Blog

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στο Πραξικόπημα της Αιγύπτου

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στο Πραξικόπημα της Αιγύπτου

Κατά την επανάσταση του 2011, η Ισλαμική Αδελφότητα είχε σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των υποστηρικτών της, με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) και όχι μόνο.

Ωστόσο, ήταν η εκκοσμικευμένη μερίδα του πληθυσμού που είχε το προβάδισμα αρχικά σε αυτή την διαδικασία, επειδή οι εκκοσμικευμένοι ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία αυτή ως μέσο για την οργάνωση των διαδηλώσεων. Οι ισλαμιστές ήταν αρκετά γρήγοροι στην εκμάθηση της χρήσης αυτής της τεχνολογίας μέσω της παρατήρησης. Στη συνέχεια έδρασαν γρήγορα και έλαβαν το δικό τους μερίδιο στην επανάσταση. Στο πραξικόπημα κατά του Μόρσι όμως δεν ήταν σε θέση να εξισορροπήσουν την δράση του εκκομισκευμένου κινήματος “Ταμαρόντ.”
Ο πρωτοφανής ρόλος των ΜΚΔ στην πολιτική άνοιξη της Αιγύπτου δεν πέρασε απαρατήρητος από τον στρατό της χώρας. Μετά την πτώση του Μουμπάρακ, σημαίνοντα στελέχη του στρατού άρχισαν να διερευνούν την χρήση των ΜΚΔ ως ένα πολιτικό εργαλείο με πολλαπλή χρήση. Ο στόχος τους ήταν και είναι να χρησιμοποιήσουν πολλαπλά αυτόν τον σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας με στόχο τα πολιτικά οφέλη.
Προφανώς στο πλαίσιο των ΜΚΔ ο στρατός με διάφορες πολιτικές ομάδες έχουν δημιουργήσει περισσότερα δίκτυα για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Τα δίκτυα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της κινητοποίησης και του ηθικού του εκκοσμικευμένου πληθυσμού της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν παρόμοιες προσπάθειες από την Ισλαμική Αδελφότητα.
Σήμερα διάφορες συνδεόμενες ομάδες με το ίδιο μέσο, δηλ. τα ΜΚΔ, που έριξαν τον Μουμπάρακ έπαιξαν παρόμοιο και πιο ασαφή ρόλο στην πτώση του Μόρσι με την προώθηση της αβεβαιότητας, κυκλοφορώντας ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες με στόχο την υποκίνηση της βίας.
Το αποτέλεσμα είναι αξιοσημείωτο, επειδή ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να ελέγξει και να εξακριβώσει την αξιοπιστία των πληροφοριών για κάτι που δεν λαμβάνει χώρα εμπρός του. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο ρόλος των ΜΚΔ είναι τώρα πιο καταστροφικός, προκαλώντας την οργή και το μίσος με τη διάδοση αβάσιμων συχνά φημών. Τα ΜΚΔ δίνουν τη δυνατότητα δημόσιας συζήτησης σε τακτική βάση. Για παράδειγμα, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο της Αιγύπτου χρησιμοποιεί το Φέις Μπουκ για να εκδώσει επίσημες δηλώσεις.
Ο αμφίβολος και αναξιόπιστος ρόλος των ΜΚΔ στην Αίγυπτο σήμερα είναι αποτέλεσμα δύο κυρίως χαρακτηριστικών αυτής της τεχνολογίας σε απευθείας σύνδεση: της ανωνυμίας και της ανεπάρκειας επαλήθευση της κυκλοφορούσης πληροφορίας.
Κάθε κόμμα ή άτομο μπορεί να δημιουργήσει ανακριβείς εντυπώσεις σχετικά με ένα γεγονός που έλαβε χώρα ή μη. Αυτή η κατάσταση αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της κοινωνίας και την πολιτική σταθερότητα της χώρας, ιδίως όσον αφορά τις προοπτικές εκδημοκρατισμού της Αιγύπτου.
Η αβεβαιότητα των πολιτικών στόχων και των μέσων των ΜΚΔ σχετικά με την ασφάλεια της κοινωνίας και της χώρας δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει επικρατήσει η αόρατη και αρνητική τους χρήση.
Προφανώς ο στρατός έχει βρει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον έλεγχο της επικοινωνίας και των πληροφοριών της χώρας, προκειμένου να ελέγξει και να κατευθύνει την κοινή γνώμη βάσει των επιθυμιών του στρατιωτικού καθεστώτος. Σε αυτή τη διαδικασία οι ισλαμιστές αναμένεται να γίνουν πιο δραστήριοι, προκειμένου να αντισταθμίσουν τον τακτικό πλεονέκτημα του στρατού. Όσο για τους χρήστες των ΜΚΔ, καλούνται να ασκήσουν την κρίση τους περαιτέρω προκειμένου να αποφευχθεί η εν αγνοία τους θυματοποίησή τους από τη χρήση αυτού που θεωρούν ότι είναι ένα «καλό» μέσο επικοινωνίας.

Αφήστε μια απάντηση