Blog

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΑΘΗΝΑ 2004» «Η Ασφάλεια των Ολυμπιακών Οδικών Μεταφορών» Του Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ ε.α. Π. ΛΑΓΓΑΡΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΑΘΗΝΑ 2004»
«Η Ασφάλεια των Ολυμπιακών Οδικών Μεταφορών»

Του Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ ε.α. Π. ΛΑΓΓΑΡΗ
Πρώην Υποδιειυθυντού Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ.

 

Η Ασφάλεια των Ολυμπιακών Οδικών Μεταφορών συνδέεται άρρηκτα με την Ασφάλεια των Ο.Α. 2004 και αποτελεί αναπόσπαστο σκέλος του όλου προβλήματος.
Για την αντιμετώπιση του μερικότερου προβλήματος αυτού, καταρτίστηκε και τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή το Ειδικό «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ασφάλειας Ολυμπιακών Οδικών Μεταφορών» από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων (ΔΑΟΑ), σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Τροχαίας, την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004» (ΟΕΟΑ) και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και αφορά στην διαχείριση των κυκλοφοριακών αναγκών στο Νομό Αττικής και στις Ολυμπιακές πόλεις κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική επίσημη παρουσίαση του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Ασφάλειας Ολυμπιακών Οδικών Μεταφορών» που έγινε στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, το Σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία :
Σκοπός :
Η καθημερινή μεταφορά χιλιάδων αθλητών, δημοσιογράφων, θεατών και μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας, αλλά και οι καθημερινές λειτουργίες της πόλης, είναι ένα περίπλοκο εγχείρημα, που θα παίξει σπουδαίο ρόλο στην επιτυχία των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.
Σκοπός του Σχεδίου είναι η δημιουργία συνθηκών άνετης, ομαλής, ταχείας και ασφαλούς κυκλοφορίας, κατά τις οδικές μετακινήσεις όλων των συμμετεχόντων στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες (Αθλητές, Διαιτητές-Κριτές, Επίσημοι, Δημοσιογράφοι, Χορηγοί, Θεατές, Εργατοτεχνικό Προσωπικό κ.λ.π.), τόσο στο Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο, όσο και στο λοιπό Οδικό Δίκτυο, καθώς και στους χώρους εκδηλώσεων-επισκέψεων, χωρίς να επιβαρύνονται υπερβολικά οι λειτουργίες της πόλης στον τομέα της κυκλοφορίας.
Θέατρο Επιχειρήσεων :
Το Θέατρο Ολυμπιακών Επιχειρήσεων καλύπτει :
• Το νομό Αττικής.
• Τις Ολυμπιακές Πόλεις (Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα, Ηράκλειο και την Αρχαία Ολυμπία).
• Το Εθνικό Οδικό Δίκτυο πρόσβασης στις Ολυμπιακές Πόλεις.
• Τους χώρους, όπου θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και χώρους επισκέψεων (αρχαιολογικούς, μουσεία κ.λ.π.).
Βασικές Συνιστώσες Σχεδιασμού :
Στις βασικές συνιστώσες του σχεδιασμού, περιλαμβάνονται :
• Ο Χαρακτηρισμός Οδικού Δικτύου.
• Ο Καθορισμός Ολυμπιακής Λωρίδας.
• Η Δημιουργία Ζωνών.
• Οι Λεωφορειολωρίδες.
• Ο Στόλος των οχημάτων της Ολυμπιακής Οικογένειας.
• Η Ανάλυση των μέτρων.
• Η Ανάπτυξη των δυνάμεων.
• Τα Τροχαία ατυχήματα.
Χαρακτηρισμός Οδικού Δικτύου :
Το Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο, συνολικού μήκους 605 χλμ. Συνθέτουν, ο Ολυμπιακός Δακτύλιος, το Πρωτεύον και το Δευτερεύον οδικό δίκτυο.
Στο χάρτη του νομού Αττικής, με μπλε χρώμα απεικονίζεται ο Ολυμπιακός Δακτύλιος.
Ο Ολυμπιακός Δακτύλιος, μήκους 36,6 χλμ, οριοθετείται από τη Λ.Κηφισού (στη σύνδεσή της με την Αττική Οδό), τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, Λεωφόρο Συγγρού, Καλλιρρόης, Αρδηττού, Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου, Λεωφόρο Βασ. Σοφίας, Λεωφόρο Κηφισίας (μέχρι τη σύνδεσή της με την Αττική Οδό) όπου και κλείνει με την Αττική Οδό.
Με κόκκινο χρώμα φαίνεται το Πρωτεύον Οδικό Δίκτυο το οποίο έχει μήκος 238,4 χλμ και συνθέτουν κυκλοφοριακές αρτηρίες, όπως είναι η Κατεχάκη, η Καποδιστρίου, η Λεωφόρος Κύμης, η Πέτρου Ράλλη, η Λεωφόρος Αθηνών, η Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου κ.λ.π.
Στον Ολυμπιακό Δακτύλιο και το Πρωτεύον οδικό δίκτυο έχουν σχεδιασθεί να πραγματοποιηθούν το σύνολο σχεδόν των μετακινήσεων της Ολυμπιακής Οικογένειας.
Τέλος με πράσινο χρώμα διαγράφεται το Δευτερεύον Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο μήκους 330 χλμ. το οποίο αποτελείται ενδεικτικά από τις Λεωφόρους και οδούς : Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Θηβών, Πεντέλης κ.λ.π.
Το Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά, εφόσον υπάρξει ειδικός για το σκοπό αυτό λόγος.
Το Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο συμπληρώνουν οι Συνδετήριοι δρόμοι αυτού, το Περιβάλλον Οδικό Δίκτυο και Δίκτυο Προσβάσεων, στις εγκαταστάσεις και το Λοιπό Οδικό Δίκτυο, το οποίο καλύπτει ευρύτερα τις αστικές περιοχές.
Ολυμπιακές Λωρίδες :
Για άνετη και ασφαλή κίνηση των διαπιστευμένων οχημάτων, δημιουργούνται αποκλειστικές Ολυμπιακές Λωρίδες, που θα καλύπτουν ολόκληρο τον Ολυμπιακό Δακτύλιο και μεγάλο μέρος του Πρωτεύοντος Οδικού Δικτύου.
Στις Ολυμπιακές Λωρίδες θα κινούνται αποκλειστικά διαπιστευμένα οχήματα της Ολυμπιακής Οικογένειας, ειδικά λεωφορεία μεταφοράς θεατών των αγώνων (λεωφορεία EXPRESS), καθώς και οχήματα άμεσης ανάγκης (Ασθενοφόρο, Αρχών Ασφαλείας).
Οι Λωρίδες θα δημιουργηθούν, στο αριστερό τμήμα του οδοστρώματος και θα αστυνομεύονται αυστηρά, ώστε να αποτρέπεται η κίνηση σ΄αυτές άλλων οχημάτων, η στάση και η στάθμευση και γενικότερα η παρεμβολή εμποδίων.
Ζώνες :
Πέριξ των Αγωνιστικών Εγκαταστάσεων και ορισμένων μη αγωνιστικών, προβλέπεται η δημιουργία δύο (2) διακριτών Ζωνών :
• Ζώνη Ελεγχόμενης Εισόδου και Κυκλοφορίας (Ζ.Ε.Ε.Κ).
• Ζώνη Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Ζ.Ε.Σ.).
Στη σχηματική παράσταση παρατηρούμε το πρότυπο σχεδιασμού των Ζωνών. Συγκεκριμένα βλέπουμε μια εγκατάσταση, μέχρι και την εξωτερική της περίφραξη, καθώς και τις προσβάσεις σ΄αυτή.
Περιμετρικά με χρώμα κόκκινο φαίνεται η Ζώνη Ελεγχόμενης Εισόδου και Κυκλοφορίας (Ζ.Ε.Ε.Κ.), της οποίας το εύρος κυμαίνεται από 50 έως 400 μέτρα. Στη Ζ.Ε.Ε.Κ. επιτρέπεται η είσοδος μόνο διαπιστευμένων οχημάτων.
Ακολούθως με χρώμα κίτρινο είναι η Ζώνη Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Ζ.Ε.Σ.), της οποίας το εύρος κυμαίνεται από 100 έως 1.000 μέτρα. Στη Ζ.Ε.Σ. επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, ελέγχεται όμως η στάση και η στάθμευση.
Χάρτης Ζ.Ε.Ε.Κ. και Ζ.Ε.Σ. Γουδιού :
Εδώ βλέπουμε την εγκατάσταση στο Γουδί με μωβ χρώμα, όπου θα διεξαχθεί η Αντιπτέριση και το Μοντέρνο Πένταθλο.
Με κόκκινο χρώμα παρουσιάζεται η Ζ.Ε.Ε.Κ. και με κίτρινο η Ζ.Ε.Σ.
Ζ.Ε.Ε.Κ. :
Λεωφόρος Μεσογείων-Μεσσηνίας, Αιγίου, Ζίχνης, Παπαδιαμαντοπούλου, Λουλουδιών, Λεωφόρος Παπανδρέου Γ., Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ε. Κοκκινοπούλου, Π. Κανελλοπούλου (Κατεχάκη).
Ζ.Ε.Σ. :
Λεωφόρος Μεσογείων, Αρκαδίας, Λεβαδιάς, Θηβών, Λοχαγού Σπηλιωτοπούλου, Αγήνορος, Ε. Κοκκινοπούλου, Π. Κανελλοπούλου (Κατεχάκη).
Λεωφορειολωρίδες Νομού Αττικής :
Ο στόλος που θα εξυπηρετήσει τις μεταφορικές ανάγκες της Ολυμπιακής Οικογένειας, αποτελείται από 1.284 λεωφορεία και 3.350 Ι.Χ. αυτοκίνητα.
• Λεωφορεία Αθλητών : 350
• Λεωφορεία Δημοσιογράφων : 580
• Άλλα Λεωφορεία : 220
• Λεωφορεία Εργατοτεχνικού
Προσωπικού Εγκαταστάσεων : 134
ΣΥΝΟΛΟ 1.284
• Αυτοκίνητα για Τ1 – Τ3 : 2.200
• Εφεδρικά Αυτοκίνητα (Δεξαμενή αυτ/των) : 110
• Μίνι βαν Τεχνολογικού προσωπικού : 250
• Άλλα μίνι βαν : 190
• Αυτοκίνητα Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών : 600
ΣΥΝΟΛΟ 3.350

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ

Το περιβάλλον οδικό δίκτυο και δίκτυο προσβάσεων καλύπτει :
• Τους χώρους άφιξης και αναχώρησης (λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμοί ΟΣΕ κ.λ.π.).
• Τις αθλητικές αγωνιστικές και μη εγκαταστάσεις και τα Προπονητήρια.
• Τους χώρους εκδηλώσεων-επισκέψεων.
• Τις διαδρομές κίνησης της Ολυμπιακής Οικογένειας.
• Τα αγωνίσματα ανοικτού δρόμου.
• Τους χώρους διαμονής και φιλοξενίας (Ολυμπιακό Χωριό, Ξενοδοχεία, Χωριά Τύπου, Εστίες Διαιτητών-Κριτών).
• Τα Ολυμπιακά Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
• Τους σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και τις αφετηρίες αυτών.
• Τα σημεία μεγάλων οδικών κόμβων που συγκλίνουν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Ανάλυση Μέτρων :
Σύμφωνα με το σχεδιασμό τα μέτρα Τροχαίας περιλαμβάνουν :
• Συνεχή και αυστηρή προληπτική αστυνόμευση, η οποία συνίσταται στη διενέργεια πεζών και εποχούμενων περιπολιών για την αποτροπή στάσης και στάθμευσης, κατά μήκος των οδικών αξόνων αλλά και επί των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής κυκλοφοριακή ροή, να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να προλαμβάνονται τροχαία ατυχήματα.
• Εντατική αυστηρή αστυνόμευση Ολυμπιακών Λωρίδων και Λεωφορειολωρίδων για ακώλυτη κίνηση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
• Συγκρότηση συνεργείων τροχονομικών ελέγχων, σε 24ωρη βάση.
• Τοποθέτηση ακίνητων ρυθμιστών της κυκλοφορίας, οι οποίοι εκτός από τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μεριμνούν στον τομέα ευθύνης τους για την αποτροπή στάσης και στάθμευσης οχημάτων.
• Συνεχή και εμφανή παρουσία της Τροχαίας σε χώρους όπου συγκλίνουν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
• Διάθεση τροχονόμων σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π. για διευκόλυνση της κυκλοφορίας.
• Επιτήρηση από αέρος (με 3 ελικόπτερα και 1 αερόπλοιο) της γενικότερης και ειδικότερης κυκλοφοριακής κατάστασης με δυνατότητα μεταφοράς εικόνας στο ΘΕΠΕΚ δια μέσου του ΟΚΑ.
• Διευκόλυνση – εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
• Παρακολούθηση του οδικού δικτύου από τους εικονολήπτες επίβλεψης του ΘΕΠΕΚ.
• Ενημέρωση των χρηστών των δρόμων με ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων.
• Φωτογραφική καταγραφή παραβάσεων μέσω ειδικών συσκευών.
• Άμεση απομάκρυνση οχημάτων με γερανοφόρα.
• Χρήση αισθητήρων μέτρησης κυκλοφοριακής πυκνότητας και ανάλογη ρύθμιση-εφαρμογή των προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης.
• Ειδικά Μέτρα για τελετές έναρξης και λήξης.
Τροχαία Ατυχήματα :
Για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων συνεχίζεται η εφαρμογή του προγράμματος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης «Καθ΄οδόν 2001-2005», που περιλαμβάνει έντονη παρουσία πεζών και εποχούμενων δυνάμεων Τροχαίας στο οδικό δίκτυο, διενέργεια συστηματικών και εντατικών τροχονομικών ελέγχων και βεβαίωση ιδιαίτερα των παραβάσεων εκείνων που αποτελούν αιτίες τροχαίων ατυχημάτων ή επιτείνουν τις συνέπειες αυτών, με πλήρη αξιοποίηση ηλεκτρονικών και τεχνικών μέσων.
Για τη διερεύνηση-ανταπόκριση σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων προβλέπεται η αποκλειστική διάθεση στο Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο 57 Ανακριτικών Σταθμών των Υπηρεσιών Τροχαίας.
Παράλληλα έχει εξασφαλισθεί η διάθεση γερανοφόρων-ρυμουλκών για τη μετακίνηση-ρυμούλκηση οχημάτων ή μεταφορά εμποδίων για ταχεία απελευθέρωση του οδικού δικτύου.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Δομή Διοίκησης :
Τα μέτρα Τροχαίας θα εφαρμοσθούν από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες, με ενισχυμένη δύναμη και μέσα. Οι Υπηρεσίες που θα εμπλακούν στην υλοποίηση του σχεδίου είναι οι εξής : Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Α.Δ. Αχαΐας, ΑΔ. Ηλείας, Α.Δ. Ηρακλείου, Α.Δ. Μαγνησίας.

Συντονισμός :
Η διαχείριση της κυκλοφορίας στο νομό Αττικής και ο συντονισμός των δράσεων όλων των εμπλεκομένων στην κυκλοφορία Υπηρεσιών και Φορέων θα γίνεται από το Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας, οι εργασίες κατασκευής του οποίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.
Ο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. είναι Αστυνομική Υπηρεσία υπαγόμενη απευθείας στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής με Διοικητή, Υποδιοικητή, Προϊστάμενο Αλλαγής κ.λ.π.
Στο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το Υ.Μ.Ε., το Υπουργείο Επικρατείας και Μ.Μ.Ε., από το Κέντρο Ολυμπιακών Μεταφορών της Ο.Ε.Ο.Α., το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλους συγκοινωνιακούς Φορείς.
Στεγάζεται στη Γ.Α.Δ.Α. : Το Επιχειρησιακό Κέντρο της Τροχαίας και οι Χειριστές του συστήματος και το Ολυμπιακό Κέντρο Μεταφορών της Ο.Ε.Ο.Α. με τους εκπροσώπους των Φορέων.
Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) :
Το Κέντρο είναι δομημένο σε 3 επίπεδα : Ανίχνευσης, Επαλήθευσης, Αντιμετώπισης.
Στο πρώτο επίπεδο (ανίχνευσης) παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού και αναγγελίας στους χειριστές αυτοματοποιημένα του σημείου του οδικού δικτύου, όπου παρουσιάζεται κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Στο δεύτερο επίπεδο (επαλήθευσης) οι χειριστές, μέσω των εικόνων των καμερών του Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (C.C.T.V.), έχουν την ευχέρεια να επαληθεύσουν την αυτόματη αναγγελία και να προσδιορίσουν την αιτία που προκάλεσε το πρόβλημα, που μπορεί να προέρχεται από οτιδήποτε, μια στάση ή στάθμευση, ένα ατύχημα κ.λ.π.
Στο τρίτο επίπεδο (αντιμετώπισης) γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες εκτόνωσης, άμβλυνσης, ανακούφισης, οι οποίες μπορεί να είναι :
• Ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών, με επιλογή κατάλληλων προεκπονημένων προγραμμάτων ή με εφαρμογή προγραμμάτων σε ακραίες περιπτώσεις.
• Ενημέρωση των οδηγών μέσω πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, ώστε να τροποποιήσουν το δρομολόγιό τους, να μην επιβαρύνουν το πρόβλημα και να διευκολυνθούν στην κίνησή τους. Ακόμη με ιστοσελίδες που θα υπάρχουν στο Internet, για το σκοπό αυτό και
• Αποστολή στον τόπο των αρμοδίων Φορέων να επιληφθούν (ανακριτικό όχημα, γερανοφόρο αν χρειάζεται, σταθμό Α΄βοηθειών κ.λ.π.).
• Ο συντονισμός στις Ολυμπιακές Πόλεις θα γίνεται από τα υφιστάμενα Επιχειρησιακά Κέντρα τα οποία έχουν αναβαθμιστεί για το σκοπό αυτό και διασυνδεθεί με το Ολυμπιακό Κέντρο Ασφάλειας (Γ.Α.Δ.Α.).
Θέσεις Εργασίας ΘΕΠΕΚ :
Στο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. θα απασχολούνται συνολικά 50 στελέχη από όλους τους προαναφερθέντες Φορείς.
Προσωπικό :
Για την υλοποίηση του Σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν συνολικά 2.674 Αστυνομικοί, 395 προερχόμενοι από τις Ένοπλες Δυνάμεις, 812 Εθελοντές Ασφαλείας και 59 Εργατοτεχνίτες.
Εκπαίδευση Προσωπικού :
Για την πληρέστερη επαγγελματική κατάρτιση των Αστυνομικών, που θα λάβουν μέτρα Τροχαίας ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων πραγματοποιήθηκαν :
• Γενική Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας μεταφορών, διαχείρισης κυκλοφορίας, διαχείριση πλήθους και ψυχολογίας ελεγχόμενου παραβάτη, εκκένωσης εγκαταστάσεων, συμπεριφοράς προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες και κατανόησης της ιδιαιτερότητάς τους και εξυπηρέτησής τους, τροχαία ατυχήματα, λήψη μέτρων τροχαίας και ασφάλειας κατά τις μετακινήσεις επισήμων, κ.λ.π.
• Ειδικές Εκπαιδεύσεις : Στη γρήγορη οδήγηση περιπολικών αυτοκινήτων και τη διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων.
Εξοπλισμός – Μέσα :
Για την επιτήρηση και την αστυνόμευση της κυκλοφορίας θα χρησιμοποιηθούν και τα παρακάτω τεχνικά μέσα : 546 Κάμερες παρακολούθησης κυκλοφορίας, μέσω των οποίων θα μεταφέρεται εικόνα και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο ΘΕΠΕΚ και στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του ΥΠΕΧΩΔΕ για ανάλογη αξιοποίηση, 17 Φωτογραφικές μηχανές καταγραφής παραβάσεων, 29 Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων μέσω των οποίων θα ενημερώνονται όλοι οι χρήστες των οδών για τις κυκλοφοριακές συνθήκες.
Από 3 ελικόπτερα και 1 αερόπλοιο θα μεταφέρεται εικόνα στο ΘΕΠΕΚ για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Τα ελικόπτερα έχουν τη δυνατότητα εικόνας από ύψος 1.000 ποδιών και το Αερόπλοιο 2.000 ποδιών.
Το Ψηφιακό Συγκαναλικό Ραδιοδίκτυο ΤΕΤRA θα αποτελέσει το πρωταρχικό μέσο επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις Τροχαίας στην Αττική.
Έτσι επιτυγχάνεται η πλήρης διασφάλιση επικοινωνιών, με τη χρήση μεγάλου αριθμού καναλιών επικοινωνίας, δημιουργία κλειστών και ανοικτών ομάδων χρηστών και αποκλειομένων οποιονδήποτε παρεμβολών, υποκλοπών συνομιλιών.
Παράλληλα όλα τα οχήματα θα έχουν εφοδιασθεί με AVL, δηλαδή συσκευή εντοπισμού της θέσης αυτών σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση και άμεση ανταπόκριση στα συμβάντα.
Εξοπλισμός – Μέσα Τροχαίας :
Ο εξοπλισμός και τα μέσα Τροχαίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα :

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗ ΒΟΛΟΣ ΠΑΤΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΣΑ

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ 3 – – – – – 3
ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ 1 – – – – – 1
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ 217 25 12 14 15 10 293
ΔΙΚΥΚΛΑ 295 15 12 16 26 12 376
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ 42 5 2 2 2 2 53
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ 50 5 – 1 2 1 60
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 4 2 – – – – 6
ΦΟΡΤΗΓΑ 2 1 – – – – 3
ΡΑΝΤΑΡ 52 6 2 2 2 2 66
ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΑ 50 7 2 2 2 2 65
ΘΟΡΥΒΟΜΕΤΡΑ 20 3 1 1 1 1 27

Χάρτης Λεωφόρου Κηφισίας :
Εδώ βλέπουμε πως αναπτύσσονται οι Δυνάμεις και τα Μέσα στην Λεωφ. Κηφισίας (5.894 μ.). Στο Τμήμα αυτό του Ολυμπιακού Δακτυλίου, που θα δεχθεί μεγάλο βάρος του κυκλοφοριακού φόρτου διατίθενται σε κάθε βάρδια 14 πεζοί ρυθμιστές τροχονόμοι, 4 Περιπολικά, 8 Μοτοσυκλέτες, 2 Γερανοί.

Συμπληρωματικά Μέτρα :
Παράλληλα και συμπληρωματικά προς τις δυνάμεις Τροχαίας θα λαμβάνονται μέτρα από :
• Αστυνομικές Δυνάμεις Τάξης σε μεγάλους οδικούς κόμβους, σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς κ.λ.π.
• Από τη Δημοτική Αστυνομία, για την απομάκρυνση κάδων, εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, πλανοδίων κ.λ.π.
• Από συναρμόδιους Φορείς για απομάκρυνση εμποδίων από πεζοδρόμια κ.λ.π.
Συνεργασία με Φορείς :
Την Τροχαία στο έργο της θα υποστηρίζουν οι παρακάτω Φορείς :
• Πυροσβεστικό Σώμα (Απεγκλωβισμός ατόμων σε τροχαία ατυχήματα, κατάσβεση παντός είδους πυρκαγιών στο οδικό δίκτυο, απομάκρυνση με γερανοφόρα βαρέων οχημάτων).
• ΥΠΕΧΩΔΕ (Αποκατάσταση φθορών-βλαβών οδικού δικτύου και οδικής σήμανσης, επισήμανση σημείων για αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, καθορισμός εναλλακτικών διαδρομών, απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων).
• ΥΜΕ (Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας συγκοινωνιακών φορέων που εποπτεύει, παροχή πληροφοριών).
• Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων, απομάκρυνση κάδων από το Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο, απομάκρυνση διαφόρων αντικειμένων-εμποδίων από το οδόστρωμα, αποκατάσταση φθορών-βλαβών οδικού δικτύου και οδικής σήμανσης αρμοδιότητάς τους, απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων).
• ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ – ΔΕΠΑ (Άμεση αποκατάσταση φθορών-βλαβών των δικτύων τους).
• ΕΚΑΒ – Νοσοκομεία (Διάθεση ασθενοφόρων σε επιλεγμένα σημεία του Ολυμπιακού Οδικού Δικτύου για άμεση ανταπόκριση, συνεχής εφημερία Ολυμπιακών Νοσοκομείων με επάρκεια προσωπικού και μέσων).
• Ο.Ε.Ο.Α. «ΑΘΗΝΑ 2004» (Σήμανση εγκαταστάσεων και χώρων διεξαγωγής αγωνισμάτων, ανοικτού δρόμου, εξασφάλιση χώρων εναπόθεσης παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων που μεταφέρονται από γερανούς της Τροχαίας, μελέτες για έκδοση αποφάσεων εκτάκτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων).
Νομοθετικές Ρυθμίσεις :
Δημιουργήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του ΘΕΠΕΚ.
Έχουν προωθηθεί νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν : Θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων γενικά που διευκολύνουν το έργο των υπηρεσιών Τροχαίας και των εμπλεκομένων φορέων (χαρακτηρισμός Ολυμπιακού Οδικού Δικτύου, Ολυμπιακών Λωρίδων, πρόσθετη Οδική Σήμανση, καθορισμός χώρων στάθμευσης, προτεραιότητα οδών, κατάληψη οδοστρώματος, αναστολή έργων, κ.λ.π.).
Δημιουργία Ζωνών (ΖΕΕΚ και ΖΕΣ) :
Λειτουργίες της πόλης (ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων, λαϊκές αγορές, πλανόδιοι πωλητές, κυκλοφορία φορτηγών, οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες (εκρηκτικά, πυρομαχικά, τοξικά, εύφλεκτα κ.λ.π.).
Δοκιμασία Σχεδίου (Test) :
Για τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των μέτρων και τη δοκιμασία των συμμετεχόντων σ΄αυτά θα πραγματοποιηθεί Test σε Ολυμπιακό περιβάλλον (με ισχύ Ολυμπιακών Λωρίδων, Ζωνών κ.λ.π.).
Επικοινωνιακή Διαχείριση :
Προβλέπεται ευρεία επικοινωνιακή καμπάνια με στόχο την πλήρη ενημέρωση του κοινού, των χρηστών των δρόμων και των συμμετεχόντων στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες με μέριμνα των εμπλεκομένων Φορέων, υπό το συντονισμό του Υπουργείου Επικρατείας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Αφήστε μια απάντηση