Blog

2015-11-24. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Εβδόμη  Ενότητα – Περίληψη:Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

2015-11-24. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: Εβδόμη Ενότητα – Περίληψη:Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Έγινε τη Δευτέρα 23/11/2015 η προγραμματισμένη διάλεξη του θέματος στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Περί Άμυνας και Στρατηγικής που διοργανώνει το Ινστιτούτο το Φθινόπωρο του 2015.
               
Σε μια κατάμεστη αίθουσα οι διαλέκτες Βασίλειος Μαρτζούκος (Αντιναύαρχος ε.α. ΠΝ), Παναγιώτης Γκαρτζονίκας (Αντιστράτηγος ε.α.) και  Αχιλλέας Σαραντινός (Υποστράτηγοςε.α.) παρουσίασαν με μεγάλη επιτυχία τα θέματά τους,  περίληψη και γενικές γραμμές ακολουθούν:
Οι φωτογραφίες δείχνουν μερικά στιγμιότυπα από τη διάλεξη

 

 

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
ΓΕΝΙΚΑ
Α’ Παγκόσμιος πόλεμος. Εξέταση από πλευράς της στρατηγικής των εκατέρωθεν ΑΝΣΚ, του σχεδίου Schlieffen, του ρόλου της Βρετανικής ναυτικής ισχύος, της αδυναμίας διαπραγματεύσεων και συμφωνίας των δύο πλευρών, του απεριόριστου υποβρυχιακού πολέμου των Γερμανών, του τρόπου τερματισμού του πολέμου και του ρόλου των ηγεσιών.
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Στρατηγική εξέταση των εκατέρωθεν ΑΝΣΚ, των εξελίξεων στα κύρια μέτωπα, τον συντονισμό των συμμαχιών, τυχόν εναλλακτικών στρατηγικών του άξονος, συσχετισμού εθνικής στρατιωτικής στρατηγικής και υλικού, της στρατηγικής και του ρόλου των ΗΠΑ, της συμβατότητος των πολεμικών ΑΝΣΚ με την μετέπειτα διαμορφωθείσα κατάσταση του Ψυχρού Πολέμου.

Α΄ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ
Α΄ Παγκόσμιος  Πόλεμος (1914-1918) – ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
Ο Α΄ΠΠ ξεκίνησε ως ένας ευρωπαϊκός  πόλεμος που αρχικά περιορίστηκε στην ευρωπαϊκή ήπειρο και στις γερμανικές αποικίες.  Στην συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες εκτός Ευρώπης  και τελικά με την εμπλοκή και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1917. Τα αίτιά του ήταν πολλά, όμως η αφορμή δόθηκε με την δολοφονία του διαδόχου του θρόνου της Αυστρο-Ουγγρικής  Αυτοκρατορίας. Τα γεγονότα εξελίχθησαν ραγδαία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1914 και οδήγησαν στην έκρηξη του πολέμου, ενός πολέμου που όλες οι προβλέψεις τον ήθελαν σύντομο, ολιγόμηνο, που όμως τελικά διήρκεσε 4 χρόνια. Ο πόλεμος ξεκίνησε με βάση τις τακτικές του 19ου αιώνα όμως η εξέλιξη των επιχειρήσεων και η στασιμότητα του πολέμου πολέμου ανάγκασε τους εμπόλεμους να αναπτύξουν νέα όπλα και νέες τακτικές. Το αεροπορικό όπλο, τα χημικά αέρια και το άρμα μάχης είναι τα κυριότερα από αυτά. Η λήξη του πολέμου έφερε αλλαγή των συνόρων στη Ευρώπη αλλά και στην Μ. Ανατολή αλλά και την Αφρική. Οι συνθήκες που απογράφησαν με την λήξη του δεν εξασφάλισαν τα αναμενόμενα και οδήγησαν πολύ σύντομα σε ένα νέο ευρωπαϊκό πόλεμο στον 2ο ΠΠ.

Επιμέρους ενδεικτικά θέματα που εξετάστηκαν
1)Ποιά εικόνα διαμορφώθηκε στην Ευρώπη μετά τον γαλλογερμανικό πόλεμο του 1870-71 ;
2)Ποιά η κατάσταση των Γερμανικών κρατιδίων και ποιά η μορφή διοικήσεώς των από τον Κάιζερ ;
3)Ποιά ήταν η κατάσταση της Βαλκανικής μετά τους βαλκανικούς πολέμους του 1912-13 ;
4)Ποίες οι συνέπειες του ρωσοιαπωνικού Πολέμου του 1904-5 ;
5)Ποιά ήταν τα αποτελέσματα του ιταλοτουρκικού πολέμου του1911-12;
6)Ποιές ήταν οι συμμαχίες που διαμορφώθηκαν πριν την κήρυξη του πολέμου ;
7)Ποιές χώρες τελικά προσχώρησαν σε κάθε συμμαχία και από πότε ;
8)Ποιές ήταν οι οικονομικές σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων πριν την κήρυξη του πολέμου ;
9)Ποιά ήταν τα αίτια και οι αφορμές του Α΄ΠΠ ;
10)Ποιές προσπάθειες τις τελευταίας στιγμής έγιναν για την αποτροπή του πολέμου ;
11)Ποιά ήταν τα βασικά σχέδια επιχειρήσεων των Γερμανών και ποιά των Γάλλων, και πως εφαρμόστηκαν από κάθε πλευρά ;
12)Σε ποιές κύριες περιόδους χωρίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στο δυτικό μέτωπο ;
13)Ποιές οι σπουδαιότερες επιχειρήσεις κατά έτος πολέμου στο ανατο-λικό και δυτικό μέτωπο ;
14)Ποιές ήταν οι επιπτώσεις των εσωτερικών πολιτικών ζυμώσεων στη Ρωσία   για την έκβαση των επιχειρήσεων στο ανατολικό μέτωπο ;
15)Ποιές οι σημαντικότερες επιχειρήσεις στο Αυστροιταλικό μέτωπο ;
16)Ποίες οι σημαντικότερες επιχειρήσεις των Άγγλων στην Μ. Ανατολή;
17)Για ποιό λόγο έγινε η εκστρατεία στην Καλλίπολη και ποιά ήταν τα αποτελέσματα ;
18)Ποιές επιχειρήσεις έγιναν στο Βαλκανικό (Μακεδονικό) μέτωπο και ποιό ήταν το αποτέλεσμα ;
19)Ποιά ήταν η τύχη των γερμανικών αποικιών στην Αφρική ;
20)Ποίοι ήταν οι σημαντικότεροι όροι της συνθήκης με την λήξη του πολέμου ;

Β΄ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ
Β΄ Παγκόσμιος  Πόλεμος   ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ – ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος υπήρξε ολοκληρωτικός πόλεμος σε παγκόσμια κλίμακα μεταξύ δύο συμμαχιών με μη δεδομένη συνοχή μεταξύ των μελών τους. Παρουσιάζει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο οι Δυτικοί Σύμμαχοι διατήρησαν  την αποτελεσματικότητα  της συμμαχίας κατά του άξονος. Τα ραγδαίως εξελιχθέντα γεγονότα κατά την περίοδο 1939 – 1945 ανέδειξαν κάθε παράμετρο που αφορά το φαινόμενο του πολέμου. Μεταξύ αυτών ανεδείχθησαν η στρατηγική σκέψη πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, τα προβλήματα στρατηγικού συντονισμού μεταξύ συμμάχων, τα θέματα κατανομής στρατηγικών μέσων στα διάφορα Θέατρα Επιχειρήσεων, τον αβέβαιο ρόλο των σχεδίων προ του πολέμου στην διεύθυνση αυτού, την αλληλεξάρτηση χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών επιχειρήσεων, την επίδραση εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών εξελίξεων στα στρατηγικά δόγματα, την δυσχέρεια διατηρήσεως της αναλογίας μεταξύ διαθεσίμων μέσων και πολιτικών αντικειμενικών σκοπών, τις επιπλοκές των στρατηγικών τερματισμού του πολέμου για τις τελικές πολιτικές ρυθμίσεις, καθώς και την τάση διασπάσεως μία νικηφόρας συμμαχίας, την επομένη λήξεως του πολέμου, κατά τρόπο που γεννά νέες πολιτικές και στρατηγικές προκλήσεις στον μεταπολεμικό κόσμο.

Ο Β’ ΠΠ ΣΤΗΝ ΕΥΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Β. ΑΦΡΙΚΗ – ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
Σκοπός  της συγκεκριμένης διάλεξης ήταν η μελέτη και κατανόηση:
1)Των αιτίων και αφορμών του πολέμου   
2)Των εκατέρωθεν πολιτικών και στρατιωτικών στόχων καθώς και των αντίστοιχων στρατιωτικών στρατηγικών.
3)Της διεξαγωγής των επιχειρήσεων με βάση την στρατιωτική στρατηγική των αντιμαχομένων
4)Του τρόπου τερματισμού ενός πολέμου και συσχετισμού του με την ακολουθούσα περίοδο του Ψυχρού Πολέμου

Ενδεικτικά ζητήματα και ερωτήματα τα οποία εξετάστηκαν, ήταν τα ακόλουθα:
1)Ποιοι ήταν οι πολιτικοί στόχοι του Άξονα και των Συμμάχων;
2)Πως συντόνιζαν τις ενέργειές τους οι δύο αντίπαλες συμμαχίες και ποια ήταν πιο αποτελεσματική;
3)Ποια ήταν η ανώτατη διεύθυνση του πολέμου των διαφόρων εμπολέμων πλευρών;
4)Σε ποιο βαθμό η Γερμανία κινητοποίησε τα μέσα της σε σχέση με τη Βρετανία; 
5)Γιατί η Γερμανία απέτυχε να κατακτήσει τη Σοβιετική Ένωση;
6)Ποια ήταν η μεγάλη διαφωνία Βρετανών και Αμερικανών σε σχέση με το Θέατρο της Ευρώπης;

Αφήστε μια απάντηση