Blog

Σεμινάριο «Ο Ελληνικός Πολιτισμός, η Αισθητική και η Επιδραστικότητά του»

Σεμινάριο «Ο Ελληνικός Πολιτισμός, η Αισθητική και η Επιδραστικότητά του»

 

Το  Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ),  αποκρινόμενο στο αίτημα πολλών Μελών και Φίλων, διοργανώνει τον Ιανουάριο, στα Γραφεία του, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων)  88, 1ος όροφος  και διαδικτυακά,  για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σεμινάριο με το θέμα αυτό.

-Ο άνθρωπος κατά τον Αριστοτέλη, και ως φαί­νεται ορθώς, είναι «ζώον πολιτικόν», άρα ένα όν, που ζει /δραστηριοποιείται μέσα σε πόλεις, δηλ. θεσμιμένες και θεσπισμένες κοινότητες, κοινω­νίες και συλλογικότητες. Εντός αυτών δημιουργεί, σταδιακά,  πολιτισμό, τεχνολογία, τέχνες, εκπαι­δευ­τική, πολιτική και κοινωνική δράση, αισθητι­κή, αντιλήψεις και τον συνεχή αγώνα (του) για εξέλιξη και πρόοδο.

-Οι προηγούμενες παράμετροι, μαζί με άλλα στοιχεία (φυσικό περιβάλλον, αγώνας για αυτογνωσία, αντιπαλότητες για την ισχύ, συνεχείς προσπάθειες για επιστημονική και γνωστική εξέλιξη, κοινωνικές αντιθέσεις, στοχεύσεις για την οικονομική ευμάρεια, κλπ), συνδημιουργούν το ολιστικό φαινόμενο του πολιτισμού.

-Αυτός μπορεί να εννοηθεί και ως σύνθεση όλων των προηγούμενων στοιχείων-διαστάσεων, αλλά και ως «άσκηση και καλλιέργεια όλων των ανθρωπίνων δυνα­τοτήτων, με σκοπό την κατάκτηση της ελευθερίας», κατά τον Φίχτε, ή και ως «αρ­μονία και τάξη, που οδηγεί την ανθρώπινη κοινωνία στην πνευματική καλλιέργεια με την υλική προχώρηση», κατά τον Ντυράντ.

-Σε κάθε περίπτωση ο πολιτισμός και η δημιουργία του και η ανασύνθεση /ανα­δημιουργία του, είναι ένα συλλογικό φαινόμενο, με κατά τόπους (και χρόνο) δια­φοροποιημένους, λίγο ή πολύ, πολιτισμούς (ιστορικούς και νεώτερους, τοπικές κουλτούρες, μετα-κουλτούρες και υποκουλτούρες, κλπ), που δύνανται να συμμε­τέ­χουν (και) στον «πολιτισμό των πολιτισμών», κατά τον Ε. Βενιζέλο.

–Ειδικότερα, δε, για τον Ελληνικό πολιτισμό, στη διαχρονία του, που είναι ένας από τους ζώντες ιστορικούς πολιτισμούς των καιρών μας σε μια σύγχρονη συνέχειά του, θα ήταν χρήσιμο να εγκύψουμε, ώστε να τον γνωρίσουμε, στο βαθμό του δυνατού, βεβαίως, αλλά και να αποκτήσουμε (κάποια) στοιχεία αυτογνωσίας, προσωπικής και συλλογικής, συνδυαστικά με την υποστήριξη της «ήπιας ισχύος» (soft power) και της «έξυπνης ισχύος» (smart power), όπως και την προώθηση της ανθεκτικότητας (re­siliense) του σύγχρονου Ελληνισμού, σε όλες τις διαστάσεις και υποστάσεις του.                 -Το πρόγραμμά μας δύναται να προσφέρει σε όλους μία δομική και λειτουργική δυνατότητα προσέγγισης όλων των παραπάνω, ευελπιστώντας και σε μία (περαι­τέρω) συνεκπαίδευσή μας.

Δομή – Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Η Δομή του Σεμιναρίου περιλαμβάνει οκτώ (8) Διαλέξεις των 2 θεμάτων εκά­στη, χρονικής διάρκειας τριών (3) ωρών εκάστη, δηλαδή Σεμινάριο συνολικής διάρ­κειας 24 ωρών, με έναρξη την Δευτέρα 23 Ιαν. και πέρας την Δευτέρα 13 Μαρ. 2023

1) Δευτέρα 23 Ιαν. 3 ώρες, 17:30-20:30

Α΄Θέμα: «Η ουσία του Ελληνικού πολιτι­σμού» (κατά τον Μ. Ανδρόνικο)

Διαλέκτης: Δελαγραμμάτικας Νικόλαος, (πατήστε εδώ για το βιογραφικό του)

Β’ Θέμα: «Τα αρχαιολογικά ευρήματα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου»

Διαλέκτης: Μπράτση Νικολέττα, (πατήστε εδώ για το βιογραφικό της)

2) Δευτέρα 30 Ιαν. 3 ώρες, 17:30-20:30

Α΄Θέμα: «Ο ρόλος των πνευματικών ανθρώπων» (κατά τον Μ. Πλωρίτη)                                                                                                              Διαλέκτης: Δελαγραμμάτικας Νικόλαος, (πατήστε εδώ για το βιογραφικό του)

Β’ Θέμα: «Οι Ελληνικές-Ελληνορθόδοξες κοινότητες στη Βιέννη, την πρω­τεύουσα της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων»

Διαλέκτης: Δουδούμης Γεώργιος, (πατήστε εδώ για το βιογραφικό του)

3) Δευτέρα 6 Φεβ. 3ώρες, 17:30-20:30

Α’ Θέμα: «Η ουσία της παράδοσης» (κατά τον Ι. Δραγούμη)

Διαλέκτης: Δελαγραμμάτικας Νικόλαος, (πατήστε εδώ για το βιογραφικό του)

Β’ Θέμα: «Πολιτισμός, Θάλασσα και Ισχύς»

Διαλέκτης: Μαρτζούκος Βασίλειος, (πατήστε εδώ για το βιογραφικό του)

4) Δευτέρα 13 Φεβ. 3 ώρες, 1730-2030 

Α’ Θέμα: «Τέχνη, αισθητική και αυτοαναφορικότητα» (κατά τον Χ. Καρούζο)

Διαλέκτης: Δελαγραμμάτικας Νικόλαος, (πατήστε εδώ για το βιογραφικό του)

Β’ Θέμα «Η Ήπειρος πρωταγωνιστούσα στον ευεργετισμό»

Διαλέκτης: Μπαλτζώης Ιωάννης, (πατήστε εδώ για το βιογραφικό του)

(5) Δευτέρα 20 Φεβ. 3 ώρες, 17:30-20:30                                                                                                   

Α’ Θέμα: «Τα καθήκοντα του σύγχρονου Ελληνισμού» (κατά τους Κ. Τσάτσο- Ι. Θεοδωρακόπουλο)                                                     Διαλέκτης: Δελαγραμμάτικας Νικόλαος, (πατήστε εδώ για το βιογραφικό του)

Β’ Θέμα: «Η ανάγκη για ηθικοποίηση του πολιτικού και κοινωνικού βίου» 

Διαλέκτης: Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, (πατήστε εδώ για το βιογραφικό του)

6) Τρίτη 28 Φεβ. (Λόγω Καθαρής Δευτέρας) 3 ώρες, 1730-2030

A’ Θέμα: «Το όραμα του Ελ. Βενιζέλου»  

Διαλέκτης: Δελαγραμμάτικας Νικόλαος,   (πατήστε εδώ για το βιογραφικό του)

Β’ Θέμα: «Η ανάγκη για την διδασκαλία της Στρατιωτικής-Πολεμικής Ιστορίας»

Διαλέκτης: Γκαρτζονίκας Παναγιώτης, (πατήστε εδώ για το βιογραφικό του)

7) Δευτέρα 6 Μαρ. 3 ώρες, 1730-2030

Α’ Θέμα: «Αλλοτρίωση, αυτοαναφορικότητα και ανθεκτικότητα»

Διαλέκτης: Δελαγραμμάτικας Νικόλαος, (πατήστε εδώ για το βιογραφικό του)

Β’ Θέμα: «Πολιτισμός, Ήθος και Ηθικό»

Διαλέκτης: Σαραντινός Αχιλλέας, (πατήστε εδώ για το βιογραφικό του)

8) Δευτέρα 13 Μαρ. 3 ώρες, 17:30-20:30

Α’ Θέμα: «Υπονόμευση-Ανατροπή (subversion) και πνευματικός εξοπλισμός. Πολιτισμός και ισχύς»                                                            Διαλέκτης: Δελαγραμμάτικας Νικόλαος,  (πατήστε εδώ για το βιογραφικό του)

Β’ Θέμα : «Η προσωπικότητα και η προσφορά του Κυβερνήτη Ιωάν. Καπο­δίστρια»

Διαλέκτης: Βουτσινάς Κωνσταντίνος, (πατήστε εδώ για το βιογραφικό του)

Χρονική Δομή εκάστης Διαλέξεως

1η περίοδος: Α’ Θέμα                   45’

1ο Διάλειμμα                                 15΄

2η περίοδος: Β’ Θέμα                   45’

2ο Διάλειμμα                                 15΄

Συμπεράσματα                             20’

Ερωτήσεις-Σχόλια-Συζήτηση       40’

               

Ενημερωτικά στοιχεία

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική πα­ρουσία των Συμμετεχόντων, οι οποίοι με την έναρ­­ξη θα λάβουν Φάκελο με Βιογραφικό κάθε Διαλέκτη και κατάλληλη εκπαιδευτική ύλη, με λή­ψη όλων των  απαραιτήτων υγειονομικών μέτρων που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους  (αποστά­σεις, αντισηπτικό, κ.λπ.). Για την παρακολούθησή του συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας.

Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά θα μπο­ρούν, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, που θα πρέπει να διαθέτει ηχεία-ακου­στικά και για την ενεργή συμμετοχή τους (υποβολή ερωτήσεων κ.λπ.) θα πρέπει να διαθέτουν μικρόφωνο.

Μετά το πέρας του Σεμιναρίου, θα χορηγηθεί στους Συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Σπουδών. Για εκτενέστερη ενασχόληση επί των Θεμάτων του Σεμιναρίου μας, δύνανται να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΕΛΙΣΜΕ εγγράφως.

           

                Δίδακτρα Συμμετοχής               

Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του ΕΛΙΣΜΕ, δεν επιτρέπει την είσπραξη Διδάκτρων. Συνεπώς:   

Α) Οι Συμμετέχοντες, καταβάλλουν το ποσό των 50 € και εγγράφονται ως «Μέλη του ΕΛΙΣΜΕ για Ένα έτος» (θα λαμβάνουν δωρεάν και το Τριμηνιαίο περιοδικό «Προβληματισμοί») και προσθέτως οι φυσικώς παρόντες το ποσό των 10 €, για την Γραμματειακή υπο­στήριξη και τα παρεχόμενα αναψυκτικά, καφέδες, κλπ.

Β) Τα Μέλη του ΕΛΙΣΜΕ, καταβάλλουν το ποσό των 30 € (διαδικτυακή παρουσία) και 40 Ε (φυσική παρουσία), ως δωρεά προς το Ινστιτούτο.

Γ) Υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων Διαλέξεων με την καταβολή του ποσού των 10 €, για κάθε μία, ως δωρεά προς το Ινστιτούτο.

 

    Εγγραφή και Καταβολή Διδάκτρων  

Οι Δηλώσεις/Εγγραφές συμμετοχής στο Σεμινάριο γίνονται με τη συνημ.Αίτηση, είτε:

α) Με την κατάθεσή της, από 10 έως 20 Ιαν., στη Γραμματεία του Ινστιτούτου, Πατησίων 88 στον 1ο όροφο (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από 10.00 έως 14.00) και την καταβολή των διδάκτρων,

β) Ηλεκτρονικά, από τώρα, στο elisme@elisme.gr, συνοδευόμενη από την  απόδειξη καταβολής των διδάκτρων, σε ένα εκ των 2 λογαριασμών του ΕΛΙΣΜΕ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                        ΙΒΑΝ  GR7201106460000064600189290

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                     IBAN  GR6601720470005047102868107

 

                                     

                      

                         ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ… ………………………………………………………………………

                   ΟΝΟΜΑ………………………………………………………………………………………………..

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ………………………………………………………………………….

              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ          ……………………………………………………….

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ………………………………………………………………………..

(Τηλέφωνα)…………         (Κινητό) …………..  (e mai)l…………..

                        ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΥ Φυσική Παρουσία  ή    Διαδικτυακά

Κατέβαλα το ποσό των ….. συμμετοχής μου.

Συνημ. η απόδειξη της Τράπεζας….

.

(Τόπος)             (Ημερομηνία)     (Μήνας)

Υπογραφή