Blog

Τα κόμματα αδυνατούν

Τα κόμματα αδυνατούν

Πειραιάς, 25 Οκτωβρίου, 2011 

Αποτελεί πλέον ιστορικό γεγονός ότι για το σημερινό οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο της πατρίδας μας υπεύθυνοι είναι οι λειτουργοί του κομματικού πολιτικού μας συστήματος. Το αμάρτημά τους όμως δεν περιορίσθηκε στο παρελθόν, αλλά εξακολουθεί να διαπράττεται και σήμερα, είτε με τις ατολμίες και τις παλινδρομήσεις των κυβερνώντων, είτε με τη στείρα άρνηση της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς οι πολιτικοί μας δεν μπορούν να υπερβούν το προσωπικό και το κομματικό τους συμφέρον και να αρθούν σε επίπεδο εθνικής συνείδησης, που απαιτούν οι «καιροί». Η πατρίδα μας όμως βρίσκεται σε επείγουσα ανάγκη σωτηρίας και εκσυγχρονισμού σε πολλούς τομείς. Αυτή η προσπάθεια απαιτεί διάρκεια χρόνου, επιστήμη-τόλμηαποφασιστικότητα εκ μέρους των πολιτικών αρχόντων και ασφαλώς τη φιλική συμπαράσταση των πολιτών, όσο αυτή καθίσταται δυνατή. Μία τέτοια βαθειά και πολύπλευρη, εθνικών διαστάσεων, αποστολή δεν μπορεί να εκπληρωθεί μέσα σε συνθήκες κομματικών ανταγωνισμών και διαιρέσεων, τα οποία θα συνεχισθούν όπως έδειξαν μέχρι τώρα οι καταστάσεις. Καθόσον οι βουλευτές των δύο μεγάλων κομμάτων δεν κατόρθωσαν να επιβάλλουν τη συνεργασία σε ένα εθνικό επίπεδο πολιτικής, παρά το αίτημα που διατυπώνεται από ορισμένους γι’ αυτό τον σκοπό. Ευχόμαστε τα δύο μεγάλα κόμματα να συμφιλιωθούν. Ο Πλάτων, ο οποίος επισταμένως είχε μελετήσει τον χαρακτήρα των Ελλήνων, ως επίσης τα πολιτεύματα και τις αστάθειες αυτών, περιγράφει αυτά στην «Πολιτεία» του με τόση γλαφυρότητα, ώστε ο μελετητής του να διαπιστώνει ότι και σήμερα επαναλαμβάνεται η ίδια πολιτική πραγματικότητα και επί πλέον ότι είμαστε γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων προγόνων μας, με τις ίδιες αδυναμίες. Για τέτοιες όμως έκτακτες καταστάσεις, όπως βιώνει σήμερα η πατρίδα μας, ο Πλάτων προτείνει σε όλα τα πολιτικά του έργα τον φιλόσοφο άρχοντα (τον σώφρονα «τύραννο» στους «Νόμους» ), με ορισμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ο άρχοντας αυτός αναδεικνύεται στην εξουσία με τη θέληση των πολιτών, σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία και παραμένει στην αρχή προσωρινά για να βάλει σε τάξη τα πράγματα και στη συνέχεια παραδίδει την εξουσία στον κανονικό κυβερνήτη. Εφόσον, όπως αποδείχθηκε μέχρι τώρα, τα κόμματα εξουσίας παρουσιάζουν μεγάλη αδυναμία να οδηγήσουν την πατρίδα μας στην έξοδο από την εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, εκτιμάται ότι είναι αναγκαία η πρόταση του Πλάτωνα για τον φιλόσοφο άρχοντα. Αυτόν τον ρόλο του φιλόσοφου άρχοντα σήμερα, αν και ήλθε μέσω Ευρώπης, δύναται να αναλάβει ομάδα καταξιωμένων επιστημόνων, τεχνοκρατών, επιχειρηματιών και γενικά ανθρώπων της αγοράς, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να αναπτύξουν πολιτική δραστηριότητα, εκτός των κομμάτων, όπως σχετικά ανακοινώθηκε. Αυτή η ομάδα διευρυνόμενη, μπορεί να αποτελέσει ένα «Πολιτικό Συμβούλιο» το οποίο να είναι το κοινωνικό αντίβαρο προς τα κόμματα. Ας ελπίσουμε σε ένα ανανεωμένο, σύγχρονο, πολιτικό σύστημα. Με βαθειά εκτίμηση Άρης Διαμαντόπουλος Υποστράτηγος ε.α – Ψυχολόγος – Δρ Φιλοσοφίας

Αφήστε μια απάντηση