Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΎ.

Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΎ.

Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΎ

 

Μετά από εικοσαετή κρατική αδράνεια, το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) βρίσκεται σε δυσχερή θέση βάσει της αποστολής του, της γεωγραφίας και της απειλής. Η πρόθεση αποκτήσεως επτά Φρεγατών (Φ/Γ) τ. Constellation του ΠΝ των ΗΠΑ (USN), με ναυπήγηση στην Ελλάδα, αποτελεί χαρμόσυνη είδηση, δεδομένης της ισχύος των πλοίων αυτών αλλά και των πολλαπλών οφελών για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Εάν αληθεύει η πληροφορία ότι οι ελληνικές Φ/Γ τ. Constellation θα είναι μικρότερες σε διαστάσεις και εκτόπισμα, τότε κρίνεται σκόπιμο να προτιμηθεί η δοκιμασμένη Φ/Γ τ. Fremm (δέκα μέτρα μικρότερη), που βασίζεται στην ίδια σχεδίαση (Fincantieri) και διασφαλίζει οικονομία κλίμακος λόγω κοινής υποστηρίξεως με πολλές ίδιες Φ/Γ της Ιταλίας και Γαλλίας, αντί της για πρώτη φορά ναυπηγήσεως συναφούς αλλά μη δοκιμασμένου πλοίου.

Σε ότι αφορά τα 4 πλοία LCS τ. Independence τα οποία ενδέχεται να δοθούν στο ΠΝ από τις ΗΠΑ ακόμη και δωρεάν, θα πρέπει τυχόν επιλογή τους να μελετηθεί επισταμένως. Υπενθυμίζεται ότι τα πλοία αυτά, εγκαταλείπονται από το USN ως ακατάλληλα, καθώς  και ότι το Ανώτατο Ναυτικό μας Συμβούλιο τα είχε επίσης απορρίψει στο παρελθόν. Η τελική απόφαση, ως λύση ανάγκης και σε σύγκριση με τις παρωχημένες πλέον Φ/Γ τ. ΕΛΛΗ (δίλημμα τυφλού έναντι μονόφθαλμου), θα πρέπει να ληφθεί σταθμίζοντας τις τυχόν βελτιώσεις που έχει επιφέρει το USN, ο χρόνος αποδεσμεύσεως αυτών, το κόστος και η αποτελεσματικότητα απαιτουμένων μετασκευών και προσθηκών στην Ελλάδα, το λειτουργικό κόστος, το κόστος υποστηρίξεως, η αξιοπιστία – αξιοπλοϊα σε βάθος χρόνου και το επιχειρησιακό κέρδος έναντι της τουρκικής απειλής.

Στην καλύτερη περίπτωση εντός της τρέχουσας δεκαετίας το ΠΝ θα διαθέτει 3 μόνο σύγχρονες Φ/Γ FDI, 2 έως 3 εκσυγχρονισμένες Φ/Γ τ. ΜΕΚΟ (περί το 2028) και αριθμό ακαταλλήλων και γηρασμένων πλέον Φ/Γ τ. ΕΛΛΗ. Σε αυτά προστίθενται και 3 υποβρύχια (Υ/Β) 50 ετών, καθώς και 9 πυραυλάκατοι (ΤΠΚ) άνω των 45 ετών. Με δεδομένη την πλήρη ποσοτική και ποιοτική αναμόρφωση του τουρκικού ΠΝ καθώς και την επεκτατική πρόθεση της χώρας αυτής, θα πρέπει να αναληφθούν άμεσες ενέργειες ενισχύσεως του ΠΝ. Ιδανική λύση (εντός της δεκαετίας και άνευ αποκτήσεως των Φ/Γ LCS) θα αποτελούσε η ναυπήγηση 2 ακόμη Φ/Γ FDI, 4 ΤΠΚ SUPER VITA, 2 Υ/Β 214, 20 ταχυπλόων περιπολικών, απόκτηση 6 επακτίων συστοιχιών (ΣΚΒ), αριθμού UAV’s, UCAV’s, USV’s, περιφερομένων πυρομαχικών, καθώς και αριθμού Κ/Β SPIKE.

Η δαπάνη για τον ανωτέρω εξοπλισμό του ΠΝ πιθανόν να  φθάνει το 1 δις € ετησίως (έως το 2030) αλλά σημαντικό μέρος αυτής θα επιστρέψει στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, με πολλαπλά οφέλη. Την προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνδράμει ο επιχειρηματικός κόσμος εντός και εκτός επικράτειας. Αυτή η δομή του ΠΝ (και η συνέχειά της μετά το 2030) σε συνδυασμό με τους λοιπούς κλάδους των ΕΔ, θα επιτρέψει να ενασκηθεί πλήρως η κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενώ η Κύπρος «δεν θα κείται μακράν». Πρόκειται απλώς για θέμα πολιτικών επιλογών και προτεραιοτήτων.

01 – Φεβρουαρίου – 2024

Αντιναύαρχος ε.α. Β. Μαρτζούκος ΠΝ

Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ

Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.