Από την Λωζάννη στο παρόν

Από την Λωζάννη στο παρόν

Το 1923 είχε μόλις τελειώσει μία δεκαετής ελληνοτουρκική τιτανομαχία, που μετέβαλε την αχανή Οθωμανική Αυτοκρατορία σε ένα μεσαίου μεγέθους κράτος της Μέσης Ανατολής και την μικροσκοπική Ελλάδα σε μία επίσης μεσαίου μεγέθους χώρα των Βαλκανίων. Είχε προηγηθεί το 1921 η διέλευση του Σαγγάριου από τον Ελληνικό στρατό, καί τότε φάνηκε ότι ήταν πολύ κοντά η ολοκληρωτική εξάλειψη του τουρκικού ποράγοντος από την παγκοσμία ιστορία και η άρση του 1453. Ακολούθησε το δραματικό 1922, όταν χάθηκε το μικρασιατικό σκέλος του Ελληνισμού, με εκατομμύρια θύματα και πρόσφυγες. Τελικά, η ισορροπία επιτεύχθηκε στις ασιατικές όχθες του Αιγαίου, όπου σταμάτησαν οι κεμαλικές ορδές μπροστά στην θάλασσα.

Διαβάστε ΕΔΩ! όλο το κείμενο.

Αφήστε μια απάντηση