Ηθική και Ανθρωπιστικές Παρεμβάσεις. Περίπτωση της Λιβύης

Ηθική και Ανθρωπιστικές Παρεμβάσεις. Περίπτωση της Λιβύης.

Του Ματθαίου Γρ. Σκούρα Υπτγου ε.α., Μέλους ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ Master Στρατηγικών Μελετών

ΓΕΝΙΚΑ Η έννοια των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων (Humanitarian Interventions, ή ανθρωπιστικών επεμβάσεων όπως έχουν εξελιχθεί σήμερα) έχει δοκιμαστεί σε πολλές περιπτώσεις, κάτω από διάφορες συνθήκες και με ανάμεικτα αποτελέσματα, ιδίως στο πλαίσιο των επιχειρήσεων διατήρησης και επιβολής της ειρήνης (peace keeping and peace making, operations).

Η εσπευσμένη “ανθρωπιστική” επέμβαση στη Λιβύη ενός συνασπισμού ευρωπαϊκών κρατών (Γαλλίας – Βρετανίας) με τη συνδρομή αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων, με την συναίνεση; μια “χούφτας” αραβικών κρατών και με την ονομασία, Αυγή Οδύσσειας / Odyssey Dawn, παρόλο που πραγματοποιείται στα πλαίσια του ψηφίσματος 1973 του ΣΑ του ΟΗΕ, έχει όπως φαίνεται ξεφύγει από το πνεύμα του ψηφίσματος, που προέβλεπε την δημιουργία ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω απ’ τη Λιβύη, και έχει πλέον εξελιχθεί σε κανονικό πόλεμο με τελικό στόχο την αλλαγή του καθεστώτος Καντάφι και την αντικατάστασή του με ένα άλλο με βάση τους εξεγερμένους αντάρτες και το οποίο φυσικά θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ∆ύσης.

Επιπλέον έχει ακαθόριστους στρατηγικούς, πολιτικούς, κι επιχειρησιακούς στόχους, καθώς και αδιευκρίνιστες μακρόχρονες γεωστρατηγικές επιπτώσεις στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Οι επιπτώσεις αυτές βαρύνουν όχι μόνον γενικότερα τα γεωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα των άμεσα εμπλεκόμενων κρατών (Η.Π.Α., Γαλλία, ΗΒ, Λιβύη, κ.λ.π.), αλλά και τα μακρόχρονα Ελληνικά συμφέροντα εθνικής ασφάλειας στον ζωτικό χώρο της Μεσογείου. ΑΝΑΛΥΣΗ

Η Ανθρωπιστική παρέμβαση έχει παρουσιάσει και παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις για τα Ηνωμένα Έθνη, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ στις διάφορες συγκρούσεις που οδήγησαν στη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας και συνεχίζουν να απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Βόρεια Αφρική αλλά και στα Βαλκάνια.