Blog

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΕΘΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΩΣ  ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΥΠΕΘΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ

 

Με μεγάλη μας έκπληξη την Πέμπτη 22 Απριλίου, ανακοινώθηκε από το  υπουργείο Εθνικής Άμυνας η αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α Θεόδωρου Λάγιου, μετά από επιστολή που έστειλε στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, γνωρίζοντας του τα ακόλουθα :

 

«Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση σειράς εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, είχα σήμερα την ευκαιρία, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου, να τον ενημερώσω αναλυτικά για το έργο που έχει γίνει.

 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης μας αποδέχθηκα την σημαντική πρόταση του Υπουργού να αναλάβω την θέση σύνδεσμος ΥΠΕΘΑ με την Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ (ΜΑ/ΕΕ), επί θεμάτων ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραμμάτων Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας της ΕΕ (PESCO).

 

Ευχαριστώ τη φυσική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου και δηλώνω ότι αναλαμβάνω την ευθύνη του νέου μου ρόλου, εκπροσωπώντας την χώρα μας σε έναν κρίσιμο τομέα για την αμυντική πολιτική μας προκειμένου να προσφέρω από τη νέα μου θέση τις υπηρεσίες μου, με μοναδικό κριτήριο την υπεράσπιση των ζωτικών συμφερόντων της χώρας μας»

 

Χωρίς αναφορές στο όποιο ενδεχόμενο παρασκήνιο,  μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει «ακατανόητη» την απόφαση αυτή του ΥΕΘΑ, να αντικαταστήσει τον Γενικό Διευθυντή 15 μήνες μετά την τοποθέτησή του, στη μέση μιας κρίσιμης περιόδου, όπου η υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων F – 16 και RAFALE είναι σε εξέλιξη, όπου μόλις μπήκε η υπογραφή για το Κέντρο Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα, ενώ επίκειται και η απόφαση για το πρόγραμμα των Φρεγατών !!!

 

Είναι όμως «άστοχη» και για άλλους ίσως και «επικίνδυνη» η αντικατάσταση αυτή ;

Μήπως η θέση του  συνδέσμου με την Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ επί θεμάτων ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραμμάτων Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας για την Άμυνα και την Ασφάλεια της ΕΕ (PErmanent Structured COoperation on security and defence – PESCO), καλύπτει σημαντικότατους Εθνικούς σκοπούς και δεν αποτελεί «χρύσωμα στο χάπι» ;  Μήπως με την απόφασή του αυτή ο ΥΕΘΑ στέλνει μήνυμα στην ΕΕ για τη σημασία και προτεραιότητα που δίνει η Ελλάδα στις δράσεις που στοχεύουν στην Αμυντική Ολοκλήρωση της ΕΕ ;

 

Από αυτά που ακολουθούν θα αντιληφθείτε τη σημαντικότητα της νέας θέσης και του ρόλου που καλείται να  ανταποκριθεί, με τη μέγιστη δυνατή επιτυχία,  ο πρώην ΓΔ ΓΔΑΕΕ κ. Θεόδωρος Λάγιος.

 

PESCO ως μέρος ενός πακέτου ολοκληρωμένης άμυνας

Οι υφιστάμενες διακυβερνητικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα, που υποστηρίζουν την συνεργατική ανάπτυξη ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, είναι οι ακόλουθες :

  • Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency-EDA);
  • Η  Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (Permanent Structured Cooperation-PESCO);
  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (European Defence Fund –EDF) (στο μέρος που αφορά τα έτη μέχρι και το 2020. Ο κανονισμός για τα έτη 2021-2027 είναι ακόμα υπό ανάπτυξη).

 

Η PESCO συνδέεται στενά με τη Συντονισμένη Ετήσια Αναθεώρηση Άμυνας – Coordinated Annual Review on Defence (CARD)  και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF), το οποίο υλοποιείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανικής Ανάπτυξης (Εuropean Defence Industrial Development Program (EDIDP). Είναι συμπληρωματικά και αμοιβαία ενισχυόμενα εργαλεία, που συμβάλλουν στον ίδιο πολιτικό στόχο :

  • H Συντονισμένη Ετήσια Αναθεώρηση Άμυνας υλοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ( EDA), μέσα από συστηματική παρακολούθηση των σχεδίων των εθνικών αμυντικών δαπανών ώστε να επιτευχθεί ο εντοπισμός ευκαιριών για νέες πρωτοβουλίες συνεργασίας.
  • Η PESCO αναπτύσσει προγράμματα, που θα ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες, που τα κράτη-μέλη της ΕΕ θέτουν μέσω των Capability Development Plan (CDP), λαμβάνοντας υπόψη προγράμματα, ταυτοποιημένα ιδίως μέσω της διαδικασίας της Συντονισμένης Ετήσιας Αναθεώρησης Άμυνας.
  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας  ( EDF ) θα παρέχει οικονομικά κίνητρα για την προώθηση της αμυντικής συνεργασίας, από την έρευνα μέχρι και τη φάση της ανάπτυξης των ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοτύπων, μέσα από συγχρηματοδότηση.

Συμμετοχή της Χώρας μας σε Προγράμματα PESCO

Πρέπει να επισημάνω τη σημαντικότατη επιτυχία της Χώρας μας μέχρι σήμερα, με τη συμμετοχή της, στα 47 εγκεκριμένα συνεργατικά προγράμματα των 25 Κ-Μ της ΕΕ που συμμετέχουν στη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία ( PESCO ) και ειδικότερα σε 9 από αυτά ως συμμετέχουσα Χώρα και σε 5 ως επικεφαλής, που καλύπτουν μεταξύ άλλων τομείς Κυβερνοχώρου, Θαλασσίων και Εναερίων συστημάτων, Συστημάτων Εκπαίδευσης, Μετεωρολογικών Συστημάτων.

Αξίζει να δούμε με  προσοχή τα συμπεράσματα και τις προτάσεις του 1ου Αεροπορικού Συνεδρίου Ισχύος «Μαθαίνοντας από το Παρελθόν και Ενδυναμώνοντας το Μέλλον», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων ( ΣΑΣΙ ) και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στην  « Ενίσχυση των Εθνικών Δυνατοτήτων Άμυνας και Ασφάλειας της Ελλάδος μέσω της Αμυντικής Ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ».

 

Θα διαπιστώσουμε ότι παρουσιάζονται σημαντικότατες προτάσεις, εκφράζοντας την ελπίδα να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της συμμετοχής μας στην PESCO και σε συντονισμό και με λοιπές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες,  να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή μας για κάλυψη αφενός των επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων μας Δυνάμεων, με κατάλληλη αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, αφετέρου να καταστήσουμε ανταγωνιστική και κερδοφόρα την αμυντική μας βιομηχανία.

 

Αμυντική Βιομηχανία

 

Οι νέες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη στον τομέα της Άμυνας προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες στα κράτη-μέλη, πέραν της επίτευξης του επιπέδου φιλοδοξίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και για την ενίσχυση του «εθνικού προφίλ δυνατοτήτων». Οι πρωτοβουλίες αυτές (PESCO, CARD, CDP, EDF) μαζί με τα σχετικά εργαλεία (PESCO projects, EDA) μπορούν να αξιοποιηθούν από όλα τα συμμετέχοντα κ-μ. Για να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχει σταθερός προσανατολισμός και στόχευση από τους συμμετέχοντες σε αυτές τις δράσεις.

 

Το «Εθνικό Προφίλ Δυνατοτήτων» της Ελλάδας έχει δυνατά και αδύναμα σημεία. Όσον αφορά στις στρατιωτικές δυνατότητες, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τις ισχυρότερες συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες στην ΕΕ. Αντίθετα όσον αφορά στον τομέα της Βιομηχανίας και της Ασφάλειας Εφοδιασμού, υστερεί σημαντικά. 

 

Η ευκαιρία που παρουσιάζεται για την Ελλάδα αφορά κυρίως στην ενίσχυση της, στον πιο αδύναμο τομέα του «Εθνικού Προφίλ Δυνατοτήτων», που είναι η βιομηχανία. Οι Ευρωπαϊκές δράσεις έχουν στόχο την ανάπτυξη της βιομηχανίας και προβλέπεται να διατεθούν σημαντικοί πόροι, συνολικού ύψους 13 δις Ευρώ,  στις διάφορες οντότητες των κρατών-μελών για ανάπτυξη δυνατοτήτων, ιδιαίτερα για την περίοδο 2021 – 2027.

 

Μπορούμε να τα δούμε παραστατικά στην εικόνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας,  σύμφωνα με την οποία προβλέπονται 4,1 δις Ευρώ για την έρευνα, με αποκλειστική χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και 8,9 δις Ευρώ για την ανάπτυξη, ως συγχρηματοδότηση με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Η συγxρηματοδότηση για τα διάφορα προγράμματα, ανάλογα με το είδος της δράσης, μπορεί να φθάσει υπό προϋποθέσεις μέχρι και το 100 %, ενώ για την ανάπτυξη πρωτοτύπων μέχρι περίπου το 55%.

 

 

Προτάσεις για Αξιοποίηση της Συμμετοχής μας στην PESCO

 

Ο δρόμος της Ελλάδας σε αυτό το τοπίο ευκαιρίας είναι ο καθορισμός των επιχειρησιακών απαιτήσεων σε βάθος χρόνου, η χαρτογράφηση των δυνατοτήτων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και η στοχευμένη επιλογή δράσεων, που ικανοποιούν ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις δυνατότητες της βιομηχανίας. Η εν λόγω επιλογή απαιτεί καταρχάς πολιτική βούληση, η οποία θεωρητικά θα πρέπει να υπάρχει λόγω των δεσμεύσεων της χώρας μέσω του ισχυρότατου νομικού πλαισίου της PESCO, καθώς και δέσμευση εθνικών πόρων για συμμετοχή σε διακρατικές συνεργατικές δράσεις.

 

Επιπλέον απαιτείται σοβαρή εκπροσώπηση της Χώρας σε θέσεις, στις οποίες ζυμώνονται οι εξελίξεις, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εργασίας. Οι ελληνικές αμυντικές εταιρείες δύνανται να ωφεληθούν σε πολλαπλά επίπεδα (χρηματοδότηση, μεταφορά τεχνολογίας, συνεργασίες, πρόσβαση σε αγορές, κλπ) από την έμφαση, η οποία δίδεται στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας από την ΕΕ.

 

Είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η συμμετοχή της χώρας μας στην PESCO σε θέματα κάλυψης επιχειρησιακών απαιτήσεων, είτε ως επικεφαλής χώρα είτε ως συμμετέχουσα σε κοινά προγράμματα με άλλες χώρες, αλλά και για την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα πρέπει να καταβληθεί η προσπάθεια για μέγιστη εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρονται για την κάλυψη των αμυντικών αναγκών της χώρας μας μέσω κοινών εξοπλιστικών προγραμμάτων – οπλικών συστημάτων κρατών – μελών της PESCO,  με τις οικονομίες κλίμακας που γεννούνται.

Επιπρόσθετα απαιτείται να αξιοποιηθεί η συμμετοχή της Ελλάδος και στις νέες πρωτοβουλίες αμυντικής ολοκλήρωσης της ΕΕ ώστε, να εξασφαλιστεί νομικά και οργανωτικά  η αναθεώρηση όλων των στοιχείων που αποτελούν μέχρι σήμερα τροχοπέδη στις αντίστοιχες προσπάθειες. Πρέπει να  εξασφαλίσουμε  την ανάπτυξη των εθνικών δυνατοτήτων στους τομείς της άμυνας και ασφάλειας, ενισχύοντας το «εθνικό προφίλ δυνατοτήτων».

Αποφασιστική σημασίας παράμετρος θα αποτελέσει και η δραστηριοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, σε στενό συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς του ΥΠΕΘΑ και στο πλαίσιο της  Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής. Θα ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις της PESCO καθώς και όλες οι ευκαιρίες που γεννώνται στο πλαίσιο της Αμυντικής Ολοκλήρωσης της ΕΕ, με απώτερο σκοπό την συνεχή ενημέρωση, συμμετοχή και εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται.

Σε αυτόν τον σημαντικό ρόλο καλείται να ανταποκριθεί, ο πρώην Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α Θεόδωρος Λάγιος, από τη νέα του θέση, αυτής του συνδέσμου ΥΠΕΘΑ με την Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ (ΜΑ/ΕΕ), επί θεμάτων ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραμμάτων Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας της ΕΕ, ευχόμενός του καλή επιτυχία .

Θέλω να πιστεύω ότι  με την απόφαση αυτή του ΥΕΘΑ θα  μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη της συμμετοχής μας στην PESCO και σε συντονισμό και με λοιπές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την Αμυντική Ολοκλήρωση της ΕΕ ,  θα πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή μας για κάλυψη αφενός των Εθνικών Δυνατοτήτων Άμυνας και Ασφάλειας της Χώρας μας , με κατάλληλη αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, αφετέρου να καταστήσουμε ανταγωνιστική και κερδοφόρα την αμυντική μας βιομηχανία.

Αφήστε μια απάντηση