του 2003. Ακολουθούν οι περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου καταγγέλθηκαν 1.687 κλοπές-διαρρήξεις, έναντι 2.302 το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τελευταίο έρχεται το κέντρο του Πειραιά με 1.330 καταγγελίες, έναντι 1.509 στο αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2003.
Από τα προαναφερθέντα στοιχεία το ενθαρρυντικό είναι ότι συγκριτικά παρατηρείται μια μικρή μεν, αλλά αισθητή μείωση των κλοπών-διαρρήξεων από το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα. Παράλληλα καλλιεργεί αισιόδοξα αισθήματα για το μέλλον και η πρόοδος που ανακοινώθηκε από την Αστυνομία στον τομέα των εξιχνιάσεων των αγνώστων δραστών των κλοπών και διαρρήξεων (ανέρχονται στο 14%, έναντι του 9% το 2003 και 10% το 2002).
β. Ληστείες
Αναφορικά με τα διαπραχθέντα εγκλήματα ληστειών, σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία του Υ.Δ.Τ., αυτά κατηγοριοποιούνται σε ανοιχτούς (υπαίθριους) και κλειστούς χώρους, όπου η παρατηρούμενη αυξομείωση είναι αντιστρόφως ανάλογη σε σχέση με τα αντίστοιχα εξάμηνα διάπραξής τους κατά κατηγορία. Συγκεκριμένα, οι ληστείες που καταγγέλθηκαν σε ανοιχτούς χώρους στο εξάμηνο Μαίου-Οκτωβρίου του έτους 2003 ήταν 423, έναντι 320 του έτους 2004 (αισθητή μείωση). Απεναντίας οι ληστείες σε κλειστούς χώρους ήταν 416 το εξάμηνο 2003, έναντι 561 το 2004 (αισθητή αύξηση). Προφανώς θα πρόκειται περί των γνωστών «εισβολών» σε σπίτια και καταστήματα, όπου προεξάρχει η περιοχή του ευρύτερου κέντρου με 212 ληστείες και ακολουθούν κατά σειρά οι λοιπές περιοχές της Αττικής (Δυτική Αττική 114, Πειραιάς 72, Β. Ανατολική Αττική 65 και Ν. Ανατολική Αττική 51).
γ. Κλοπές Αυτοκινήτων
Στον τομέα των μηχανοκινήτων μέσων (αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα-μοτοσυκλέττες) η κατάσταση εμφανίζεται λίαν ανησυχητική, αν και παρατηρούνται αισθητές μειώσεις κατά τα αντίστοιχα συγκρίσιμα εξάμηνα των ετών 2003 και 2004. Συγκεκριμένα το 2004 εκλάπησαν συνολικά 2.062 αυτοκίνητα (ευρύτερη περιοχή κέντρου 745, Δυτ. Αττική 456, ΒΑ Αττική 429, Πειραιάς 242 και ΝΑ Αττική 181), ενώ το 2003 2.476 αυτοκίνητα.
δ. Κλοπές Μοτοποδηλάτων-Μοτοσυκλεττών
Ανάλογη παρουσιάζεται και η κατάσταση στις κλοπές των μοτοποδηλάτων-μοτοσυκλεττών. Συγκεκριμένα το εξάμηνο του 2004 εκλάπησαν 3.041 (Κέντρο 1.560, Πειραιάς 532, Δυτ. Αττική 524, ΒΑ Αττική 298 και ΝΑ Αττική 122), ενώ το έτος 2003, 3.563 κλοπές μοτοποδηλάτων-μοτοσυκλεττών).

Ληπτέα Μέτρα

Αναντίρρητα, η παρατηρούμενη πρόοδος των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ως προς την ελάττωση τέλεσης των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, καταλογίζεται στο ενεργητικό της νέας φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, χωρίς όμως να παροράται και το γεγονός ότι στην εν λόγω μείωση συνετέλεσε τα μέγιστα η εντατικοποίηση της Αστυνόμευσης στα πλαίσια του σχεδιασμού και υλοποίησης των μέτρων ασφαλείας των Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004. Όμως το επίτευγμα αυτό της ΕΛ.ΑΣ, παρά την συγκριτικά αισθητή μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό και χαλάρωση των προσπαθειών αστυνόμευσης, γιατί η πραγματικά μάστιγα αυτή των εγκλημάτων αυτού του είδους είναι πάντα απειλητική και το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών ήδη κλονισμένο.
Έχουμε τη γνώμη ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλουν ουσιωδώς και αποτελεσματικά τα προσφάτως (28-22-2004 στις Σέρρες, 11ο Τακτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ) εξαγγελθέντα αμέσου προτεραιότητας και εφαρμογής μέτρα, στα πλαίσια της επικειμένης αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, από τον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, για την πληρέστερη και επαρκή αστυνόμευση του κέντρου και της υπαίθρου (περιφέρειας) της χώρας. Όπως π.χ. σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, προσωπικό επαρκές, μετεκπαιδευμένο κατάλληλα και εξειδικευμένο, δραστική μείωση αποσπάσεων προσωπικού, περικοπή έργων ξένων προς την αποστολή και τα καθήκοντα του Αστυνομικού κ.λ.π. κάτι ανάλογο δηλαδή που έλαβε χώρα στην Ολυμπιάδα του 2004.

Απόσβεση (Πρόσφατη Λεωφορειοπειρατία)

Ήδη τα ανωτέρω μέτρα αρχίζουν και αποδίδουν καρπούς, γιατί δεν είναι άσχετο προς το όλο θέμα το φοβερό πλήγμα που κατάφερε πρόσφατα η Ελληνική Αστυνομία εναντίον του βαρέως εγκλήματος, με την αναίμακτη απελευθέρωση των 230 ομήρων με απαίτηση καταβολής λύτρων και την σύλληψη και παραπομπή τους στη δικαιοσύνη των απαγωγέων-δραστών, 24χρονων Αλβανών Μουράτ και Ρεζούλ, σε υπεραστικό λεωφορείο της γραμμής Μαραθώνος-Αθηνών (15-12-2004).
Η αξιοκρατική επιλογή-τοποθέτηση των ικανών στην κατάλληλη θέση (όχι με τις «λίστες της ντροπής» του παρελθόντος), η αρτία εκπαίδευση σε συνδυασμό με την σωστή οργάνωση και συντονισμό, έφεραν το ποθητό αποτέλεσμα. Η αξιοποίηση των μοναδικών εμπειριών και γνώσεων που απέκτησαν οι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ στα πλαίσια της σχεδίασης και υλοποίησης των μέτρων ασφαλείας για την ασφάλεια των ΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 , σε συνδυασμό με την χρήση της κτηθείσας προηγμένης σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας έκαναν το θαύμα τους, σε αντίθεση με τους πειραματικούς ερασιτεχνισμούς ηγεσιών της ΕΛ.ΑΣ (πολιτικών-φυσικών) εποχών προ του Μαρτίου 2004, που οδήγησαν στα γνωστά σε όλους αιματηρά ή μη, επονείδιστα όμως για το γόητρο και κύρος της Αστυνομίας και της χώρας μας «φιάσκα». Και πραγματικά, στην προκειμένη περίπτωση, με απόλυτη επιτυχία εφαρμόστηκαν το πρώτον πρωτόγνωρες μέθοδοι και πρακτικές με ακρίβεια και γνώση επαγγελματική. Η επιτυχής διαχείριση της κρίσης, στην εν λόγω λεωφορειοπειρατία, τόσο σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας του Υ.Δ.Τ. όσο και σε επίπεδο φυσικής ηγεσίας, επιτελικό και μάχιμο, πέραν από την εμπέδωση του μέχρι τούδε κλονισμένου αισθήματος ασφαλείας στον απλό πολίτη, ανόρθωσε και αποκατέστησε το τραυματισμένο γόητρο της ΕΛ.ΑΣ και εξύψωσε το κύρος της χώρας μας διεθνώς.
Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί επιπλέον, ότι αρχίζει ήδη να γίνεται «απόσβεση» των υψηλών δαπανηθέντων χρηματικών ποσών και θυσιών των Ελλήνων για την ασφάλεια των ΟΑ 2004. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, ένα μεγάλο «Εύγε!!» και Θερμά Συγχαρητήρια εκφράζονται από την στήλη αυτή σε όλους που καθ΄οιονδήποτε τρόπο συμμετείχαν στην επιτυχία αυτή της Ελληνικής Αστυνομίας, ιδιώτες και αστυνομικούς, βαθμοφόρους και κατωτέρους και ιδιαίτερα στους πρωταγωνιστήσαντες Υπουργό Δ.Τ. και Υφυπουργό κ.κ. Γ. Βουλγαράκη και Χ. Μαρκογιαννάκη, ως και τους : Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. Γ. Αγγελάκο και Αττικάρχη κ. Β. Τσιατούρα. Όσον αφορά στον τομέα της καταστολής της εγκληματικότητας στη χώρα μας, η μεγάλη αυτή επιτυχία της Ελληνικής Αστυνομίας, αφήνει αισιόδοξα και ελπιδοφόρα μηνύματα για το μέλλον.

 

Αφήστε μια απάντηση