Blog

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Αντιναυάρχου ε.α. Γ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ Π.Ν.

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Αντιναυάρχου ε.α. Γ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ Π.Ν.
Επιτίμου Αρχηγού Στόλου

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας έχουν ως βασική αποστολή την αντιμετώπιση κάθε απειλής εις βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ενώ συγχρόνως με την αποτροπή να αποτελούν ουσιαστικό όπλο στην άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής. Για να εξασφαλισθούν αυτά οι Κλάδοι των Ε.Δ. πρέπει να έχουν την κατάλληλη δομή σε προσωπικό και υλικό.
Για μία μικρή χώρα όπως η Ελλάδα που αντιμετωπίζει απειλή από μία πολλαπλάσια σε πληθυσμό και στρατό χώρα η οποία και δαπανά τεράστια ποσά σε εξοπλισμούς παρά την δυσχερή οικονομική της θέση, το πρόβλημα της επιλογής στα εξοπλιστικά προγράμματα είναι σύνθετο. Σημαντικός πάντως παράγων είναι η έγκαιρη ανανέωση του υλικού ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική υπεροχή έναντι του ενδεχομένου αντιπάλου, ενώ η ολιγοτυπία και το υψηλό ποσοστό της Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρώς υπ΄όψιν στις εκάστοτε επιλογές.
Με βάση τα ανωτέρω το Πολεμικό Ναυτικό πρέπει να αποφασίζει και να αναθεωρεί την δομή του ώστε να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις για την εκτέλεση της αποστολής του που περιλαμβάνει επιπρόσθετα και τη διατήρηση ανοικτών των θαλασσίων γραμμών επικοινωνίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο λόγω της ιδιομορφίας του Εθνικού μας χώρου.
Έχοντας λάβει υπ΄όψιν τις διάφορες συνιστώσες (ως απειλή, οικονομικοί περιορισμοί, Ελληνική Προστιθέμενη Αξία) παραθέτουμε τις απόψεις μας για την δομή και το εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά στις μάχιμες μονάδες του Π.Ν. της επόμενης δεκαπενταετίας (2005-2020) το οποίο και δύναται στο μεγαλύτερο ποσοστό να υλοποιηθεί από την Ελληνική Βιομηχανία με κατάλληλες συνεργασίες με ξένες, τεχνολογικά προηγμένες, εταιρείες κατασκευής πολεμικού υλικού.
• Φρεγάτες. Με τον παροπλισμό του τελευταίου Α/Τ τύπου ADAMS το Ναυτικό θα διαθέτει 14 αντί των 16 απαιτουμένων μεγάλων μονάδων/Φρεγατών. Παράλληλα οι Φρεγάτες τύπου ΕΛΛΗ σήμερα έχουν μέσο όρο ηλικίας 25 ετών και συνεπώς πρέπει να ξεκινήσουν οι σκέψεις σταδιακής αντικαταστάσεώς των με προτεραιότητα τις τέσσερεις Φρεγάτες που δεν προβλέπεται να εκσυγχρονισθούν. Με τον παροπλισμό των Α/Τ τύπου ADAMS το Π.Ν. έχασε την βασική δυνατότητα της Αντιαεροπορικής Άμυνας Περιοχής (Area Defense), κενό που δεν κάλυψε αφού δεν προχώρησε στην πρόσκτηση των Αμερικανικών Α/Τ τύπου Kidd (που τελικώς απέκτησε η Taiwan). Είναι συνεπώς απαραίτητο να προγραμματισθεί η πρόσκτηση Φρεγατών Α/Α με δυνατότητες Άμυνας Περιοχής και σε αριθμό 2 + 2 (option) + 2 (option) ώστε το Π.Ν. μετά μία δεκαετία να διαθέτει 6 Φ/Γ πολλαπλών αποστολών με έμφαση τον Α/Α πόλεμο που αποτελεί και βασική απειλή σε εθνικές αλλά και συμμαχικές αποστολές.
• Κορβέτες. Παρ΄όλο ότι η παρούσα δομή του Π.Ν. δεν προβλέπει την πρόσκτηση Κ/Β, εν τούτοις τα πλοία αυτά, με συγκεκριμένο εξοπλισμό για αντιμετώπιση κυρίως της Υποβρυχίου απειλής, θεωρούνται απαραίτητα λαμβανομένης υπ΄όψιν της απειλής που προέρχεται από τα Υποβρύχια του ενδεχομένου αντιπάλου. Το κόστος για τα πλοία αυτά μπορεί δραστικά να συμπιεσθεί αν τροποποιηθούν, οι κατά την γνώμη μας υπερβολικές επιχειρησιακές απαιτήσεις που διετυπώθησαν στο παρελθόν, και σχεδιασθούν πλοία των 1200-1500 τ.
• Υποβρύχια. Ο μέσος όρος ηλικίας των 8 Υ/Β (τύπου ΓΛΑΥΚΟΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ) το 2011, που προβλέπεται η ολοκλήρωση κατασκευής των τεσσάρων Υ/Β τύπου 214, θα είναι 35 έτη και συνεπώς θα απαιτείται η έναρξη προγράμματος για αντικατάστασή των. Κατά την γνώμη μας είναι εξεταστέα η διερεύνηση πωλήσεως αριθμού εκ των παλαιών Υ/Β (πριν αυτά πλέον καταστούν υπερήλικα και αναγκαστικά παροπλισθούν) σε κάποια τρίτη χώρα προκειμένου να εξασφαλισθεί η αρχική χρηματοδότηση για συνέχιση κατασκευής Υ/Β τύπου 214, μετά τη διαπίστωσή των ηυξημένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων των, με δεδομένη την τεχνογνωσία που θα υφίσταται γι΄αυτά στην Ελλάδα.
• Πυραυλάκατοι. Οι ΤΠΚ του Π.Ν. (Γαλλικής και Γερμανικής προελεύσεως) έχουν ήδη ηλικία άνω των 25 ετών, ενώ ευρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα ναυπηγήσεως πέντε νέων ΤΠΚ τύπου VOSPER. Η ναυπήγηση νέας σειράς ΤΠΚ τύπου VOSPER με ενδεχόμενες τροποποιήσεις, ως θα προκύψουν από τυχόν αδυναμίες των ήδη ναυπηγουμένων ως και την προσθήκη νέων δυνατοτήτων (π.χ. stealth που καθ΄ημάς είναι βασική επιχειρησιακή απαίτηση για αυτού του μεγέθους τα πλοία), είναι επιβεβλημένη άλλως θα μειωθεί η ισχύς του Π.Ν. με ένα όπλο που είναι σημαντικό για την άμυνα του νησιωτικού χώρου. Η πώληση των παλαιών ΤΠΚ του Π.Ν. σε τρίτες χώρες εκτιμάται ότι είναι ακόμα εφικτή και πριν τα πλοία γεράσουν περισσότερο.
• Κανονιοφόροι – Περιπολικά. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να συνεχισθούν για να αντικατασταθούν ορισμένα παλαιά πλοία που έχουν ήδη ηλικία 40 ετών, ενώ οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν να προστεθούν στις νέες πλατφόρμες των Κανονιοφόρων Α/Α δυνατότητες σημείου καθώς και Ανθυποβρυχιακές δυνατότητες.
• Αρματαγωγά. Τα πέντε Α/Γ (LST) που ναυπηγήθηκαν τη δεκαετία του 1990 – 2000 έχουν μειωμένη ταχύτητα, ενώ το Π.Ν. δεν διαθέτει Αποβατικό Πλοίο Διοικήσεως (LPD) που θα δύναται να μεταφέρει μονάδα του Στρατού Ξηράς για να επιχειρήσει σε απομεμακρυσμένη περιοχή. Κατά προτεραιότητα το Π.Ν. πρέπει να προγραμματίσει την ναυπήγηση 1-2 LPD και στην συνέχεια 2 ταχέων LST, ώστε η δύναμις αυτή να μπορεί να καλύψει εθνικές αλλά και συμμαχικές απαιτήσεις.
• Πλοία Ναρκοπολέμου. Η πλειονότης των Πλοίων Ναρκοπολέμου (Ναρκαλιευτικά – Ναρκοθηρευτικά), είναι παλαιά και απαιτείται η αντικατάστασή των με μικρότερο έστω αριθμό συγχρόνων Ναρκοθηρευτικών Πλοίων. Χωρίς να παραβλέπουμε την απειλή της νάρκης, αλλά λόγω της εξειδικευμένης κατασκευής των Ναρκοθηρευτικών Πλοίων η λύση θα πρέπει να αναζητηθεί στην αγορά μεταχειρισμένων Πλοίων Ναρκοπολέμου από Ευρωπαϊκές χώρες.
• Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ). Τα ΑΦΝΣ είναι ιδιαίτερα χρήσιμα τόσο εν ειρήνη όσο και εν πολέμω, ενώ η γεωστρατηγική θέση της χώρας μας υπαγορεύει την πρόσκτηση ΑΦΝΣ με δυνατότητα μεγάλου χρόνου παραμονής (ON-TASK) στην περιοχή επιχειρήσεων. Με δεδομένο ότι η νέα γενιά ΑΦΝΣ θα εμφανισθεί μετά το 2012, ως ρεαλιστική λύση για το Π.Ν. εκτιμάται είτε ο εκμοντερνισμός των υπαρχόντων Ρ3Β είτε καλύτερα η πρόσκτηση και εκμοντερνισμός Ρ3C που θα αγορασθούν/παραχωρηθούν από συμμαχική χώρα.
• Ελικόπτερα. Η συνέχιση της προσκτήσεως των Ε/Π τύπου SIKORSKY με αντίστοιχο παροπλισμό των Ε/Π AGUSTA BELL ( ή διάθεσή των για εκπαιδευτικούς και διοικητικής μέριμνας σκοπούς) εκτιμάται ως η μοναδική ρεαλιστική επιλογή για το Π.Ν.

Η δημιουργία της ανωτέρω δομής, η αντικατάσταση των παλαιών μονάδων με νέες καθώς και ο εκσυγχρονισμός/συντήρηση αυτών θα υλοποιείται από τα πενταετή προγράμματα τα οποία θα πρέπει να σχεδιάζονται από το Πολεμικό Ναυτικό αλλά βασικά να εγκρίνονται από την Κυβέρνηση εγκαίρως.

Αφήστε μια απάντηση