Το εξωτερικό εμπόριο της Τουρκίας στο 2020

Το εξωτερικό εμπόριο της Τουρκίας στο 2020

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής Υπηρεσίας της Τουρκίας, στο έτος 2020 η αξία των τουρκικών εξαγωγών παρουσίασε σε ετήσια βάση μείωση 6,3% φθάνοντας στα 169,5 δισ. $ (2019: 180,8 δισ. $), ενώ παράλληλα η αξία των εισαγωγών εμφάνισε αύξηση 4,3% φθάνοντας στα 219,4 δισ. $ (2019: 210,3 δισ. $) με συνέπεια να αυξηθεί το εμπορικό  έλλειμμα της Τουρκίας  κατά 69,1%  (από  -29,5  δισ. $  σε -49,9 δισ. $).

 

Μεταξύ των πρώτων είκοσι χωρών προορισμού των τουρκικών εξαγωγών, σε αξία, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση εξαγωγών στο 2020 σε σχέση με το 2019εμφανίζουν οι εξαγωγές στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα (-22,1%, από 3,6 δισ. σε 2,8 δισ. $),  στο  Ιράν  (-18%, από 2,7 δισ. σε 2,2 δισ. $),  στην  Ισπανία (-17,8%, από 8,1 δισ. σε 6,7 δισ. $), στην  Ιταλία (-17,2%, από 9,8 δισ. σε 8,1 δισ. $), στο Μαρόκο (-12,6%, από 2,3 δισ. σε 2,1 δισ. $, στην Αίγυπτο (-10,7, από 3,5 δισ. σε 3,1 δισ. $), στο Ιράκ (-10,6, από 10,2 δισ. σε 9,1 δισ. $), στις Κάτω Χώρες (-9,9%, από 5,8 δισ. σε 5,2 δισ. $) και στη Γαλλία (-9,5%, από 7,9 δισ. σε 7,2 δισ. $). Μεταξύ των πρώτων είκοσι χωρών προορισμού των τουρκικών εξαγωγών οι 14 παρουσιάζουν μείωση, ενώ για 6 προέκυψε αύξηση αξίας εξαγωγών: στις ΗΠΑ (13,5%), στη Ρωσία (8,3%), στο Βέλγιο (6,4%) κ.ά.

 

Όσον αφορά την αξία των τουρκικών εισαγωγών στο έτος 2020, τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις μεταξύ των πρώτων είκοσι προμηθευτριών χωρών της Τουρκίας εμφανίζουν κατά σειρά ως χώρες προέλευσης το Ιράκ, (206,2%, από 2,7 δισ. $ σε 8,2 δισ. $, αφορά αργό πετρέλαιο), η Ελβετία (130,2%, από 3,4 δισ. σε 7,8 δισ. $) και τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα (27,7%, από 4,4 δισ. σε 5,6 δισ. $). Μεταξύ των πρώτων 20 προμηθευτριών χωρών της Τουρκίας, οι  εισαγωγές της  από τις 8  έχουν  αρνητικό  πρόσημο,   ενώ  τη   μεγαλύτερη  μείωση, -27,7% (από 6,6 δισ. $ σε 4,8 δισ. $), εμφανίζει  η αξία  των εισαγωγών  από την Ινδία και ακολουθούν η Ρωσία με -22,7% (από 23,1 δισ. σε 17,9 δισ. $, αφορά κυρίως φυσικό αέριο) κ.ά.

 

Πρώτος προορισμός των εξαγωγών στο έτος 2020 παρέμεινε η Γερμανία (16 δισ. $) με δεύτερο το Ην. Βασίλειο (11,2 δισ. $), τρίτες τις ΗΠΑ (10,2 δισ. $) και τέταρτο το Ιράκ (9,1 δισ. $), ενώ πρώτη χώρα προέλευσης των τουρκικών εισαγωγών παρέμεινε η Κίνα (23  δισ. $) με δεύτερη τη Γερμανία (21,7 δισ. $), τρίτη τη Ρωσία (17,9 δισ. $) και τέταρτη τις ΗΠΑ (11,5 δισ. $).

 

Στο έτος 2020 η αξία των τουρκικών εισαγωγών από την Ελλάδα ήταν 1,3 δισ. $ και η αξία των εξαγωγών προς την Ελλάδα 1,8 δισ. $..

 

Αφήστε μια απάντηση