Ομιλίες

Ομιλία του δημοσιογράφου Λάμπρου Καλαρρύτη με θέμα: “Νέο Ελληνικό Δόγμα. Η ανάγκη αλλαγής Εθνικής αντίληψης σε ένα κόσμο ο οποίος έχει μεταβληθεί”