ΝΑΤΟ

ΝΑΤΟ

Ο Σμχος ΜΗ (ε.α.),  Ανώτερο Στελεχος του ΝΑΤΟ (τέως) και  Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ
Αναστάσιος Μπασαράς παρουσίασε το θέμα «Το Βορειο-Ατλαντικό Σύμφωνο του ΝΑΤΟ», Στα γραφεία του Ινστιτούτου την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014.
Συντονιστής της παρουσίασης-ομιλίας ήταν ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Αντιναύαρχος ε.α. Π.Ν. Β. Μαρτζούκος, Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ. Ο πρόεδρος ετόνισε ότι η ομιλία είναι μια Ενημερωτική παρουσίαση του Βορειο-Ατλαντικού Συμφώνου του ΝΑΤΟ, η οποία στοχεύει:
1. Στην τεκμηριωμένη ενημέρωση των συμμετοχόντων
2. Στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης πληροφόρησης του μεγάλου θέματος του ΝΑΤΟ στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου μας.
3. Στην ενσωμάτωση με την παρουσίαση βασικών επίσημων κειμένων του ΝΑΤΟ, όπως; Η ιδρυτική Συμφωνία της Ουάσινγκτον, Το Στρατηγικό Σχέδιο της Συμμαχίας, Λισσαβόνα, 2010, Το Σχέδιο Δράσεων των Υποψήφιων Νέων Μελών, Τα κείμενα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Σικάγο, Μάιος 2012, “Chicago Defence Package (π.χ. η «Έξυπνη Άμυνα» και η «Πρωτοβουλία Συνδεδεμένων Δυνάμεων»), Τα βασικά κείμενα όλων των συμπράξεων/ συνεργασιών/πρωτοβουλιών με τους εταίρους του ΝΑΤΟ, Τα βασικά επίσημα κείμενα των οικονομικών στοιχείων, κ.λπ.
4. Στην τεκμηριωμένη παράθεση των ‘Σχέσεων και των Θέσεων’ της Ελλάδας με/έναντι του ΝΑΤΟ
5. Σε μια εποικοδομητική συζήτηση, η οποία θα οδηγήσει σε βελτίωση του πρώτου προσχεδίου του κειμένου ‘Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ – Θέσεις’ για μελλοντική ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
6. Σε μια σεμιναριακή παρουσίαση του ΝΑΤΟ, όπου, όποτε και όπως χρειαστεί.
Ο παρουσιαστής ανέπτυξε, με μεγάλη επιτυχία, σε μια ανοικτή συζήτηση και σε ένα πολυπληθές ακροατήριο φίλων και μελών του Ινστιτούτου τα θέματα: Τι είναι το ΝΑΤΟ; Τι κάνει το ΝΑΤΟ; Πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ; Τα Οικονομικά του ΝΑΤΟ και Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ.
Και, έκλεισε την παρουσίαση-ομιλία, συμπεραίνοντας ότι:
1. Η συμμετοχή της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ είναι όχι μόνο πολιτικά δεδομένη αλλά και επιβαλλομένη γεωστρατηγικά.
2. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια του απομονωτισμού, η μόνη ρεαλιστική στρατηγική επιλογή είναι η ενεργός συμμετοχή στους διεθνείς Οργανισμούς. Η συμμετοχή της διασφαλίζει το εθνικό συμφέρον, βελτιώνει τη διεθνή επιρροή, προτάσσει πρωτοβουλίες, αποθηκεύει διπλωματική ενέργεια και προάγει την πολιτική αξιοποίηση της συνεισφοράς.
3. Το εθνικό συμφέρον, οι σκοποί και οι προτεραιότητες της άμυνας και ασφάλειας  της Ελλάδας εξυπηρετούνται καλύτερα ‘Μέσα από τη Συμμαχία’ και γι’ αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση, δέσμευση και δραστηριοποίηση των πολιτικών και στρατιωτικών παραγόντων.
4. Η Ελλάδα διαχρονικά εγκλωβισμένη στην τουρκική απειλή, δεν απολαμβάνει εγγυήσεις αμυντικής ασφάλειας από το ΝΑΤΟ και προβάλλει (όχι άδικα) ότι απειλείται σοβαρά από ένα κράτος-μέλος της συμμαχίας. Οξύμωρη κατάσταση, η οποία, εάν αντιμετωπιστεί κοντόφθαλμα και επιδερμικά, κινδυνεύει να μη διακρίνει τις δυσδιάκριτες μακροχρόνιες γεωπολιτικές εγγυήσεις τις οποίες προσφέρει το ΝΑΤΟ, και πιθανόν να οδηγήσει σε παράλογες αντιδράσεις.
5. Εχουμε σημαντικά οφέλη σε στρατιωτικό επίπεδο αναφορικά με θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στελεχών και απόκτησης τεχνογνωσίας σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, διοίκησης, οργάνωσης, κυβερνοχώρου, υποστήριξης, απόκτησης/προμήθειας νέων συστημάτων και διαδικασιών.
6. Εχουμε, επίσης, οικονομικά οφέλη από τη συμμαχική χρηματοδότηση στρατιωτικών υποδομών, δραστηριοτήτων υποστήριξης και λειτουργίας καθώς και απόκτησηςι στρατιωτικού εξοπλισμού.
7. Είναι αναγκαία μια Εθνική Στρατηγική, η οποία θα αποτελέσει την πυξίδα, τόσο των αντιπροσώπων μας στο ΝΑΤΟ, όσο και αυτών που χειρίζονται τα θέματα της συμμαχίας στη χώρα, και θα διασφαλίζει την καλύτερη ενημέρωση, συνέχεια, συνέπεια και ποιότητα του έργου των για την προώθηση των Εθνικών μας στόχων και συμφερόντων.
8. Είναι απαραίτητο να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα όρια και οι δυνατότητες της παρέμβασης της Συμμαχίας, όσον αφορά την προστασία των εθνικών συμφερόντων, τόσο από τους διαμορφωτές αποφάσεων της ελληνικής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, όσο και από την ελληνική κοινή γνώμη.
9. Δεδομένου ότι ο δείκτης της ΕΒΕ από τις υπηρεσίες του ΝΑΤΟ είναι χαμηλός (<1). Πρέπει το ΥΕΘΑ, μέσω των εθνικών του αντιπροσώπων, να συντονίζει τα θέματα που αφορούν την ΕΒΕ, μέσω των διεθνών οργανισμών με στόχο επίτευξη δείκτη ΕΒΕ πολύ μεγαλύτερου του 1.

Η ομιλία περιλάμβανε Παρουσίαση PPT  (ΕΔΩ!) και Συνοδευτικές Σημειώσεις (ΕΔΩ!)

Αφήστε μια απάντηση