Blog

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Υποναυάρχου ε.α. Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ Π.Ν.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 

Του Υποναυάρχου ε.α. Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ Π.Ν.

 

     Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ) ιδρύθηκε από παραιτηθέντες το 1993, για λόγους αξιοπρέπειας, Αξιωματικούς του Σ.Ξ και Π.Ν, και συμπληρώθηκε από έναν Ανώτατο Αξιωματικό της Π.Α. και από έναν Επιχειρηματία.

            Η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ τυπικά άρχισε την Ιστορία της την 30-9-1994, όταν υπεγράφη το Καταστατικό της το οποίο υπεβλήθη στο Πρωτοδικείο Πειραιώς και έγινε η σχετική καταχώρηση την 5-10-1994. Η πρώτη Έδρα της Εταιρίας ήταν επί της οδού Νοταρά 110-112 στον Πειραιά η οποία διετηρήθη μέχρι την 7-6-1999 οπότε στη συνέχεια μετεφέρθη στην Αθήνα επί της οδού Μαυρομιχάλη 182-184. Εκεί παρέμεινε μέχρι 10-9-2001 και ακολούθως μετεφέρθη επί της οδού Ηπείρου 1 όπου εξακολουθεί να ευρίσκεται μέχρι και σήμερα.

            Οι σκοποί της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, όπως αυτοί περιγράφονται στο Καταστατικό της είναι οι εξής :

 • Η μελέτη, ανάλυση και έρευνα σε θέματα στρατηγικής όπως, ενδεικτικά, στα αφορώντα στην στρατιωτική στρατηγική, στη γεωστρατηγική, στην οικονομική πλευρά, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και λοιπά συναφή αντικείμενα που απασχολούν ή ανακύπτουν στον Ελλαδικό χώρο, το χώρο των Βαλκανίων αλλά και την γενικότερη περιοχή της Μεσογείου Θαλάσσης και του Ευξείνου Πόντου.
 • Η εξέταση των θεμάτων ασφαλείας που εμφανίζονται στον χώρο, ο οποίος αναφέρθηκε προηγουμένως.
 • Η ενδυνάμωση κάθε προσπάθειας η οποία αποσκοπεί στη διατήρηση του Ελληνισμού στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
 • Η παροχή σε φορείς της κρατικής μηχανής ή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των εκτιμήσεων και εισηγήσεων που θα προκύψουν από την ανάλυση των θεμάτων αυτών.
 • Η ενημέρωση της Ελληνικής και Διεθνούς κοινής γνώμης καθώς και του επιστημονικού ή ασχολουμένου με συναφή θέματα προσωπικού και Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Η εκπλήρωση του σκοπού της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ επιτυγχάνεται μέσω :

 • Διενέργειας ερευνών από τα μέλη της Εταιρίας ή και ανεξάρτητους ειδικούς μελετητές σε θέματα του ενδιαφέροντος της Εταιρίας.
 • Παρουσίασης των θεμάτων αυτών, αλλά και λοιπών αναλύσεων, υπό μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων ή ανακοινώσεων στον Τύπο, έκδοσης εντύπων ή ειδικών περιοδικών ως και οργάνωσης συνεδρίων για παρουσίαση θεμάτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
 • Συνεργασίας με τους κρατικούς φορείς, οργανισμούς αλλά και συναφή ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού για την ανάλυση θεμάτων που αφορούν στην ανταλλαγή πληροφοριών και την από κοινού μελέτη θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Η Εταιρία ήδη συνεργάζεται με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Αμύνης ενώ παλαιότερα υπήρξε συνεργασία και με τα Υπουργεία Αιγαίου και Ανάπτυξης. Επίσης σε πολύ καλό επίπεδο είναι η συνεργασία της Εταιρίας με το ΓΕΕΘΑ.
 • Έκδοσης διμηνιαίου περιοδικού με τον τίτλο «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» με θέματα συναφή με τον γενικό σκοπό της Εταιρίας το οποίο και αποστέλλεται σε χίλιους και πλέον αποδέκτες.

Μετά την ιδρυτική της πράξη η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ εκινήθει προς διεύρυνση των μελών της και σήμερα αριθμεί περί τα 150 μέλη μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται Επίτιμοι Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων και Μεγάλων Σχηματισμών, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί ε.α., Ακαδημαϊκοί, Διπλωμάτες, Καθηγητές Πανεπιστημίου, Επιχειρηματίες, Καταξιωμένοι σο χώρο τους Επαγγελματίες, Φοιτητές κ.α.

Η εν λόγω διεύρυνση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να υπάρχει πολυμέρεια απόψεων/αντιλήψεων προκειμένου τα προς μελέτη θέματα να προσεγγίζονται κατά το δυνατόν πλέον ρεαλιστικά.

Η οργάνωση και λειτουργία της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, πλέον του Καταστατικού της, βασίζεται και στον Κανονισμό Οργανώσεως Λειτουργίας (ΚΟΛ)και διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο στην παρούσα περίοδο συγκροτείται όπως παρακάτω :

Πρόεδρος                      :            Αντιστράτηγος ε.α. Η. ΚΑΖΟΥΚΑΣ

Αντιπρόεδρος                :            Αντιναύαρχος ε.α. Π. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ Π.Ν.

Γεν. Γραμματεύς           :            Αρχιπλοίαρχος ε.α. Η. ΠΑΠΑΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ Π.Ν.

Γεν. Διευθυντής            :            Αντιστράτηγος ε.α. ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ταμίας                          :            Αντιστράτηγος ε.α. Γ. ΚΟΡΑΚΗΣ

Μέλη                             :            Αντιστράτηγος ε.α. Χ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

                                                   Αντιναύαρχος ε.α. ΓΡ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Π.Ν.

                                                    Αντιναύαρχος ε.α. Ν. ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ Π.Ν.

                                                    Αντιπτέραρχος ε.α. Ε. ΣΚΛΗΡΗΣ

                                                    Υποστράτηγος ε.α. Δ. ΚΑΝΤΕΡΕΣ

                                                    Υποστράτηγος ε.α. Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

                                                    Υποναύαρχος ε.α. Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ Π.Ν.

                                                     Ταξίαρχος ε.α. Κ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                                     Επιχειρηματίας Α. ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ

                                                     Μηχανολόγος Σ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ

Η περαιτέρω λειτουργία της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ βασίζεται σε πέντε Διευθύνσεις καθώς και σε ad-hoc συγκροτούμενες ομάδες. Οι Διευθύνσεις αυτές είναι οι εξής :

 • Διεύθυνση Μελετών : Καλύπτει ένα βαρύ φάσμα Μελετών που αφορούν θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Αμύνης.
 • Διεύθυνση Διοικητικού – Οργανώσεως – Αναπτύξεως : Καλύπτει τομείς που αφορούν την περαιτέρω πορεία της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ σ΄ότι αφορά την διείσδυσή της σε τομείς που είναι μέσα στους σκοπούς της. Επίσης καλύπτει θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας.
 • Διεύθυνση Επιστημονικού Έργου : Καλύπτει εξειδικευμένες μελέτες οι οποίες απαιτούν τεχνικές (υπό την ευρεία έννοια του όρου) γνώσεις, σε θέματα τα οποία υποστηρίζουν Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα.
 • Διεύθυνση Υποστηρίξεως : Καλύπτει τους τομείς της Βιβλιοθήκης και των Εκδόσεων της Εταιρίας.
 • Διεύθυνση Εθιμοτυπίας – Δημοσίων Σχέσεων : Καλύπτει θέματα προβολής της Εταιρίας στον Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο κ.λ.π. Επίσης καλύπτει και τα θέματα παρουσιάσεως του Profile της Εταιρίας.

Από της συστάσεώς της η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ έχει παράγει ένα σημαντικό έργο με ποικίλες εκδηλώσεις, είτε στην Αθήνα-Πειραιά και εγγύς της Αττικής περιοχές, είτε σε Ακριτικές περιοχές Κέρκυρα, Θράκη, Νήσοι Ανατολικού Αιγαίου κ.α.  Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί σαράντα τρεις  εκδηλώσεις, είτε με πάνελ είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, με μεμονωμένους διακεκριμένους ομιλητές, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω προκειμένου να σχηματισθεί μια εικόνα των θεματικών περιοχών στις οποίες αυτές αναφέρονται :

 • Κυπριακό. Παρούσα Κατάσταση – Προοπτικές.
 • Ισλάμ.
 • Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ε.Ε.
 • Αμυντικό Πρόβλημα της Ελλάδος κατά την Προσεχή Δεκαετία.
 • Ανάλυση νέων Δογμάτων του ΝΑΤΟ.
 • Πανεπιστήμιο Εθνικής Αμύνης.
 • Θουκυδίδης και Στρατηγική.

Επίσης η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ έχει εκπονήσει δέκα εννέα Μελέτες επ΄ωφελεία του ΓΕΕΘΑ και του ΥΠΕΞ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής :

 • Λαθρομετανάστες και Εθνική Ασφάλεια.
 • Νέο Διεθνές Δίκαιο Θάλασσας.
 • Αμυντική Στρατηγική Αναθεώρηση.
 • Ο Ρόλος των ΜΜΕ στις Σύγχρονες Ψυχολογικές Επιχειρήσεις.
 • Κυβερνοπόλεμος.
 • Διάθεση Δυνάμεων σε Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

     Επί πλέον η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ συμμετέχει ανελλιπώς στα διοργανούμενα ετησίως από το ΓΕΕΘΑ Σεμινάρια Χειρισμού Κρίσεων υπό τον τίτλο «ΑΘΗΝΑ» και με ικανοποίηση είδε επαλήθευση  της ορθότητας των απόψεών της, μέσω ομιλίας που πραγματοποιήθηκε το 2001, κατά τη διάρκεια των Επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν σ΄ότι αφορά τους κανόνες που πρέπει να διέπουν τα ΜΜΕ κατά την κάλυψη των κρίσεων.

     Παράλληλα η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ συμμετέχει με ειδικούς ομιλητές σε εκδηλώσεις παρεμφερών Ινστιτούτων, σε συνέδρια του ΥΕΘΑ καθώς και της ΑΣΠ.

     Επίσης από το 1999 και εντεύθεν, ανά διετία, έχει θεσπισθεί, κάθε περιττό έτος, η διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του παρόντος τεύχους.

     Η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, μέσα στα πλαίσια του Έργου-Σκοπού της προγραμματίζει συζητήσεις με Πρέσβεις διαφόρων χωρών (Ισραήλ, Γιουγκοσλαβίας, Ινδίας, Βουλγαρίας κ.α.) και ως εκ τούτου τηρείται σε πολύ καλό επίπεδο ενημερότητας σ΄ότι αφορά θέματα της περιοχής ενδιαφέροντός της αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος.

     Επί πλέον η Εταιρία έχει εγγραφεί και στο Μητρώο μη Κρατικών Οργανισμών.

     Άξιον λόγου να αναφερθεί είναι το γεγονός, ότι η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ διατηρείται σε ένα υψηλό επίπεδο παραγωγής Εθνικού Έργου με μη αμειβόμενο προσωπικό αλλά προσωπικό το οποίο εργάζεται εθελοντικά επί συνεχούς βάσεως.

     Σ΄ότι αφορά τώρα τους στόχους της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, αυτοί δύνανται να συνοψισθούν ως εξής:

 • Η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με το ΥΕΘΑ και ΥΠΕΞ καθώς και λοιπά εμπλεκόμενα Υπουργεία, Ας σημειωθεί ότι σε πολλές Ακριτικές περιοχές που έχουν μεταβεί  πολυπρόσωπα κλιμάκια της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ όλα τα έξοδα καλύφθηκαν από τους συμμετέχοντες ενώ καθ΄ύλην αρμόδια Υπουργεία που χρηματοδοτούν ποικίλες εκδηλώσεις, περιορίστηκαν στην αρνητική απάντησή τους.
 • Η ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχα Ινστιτούτα του Εξωτερικού και κατ΄αρχήν με εκείνα της εγγύς περιοχής (Βαλκάνια, Χώρες Μαύρης Θάλασσας και Ανατολική Μεσόγειος).
 • Η περαιτέρω ανάπτυξη του έργου της με διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων και πάσης μορφής εκδηλώσεων οι οποίες να είναι μέσα στα πλαίσια των σκοπών της Εταιρίας.
 • Η διεύρυνση των μελών της προκειμένου να υπάρξει αύξηση του αριθμού τους σε συνδυασμό με επαύξηση γνωστικού αντικειμένου των μελών.

Αφήστε μια απάντηση