Blog

7Ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . «ΘΩΡΑΚΕΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΜΑΤΩΝ – ΤΘ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

7Ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ .
«ΘΩΡΑΚΕΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΜΑΤΩΝ – ΤΘ ΟΧΗΜΑΤΩΝ .
20 ΜΑΙΟΥ 2008.

 

            1. Την Τρίτη 20 Μαΐου 2007 πραγματοποιήθηκε στην ΛΑΕΔ το 7ο ενημερωτικό σεμινάριο της ΕΛΕΣΜΕ με θέμα «Θώρακες – Προστασία αρμάτων – ΤΘ οχημάτων» . Τα θέματα του σεμιναρίου ανεπτύχθησαν από υψηλόβαθμα στελέχη της Γερμανικής εταιρείας  Rheinmetall ,  που ήλθαν αποκλειστικά για αυτό  τον σκοπό στην Ελλάδα , προσκεκλημένοι της ΕΛΕΣΜΕ. Το σεμινάριο παρακολούθησαν με μεγάλη προσοχή άνω των 45 Αξιωματικών του Στρατού ξηράς, κατά βάση ΠΖ και ΤΘ,  καθώς και  απόστρατοι Αξκοί . Το σεμινάριο τίμησαν με την παρουσία των οι Διευθυντές ΓΕΣ/ΔΙΤ και ΓΕΣ/ΔΠΖ Υποστράτηγοι κ.κ. Ξιφαράς Σαμπάτης και Χουλιαράς Αλέξανδρος  αντίστοιχα. Το σεμινάριο προετοίμασαν με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια οι Υπσγοι (ε.α.) κ.κ. Λεονάρδος Παν. και Σαραντινός Α. , συντονιστής ήταν ο Υπτγος (ε.α.) Μπαλτζώης Ιωάν.  και κατά γενική ομολογία , ιδιαίτερα των συμμετασχόντων Αξκών  στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία .
Τα θέματα που αναπτύχθησαν ήσαν τα  παρακάτω:

 • Αντιαρματικά Όπλα , από τον Υπτγο (ε.α.)  Σαραντινό Α.
 • Παρουσίαση Συστημάτων Θωρακίσεων , από τον κ. M. Heinzemann ,  Δντη της Rheinmetall Hellas SA.
 • Παθητικά Συστήματα Θωρακίσεων  ,   από τον κ. R. Toph , Διευθυντή πωλήσεων της  Rh Chempro GmbH.
 • Θώρακες Αντιδράσεως – Συστήματα Προστασίας Οχημάτων από Αυτοσχέδιους Εκρηκτικούς Μηχανισμούς – Νάρκες , από τον κ. N. Zeretzke , Διευθυντή Συστημάτων Προστασίας της  Rh. Landsystems GmbH .
 • Ενεργητικά Συστήματα Θωρακίσεων , από τον Δρ. G. Wollmann , Αναπληρ. Διευθυντή Συστημάτων Προστασίας της  Rh Waffe Munitio GmbH.
 • Ηλεκτρονικές Θωρακίσεις – Αντίμετρα , από τον Δρ. G. Wollmann , Αναπληρ. Διευθυντή Συστημάτων Προστασίας της  Rh Waffe Munitio GmbH.
 • Ενεργητική Προστασία με χρήση UCAV, από τον κ.  K. Mikhelson , της Rh Def. Electronik GmbH. 

 

2. Στο πρώτο θέμα του σεμιναρίου , για τα Αντιαρματικά Όπλα , ο ομιλητής αναφέρθηκε στην ιστορική εξέλιξη των Α/Τ Όπλων , που ξεκίνησαν την ιστορική των διαδρομή με σκοπό να αντιμετωπίσουν το νέο και ισχυρό οπλικό σύστημα , το άρμα μάχης , που άλλαζε τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης. Έτσι στην αρχή αναπτύχθηκαν τα πυροβόλα, κατόπιν οι Α/Τ εκτοξευτές , τα ΠΑΟ (Πυροβόλα Άνευ Οπισθοδρόμησης) , τα Κατευθυνόμενα Βλήματα (Κ/Β) , με τα 1ης , 2ης και τώρα 3ης γενιάς Κ/Β , τα επιθετικά Ε/Π και τα αντιαρματικά Α/Φ .
Στην παρουσίαση των Συστημάτων Θωρακίσεων ο ομιλητής εστίασε την ομιλία του σε τέσσερις βασικούς κανόνες, που πρέπει να διακατέχουν την φιλοσοφία των συστημάτων θωρακίσεων :

 • Don’t Be Seen. (Να μη φαίνεσθε)
 • Don’t be Hit. {Να μη χτυπηθείτε(αν σας δουν ) }.
 • Don’t Be Penetrated.{ Να μη σας διατρήσουν (αν σας χτυπήσουν)}.
 • Don’t Be Killed. {Να μη σκοτωθείτε (αν σας διατρήσουν)}.

            Στην παρουσίαση των Παθητικών Συστημάτων Θωρακίσεως , ο ομιλητής αναφέρθηκε , όχι λεπτομερώς βέβαια για ευνοήτους λόγους, στα σύγχρονα υλικά , που  χρησιμοποιούνται για τις θωρακλίσεις αρμάτων και ΤΘ οχημάτων , όπου τα κεραμικά υλικά και άλλα σύνθετα τοιαύτα που χρησιμοποιούνται με πολλαπλές μεθόδους αυξάνουν σημαντικά την σκληρότητα της θωράκισης και έτσι την αδιαπερατότητα αυτής.

            Στην επόμενη παρουσίαση, ο ομιλητής αναφέρθηκε στους Θώρακες Αντιδράσεως –Συστήματα Προστασίας Οχημάτων από Αυτοσχέδιους Εκρηκτικούς Μηχανισμούς  και Νάρκες , δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του πληρώματος και ιδιαίτερα του οδηγού , με ειδική ενίσχυση της βάσης που στηρίζεται το κάθισμα , ενίσχυση  γενικά του δαπέδου , πορτών  κλπ. Σε ότι αφορά την θωράκιση , ως γνωστόν υπάρχουν τρία είδη , η παθητική , η θωράκιση αντίδρασης και η ενεργητική, όπου και αναλύθηκαν οι εξελίξεις ιδιαίτερα στις δύο τελευταίες.

            Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τα νέα Ενεργητικά Συστήματα Θωρακίσεως , οι Ηλεκτρονικές Θωρακίσεις και τα Αντίμετρα , όπου ο ομιλητής αναφέρθηκε στις νέες εξελίξεις με την Ενεργητική Άμυνα επί των συστημάτων θωρακίσεως να ευρίσκεται στα τελευταία στάδιας δοκιμών  , πριν την τελική εφαρμογή , που θα προσδώσουν στα θέματα ασφαλείας και θωράκισης μια επαναστατική εφαρμογή. Το νέο σύστημα ,που αναπτύσσεται θα αποτελείται από διάφορες αυτόνομες μονάδες που θα εγκαθίστανται περιμετρικά του άρματος  και θα μπορούν να ανιχνεύουν ηλεκτρονικά  την απειλή (βλήμα , πύραυλος κλπ) , θα εκτιμούν την απειλή  και τέλος θα την καταστρέφουν πριν χτυπήσει το άρμα αυτόματα .
Ακόμη αναφέρθηκε στην ανίχνευση των διαφόρων εκρηκτικών μηχανισμών , με προηγμένα συστήματα ανίχνευσης και στην εκ του μακρόθεν καταστροφή των , για την ασφάλεια του προσωπικού. Επίσης αναφέρθηκαν σε διάφορα νέα ακουστικά συστήματα , που ανιχνεύουν την απειλή με την πρώτη βολή , όπως π.χ. τους ελεύθερους σκοπευτές. Ενδιαφέρον παρουσίασαν και τα συστήματα απόκρυψης με καπνό , τα οποία αποκρύπτουν τα άρματα , οχήματα , που τα φέρουν ακόμη και με ανίχνευση υπερύθρων ακτίνων.

            Τέλος στην παρουσίαση της Ενεργητικής Προστασίας με την χρήση UCAV , ο ομιλητής αναφέρθηκε σε νέας αντίληψης σύστημα , που αναπτύσσεται στην Γερμανία , όπου τα   UAV είναι δύο. Το πρώτο κάνει την εναέρια αναγνώριση , μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο την εικόνα της περιοχής , οι στόχοι εντοπίζονται και αποφασίζεται από την διοίκηση ποιος θα προσβληθεί. Όταν η απόφαση ληφθεί , τότε απογειώνεται το δεύτερο UAV , το οποίο φέρει ποσότητα εκρηκτικής ύλης και κατευθύνεται στην περιοχή του στόχου με την υπόδειξη του πρώτου . Το πλεονέκτημα είναι ότι η υπόδειξη και η κατεύθυνση επί του στόχου είναι συνεχής  και ακριβέστατη, ενώ εδώ υπάρχει και η δυνατότητα ματαίωσης της προσβολής αν διαπιστωθεί κάτι, ότι θα υπάρχουν παράπλευρες απώλειες , απώλειες σε φίλια τμήματα κλπ.

            3. Όπως αναφέρθηκε στην αρχή το εν λόγω σεμινάριο κατά γενική ομολογία των παρευρισκομένων Αξιωματικών , καθώς και σύμφωνα με τα σχόλια των και τις παρατηρήσεις στο ειδικό έντυπο που συμπλήρωσαν και παρέδωσαν στο τέλος του σεμιναρίου. Η βαθμολογία των με κλίμακα από 1 έως το 5 (η υψηλότερη βαθμολογία) ήταν ο βαθμός 5 σε ποσοστό 80% και ο βαθμός 4 σε ποσοστό 20%.
Οι προτάσεις των ήσαν οι εξής:

 • Να γίνει μια μόνιμη βάση δεδομένων στο διαδίκτυο σχετικά με τις θωρακίσεις , με την δημιουργία ενός ενεργού “think tank” .
 • Να δημιουργηθεί ένα “forum” στο διαδίκτυο ,  όπου τα στελέχη θα ανταλλάσουν απόψεις και θα αντλούν γνώσεις.
 • Να ενημερώνονται τα στελέχη για την ΕΛΕΣΜΕ και τις δραστηριότητές της.
 • Να κοινοποιούνται τα αποτελέσματα των σεμιναρίων στα στελέχη.
 • Να υπάρχουν περισσότεροι ανεξάρτητοι ομιλητές από  διαφορετικές και ανταγωνιστικές εταιρείες , για να γίνεται και σύγκριση απόψεων και οπλικών συστημάτων.
 • Να υπάρχει μεγαλύτερη και συχνότερη συμμετοχή σε ανάλογα σεμινάρια των στελεχών και ιδιαίτερα των μικρότερων βαθμών.

Τέλος η γενική εντύπωση των στελεχών ήταν αρίστη  για την διοργάνωση και διεξαγωγή του σεμιναρίου.  
Ακόμη να αναφερθεί ότι σκόπιμα δεν αναφερόμαστε στην ονομασία των οπλικών συστημάτων και όλων των παρουσιαζομένων τεχνολογικών καινοτομιών , για ευνοήτους λόγους.

Υπτγος (ε.α.) Ιωάννης Μπαλτζώης.

Αφήστε μια απάντηση