“ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2001” Β’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Β’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2001”

 

 Στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2001 πραγματοποιήθηκε, στο Πολεμικό Μουσείο, το Β΄Διεθνές Συνέδριο της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ με θέμα «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2001».

Συμμετείχε μεγάλος αριθμός συνέδρων εκ των οποίων εβδομήντα (70) εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. και μαθητές των Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών.

Στους εισηγητές, που ήταν είκοσι έξη (26), περιλαμβάνονταν στρατιωτικοί, καθηγητές Πανεπιστημίων, στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων και ο Πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ.

Όλες οι εισηγήσεις ήταν τεκμηριωμένες και βοήθησαν σημαντικά στην εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων.

Ακολουθούν η εισήγηση και τα Γενικά Συμπεράσματα του Προέδρου του Συνεδρίου Αντιστρατήγου ε.α . Χρ. Μουστάκη, Επιτίμου Διοικητού 1ης Στρατιάς, και οι εισηγήσεις του Επιτίμου Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού ε.α. Δ. Σκαρβέλη και του Επιτίμου Αρχηγού Στόλου Αντιναυάρχου ε.α. Γρ. Δεμέστιχα Π.Ν.

Εισήγηση Προέδρου Συνεδρίου

 

Η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, μετά την επιτυχία του Α΄Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΄99- Αμυντικά Προγράμματα» απεφάσισε την ανά διετία επανάληψή του και γι΄αυτό πραγματοποιείται σήμερα το Β΄Διεθνές Συνέδριο με θέμα «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2001-Στρατηγικές και Τακτικές Εφαρμογές των Συγχρόνων Οπλικών Συστημάτων».

Η ανά διετία επανάληψη του Συνεδρίου εκρίθη αναγκαία λόγω της ταχυτάτης τεχνολογικής εξελίξεως των οπλικών συστημάτων, η οποία, σε συνδυασμό με την διαφοροποίηση και των απειλών, επιβάλει ανάλογες μεταβολές στη στρατιωτική στρατηγική και τακτική.

Ο γενικός σκοπός του Συνεδρίου είναι η καταγραφή απόψεων σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος της στρατιωτικής στρατηγικής, με έμφαση στην συμβολή της συγχρόνου τεχνολογίας στην αμυντική θωράκιση της χώρας και με ιδιαίτερη βαρύτητα στις επιδράσεις στην εθνική στρατηγική, στο αμυντικό δόγμα, στη διεύθυνση και στον έλεγχο των επιχειρήσεων, στο χειρισμό κρίσεων, στις επιλογές οπλικών συστημάτων, στην αμυντική μας βιομηχανία, στη δομή των Ε.Δ. και στην ανάπτυξη τακτικών στο πεδίο μάχης.

Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για την άμυνα της χώρας μας, λόγω της επιχειρούμενης Στρατιωτικής Αμυντικής Αναθεωρήσεως και της αναδιοργανώσεως των Ε.Δ., αλλά και των διεθνών μας υποχρεώσεων για συμμετοχή σε ειρηνευτικές ή ανθρωπιστικές αποστολές.

Φιλοδοξούμε να φανούμε χρήσιμοι παρουσιάζοντες μια ολοκληρωμένη πρόταση με όσο το δυνατόν περισσότερα και εγκυρότερα στοιχεία για να βοηθήσουμε το έργο αυτών που έχουν την ευθύνη της αμυντικής θωράκισης της χώρας.

Η ενέργειά μας αυτή είναι απαλλαγμένη από σκοπιμότητες και κάθε είδους αντιπαλότητες, γιατί πιστεύουμε ότι όλοι ενεργούν με καλή πρόθεση και με μοναδικό στόχο την αμυντική θωράκιση της χώρας.

Το συνέδριό μας έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει ελεύθερο βήμα σε όλους όσους επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, όπως, κρατικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυβερνητικά ερευνητικά ιδρύματα, ανεξάρτητους ερευνητές και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Όλοι οι εισηγητές έχουν μεγάλη πείρα και γι΄αυτό αναμένουμε να ακουστούν σκέψεις και απόψεις που θα βοηθήσουν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, τα οποία θα προωθηθούν στους αρμόδιους φορείς.

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής, εκφράζω τις ευχαριστίες μας προς :

Όλους τους εισηγητές.

Όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας.

Το ΥΕΘΑ, όχι μόνο για την χρηματική ενίσχυση, αλλά και την γενικότερη συμπαράσταση και βοήθεια για την οργάνωση του Συνεδρίου.

Τους χορηγούς, χωρίς την βοήθεια των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η οργάνωση του Συνεδρίου, δεδομένου ότι η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ είναι Εταιρία μη κερδοσκοπική και βασίζεται στις συνδρομές των μελών της και σε χορηγίες επώνυμων και ανώνυμων προσώπων. Χορηγοί του Συνεδρίου είναι, εκτός από το ΥΕΘΑ που προανεφέρθη :

Η EUROFIGHTER

H HDW/FERROSTAAL

H SUNLIGHT CREATING ENERGY

H FINATEC

H ΠΥΡΚΑΛ

Η ΕΑΒ

Η STN ATLAS ELECTRONIC

Τα ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

Η MARAK ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ

Η EUROTEST LTD.

Τελειώνοντας θα ήθελα, ως Πρόεδρος του Συνεδρίου, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που είναι ο Αντιστράτηγος ε.α. Γ. Λιάκουρης, ο Υποναύαρχος ε.α. Ι. Ιωάννου Π.Ν., ο Αρχιπλοίαρχος ε.α. Η. Παπαφρατζέσκος Π.Ν. και ο Πλοίαρχος ε.α. Σ. Κόπιτσας Π.Ν. για τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλαν για την οργάνωση του Συνεδρίου.

Επίσης τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ αλλά και όλα τα απλά μέλη, για την αμέριστη συμπαράσταση και σημαντική βοήθεια που παρείχαν στην Οργανωτική Επιτροπή.

 

Γενικά Συμπεράσματα

 

α. Το διεθνές περιβάλλον, εξελίσσεται ταχύτατα, δυναμικά και αβέβαια με κινδύνους, που μεταβάλλονται ταχύτατα σε απειλές, ιδιαίτερα μετά την τρομοκρατική ενέργεια της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Ν. Υόρκη.

β. Η χώρα μας αντιμετωπίζει πολλαπλές απειλές δυσδιάκριτες και μεταβαλλόμενες, οι οποίες όμως είναι υπαρκτές, ανεξάρτητα αν είναι άμεσες ή όχι. Κυρία όμως απειλή παραμένει η Τουρκική.

γ. Η έκρηξη της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των επικοινωνιών έχει φέρει πραγματική επανάσταση, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις δημιουργίας ρηγμάτων στην εθνική ασφάλεια. Δεν αποκλείεται, στο μέλλον, οι χαμηλής εντάσεως διαμάχες να συνδυάζονται με επιθέσεις μέσω Η/Υ, που θα προκαλούν προβλήματα στην οικονομία, το εμπόριο κ.λ.π.

δ. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις μεταβολές των απειλών, επιβάλλουν την συνεχή αναθεώρηση της στρατιωτικής στρατηγικής και τακτικής. Γι΄αυτό καθίσταται αναγκαία η συνεχής ενημέρωση και παρακολούθηση των εξελίξεων από τους αρμοδίους.

ε. Η στρατηγική μας πρέπει να αποβλέπει στην αξιόπιστη αποτροπή, η οποία όμως προϋποθέτει την αντικατάσταση του δόγματος «Δεν διεκδικούμε τίποτα» με το «Διεκδικούμε όλα όσα μας ανήκουν».

στ. Ο βασικότερος παράγων της αξιόπιστης αποτροπής είναι οι ισχυρές Ε.Δ., με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς προσωπικού και υλικού.

ζ. Η ευθύνη για τη δημιουργία ισχυρών Ε.Δ. έχει ανατεθεί στα στελέχη των Ε.Δ., που πρέπει να είναι επαγγελματίες στρατιωτικοί επιστήμονες.

Είναι λανθασμένη η αντίληψη που καλλιεργείται από κάποιους κύκλους, ότι τον πόλεμο στο μέλλον, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, θα διεξαγάγουν επιστήμονες. Οι στρατοί χρειάζονται ηγέτες που να μπορούν να εμπνέουν τους στρατιώτες και να τους οδηγούν ακόμη και στο θάνατο.

Βεβαίως ο σύγχρονος ηγέτης πρέπει να έχει και επιστημονικές γνώσεις, σε όποιο βαθμό απαιτείται, για να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες, που παρέχουν τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα.

η. Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να δώσουν αξιόπιστες λύσεις στο αμυντικό πρόβλημα της χώρας και ιδιαίτερα στην κάλυψη της μεγάλης υπεροχής, σε προσωπικό, της Τουρκίας, με πιο αποτελεσματικά και με λιγότερο προσωπικό υπηρετήσεως οπλικών συστημάτων.

Βασική όμως αρχή πρέπει να είναι η ποιοτική υπεροχή και όχι η ποσοτική υπεροχή έναντι του πιθανού αντιπάλου.

ΜΟΝΟ με την ποιοτική υπεροχή προσωπικού και μέσων είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί η ποιοτική υπεροχή της Τουρκίας.

θ. Οι αμυντικές δαπάνες πρέπει να αντιμετωπίζονται με βάση τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και όχι με λογιστικά κριτήρια.

ι. Η διατήρηση της ισορροπίας ισχύος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι αναγκαία, έστω και αν αυτό προκαλεί κάποια μεγαλύτερη επιβάρυνση. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τις κινήσεις της Τουρκίας, που έχει την πρωτοβουλία στον ανταγωνισμό των εξοπλισμών.

Η Ελλάδα, για λόγους καλής θελήσεως, άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία, που της προσέφερε η οικονομική κρίση της Τουρκίας, η οποία μείωσε κατά 30% τις αμυντικές της δαπάνες και δεν ανέλαβε την πρωτοβουλία που θα μπορούσε να την φέρει σε δυσχερή θέση. Το μέλλον θα δείξει αν αυτή η χειρονομία θα έχει ανάλογη ανταπόκριση.

ια. Επιβάλλεται η ανάπτυξη της Ελληνικής Πολεμικής Βιομηχανίας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και η ενίσχυση της ιδιωτικής αμυντικής βιομηχανίας δια της αναθέσεως κατασκευαστικού έργου και της ισότιμης συμμετοχής στη συμπαραγωγή υλικού, με διαφανή κριτήρια.

ιβ. Η συμμετοχή μας σε πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι επιβεβλημένη, γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις επ΄ωφελεία των εθνικών μας συμφερόντων. Γι΄αυτό απαιτείται ένα αξιόπιστο και αποδοτικό σύστημα διαθέσεως δυνάμεων, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, αλλά και να μη προκαλούνται προβλήματα στις Ε.Δ. και την άμυνα της χώρας.

 

Το γενικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι το Συνέδριο πέτυχε τους στόχους του και δικαιώθηκε πλήρως η επιλογή της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ για την πραγματοποίησή του. Αυτή δε η επιτυχία του καθιστά επιβεβλημένη την ανά διετία πραγματοποίησή του.

 

Αφήστε μια απάντηση