Blog

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» ΕΞΑΧΘΕΝΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Υποναυάρχου ε.α. Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ Π.Ν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

ΕΞΑΧΘΕΝΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 

Του Υποναυάρχου ε.α. Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ Π.Ν.

 

     Τα Διεθνή Συνέδρια «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» που έχει καθιερώσει η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ ανά διετία, από το 1999 και εντεύθεν, υπήρξαν απότοκο ενός ευρύτερου προβληματισμού σ΄ότι αφορά τα Αμυντικά Θέματα της Χώρας μας σε ποικίλους τομείς όπως π.χ, την Εθνική Στρατηγική, την Πολιτική Εθνικής Αμύνης, την Διαχείριση Κρίσεων, τα Αμυντικά Προγράμματα και την συνεισφορά της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας σ΄αυτά, τις σύγχρονες τάσεις στη Διεξαγωγή των Επιχειρήσεων (Πόλεμος Πληροφορικής, Ψηφιακός Πόλεμος, Logistics, κ.α.).

            Ο προαναφερθείς προβληματισμός είχε σαν αφετηρία το γεγονός ότι, με τα παραπάνω θέματα που αφορούν τις Ε.Δ. εν μέρει και αποσπασματικά ησχολούντο και ασχολούνται διάφοροι αναλυτές και ερευνητές είτε αυτοτελώς είτε μέσα στα πλαίσια ενός Ιδρύματος, Ινστιτούτου κ.λ.π. οι οποίοι ενδεχομένως να είχαν/έχουν κάποιες ακαδημαϊκές περγαμηνές οι οποίες δεν συνοδεύοντο από την απαιτουμένη εμπειρία επί του θέματος με αποτέλεσμα κατά συνθήκη οι μελέτες να καταλήγουν σε όχι ορθές εκτιμήσεις – συμπεράσματα και κατά συνέπεια σε ατεκμηρίωτες προτάσεις.

            Ως εκ τούτου εκρίθη σκόπιμο να εξετασθεί το Αμυντικό Πρόβλημα της Χώρας, στο σύνολό του, μέσω ομιλητών οι οποίοι να καλύπτουν τους χώρους των Ε.Δ. (Αξιωματικοί), Διπλωματίας, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Εταιριών Οπλικών Συστημάτων, προκειμένου η προσέγγιση των συμπερασμάτων και προτάσεων να είναι η πλέον ορθή. Κατόπιν τούτων, μεταξύ 9-10 Δεκεμβρίου 1999, έλαβε χώρα στο Πολεμικό Μουσείο το Α΄Διεθνές Συνέδριο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΄99 – ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ». Στο εν λόγω Συνέδριο υπήρξαν σαράντα δύο Εισηγήσεις και το ΥΕΘΑ εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του ΕΠ.Υ.ΕΘ.Α κ. Ε. Χωραφά, ο οποίος ανέπτυξε τους άξονες του Αμυντικού Προγράμματος της χώρας, ενώ οι επιμέρους ομιλητές Αξιωματικοί (ε.ε. και ε.α.) Πρέσβεις (ε.τ.), Καθηγητές και ανεξάρτητοι Αναλυτές και Ερευνητές, ανέπτυξαν θέσεις στις εν αρχή αναφερθείσες θεματικές ενότητες του Συνεδρίου ενώ αυτό έκλεισε με σύνοψη του Προέδρου του Συνεδρίου Αντιναυάρχου ε.α. Γ. Δεμέστιχα Π.Ν., Επιτίμου Αρχηγού Στόλου, με τα εξής περιληπτικά συμπεράσματα :

 • Απαιτείται η σύνδεση της Εθνικής Στρατηγικής με τα Αμυντικά Προγράμματα προκειμένου να εξασφαλίζεται η Εθνική Ασφάλεια με τη διάθεση των απαραιτήτων οικονομικών πόρων.
 • Με το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου (ΕΑΧ)και την ενοποίηση των δύο θεάτρων επιχειρήσεων, Ελλαδικού και Κυπριακού, τα ήδη εκτεταμένα μέτωπά μας, επεξετάθησαν περισσότερο. Η αχίλλειος πτέρνα του Δόγματος του ΕΑΧ είναι τα ανεπαρκή μέσα που διατίθενται για την στήριξή του.
 • Με τα εξοπλιστικά προγράμματα πρέπει να στοχεύουμε σε οπλικά συστήματα τεχνολογικής αιχμής που θα αντισταθμίσουν την ποσότητα με την ποιότητα. Η βελτίωση και διατήρηση της ποιοτικής υπεροχής που αποτελεί για τη χώρα μας μοναδική και αναγκαία διέξοδο, έχει υψηλό κόστος. Επομένως επιβάλλεται συνεχής ιεράρχηση προτεραιοτήτων και αναζήτηση της βέλτιστης λύσεως, ώστε με δεδομένο κόστος να παράγεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 • Ο κομματισμός στις Ε.Δ., δημιουργεί αναξιοκρατία, υποσκάπτει την ιεραρχική δομή, προάγει την αδικία και υπονομεύει το ηθικό, ενώ η κοινωνική, οικονομική και κοινωνική υποβάθμιση των στελεχών σημαίνει υποβάθμιση και της Άμυνας.
 • Οι Εθνικοί Στόχοι είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν με την εφαρμογή ορθής διπλωματίας, εφ΄όσον υπάρχει η διορατικότης και οι προϋποθέσεις εφαρμογής καταλλήλου σχεδιάσεως, στην οποία πέραν των διαφόρων παραγόντων της Εθνικής Ισχύος θα πρέπει να ληφθούν υπ΄όψιν οι δυνατότητες συμβολής της Εκκλησίας.
 • Η Θαλάσσια Ισχύς, που συνεχώς προσαρμόζεται στις τεχνικές εξελίξεις, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τους βασικούς παράγοντες ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΑΚΜΗΣ ή ΠΑΡΑΚΜΗΣ των Εθνών, ιδιαίτερα εκείνων που εξαρτώνται από τη θάλασσα. Η Ελληνική Θαλάσσια Ισχύς αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά δεδομένα Επιβίωσης και Ευημερίας της πατρίδος μας και νευραλγικό παράγοντα της Εθνικής μας Ισχύος.
 • Κάθε αποτρεπτική απειλή, για να δημιουργήσει αξιόπιστη παράσταση κόστους που θα εμποδίσει τον αντίπαλο να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε χαμηλό επίπεδο σύγκρουσης, επιβάλλεται να στηρίζεται τόσο σε στρατιωτικές ικανότητες όσο και σε πολιτική βούληση καθώς και ορθή επιτελική και πολιτική οργάνωση.
 • Η Τουρκική πολιτική έχει σαν σκοπό : Την συνένωση και τον εκτουρκισμό των μουσουλμανικών μειονοτήτων, της περιοχής μας, έτσι ώστε να αποκτήσουν τεχνητή Τουρκική συνείδηση θεωρώντας ως “Μητέρα Πατρίδα” την Τουρκία.
 • Με την βοήθεια προγραμμάτων Η/Υ, μπορούν να αξιολογηθούν τα διάφορα οπλικά συστήματα, αλλά και διάφορες τακτικές ως προς την αποτελεσματικότητά των.
 • Απαιτείται η σύσταση ενός Επιτελικού Οργάνου το οποίο θα είναι ικανό να θέτει και να σχεδιάζει την Ελληνική Υψηλή Στρατηγική καθώς και να συντονίζει και να ελέγχει τους φορείς που εμπλέκονται στην σχεδίαση και ανάπτυξή της.
 • Οι Δεξαμενές Σκέψεως στην Ελλάδα θα καταστούν έγκυρες, εφ΄όσον επαληθεύονται οι εκτιμήσεις τους, πέραν του επιτελουμένου έργου τους μεταδόσεως ιδεών και διοργανώσεως επιμορφωτικών εκδηλώσεων.
 • Η συμμετοχή της Ελλάδος σε Ευρωπαϊκά κοινά εξοπλιστικά προγράμματα, από την έναρξη αυτών δηλαδή από την σύνταξη των επιχειρησιακών προδιαγραφών, θα ωφελήσει την χώρα μας τόσο οικονομικά όσο και στα αμυντικά θέματα.
 • Για την αντιμετώπιση της απειλής, απαιτείται η κινητοποίηση του Ελληνικού επιστημονικού τεχνολογικού δυναμικού και προς τούτο είναι αναγκαία η λήψη μέτρων των αρμοδίων φορέων.
 • Τα τεθωρακισμένα οχήματα προσωπικού (ΤΟΜΠ) και μάχης (ΤΟΜΑ) αποτελούν το κύριο μέσο ταχείας μεταφοράς της κεντρικής εφεδρείας των νήσων μας τόσον στους απειλούμενους αιγιαλούς αποβάσεων όσο και στις περιοχές αεραποβάσεων.
 • Τα αντιαρματικό όπλο είναι φθηνό και αποτελεσματικό. Η χώρα μας πρέπει να γίνει αυτάρκης σε αντιαρματικά όπλα που να κατασκευάζονται από την εγχώρια βιομηχανία.
 • Τα επιθετικά ελικόπτερα δίδουν βάθος στο πεδίο της μάχης και ιδιαίτερα στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου δύνανται να μεταφέρουν την “Ισχύ Πυρός” από νήσου εις νήσο συναρτήσει της εχθρικής απειλής.
 • Η πρόσκτηση των A/T KIDD εξ ΗΠΑ, αποτελεί σήμερα την μοναδική άμεσα διαθέσιμη λύση για την εξισορρόπηση των ναυτικών δυνάμεων Ελλάδος – Τουρκίας. Εναλλακτικά πρέπει να προωθηθεί άμεσα η ναυπήγηση νέων Φρεγατών με κατάλληλα αντιαεροπορικά συστήματα.
 • Τα ΑΦΝΣ και Ε/Π είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για την κάλυψη ναυτικών επιχειρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο ενώ η ύπαρξη πλοίων υποστήριξης, αυξάνει την μαχητική ικανότητα των μαχίμων μονάδων.
 • Η Ελλάδα διατηρεί και πρέπει να διατηρεί σημαντικές αμφίβιες δυνάμεις για τις εθνικές μας ανάγκες (στήριξη νησιωτικού χώρου).
 • Το Π.Ν. θα μπορέσει να καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες όταν η δύναμη των υποβρυχίων του αυξηθεί από 8 σε 12.
 • Η ιεράρχηση της απειλής για τις μονάδες του Π.Ν. στο Αιγαίο είναι : Αέρας – Υποβρύχια – Επιφάνεια.
 • Η Ελληνική Ναυτική Στρατηγική θα πρέπει να στηρίζεται στην αποτροπή με ευέλικτη ικανότητα. Ο Ελληνικός Στόλος πρέπει να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο Αιγαίο και να δύναται να προσβάλλει τις δυνάμεις του ενδεχομένου αντιπάλου επιφέροντας το μαζικό “πρώτο πλήγμα”.
 • Θα πρέπει να δημιουργηθούν ειδικές Αεροναυτικές δυνάμεις, ευέλικτες και ταχυκίνητες, με σύγχρονο εξοπλισμό, ειδικά εκπαιδευμένες για τον γεωγραφικό μας χώρο.
 • Η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας σε συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλού κόστους μπορεί να αναβαθμισθεί μόνο με την μεταφορά, εμπέδωση και τελικά παραγωγή ιδίας τεχνογνωσίας σε μεσοπρόθεσμα προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας.
 • Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο εντυπωσιακούς κλάδους της Πληροφορικής με πολλές αμυντικές εφαρμογές. Οι κυριότερες περιοχές που αποτελούν πόλο έλξης των ερευνητών είναι τα νευρωνικά δίκτυα, η ασαφής λογική και οι γενετικοί αλγόριθμοι.

            Άξιον λόγου να αναφερθεί είναι ότι, κατά το εν λόγω Συνέδριο αίσθηση προκάλεσε το απόφθεγμα κατά την ομιλία του Επιτίμου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και νυν Ακαδημαϊκού Στρατηγού ε.α. Δ. Σκαρβέλη ότι «Δι΄όλον τον Ελληνικό Λαό το έγκλημα της 21ης Απριλίου υπήρξε στιγμιαίο πλην των Ε.Δ. τις οποίες καταδιώκει μέχρι σήμερον». Το νόημα προφανές και άνευ σχολιασμού

            Στο εν λόγω Συνέδριο παρέστη ικανός αριθμός αντιπροσωπειών των Ε.Δ. ενώ η πραγματοποίησή του βασίσθηκε σε χορηγίες του ΥΕΘΑ, της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών καθώς και της HDW .

            Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου διενεμήθησαν στους ενδιαφερομένους/εμπλεκομένους φορείς και υπήρξαν ευνοϊκά σχόλια.

            Η φιλοσοφία του δευτέρου Διεθνούς Συνεδρίου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2001 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» που έλαβε χώρα την 12-13 Δεκεμβρίου 2001, ήταν παρόμοια με του προηγουμένου πλην όμως, εκρίθη σκόπιμο, στην αρχή του Συνεδρίου να υπάρξει μια θεματική ενότητα την οποία να παρουσιάσει αμιγώς η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ και η οποία αφορούσε την Εκτίμηση Απειλής και την ως εκ ταύτης απορρέουσα Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική. Η εν λόγω ενότητα παρείχε στην ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ τη δυνατότητα να αναπτύξει το πώς αυτή αντιλαμβάνεται το Αμυντικό Πρόβλημα της χώρας μας μέσα από το πρίσμα επαγγελματιών του είδους, που αξιώθηκαν να ανέλθουν σε υψηλές θέσεις των Ε.Δ. (Στρατηγός ε.α. Δ. Σκαρβέλης, Αντιναύαρχος ε.α. Γ. Δεμέστιχας Π.Ν.).

            Κατά τα λοιπά υπήρξαν είκοσι οκτώ Εισηγήσεις από Αξιωματικούς ε.α., Καθηγητές και ανεξάρτητους αναλυτές και ερευνητές. Παράλληλα υπήρξε στρατιωτική εκπροσώπηση του ΥΕΘΑ ενώ λίαν ηυξημένη υπήρξε η αντιπροσωπεία ε.ε. υψηλόβαθμων Αξιωματικών των Ε.Δ. σε σχέση με το προηγούμενο Συνέδριο.

            Οι εργασίες έκλεισαν με σύνοψη του Προέδρου του Συνεδρίου Αντιστρατήγου ε.α. Χ. Μουστάκη, Επιτίμου Διοικητού Στρατιάς, με τα εξής περιληπτικά συμπεράσματα :

 • Το διεθνές περιβάλλον, εξελίσσεται ταχύτατα, δυναμικά και αβέβαια με κινδύνους, που μεταβάλλονται ταχύτατα σε απειλές, ιδιαίτερα μετά την τρομοκρατική ενέργεια της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Ν. Υόρκη.
 • Η χώρα μας αντιμετωπίζει πολλαπλές απειλές δυσδιάκριτες και μεταβαλλόμενες, οι οποίες όμως είναι υπαρκτές, ανεξάρτητα αν είναι άμεσες ή όχι. Κυρία όμως απειλή παραμένει η Τουρκική.
 • Η έκρηξη της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των επικοινωνιών έχει φέρει πραγματική επανάσταση, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις δημιουργίας ρηγμάτων στην Εθνική Ασφάλεια. Δεν αποκλείεται, στο μέλλον, οι χαμηλής εντάσεως διαμάχες να συνδυάζονται με επιθέσεις μέσω Η/Υ, που θα προκαλούν προβλήματα στην οικονομία, το εμπόριο κ.λ.π.
 • Οι τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις μεταβολές των απειλών, επιβάλλουν την συνεχή αναθεώρηση της στρατιωτικής στρατηγικής και τακτικής. Γι΄αυτό καθίσταται αναγκαία η συνεχής ενημέρωση και παρακολούθηση των εξελίξεων από τους αρμοδίους.
 • Η στρατηγική μας πρέπει να αποβλέπει στην αξιόπιστη αποτροπή, η οποία όμως προϋποθέτει την αντικατάσταση του δόγματος «Δεν διεκδικούμε τίποτα» με το «Διεκδικούμε όλα όσα μας ανήκουν».
 • Ο βασικότερος παράγων της αξιόπιστης αποτροπής είναι οι ισχυρές Ε.Δ., με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς προσωπικού και υλικού.
 • Η ευθύνη για τη δημιουργία ισχυρών Ε.Δ. έχει ανατεθεί στα στελέχη των Ε.Δ., που πρέπει να είναι επαγγελματίες στρατιωτικοί επιστήμονες. Είναι λανθασμένη η αντίληψη που καλλιεργείται από κάποιους κύκλους, ότι τον πόλεμο στο μέλλον, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, θα διεξαγάγουν επιστήμονες. Οι στρατοί χρειάζονται ηγέτες που να μπορούν να εμπνέουν τους στρατιώτες και να τους οδηγούν ακόμη και στο θάνατο.
 • Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις  μπορούν να δώσουν  αξιόπιστες λύσεις στο αμυντικό πρόβλημα της χώρας και ιδιαίτερα στην κάλυψη της μεγάλης υπεροχής, σε προσωπικό, της Τουρκίας, με πιο αποτελεσματικά και με λιγότερο προσωπικό υπηρετήσεως οπλικών συστημάτων. Βασική όμως αρχή πρέπει να είναι η ποιοτική υπεροχή και όχι η ποσοτική υπεροχή έναντι του πιθανού αντιπάλου. ΜΟΝΟ με την ποιοτική υπεροχή προσωπικού και μέσων είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί η ποιοτική υπεροχή της Τουρκίας.Επιβάλλεται η ανάπτυξη της Ελληνικής Πολεμικής Βιομηχανίας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και η ενίσχυση της ιδιωτικής αμυντικής βιομηχανίας δια της αναθέσεως κατασκευαστικού έργου και της ισότιμης συμμετοχής στη συμπαραγωγή υλικού, με διαφανή κριτήρια.
  • Οι αμυντικές δαπάνες πρέπει να αντιμετωπίζονται με βάση τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και όχι με λογιστικά κριτήρια.
  • Η διατήρηση της ισορροπίας ισχύος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι αναγκαία, έστω και αν αυτό προκαλεί κάποια μεγαλύτερη επιβάρυνση. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τις κινήσεις της Τουρκίας, που έχει την πρωτοβουλία στον ανταγωνισμό των εξοπλισμών. Η Ελλάδα, για λόγους καλής θελήσεως, άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία, που της προσέφερε η οικονομική κρίση της Τουρκίας, η οποία μείωσε κατά 30% τις αμυντικές της δαπάνες και δεν ανέλαβε την πρωτοβουλία που θα μπορούσε να την φέρει σε δυσχερή θέση. Το μέλλον θα δείξει αν αυτή η χειρονομία θα έχει ανάλογη ανταπόκριση.
 • Η συμμετοχή μας σε πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι επιβεβλημένη, γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις επ΄ωφελεία των εθνικών μας συμφερόντων. Γι΄αυτό απαιτείται ένα αξιόπιστο και αποδοτικό σύστημα διαθέσεως δυνάμεων, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, αλλά και να μη προκαλούνται προβλήματα στις Ε.Δ. και την άμυνα της χώρας.

            Η πραγματοποίηση του Συνεδρίου βασίσθηκε σε χορηγίες του ΥΕΘΑ, της EUROFIGHTER, της HDW/FERROSTAAL, της SUNLIGHT CREATING ENERGY, της FINATEC, της ΠΥΡΚΑΛ, της ΕΑΒ, της STN ATLAS ELECTRONIC, των ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ, της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, της ΕUROTEST LTD καθώς και της DEFENDORY.

            Άξιον λόγου να αναφερθεί είναι το γεγονός της πληθώρας αντιπροσωπειών Αξιωματικών των Ε.Δ. σε συνδυασμό με την παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών, καθώς και της πληθώρας των χορηγών. Τα ανωτέρω πιστοποιούν ότι το Συνέδριο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΄99» προκάλεσε το ενδιαφέρον και τις ευμενείς εντυπώσεις/σχόλια των καθ΄ύλην ενδιαφερομένων με αποτέλεσμα την ευρεία συμμετοχή τους στο Συνέδριο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2001» και κατά συνέπεια την καθιέρωση πλέον των Συνεδρίων «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ».

            Μετά την εκθετικώς αυξανομένη επιτυχία του Συνεδρίου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2001» έναντι του «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΄99», η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ προχωρεί πλέον στη διοργάνωση του Συνεδρίου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2003» λαμβάνοντας υπόψη τις νέες παραμέτρους που συνιστούν την σύγχρονη απειλή και που είναι οι λεγόμενες ασύμμετρες απειλές με τη διάσταση του Πληροφορικού Πολέμου, της Τρομοκρατίας, του Βιολογικού και Χημικού Πολέμου. Έτσι λοιπόν, στο Συνέδριο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2003», θα παρουσιασθεί η πλέον ολοκληρωμένη και σύγχρονη μορφή της απειλής η οποία θα εισαγάγει τις προαναφερθείσες νέες διαστάσεις και θα προσδιορίσει το πρόβλημα, άρα και τη λύση του, με μεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας όχι ανεφάρμοστες θεωρίες αλλά κοινό νου, λογική και προ πάντων θετική σκέψη, η οποία συμβαδίζει με τις όποιες Δομικές και Οργανωτικές εξελίξεις στο χώρο των Ε.Δ., ανεξάρτητα  εάν οι αρχικές θέσεις της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ ήταν ενδεχομένως διαφορετικές, δηλαδή ανά πάσα στιγμή τίθεται το στοιχείο της βελτιώσεως μιας υφισταμένης καταστάσεως, πέραν των όποιων τυχόν διαφωνιών, μη θεμελιωδών, και της κριτικής της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ επί των επιλογών της Ηγεσίας των Ε.Δ. και του ΥΕΘΑ.

Αφήστε μια απάντηση