Blog

Ο ΓΡΙΦΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ

Ο ΓΡΙΦΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ

Η απαίτηση διαρκούς αποτρεπτικής στρατιωτικής παρουσίας στην Α. Μεσόγειο (από το Ιόνιο έως και την Κύπρο) είναι προφανής και δεν χρήζει αναλύσεως. Η γεωγραφία της μεγάλης αυτής θαλάσσιας περιοχής επιχειρήσεων, επιβάλλει ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις και μία ενιαία ναυτική Διοίκηση (το σύνολο των αποστολών εντός της Α. Μεσογείου είναι ναυτικής φύσεως), με πλήρη όμως διακλαδική δομή, οργάνωση και εκπαίδευση (κύριο χαρακτηριστικό των παρακτίων επιχειρήσεων). Οι σύγχρονες και επαρκείς αεροναυτικές αλλά και χερσαίες δυνάμεις της χώρας(κατ’ ελάχιστον στα μέτωπα του Έβρου και των νήσων), έναντι της τουρκικής απειλής, συνθέτουν μία ανελαστική υποχρέωση και θα πρέπει να αποτελούν σταθερή εθνική επιδίωξη. Το σύνολο των απαιτήσεων αυτών θα πρέπει να εντάσσεται σε μακροπρόθεσμο προγραμματισμό Δομής Δυνάμεων, βάθους 20ετίας, λόγω κόστους αλλά και λόγω καθυστερήσεων υλοποιήσεως. Η συνεπής τήρηση του εν λόγω προγραμματισμού ελαχιστοποιεί τις βεβιασμένες και ανακλαστικές και επιλογές (που συχνά συνοδεύονται από υψηλές αναγκαστικές δαπάνες και εκπτώσεις στα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά)  και διατηρεί την αποτροπή, συνδυαζόμενη μάλιστα με ανάλογη ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Ο ξέφρενος ρυθμός των τουρκικών αμυντικών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με την επί δεκαετίες παραμέληση των Ενόπλων μας Δυνάμεων (ΕΔ), οδήγησε στο προσφάτως εξαγγελθέν θετικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, του οποίου η ολοκλήρωση θα διαρκέσει περί τα οκτώ έτη. Κρίνεται επίσης ως απόλυτα ορθή η κατά προτεραιότητα επιλογή αυξήσεως της διαθεσιμότητας  των υφισταμένων μέσων και η αναβάθμισή τους όπου αυτό είναι εφικτό, διότι, με τον τρόπο αυτό, η μαχητική ικανότητα και η αποτροπή αυξάνονται ταχέως. Την εκθετική εν τούτοις βελτίωση των στοιχείων αυτών επιτυγχάνει η απόκτηση δυνατότητος ασύμμετρου καταστρεπτικού αποτελέσματος, με εκμετάλλευση της γεωγραφίας.  Με ένα κόστος το πολύ 2.5 δις €, θα ήταν δυνατόν να αποκτηθούν ενδεικτικά τα ακόλουθα:

  1. Οκτώ σύγχρονες επάκτιες συστοιχίες κατευθυνομένων βλημάτων (ΣΚΒ) Ξ-Ε, εμβέλειας άνω των 100 ναυτικών μιλίων (νμ), κατά πλοίων αλλά και κατά στόχων ξηράς. Η τοποθέτησή τους περί τον 25Ο  μεσημβρινό και κατά την κατεύθυνση Βορράς – Νότος (τουλάχιστον 2 ΣΚΒ στο Ιόνιο), καλύπτει το μείζον των θαλασσίων ζωνών μας.
  2. 300 ταχέα περιπολικά σκάφη (ΤΑΠΣ) εκ των οποίων  150 τύπου Α μεταξύ 18 – 30 μ. και 150 τύπου Β μεταξύ 12 – 17 μ..Είναι δυνατόν τα ΤΑΠΣ να είναι αξιόπλοα, να έχουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 40 κόμβων, να φέρουν Κ/Β, τηλεχειριζόμενα και χειροκίνητα πολυβόλα, οπλοβομβίδες, νάρκες, MANPADS, UAV’sτ. «ΚΑΜΙΚΑΖΙ», επαρκή συστήματα επικοινωνίας και αισθητήρων και να δύνανται να μεταφέρουν ειδικές δυνάμεις. Μέρος των ΤΑΠΣ δυνατόν να κατανεμηθεί στον ΣΞ (π.χ. 30 τ. Α και 40 τ. Β) και το ΛΣ (π.χ. 20 τ. Α και 80 τ. Β).
  3. 20 τηλεχειριζόμενα ταχέα σκάφη φέροντα εκρηκτικά (σύγχρονα πυρπολικά).
  4. 40 UAV’s (επιτήρηση) και 20UCAV’s (επιτήρηση και επίθεση).
  5. 830 UAV’s τύπου «ΚΑΜΙΚΑΖΙ», για τον Έβρο, τα νησιά και τα ΤΑΠΣ.
  6. 150 MANPADS (φορητά αντιαεροπορικά Κ/Β).
  7. Συστήματα κατευθυνομένων βλημάτων (Κ/Β) τύπου SPIKE (290 εκτοξευτές και 3.300 Κ/Β), για τον Έβρο, τα νησιά, τα ΤΑΠΣ και τα ελικόπτερα (Ε/Π) του ΣΞ και του ΠΝ.
  8. Υποδομές, φόρτοι κρισίμων υλικών, μηχανημάτων, συσκευών και ανταλλακτικών, εκπαίδευση, όπλα και πυρομαχικά για το σύνολο των ανωτέρω.

Ενδεχόμενη απόκτηση και ανάπτυξη των προαναφερθέντων διασφαλίζει διαρκή εντοπισμό, παρακολούθηση, στοχοποίηση και δυνατότητα προσβολής κάθε πλοίου στο Αιγαίο, Ιόνιο, Κρητικό και Λιβυκό πέλαγος και κατά συνέπεια τον defacto έλεγχο των περιοχών αυτών (με την συνδρομή και άλλων εμπλεκομένων μονάδων των ΕΔ). Τα πελάγη αυτά μετατρέπονται πλέον σε «σφηκοφωλιές» και ταυτόχρονα αποδεσμεύονται περισσότερες μεγάλες μονάδες για την ΝΑ Μεσόγειο. Θα χρειασθούν εν τούτοις κάποιες αλλαγές σε τακτικά Δόγματα, καθώς και στην Δομή Διοικήσεως (περισσότερο διακλαδική).

Τα ΤΑΠΣ πέραν της επιθετικής κύριας αποστολής τους (swarmtactics), δύνανται να συνδράμουν στην αποτροπή, την πρόληψη και τον έλεγχο κλιμακώσεως μίας κρίσεως, να μεταγγίζουν ταχέως ειδικές δυνάμεις από νήσο σε νήσο, όταν απαιτείται, να ματαιώνουν εχθρικές αποβάσεις, να ναρκοθετούν, να εκτελούν έρευνα και διάσωση, να προστατεύουν ενεργειακές εγκαταστάσεις, λιμένες και τους αλιείς μας, να ελέγχουν την παράνομη μετανάστευση και το οργανωμένο έγκλημα και να εκτελούν κοινωνικό έργο. Τυχόν ναυπήγησή τους στην Ελλάδα θα προσέδιδε σημαντική προστιθέμενη αξία, ομοιοτυπία, τεχνογνωσία και αναπτυξιακές προοπτικές. Τα ΤΑΠΣ πλεονεκτούν διότι είναι δυνατόν να αναπτύσσονται μονίμως σε όλα τα  προαναφερθέντα πελάγη λόγω της ευνοϊκής γεωγραφίας των ημετέρων ακτών, ενώ η Τουρκία ακόμη και αν διαθέτει ανάλογους αριθμούς αδυνατεί να πράξει το ίδιο.  Η απόκτηση μεγάλου αριθμού UAV’s, UCAV’s, ΣΚΒ, Κ/Β, επιτρέπει την μείωση του κόστους καθώς και την εγκατάσταση γραμμών παραγωγής και ανάλογης τεχνογνωσίας στην Ελλάδα με προφανές αναπτυξιακό όφελος, στο πλαίσιο αντισταθμιστικών οφελών.

Η πρόταση αποκτήσεως δυνατοτήτων ασύμμετρου καταστρεπτικού αποτελέσματος δεν υποκαθιστά ή μειώνει τις απαιτήσεις της Δομής των ΕΔ σε βάθος εικοσαετίας, αλλά τις συμπληρώνει κατά βέλτιστο και εφικτό τρόπο, σε σχετικά μικρό χρόνο (λεπτομέρειες τις προτάσεως αναλύονται σε σχετική μελέτη του γράφοντος). Εάν υπάρχει πολιτική αντίληψη του εθνικού διακυβεύματος και βούληση ως προς την σκοπιμότητα υλοποιήσεως, είναι δυνατή η εξεύρεση των κονδυλίων ακόμη και με συνδρομή των απανταχού Ελλήνων. Η υλοποίηση της προτάσεως σε συνδυασμό με την ευρύτερη προγραμματισμένη ενίσχυση των ΕΔ, θα αποκαταστήσει σε καθοριστικό βαθμό την ισορροπία ισχύος (ιδιαίτερα εάν ανάλογες κινήσεις ακολουθήσει και η Κύπρος, η οποία επιπλέον είναι δυνατόν να αποκτήσει και μικρά Υποβρύχια «τσέπης»). Η ισορροπία στρατιωτικής ισχύος αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη για πάσης μορφής διαπραγματεύσεις με όρους ισοτιμίας και όχι υπό καθεστώς πιέσεων και εκβιασμών τόσο από πλευράς Τουρκίας, όσο και από πλευράς προθύμωνκαι «αδέκαστων διαμεσολαβητών».

Οι αμυντικές δαπάνες συνοδευόμενες με υγιή επένδυση στην υψηλή τεχνολογία, την έρευνα (π.χ. σύνδεση ΑΕΙ και ΑΣΕΙ με υπαρκτές ερευνητικές ανάγκες της αγοράς) και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, είναι δυνατόν να αποτελέσουν έναν από τους βασικούς εθνικούς αναπτυξιακούς πυλώνες, όπως άλλωστε συμβαίνει σε αρκετά άλλα κράτη αναλόγου μεγέθους. Το επετειακό έτος του 2021 προτρέπει σε εθνοκεντρική περισυλλογή, αντίληψη και ευθύνη, σε υψηλό φρόνημα, σε καινοτόμες σκέψεις, σε ταχείες αποφάσεις και σε υπερβάσεις, προκειμένου οι επερχόμενοι Έλληνες να κληρονομήσουν κατ’ ελάχιστον ότι παρέλαβε η ζώσα γενεά από αυτούς που έφυγαν φυλάσσοντες  Θερμοπύλες.

                                                           03 – Ιανουαρίου – 2021

                                                 Αντιναύαρχος ε.α. Β. Μαρτζούκος ΠΝ

                                                           Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ

                                                           Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

 

Αφήστε μια απάντηση