Blog

Φοίβος Κλόκκαρης*: Κίνδυνοι από την Συνεχιζόμενη Αποδυνάμωση της Εθνικής Φρουράς

Η εθνική φρουρά (ΕΦ), λόγω της παρατεταμένης συμπίεσης των προϋπολογισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) για την άμυνα, που συνεχίζεται από εμφανίσεως του σχεδίου Ανάν, δεν βρίσκεται στο απαιτούμενο επίπεδο μαχητικής ισχύος στη ξηρά, την θάλασσα και τον αέρα. Ο νέος προϋπολογισμός που εγκρίθηκε πρόσφατα από τη βουλή για το έτος 2018 συνεχίζει να είναι ανεπαρκής παρά το γεγονός ότι:


• Η Τουρκική απειλή όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά επεκτάθηκε και στη θαλάσσια ΑΟΖ της ΚΔ, η οποία δεν διαθέτει τα αναγκαία μέσα αποτροπής και προστασίας. Η Τουρκία επιδιώκει να σφετερισθεί το φυσικό αέριο της ΚΔ και να ανατρέψει τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της, με παράνομες διεκδικήσεις, απειλές και δυναμικές ενέργειες (ερευνητικές δραστηριότητες, αγορά εξέδρας εξόρυξης, προβολή αεροναυτικής ισχύος, ασκήσεις χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες έκδοσης NAVTEX και ΝΟΤΑΜ κ.α.). Εξαιρετικά ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι εντός του 2017 οι Τουρκικές Δυνάμεις Κατοχής (ΤΔΚ) σύμφωνα με πληροφορίες από τον ημερήσιο τύπο της 3 Ιουνίου 2017, που δεν έχουν διαψευσθεί από την κυβέρνηση, είχαν σημαντική υλική ενίσχυση. Το γεγονός πρέπει να αξιολογηθεί υπό το πρίσμα των σχεδιασμών και δραστηριοτήτων της Άγκυρας την περίοδο αυτή και δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το τεράστιο στρατιωτικό προγεφύρωμα, που έχει εγκαταστήσει στο έδαφος της ΚΔ, με τις ΤΔΚ να έχουν επιθετικό προσανατολισμό. Να αξιολογηθεί, ποιό σκοπό εξυπηρετεί η σημαντική ενίσχυση των ισχυρών ΤΔΚ.
• Η Τουρκία εκδηλώνει την επιθετικότητα της κατά του Ελληνισμού με αυξανόμενη ένταση στον πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό τομέα. Επιδιώκει να συρρικνώσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο, με την ανατροπή του statusquo και να επιβάλει και προβάλει την κυριαρχία της στην ΑΟΖ της Κύπρου, την οποία ελέγχει στρατιωτικά. Αμφισβητεί ευθέως τις διατάξεις της συνθήκης της Λωζάνης, δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS) και δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη του κράτους της ΚΔ. Κατά τα άλλα εμμένει να έχει εγγυητικά δικαιώματα σε ένα κράτος, την ύπαρξη του οποίου δεν αναγνωρίζει. Είναι η αλαζονεία του ηγεμόνα. Κατά τον Θουκυδίδη, για μια πολιτεία που ασκεί ηγεμονία, τίποτα δεν είναι παράλογο αν είναι συμφέρον (ΣΤ85).
• Η ΕΦ αντιμετωπίζει προβλήματα παλαιότητας, ελλείψεων και αναγκών εκσυγχρονισμού των μέσων και οπλικών συστημάτων της, που οξύνονται συνεχώς με δυσμενείς επιπτώσεις στις επιχειρησιακές δυνατότητες της στη ξηρά (έγκαιρη προειδοποίηση, προωθημένη γραμμή άμυνας, ταχεία αντίδραση) και στη θάλασσα και τον αέρα (αποτρεπτική και αμυντική ικανότητα). Παράλληλα η απότομη μείωση της στρατιωτικής θητείας, χωρίς να έχει μειωθεί η απειλή και η βεβιασμένη αναδιοργάνωση, χωρίς να έχουν υλοποιηθεί εξοπλιστικά προγράμματα, προκάλεσαν αποσυντονισμό της δύναμης.
• Το Κυπριακό βρίσκεται σε στασιμότητα, λόγω των απαιτήσεων της Τουρκίας για λύση Τουρκικών όρων, με παράλληλη δράση πλήρους εξάρτησης και ισλαμοποίησης των κατεχομένων, τα οποία έχουν μετατραπεί σε οιονεί επαρχία της Τουρκίας (ΤΔΚ, εποικισμός, διμερείς συμφωνίες εξάρτησης σε όλους τους τομείς, εποικιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς νερού με αγωγό από την Τουρκία, επίκειται και ηλεκτρικού ρεύματος κ.ά.).

Με δεδομένο ότι, η Τουρκική επεκτατική πολιτική σε βάρος της Κύπρου υλοποιείται αδίστακτα και μεθοδικά, βάση μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού, με στόχο τον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου και με δεδομένο ότι η μαχητική ισχύς της ΕΦ είναι υποβαθμισμένη, επιβάλλεται να ενισχυθεί τάχιστα η αμυντική ικανότητα της ΚΔ (ηθική και υλική) ως ύψιστη προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας.
Ακόμα πιο επικίνδυνο και από την υποβάθμιση της άμυνας μας, είναι η υποτίμηση της Τουρκικής απειλής και η προσπάθεια μερικών να ωραιοποιήσουν την κατάσταση και να υποβάλουν στο λαό, ότι όλα βαίνουν καλώς στον τομέα της άμυνας, ενώ θα έπρεπε όλοι να έχουμε χάσει τον ύπνο μας για την κατάσταση που επικρατεί. Προσφέρουν χείριστη υπηρεσία, γιατί αποκοιμίζουν τον λαό, ο οποίος θα υποστεί αιφνιδιασμό σε μια κρίση ή σύρραξη, που απευχόμεθα, αλλά δεν πρέπει να αποκλείουμε, με βάση την γεωπολιτική ανάλυση και την εκτίμηση των απειλών.
Οι Ένοπλες δυνάμεις (ΕΔ) ενός κράτους είναι ο θεμέλιος λίθος στον οποίο οικοδομείται οποιοδήποτε σύστημα ασφάλειας. Οι στρατηγικές συνεργασίες και οι συμμαχίες του είναι καταδικασμένες σε κατάρρευση, αν δεν υπάρχουν αξιόπιστες ΕΔ, που υλοποιούν την πιο βασική απαίτηση ασφάλειας. Την δυνατότητα αυτοάμυνας (άρθρο 51 καταστατικού χάρτη των ΗΕ).
Πρώτιστη ενέργεια για την αντιμετώπιση της απαράδεκτης και εξόχως επικίνδυνης κατάστασης, είναι η διάθεση όλων των εισπράξεων του Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης, για τους εξοπλισμούς της ΕΦ, παράλληλα με την αναζωογόνηση του δόγματος του ΕΑΧ Κύπρου- Ελλάδας, τη σφυρηλάτηση του εθνικού φρονήματος και του αγωνιστικού πνεύματος καθώς και την απόρριψη λύσης τουρκικών όρων στο Κυπριακό.
Η εθνική ασφάλεια και αμυντική επάρκεια της ΚΔ, πρέπει να αποτελεί κυρίαρχο και πρωτίστως εθνικό θέμα. Να αποτελεί την κορωνίδα της εθνικής στρατηγικής μας και να διαπερνά τις κομματικές περιχαρακώσεις, σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα. Όσο μεγαλύτερη είναι η προετοιμασία για πόλεμο τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες ειρήνης.

*αντιστράτηγος ε.α.

Αφήστε μια απάντηση