Blog

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Του κ. Σπύρου Μούλια, Προέδρου ΣΕΚΠΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Του κ. Σπύρου Μούλια, Προέδρου ΣΕΚΠΥ

 

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) ιδρύθηκε το 1982 και περιλαμβάνει το σύνολο της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, Κρατικής και Ιδιωτικής και είναι μέλη του, πλέον των 150 Ελληνικών Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών.
Η Διοίκηση ασκείται από τον Πρόεδρο και το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το οποίο εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια από την Γενική Συνέλευση των Αμυντικών Βιομηχανιών.
Σκοπός του ΣΕΚΠΥ είναι η προάσπιση και προαγωγή των νομίμων συμφερόντων των Μελών του, η ανάπτυξη της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, η μείωση του μεγάλου σε βάρος της Ελλάδος ισοζυγίου στον τομέα των αμυντικών υλικών και η προώθηση των εξαγωγών. Οι βασικοί στόχοι του Συνδέσμου, είναι προσαρμοσμένοι στην σημερινή πραγματικότητα και έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της Ελληνικής Βιομηχανίας. Για την ενίσχυση αυτή, η σημερινή Διοίκηση του ΣΕΚΠΥ καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ενώ το κύριο βάρος των προσπαθειών και ενεργειών της, είναι η όσο το δυνατόν αύξηση της Ελληνικής συμμετοχής στα εξοπλιστικά προγράμματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Δηλαδή με πιο απλά λόγια να κατασκευάζονται αμυντικά προϊόντα από Ελληνικά χέρια. Η μεγιστοποίηση της Ελληνικοποίησης των αμυντικών προϊόντων θα έχει ως αποτέλεσμα:
Πρώτον, την μετατροπή σε κοινωνική παροχή μέρους των αμυντικών δαπανών για τα εξοπλιστικά προγράμματα, με την απασχόληση ανθρωπίνου δυναμικού και την μείωση κατά το δυνατόν της ανεργίας.
Δεύτερον, την αυτάρκεια σε αμυντικά υλικά, σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν θα είναι δυνατή η προμήθεια αμυντικών υλικών, από οίκους του Εξωτερικού.
Τρίτον, την συμμετοχή στην ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας.
Η συμμετοχή των Ελληνικών Αμυντικών Βιομηχανιών στα εξοπλιστικά προγράμματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί και πρέπει να πραγματοποιείται. Αλλωστε σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τόσο οι κρατικές, όσο και οι ιδιωτικές αμυντικές βιομηχανίες, έχουν εκσυχρονισθεί και διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, εμπειρία και γνώσεις για την κατασκευή ποιοτικών αμυντικών προϊόντων, σύγχρονης και υψηλής τεχνολογίας. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι όλες οι Αμυντικές Βιομηχανίες παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις και προσαρμόζονται ανάλογα, δημιουργώντας συνεργασίες κυρίως με βιομηχανίες του Εξωτερικού που παράγουν προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας. Το 95% των Ελληνικών Αμυντικών Βιομηχανιών είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9000.
Με την συνεργασία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο ΣΕΚΠΥ ανέπτυξε το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, το οποίο λειτουργεί από 6 ετών και έχει σαν βασικό στόχο και σκοπό να παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της κατασκευής νέων αμυντικών υλικών και να ενημερώνει τα μέλη του, επί των νέων εξελίξεων.
Η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, παρά τις δυσκολίες, απέκτησε σημαντική υποδομή, σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό και έχει τη δυνατότητα κατασκευής πολλών αμυντικών υλικών αρίστης ποιότητας, τα οποία συνοπτικά και κατά κατηγοριες είναι:
• Πυρομαχικά και εκρηκτικά.
• Οπλα και οπλικά συστήματα.
• Στρατιωτικά και τεθωρακισμένα οχήματα.
• Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.
• Αεροπορικό υλικό.
• Ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικά υλικά.
• Υλικά τηλεπικοινωνίας.
• Οπτικά και Ηλεκτροοπτικά.
Ο ΣΕΚΠΥ δίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη καλών σχέσεων και επαφών τόσο μεταξύ των μελών του όσο και με άλλες αμυντικές βιομηχανίες του Εξωτερικού. Γιαυτό συμμετέχει και οργανώνει ημερίδες και συνέδρια αναλόγου περιεχομένου. Μάλιστα στα πλαίσια της φετεινής 13ης Διεθνούς Εκθέσεως Συμβατικών Συστημάτων Εθνικής Αμυνας Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος «DEFENDORY INTERNATIONAL 2004» που γίνεται στον ΟΛΠ του Πειραιά (4 έως 9 Οκτωβρίου 2004), οργανώνει στις 4 Οκτωβρίου 2004 στο Ξενοδοχείο «ASTIR PALACE» στην Βουλιαγμένη,το 4ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ με θέμα «Εξοπλισμοί – Συνεργασία – Οικονομία».
Τέλος, σύνθημά μας είναι:
Συνεργασία – Ποιότητα – Αξιοπιστία – Αυθεντικότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο σημερινός Πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ κ. Σπύρος Μούλιας είναι:
– Ανώτατος Αξιωματικός ε.α.,
– Μ-Η Μηχανικός του ΕΜΠ,
– Απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου.

Αφήστε μια απάντηση