Blog

2/3/2017. ΗΜΕΡΑ 5η: ΑΠΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΗΜΕΡΑ 6η: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:« Οικονομία Ασφάλειας & Άμυνας – Διοικητική, Μηχανική & Υποστηρικτική Επιμελητεία»

Έγινε την Τρίτη 28/2/2017 η προγραμματισμένη παρουσίαση των θεμάτων της τέταρτης ημέρας στο πλαίσιο του προγράμματος του Σεμιναρίου θέματος.

Οι Διαλέκτες: Αναστάσιος Μπασαράς, Ισμήνη Πάττα και Γιώργος Καντεράκης

Σε μια κατάμεστη αίθουσα οι εισηγητές παρουσίασαν με μεγάλη επιτυχία τα θέματά τους, περίληψη και γενικές γραμμές ακολουθούν:

‘ Η κυρία Ιωάννα Γαλάνη (Διαχείριση Προγραμμάτων, ΙΝTRACOM DEFENSE ELECTRONICS, συμμετέχουσα στο σεμινάριο, αφού ευχήθηκε καλή συνέχεια στο εξαιρετικό έργο της παρουσίασης του Σεμιναρίου, επισήμανε:
Ο πρώτος εισηγητής Αναστάσιος Μπασαράς παρουσίασε και ανέλυσε, με μια σειρά από τεκμηριωμένους συγκριτικούς πίνακες, επισημάνσεις και προτάσεις, τις αμυντικές δαπάνες τα τελευταία έτη. Ολοι μας διαπιστώσουμε τους συρρικνωμένους προϋπολογισμούς των αμυντικών δαπανών  και καλούμαστε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας αλλά και να συμφωνήσουμε με τις επισημάνσεις του εισηγητή. Ευτυχώς την συρρίκνωση των δαπανών και τις επισημάνσεις, συνόδευε μουσική υπόκρουση ενσωματωμένη στην εισήγηση, που την απολαύσαμε!!!

Οσον αφορά την Παγκοσμιοποίηση και τις επιπτώσεις στην Αμυντική Βιομηχανία, δεύτερη εισηγήτρια Ισμήνη Πάττα ανέλυσε με πολύ κατανοητό τρόπο, στους μη σχετικούς με τον κλάδο, τις βασικές αρχές για το Διεθνές Εμπόριο και τις επιπτώσεις της Παγκοσμιοποίησης στην Αμυντική Βιομηχανία.

Τέλος ο τρίτος εισηγητής Γιώργος Καντεράκης κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού, αφού με πολύ μεστό τρόπο έγιναν απολύτως κατανοητές οι τρέχουσες εξελίξεις στη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων για την Άμυνα καθώς  και η διασύνδεση με άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ ΕΣΠΑ). Τα  προγράμματα αυτά αποτελούν ένα κίνητρο για την παραγωγή  αμυντικών προϊόντων με τη συμμετοχή του ΥΠΕΘΑ, της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας,των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και τον συσχετισμό με τα Προγράμματα για την Ασφάλεια.’

Επιπρόσθετα ο Γεώργιος -Κωνσταντίνος Γαϊτανάκης (Νέος Μηχανολόγος Μηχανικός), συμμετέχων στο σεμινάριο, επισημαίνει:

‘Μια πολύ σημαντική και με περίσσεια φιλότιμου  προσπάθεια η οποία έχει σκοπό να πληροφορήσει αλλά και να γεφυρώσει άτομα τα οποία αποτελούν τους 3 πυλώνες μιας σωστά δομημένης αμυντικής βιομηχανίας (Βιομηχανία -Ακαδημαϊκή Κοινότητα- Τελικός Χρήστης). Η ανάλυση γίνεται σε όλο το φάσμα των θεμάτων της άμυνας και της ασφάλειας τα οποία αφορούν οικονομικά-διοικητικά μεγέθη (ανάπτυξη, συντήρηση, κόστος, υποστήριξη, λειτουργία) . Το πιο σημαντικό απ’όλα όμως είναι ότι οι παραπάνω αναλύσεις δεν βασίζονται μόνο σε θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά κυρίως  στην αποκτηθείσα πολυετή  εμπειρία των ομιλητών.’

 

Ο Συντονιστής Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος και το Ακροατήριο

Εισήγηση: Προϋπολογισμός & Αμυντικές Δαπάνες στην Ελλάδα:
Παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση θεμάτων όπως: Γενικά, Αμυντικές Δαπάνες στην Ελλάδα, Συγκριτικοί Πίνακες Δαπανών Στην Ελλάδα, ΝΑΤΟ και Τουρκία, Προϋπολογισμοί ΥΕΘΑ, Επισημάνσεις & Προτάσεις. Εισηγητής  Αναστάσιος Μπασαράς

Εισήγηση: Η Παγκοσμιοποίηση & οι επιπτώσεις στην Αμυντική Βιομηχανία:
Παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση θεμάτων όπως: Εισαγωγή, Παγκοσμιοποίηση, Επισκόπηση Αμυντικής Βιομηχανίας, Παγκοσμιοποίηση και Οικονομικά, Διεθνές Εμπόριο, Επιπτώσεις και Συμπεράσματα. Εισηγήτρια: Ισμήνη Πάττα

Εισήγηση: Προγράμματα Έρευνας για την Άμυνα και Ασφάλεια
Παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση θεμάτων όπως: Τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα (Έρευνας – Ανάπτυξης κλπ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  Πρόσφατες εξελίξεις στη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων για την Άμυνα,  Διασύνδεση προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης με το ΕΣΠΑ και με λοιπά χρηματοδοτικά πλαίσια,  Δυνατότητα συμμετοχής  σεσυγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την Άμυνα και την Ασφάλεια. Εισηγητής: Γιώργος Καντεράκης

Υπενθυμίζουμε:

Την Τρίτη 7/3/2017 συνεχίζεται το Σεμινάριο του θέματος με το παρακάτω πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκέσει 4 ώρες (1700-2100):

 

 

 

 

 

 

1η Εισαγωγή στην Επιμελητεία: Ορισμός Συστήματος, Κύκλος Ζωής Συστήματος, Ροή Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Επιμελητείας Συστήματος, Ορισμός& Ταξινόμηση της Επιμελητείας, Αντίστροφη Επιμελητεία-Reverse Logistics, Βασικά Στοιχεία και Δραστηριότητες Επιμελητείας, Κόστος της Επιμελητείας, Το Έργο των Στελεχών της Επιμελητείας, Ηθική & Δεοντολογία των Στελεχών της Επιμελητείας, Νέα έναντι Παραδοσιακής Επιμελητείας, Σύγχρονες τάσεις διοίκησης logistics, Λειτουργικές Συνιστώσες της Επιμελητείας, Η Παγκόσμια και Ελληνική Αγορά Logistics , Εμπορική Επιμελητεία, Στρατιωτική Επιμελητεία, e-logistics, Εθνική Στρατηγική Logistics.: Εισηγητής: Αναστάσιος Μπασαράς

2η Αντίστροφη Επιμελητεία (Reverse Logistics)-Εισαγωγή, Εμπορική Αντίστροφη Επιμελητεία, Στρατιωτική Αντίστροφη Επιμελητεία.
Ο εισηγητής Αχιλλεας Λέλας
θα παρουσιάσει, περιγράψει, αναλύσει και συζητήσει τα Military Reverse Logistics όπως: Εισαγωγή και Ορισμοί, Λόγοι Επιστροφής των υλικών, Διεργασίες, Δραστηριότητες, Προβλήματα κατά τις διεργασίες, Συμπεράσματα, Προτάσεις.
Ο εισηγητής Γιώργος Ταραλάς Θα παρουσιάσει και αναλύσει τα Commercial Reverse Logistics  και κυρίως  την Κυκλική οικονομία και αντίστροφη επιμελητεία (Logistics) για τη διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων/απορριμμάτων και τη προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. (Εισαγωγή, Εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics), Αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, Κυκλική οικονομία, Λόγοι επιστροφής υλικών, Ανακύκλωση αποβλήτων και ενεργειακή αξιοποίηση στην Ελλάδα.

3η Προμήθειες & Συμβάσεις: Διεργασία Προμήθειας Συστημάτων, Τιμολόγηση &Τύποι Συμβάσεων, Συμφωνίες, Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Διακήρυξη &Φάκελος Συμβάσεων, Συμβάσεις Επιμελητείας, Αξιολόγηση Προσφορών, Νομοθεσία Συμβάσεων. Εισηγητής: Κωνσταντίνος Βουτσινάς

Υπενθυμίζουμε:

Το Σεμινάριο είναι Modular Ετσι μπορεί κάποιος (α) να επιλέξει μέχρι το επίπεδο της Ημέρας του Σεμιναρίου, μέχρι και την 11/4/2017.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Φυλλάδιο του Σεμιναρίου σε μορφή WORD ΕΔΩ!

Το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου ΕΔΩ!

Η Αίτηση Συμμετοχής ΕΔΩ!.

Οδηγός Σπουδών ΕΔΩ!

Θα ακολουθήσει απενημέρωση/ενημέρωση για την 5η/6η ημέρα του Σεμιναρίου.

Αφήστε μια απάντηση