Blog

Στρατιωτικές δομές της ΕΕ: σημερινή κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές

Στρατιωτικές δομές της ΕΕ: σημερινή κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές

Υπερψηφίστηκε η έκθεση  της επικεφαλής της Ομάδας των Ευρωβουλευτών της ΝΔ, κας Μαριέττας Γιαννάκου για τις δομές των Ενόπλων Δυνάμεων της ΕΕ

Η Ολομέλεια  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) στο Στρασβούργο ενέκρινε σήμερα με ευρύτατη πλειοψηφία την έκθεση της επικεφαλής της Ομάδας των Ευρωβουλευτών της ΝΔ κας Μαριέττας Γιαννάκου,  σχετικά με την αξιολόγηση των δομών των Ενόπλων Δυνάμεων της ΕΕ και την αναβάθμισή  τους.
 
Παρά τον ευαίσθητο πολιτικό χαρακτήρα και τις διαφορετικές απόψεις που επικρατούν επί του συγκεκριμένου θέματος, το τελικό κείμενο της έκθεσης  δεν υπέστη καμία τροποποίηση σε επίπεδο Ολομέλειας, αναδεικνύοντας την ευρεία διακομματική αποδοχή που έτυχε η πρόταση της επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ.

Η έκθεση υπό τον τίτλο “Στρατιωτικές δομές της ΕΕ: σημερινή κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές”, καταγράφει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν όψει των σημαντικών αποφάσεων που θα λάβει το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στον τομέα της άμυνας στα  τέλη του 2013. Στο κείμενο της έκθεσης γίνεται αναλυτική αξιολόγηση των στρατιωτικών ικανοτήτων, που έχουν αναπτυχτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Υπενθυμίζεται, ότι η έκθεση Γιαννάκου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

• τη δημιουργία ενός Μόνιμου Επιχειρησιακού Στρατηγείου (OHQ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων
• μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα θέματα ενεργοποίησης των EU Battlegroups
• ουσιαστική επέκταση των κοινών δαπανών για επιχειρήσεις ταχείας αντίδρασης με τη χρησιμοποίηση των EU Battlegroups και την απευθείας κάλυψη από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό των δαπανών διατήρησής τους
• την επίτευξη συνεργειών και οικονομιών κλίμακος, μέσω της συνεκμετάλλευσης και του επιμερισμού ικανοτήτων (Pooling and Sharing) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα σε τομείς στρατηγικής σημασίας και υψηλού κόστους
• την ενίσχυση του έργου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας (ΕΟΑ)
• την προστασία της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τεχνογνωσίας και την σταδιακή απεξάρτηση των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων από πολεμικές βιομηχανίες τρίτων χωρών
• την ανάγκη συντονισμού των διαφόρων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών συνεργασίας και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητάς τους
• τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και προγραμμάτων στρατιωτικής εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του θέματος στην Ολομέλεια του ΕΚ, η εισηγήτρια της έκθεσης  κα. Γιαννάκου, επεσήμανε ότι η ΕΕ σήμερα δεν μπορεί να ανταποκριθεί  στο επίπεδο των φιλοδοξιών που η ίδια έχει θέσει, δηλαδή στο να λειτουργήσει ως ένας αξιόπιστος πάροχος διεθνούς ασφάλειας.

Η κα. Γιαννάκου τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην άμυνα, οφείλει να είναι κάτι παραπάνω από μια απλή συνδιάσκεψη διαχειριστικού χαρακτήρα με επιμέρους διορθώσεις τεχνικής φύσεως  επί της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: “Το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου οφείλει να έχει στο επίκεντρο του, την χάραξη του γενικού πλαισίου, πάνω στο οποίο θα διαμορφωθεί μια  ολοκληρωμένη στρατηγική άμυνας στην  Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Η στρατηγική αυτή δεν περιλαμβάνει μόνο το σκέλος της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Περιλαμβάνει την προώθηση μιας ολοκληρωμένης, βιώσιμης και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης για την άμυνα, με την συμμετοχή των εθνικών αμυντικών βιομηχανιών ανάλογα με τις δυνατότητες τους,  την σωστή και χωρίς εμπόδια λειτουργία της εσωτερικής αγοράς  στον τομέα των εξοπλισμών, την έρευνα σε τεχνολογίες άμυνας και την εξεύρεση νέων μορφών χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ”.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβαση της η επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται το δίλλημα ΕΕ ή ΝΑΤΟ, καθώς όλες οι δομές οι οποίες υπάρχουν σήμερα ανήκουν στην ουσία στη δικαιοδοσία του εθνικού επιπέδου. Το θέμα είναι να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία και να προχωρήσουμε σε ένα ποιοτικό βήμα προς τα εμπρός, κατανέμοντας ρόλους και μεγιστοποιώντας τις συνέργειες, όπως π.χ. στην  προστασία των θαλάσσιων συνόρων μας, όπου εκεί αντιμετωπίζουμε σημαντικά προβλήματα που έχουν σχέση με την εμπορία προσώπων, με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, με την πειρατεία και με άλλες απειλές προς την ΕΕ. Εάν το βήμα αυτό θα επιφέρει και μεγαλύτερο βαθμό ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αυτό σίγουρα δεν αποτελεί κάτι το αρνητικό.

Αφήστε μια απάντηση